נושאי רישוי שרת מסוף של Windows Server 2003 ודרישות עבור פריסה

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 823313 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מכיל מידע שיכול לסייע לך להבין ולפרוס בהצלחה שירותי מסופים במחשבים בהם פועל Microsoft Windows Server 2003. מאמר זה דן בנושאים הבאים:
 • דרישות הרישוי עבור מחשבים הניגשים מבוסס Windows Server 2003 שרת מסופים (שרת שבו מופעל שרת המסוף)
 • רשיונות גישת לקוח מעבר (Cal) עבור מחשבי לקוח מבוססי Microsoft Windows XP Professional
 • כיצד לפרוס שירותי מסוף של Windows Server 2003
 • ניהול מגבלות עבור המשתמש TS רשיונות גישת לקוח
 • מידע אודות האופן שבו ניתן לקבוע אם יש לפנות לשירותי התמיכה במוצר Microsoft (PSS) או Microsoft מסלקת
לקבלת מידע נוסף אודות רישוי שירותי מסוף של Windows Server 2003, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/quickstart.mspx

מידע נוסף

דרישות הרישוי עבור מחשבים לגשת לשרת מסופים מבוסס Windows Server 2003

מודל הרישוי של Windows Server 2003 מחייב רשיון השרת עבור כל עותק של תוכנת שרת מותקן. פונקציונליות של שירותי מסוף נכללת ברישיון של Windows Server 2003. בנוסף רשיון השרת, נדרש שרת 2003 CAL של Windows (Windows CAL). אם ברצונך לבצע הפעלה של Windows, מצטבר הרשיונות של שרתי מסופים לקוח Access (TS CAL) נדרש גם. הפעלה של Windows מוגדרת כהפעלה בו תוכנת השרת המארח ממשק משתמש גרפי (GUI) בהתקן. עבור הפעלות של Windows, TS CAL נדרש עבור כל משתמש או התקן. שני סוגי רשיונות גישת לקוח TS הבאים זמינים:
 • התקן TS CAL: התקן TS CAL מאפשרת מהתקן אחד (שנמצא בשימוש על-ידי כל משתמש) כדי לנהל הפעלות Windows בכל שרתי המסוף שלך.
 • TS CAL משתמש: A TS CAL המשתמש מאפשר למשתמש אחד (מי עושה שימוש בכל התקן) כדי לנהל הפעלות Windows בכל שרתי המסוף שלך.
אם תחליט להשתמש בשילוב של רשיונות גישת לקוח של התקן TS ו- TS רשיונות גישת לקוח למשתמשים בעת ובעונה אחת. יש לך בקשה לשרת המסופים TS רשיונות גישת לקוח למשתמשים (על-ידי בחירה לכל משתמש רישוי באפשרות) או רשיונות גישת לקוח של התקן TS (על-ידי בחירה לכל התקן זמן רישוי באפשרות [אפשרות ברירת המחדל]) אך לא את שניהם באותה עת.

הערה כדי להשתמש המשתמש ו- TS להתקנים בו-זמנית באותו שרת מסופים, להגדיר את השרת לשימוש לכל משתמש אפשרות רישוי TS CAL. כשל לקיים את המספר המתאים של רשיונות גישת לקוח למשתמשים או להתקנים עבור כל התקן או המשתמש מתחבר הוא הפרה של הסכם הרשיון.

רישוי שירותי מסוף של Microsoft Windows 2000, אם התקן לקוח פועלת הגירסה העדכנית ביותר של מערכת ההפעלה השולחנית של Windows, הוא צורך TS CAL כדי לענות על דרישות הרישוי. עם זאת, Windows Server 2003, TS CAL נדרש עבור כל התקן אשר או המשתמש עושה שימוש בפונקציונליות של שירותי מסוף, ללא קשר למערכת ההפעלה הפועלת בהתקן זה.

מחשבי לקוח מבוססי רשיונות גישת לקוח עבור Windows XP Professional מעבר

מאחר דרישות רישוי גישת לקוח של שינוי זה משפיע כשמזיזים לשרתי מסופים מבוסס Windows Server 2003, Microsoft הצעה של Windows Server 2003 TS CAL עבור כל רשיון Windows XP Professional בעלים לפני 24 באפריל 2003. הצעה זו ואת הקמפיין הקשור היו הסתיימה בתאריך 30 ביוני, 2007.

לקבלת מידע נוסף אודות רשיונות מעבר אלה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
הסכם הרשיון של שרת מסוף לקוח Microsoft Access ומכתב הקדמה
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/docs/TSLicenseLetter.pdf
באפשרותך להשתמש באחת מהשיטות הבאות כדי להשיג רשיונות CAL מעבר, בהתאם לאופן שבו השגת הרשיונות מערכת ההפעלה Windows XP Professional.

שיטה 1: עבור Windows XP Professional רשיונות אשר היו להשיג באמצעות תוכנית הרישוי של אמצעי אחסון

השתמש להתקין רשיונות על הפקודה פעולה תפריט בכלי השירות רישוי שרת מסוף. עליך לספק אמצעי האחסון שלך רישוי מידע תוכנית (מספר הרשמה, מספר הסכם או מספרים רשיון ואישור, בהתאם לסוג התוכנית) יחד עם מספר המבוקש וסוג של אסימון רשיון גישת לקוח של שרת מסוף. המידע שאתה מזין בכלי השירות רישוי שרת מסוף תאומת על-ידי Microsoft מסלקת ומותקנים כאשר הבקשה שלך עבור אסימונים בתוך גבולות התוכנית זכאות, אסימונים רשיון ב הרישוי של שרת המסוף.

שיטה 2: עבור Windows XP Professional רשיונות אשר היו שהושג דרך קמעונאי או ערוצי OEM

אם השגת הרשיונות שלך של Windows XP Professional באמצעות גירסה מסחרית או ערוץ OEM, רשיונות אלה יהיו כלולים מפתח מוצר. באפשרותך למצוא את מפתח המוצר באריזה קמעונאית או על המדבקה של תעודת המקוריות (COA) על מארז המחשב. כדי להשיג רשיון CAL מעבר, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בקר Windows Server 2003 מסוף שרת מעבר באתר האינטרנט.
 2. ב- סוג רשיון רשימה, לחץ על סוג רשיון שברצונך להשיג, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ב- כתובת דואר אלקטרוני ולאחר מכן לחץ הבא.
 3. לאשר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ולאחר מכן לחץ הבא.
 4. הקלד את המפתח המוצר של Windows XP Professional ב- מפתח המוצר n תיבות ולאחר מכן לחץ הבא.

  הערה אין צורך לכלול את התווים מקף (-) כאשר אתה מזין את המוצר (ים).
 5. ב- בקשת קוד הרשיון עיבד בהצלחה עמוד, לחץ סיום.

  אסימונים Windows Server 2003 הרשיונות של שרתי מסופים לקוח Access נשלחות לכתובת הדואר האלקטרוני שציינת.
 6. שירות רישוי שרת מסוף, הזן את token(s) הרשיון שקיבלת. באפשרותך להזין רשיון tokens באמצעות חיבור אוטומטי (מומלץ) האפשרות, דפדפן אינטרנט אפשרות חיבור, או טלפון אפשרות חיבור.

כיצד לפרוס שירותי מסוף של Windows Server 2003

שרת מסופים מבוסס Windows Server 2003 מקיים תקשורת רק עם מבוסס Windows Server 2003 שרת רישוי שרת מסוף. לא ניתן להתקין רשיונות גישת לקוח TS 2003 של שרת Windows בשרת מבוסס Windows 2000 Terminal Server רשיון. בעת שדרוג שרתי מסופים מבוסס Windows 2000 ל- Windows Server 2003, עליך להתקין, להפעיל את Windows 2003 מסוף שרת הרישוי של שרת או שדרוג שרת Windows 2000 רשיון קיים ל- Windows Server 2003. Windows Server 2003 שרת רשיונות שרתי מסופים יכולים לקיים תקשורת עם שרתי מסופים מבוסס Windows 2000 והן מבוסס Windows Server 2003. בעת פריסת שירותי מסוף של Windows Server 2003 בקבוצת מחשבים של Windows 2000, עומדות בפניך האפשרויות הבאות רישוי:
 • שדרוג בקרי תחום של Windows 2000 קיים שרת רישוי זה מארח Windows 2000 על בקרי תחום של Windows Server 2003.
 • התקנת Windows Server 2003 רשיון שרת המסוף בשרת חבר שבו פועל Windows Server 2003.
 • להסיג את שרת הרשיונות מבוסס Windows 2000 לשרת חבר, לשדרג את המחשב ל- Windows Server 2003, ולאחר מכן הוסף בקרי קבוצות מחשבים נוספים כנדרש.
Windows מבוססות-Server 2003 שרתי מסופים באופן אוטומטי יכול לגלות שרת רישוי שרת מסוף המותקנת בשרת חבר שבו פועל Windows Server 2003, שבו הוא מוגדר כשרת רשיון ארגוני באתר שירותי הספריות של Active Directory.

אם שרת רישוי תחום מבוסס Windows Server 2003 שרת רישוי שרת המסופים, עליך לשנות את הרישום בכל שרתי מסופים מבוסס Windows Server 2003 כך שהם יכולים לגלות שרת רישוי תואם. עליך לקבוע את הגדרות הרישום בשרתים מבוססי Windows 2000 ומבוסס Windows Server 2003 מסוף הפועלים במצב יישום, כך שהם יכולים לגלות את שרת הרשיונות שמנפיק את Windows 2000 או רשיונות גישת לקוח TS 2003 של שרת Windows. לקבלת מידע נוסף אודות אופן ביצוע פעולה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
279561כיצד לעקוף את תהליך הגילוי של שרת רשיונות ב שירותי מסוף של Windows Server 2003

ניהול מגבלות עבור רשיונות גישת לקוח למשתמשים

מבוסס Windows Server 2003 שרת רישוי שרת מסוף שבו פועל במצב רישוי TS CAL המשתמש לא הקטן את מספר רשיונות גישת זמין Windows Server 2003 TS לקוח כאשר כל משתמש מתחבר לשרת המסוף. מגבלה זו אינה מסירה את האחריות מנהלים כדי לוודא TS CAL חוקי מתקבל עבור כל משתמש מחובר לכל הסכם רשיון למשתמש קצה (EULA). לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
822134הפונקציה של רשיונות גישת לקוח של שרת מסוף במערכת Windows Server 2003
לקבלת מידע נוסף, ראה Windows Server 2003 רישוי שרת מסוף סקירה טכנית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/termservlic.mspx

כיצד לקבוע אם פנה מסלקת Microsoft או שירותי התמיכה של Microsoft

פנה אל מסלקת להפעלת שרת רישוי שרת מסוף או להתקין TS רשיונות גישת לקוח של Microsoft. כדי ליצור קשר עם Microsoft מסלקת באמצעות הטלפון, השתמש במספר הבאים:
(888) 571-2048
אם רכשת רשיונות גישת לקוח TS באמצעות בחירה, הסכם ארגוני, קמפוס, בית הספר או שיטת הרישוי פתוחים, באפשרותך להשתמש חיבור אוטומטי (מומלץ) האפשרות או דפדפן אינטרנט אפשרות חיבור להפעיל ולהתקין אסימון TS CAL. כדי להשתמש בשיטת חיבור אוטומטי להתקין TS רשיונות גישת לקוח, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את כלי השירות רישוי שרת מסוף.
 2. ב- תצוגה תפריט, לחץ על מאפיינים.
 3. לחץ המידע הנדרש טאב ולאחר מכן הקלד את פרטי המשתמש נדרש.
 4. לחץ שיטת התקנה לחץ חיבור אוטומטי (מומלץ) ב- שיטת התקנה ולאחר מכן לחץ אישור.
 5. ב- פעולה תפריט, לחץ על להתקין רשיונות.
 6. בצע את השלבים באשף מסוף שרת לקוח רישוי כדי להתקין רשיונות גישת לקוח שלך ב- TS.
אם אתה נתקל בבעיות בהתקנת TS רשיונות גישת לקוח באמצעות האינטרנט, או אם רכשת רשיונות גישת לקוח TS בערוצי קמעונאי שהופעלו בעבר קודי הרשיון שלך, פנה אל מסלקת Microsoft. לא ליצור קשר עם Microsoft מסלקת אם אתה נתקל בבעיות בקבלת TS CAL של תהליך גילוי או לפתרון בעיות אחרות הדורשות פתרון בעיות של מערכת ההפעלה.

הפנייה לשירותי התמיכה במוצר של Microsoft אם אתה נתקל בבעיות הקשורות אחת מהפעולות הבאות:
 • אין אפשרות להתחבר אל שרת מסופים כאשר רשיונות גישת לקוח TS חוקי מותקנים על שרת הרישוי של שרת המסוף.
 • אין אפשרות להשיג רשיון כאשר רשיונות גישת לקוח TS חוקי מותקנים על רישוי שרת המסוף.
 • מתקבלת הודעת שגיאה כאשר אתה מזין את הרשיון אלפאנומרי נדרש מזהה או Keypack.
שירותי התמיכה של Microsoft אינו יכול לסייע לך להפעיל את שרת הרישוי של שרת מסוף או עזרה להתקין רשיונות גישת לקוח.

הערה שירותי התמיכה של Microsoft ו- Microsoft מסלקת אינו יכול לסייע לך לאתר את הסכם הרישוי של רכישה או מספרי ההרשאות כדי להתקין חבילות מפתח רשיון. כדי להשיג מידע זה, פנה למשווק היכן רכשת את מוצר Microsoft.

מאפיינים

Article ID: 823313 - Last Review: יום רביעי 19 יוני 2013 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
מילות מפתח 
kblicensing kbhowto kbinfo kbmt KB823313 KbMthe
תרגום מכונה
חשוב: מאמר זה תורגם באמצעות תוכנת תרגום מכונה של Microsoft וייתכן שנערך לאחר מכן על-ידי קהילת Microsoftבאמצעות טכנולוגייתCommunity Translation Framework (CTF) או באמצעות תרגום אנושי. Microsoft מציעה לך גם מאמרים בתרגום אנושי, מאמרים בתרגום מכונה ומאמרים שנערכו על ידי הקהילה כדי לאפשר גישה למאמרים הקיימים במאגר הידע (Knowledge Base) שלMicrosoft בשפות שונות. מאמרים מתורגמים יכולים להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק. Microsoft אינה אחראית לחוסר דיוק, שגיאות או נזקים שייגרמו כתוצאה מטעויות בתכנים או משימוש בתכנים על ידי לקוחותיה.
כותרת מאמר זה באנגלית: 823313

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com