เว็บการส่งคืนพร็อกซีบริการข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ชื่อผู้ใช้ถูกไม่ได้" หลังจากที่ FTP เซิร์ฟเวอร์ส่งกลับค่าข้อความ "ผู้ใช้ที่ล็อกไว้ใน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 823261 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP ผ่านทางพร็อกซีเป็น 2000 Server ของ ISA เว็บเซอร์วิส คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
HTTP 502 ข้อผิดพลาดของพร็อกซี - ชื่อผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาต ลองใช้ชื่ออื่น หรือลองอีกครั้งชื่อเดียวกันหลังจากการตรวจสอบว่า กำลังจะพิมพ์อย่างถูกต้อง (12013)
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด:

สถานการณ์สมมติขาออก:
 • มีการเชื่อมต่อเว็บพร็อกซีไคลเอ็นต์ไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์ภายนอกผ่านทางพร็อกซีบริการเว็บ ISA
 • เซิร์ฟเวอร์ FTP ไม่แสดงพร้อมท์สำหรับรหัสผ่าน ตอบสนองหลังจาก FTP เซิร์ฟเวอร์ได้รับคำสั่ง USER จากเซิร์ฟเวอร์ ISA เซิร์ฟเวอร์ต่อกับ 230 ("ผู้ใช้เข้าสู่ระบบใน ดำเนินต่อ")
สถานการณ์ขาเข้า (เผยแพร่เว็บ):
 • FTP เซิร์ฟเวอร์ภายในมีการเผยแพร่ โดยกฎเผยแพร่เว็บบนเซิร์ฟเวอร์ ISA มีการตั้งค่ากฎการเผยแพร่เว็บไปยังการเปลี่ยนเส้นทางการร้องขอ HTTP ตามการร้องขอ FTP. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการตั้งค่านี้ ให้ดูที่ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"
 • เซิร์ฟเวอร์ FTP ไม่แสดงพร้อมท์สำหรับรหัสผ่าน ตอบสนองหลังจาก FTP เซิร์ฟเวอร์ได้รับคำสั่ง USER จากเซิร์ฟเวอร์ ISA เซิร์ฟเวอร์ต่อกับ 230 ("ผู้ใช้เข้าสู่ระบบใน ดำเนินต่อ")
หมายเหตุ:ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีใช้พร็อกซีของเว็บเซอร์วิสเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ FTP เท่านั้น เมื่อบริการไฟร์วอลล์จัดการกับปริมาณการใช้งาน FTP (เช่นการเผยแพร่เซิร์ฟเวอร์ การร้องขอการไฟร์วอลล์ หรือร้องขอของไคลเอ็นต์ SecureNAT), ลักษณะการทำงานนี้ไม่เกิด

สาเหตุ

บริการของพร็อกซี ISA Server เว็บเสมอ expects เพื่อที่ได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านหลังจากที่คุณส่งคำสั่ง USER ไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ FTP พร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่าน โดยการตอบสนองด้วยรหัส 331 การตอบสนอง ถ้าเซิร์ฟเวอร์ FTP แทนตอบสนองกับ 230 ("ผู้ใช้เข้าสู่ระบบใน ดำเนินต่อ"), ISA Server misinterprets ผลลัพธ์ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ"

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้นโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size  File name
  ------------------------------------------------------
  22-June-2003 12:54 3.0.1200.278 30,992 W3pinet.dll 
				

ข้อกำหนดเบื้องต้น

isa Server 2000 Service Pack 1 (SP1) จะต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ ISA Server Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
313139วิธีการรับล่าสุด Internet Security และ Acceleration Server 2000 Service Pack

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ftp เซิร์ฟเวอร์อาจมีการกำหนดค่าเพื่อกลับ 230 แทนการ 331 ที่มากขึ้นโดยทั่วไปในทันทีหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ได้รับคำสั่ง USER เนื่องจากรหัสการตอบสนอง 230 แปลเพื่อดำเนินการ "ผู้ใช้ที่ล็อกอิน ต่อ" ไม่มีคำสั่ง PASS ถูกต้อง โปรแกรมแก้ไขด่วนเปลี่ยนลักษณะการทำงานของบริการ ISA Server 2000 Web Proxy จดจำรหัส 230 การตอบสนองเป็นข้อความถูกต้อง และดังนั้นส่วนท้ายของขั้นตอนการรับรองความถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ RFC FTP (959)

การกำหนดค่าการเปลี่ยนเส้นทางการร้องขอ HTTP ตามการร้องขอ FTPบนเว็บเผยแพร่กฎ:
 1. เปิดการ ISA Server Microsoft Management Console (MMC)
 2. ขยายกำลังเผยแพร่.
 3. ขยายกฎสำหรับการประกาศบนของเว็บ.
 4. คลิกขวาที่กฎที่คุณต้อง การตั้งค่าคอนฟิก แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 5. คลิกการการเชื่อมโยงแท็บ
 6. คลิกเพื่อเลือกนั้นการเปลี่ยนเส้นทางการร้องขอ HTTP ตามการร้องขอ FTPกล่องกาเครื่องหมาย

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 823261 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbisaserv2000presp2fix kbfix kbbug kbmt KB823261 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:823261

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com