การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2003 และข้อกำหนดในการปรับใช้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 823313 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้เป็นข้อมูลที่ช่วยให้คุณเกิดความเข้าใจและสามารถปรับใช้บริการเทอร์มินัลบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Windows Server 2003 ได้สำเร็จ บทความนี้จะกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้:
 • ข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เข้าใช้งานเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ (เซิร์ฟเวอร์ที่สามารถเปิดใช้งานเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์) ที่ใช้ Windows Server 2003
 • ใบอนุญาตการใช้งานของผู้ใช้ (CAL) ที่แปลงลิขสิทธิ์ได้ สำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้ Microsoft Windows XP Professional
 • วิธีการปรับใช้บริการเทอร์มินัล Windows Server 2003
 • ข้อจำกัดในการจัดการ TS User CAL
 • ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาว่าควรติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (PSS) ของ Microsoft หรือ Microsoft Clearinghouse
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์บริการเทอร์มินัลของ Windows Server 2003 โปรดเยื่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/quickstart.mspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เข้าใช้งานเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003

รูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของ Windows Server 2003 ต้องการมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเซิร์ฟเวอร์สำหรับซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์แต่ละสำเนาติดตั้งไว้ด้วย ฟังก์ชันการทำงานของบริการเทอร์มินัลมีการรวมไว้ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ Windows Server 2003 นี้ด้วย นอกเหนือจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเซิร์ฟเวอร์แล้ว ยังต้องมี Windows Server 2003 CAL (Windows CAL) ด้วย ถ้าคุณต้องการดำเนินเซสชัน Windows ต่อไป คุณต้องมีใบอนุญาตการใช้งานของผู้ใช้สำหรับเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ (TS CAL) เพิ่มเข้ามาด้วย เซสชัน Windows ได้รับการกำหนดให้เป็นเซสชันที่ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่โฮสต์ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) บนอุปกรณ์ สำหรับเซสชัน Windows ผู้ใช้แต่ละคนหรืออุปกรณ์แต่ละอย่างต้องมี TS CAL TS CAL มีอยู่สองประเภทดังต่อไปนี้
 • TS Device CAL: TS Device CAL อนุญาตให้อุปกรณ์หนึ่งอย่าง (ที่ผู้ใช้ใช้อยู่) ดำเนินเซสชัน Windows บนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 • TS User CAL: TS User CAL อนุญาตให้ผู้ใช้หนึ่งราย (ที่ใช้อุปกรณ์ใดๆ) ดำเนินเซสชัน Windows บนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
คุณอาจตัดสินใจใช้ TS Device CAL และ TS User CAL พร้อมกันได้ คุณสามารถให้เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ร้องขอ TS User CAL (โดยการเลือกตัวเลือกการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบ ต่อผู้ใช้) หรือ TS Device CAL (โดยการเลือกตัวเลือกการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบ ต่ออุปกรณ์ [ตัวเลือกค่าเริ่มต้น]) แต่ไม่สามารถร้องขอทั้งคู่ในคราวเดียวกันได้

หมายเหตุ เมื่อต้องการใช้ TS Device CAL และ TS User CAL พร้อมๆ กันบนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน กำหนดค่าให้เซิร์ฟเวอร์ใช้ตัวเลือกการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ TS CAL แบบ ต่อผู้ใช้ การที่ไม่สามารถกำหนดจำนวนที่เหมาะสมของ User CAL หรือ Device CAL สำหรับอุปกรณ์แต่ละอย่างหรือผู้ใช้แต่ละคนที่กำลังเชื่อมต่ออยู่ถือเป็นการละเมิด EULA

ด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของบริการเทอร์มินัล Microsoft Windows 2000 ถ้าอุปกรณ์ไคลเอ็นต์กำลังเรียกใช้ระบบปฎิบัติการเดสก์ท็อปของ Windows รุ่นล่าสุด ก็ไม่จำเป็นต้องมี TS CAL เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ด้วยการใช้ Windows Server 2003 อุปกรณ์แต่ละอย่างหรือผู้ใช้แต่ละคนที่กำลังใช้ฟังก์ชันการทำงานของบริการเทอร์มินัลจำเป็นต้องมี TS CAL ไม่ว่าอุปกรณ์นั้นจะเรียกใช้ระบบปฏิบัติการใดอยู่ก็ตาม

CAL ที่แปลงลิขสิทธิ์ได้สำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows XP Professional

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้ในข้อกำหนดของใบอนุญาตการใช้งานของผู้ใช้มีผลกระทบกับคุณ เมื่อคุณย้ายเทอร์มินอลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Microsoft จึงได้เสนอ Windows Server 2003 TS CAL สำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ Windows XP Professional แต่ละรายการที่คุณเป็นเจ้าของก่อนวันที่ 24 เมษายน 2546 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่แปลงลิขสิทธิ์ได้นี้ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ใน Windows Server 2003
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/howtobuy/licensing/ts2003.mspx
แผนการแปลงลิขสิทธิ์สำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/howtobuy/licensing/overview.mspx#transition
ข้อตกลงเกี่ยวกับใบอนุญาตการใช้งานของผู้ใช้สำหรับเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/docs/TSLicenseLetter.pdf
แผนการแปลงลิขสิทธิ์ CAL สำหรับเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ คำถามที่ถามบ่อย
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/howtobuy/licensing/tscaltransfaq.mspx
คุณสามารถใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ เพื่อขอรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ CAL ที่แปลงลิขสิทธิ์ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณขอรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของระบบปฎิบัติการ Windows XP Professiona

วิธีที่ 1: สำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของ Windows XP Professional ที่ได้รับมาจากโปรแกรม Volume Licensing

ให้ใช้คำสั่ง ติดตั้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ บนเมนู การดำเนินการ ในอรรถประโยชน์ 'การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์' คุณต้องกรอกข้อมูลของโปรแกรม Volume Licensing (หมายเลขการลงทะเบียน หมายเลขข้อตกลง หรือหมายเลขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และการอนุญาต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของโปรแกรม) พร้อมด้วยหมายเลขการร้องขอ และประเภทของโทเค็น CAL เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลที่คุณกรอกลงในอรรถประโยชน์ 'การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์' จะได้รับการตรวจสอบโดย Microsoft Clearinghouse และเมื่อการร้องขอโทเค็นของคุณอยู่ภายในขอบเขตของโปรแกรมการให้สิทธิ์ โทเค็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จะได้รับการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ใช้เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์

วิธีที่ 2: สำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของ Windows XP Professional ที่ได้รับผ่านช่องทางการจำหน่ายปลีกหรือ OEM

ถ้าคุณได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของ Windows XP Professional จากช่องทางการจำหน่ายปลีกหรือ OEM การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวจะมีหมายเลขผลิตภัณฑ์รวมอยู่ด้วย คุณสามารถค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์บนชุดผลิตภัณฑ์จำหน่ายปลีก หรือบนสติกเกอร์ใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ (COA) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการขอรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ CAL ที่แปลงลิขสิทธิ์ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เยี่ยมชมเว็บไซต์การแปลงลิขสิทธิ์ของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2003 ดังต่อไปนี้:
  http://licensecode.one.microsoft.com/transition
 2. ในรายการ ประเภทการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ คลิกประเภทการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่คุณต้องการ พิมพ์ที่อยู่อีเมลในกล่อง ที่อยู่อีเมล แล้วคลิก ถัดไป
 3. ยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ แล้วคลิก ถัดไป
 4. พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows XP Professional ของคุณในกล่อง หมายเลขผลิตภัณฑ์ n แล้วคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ คุณไม่พิมพ์อักขระยัติภังค์ (-) เมื่อคุณกรอกหมายเลขผลิตภัณฑ์
 5. บนหน้า ประมวลผลการร้องขอรหัสลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว คลิก เสร็จสิ้น

  โทเค็นใบอนุญาตการใช้งานของผู้ใช้สำหรับเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2003 ถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณระบุไว้
 6. ในอรรถประโยชน์ 'การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์' ให้กรอกโทเค็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่คุณได้รับ คุณสามารถกรอกโทเค็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ได้โดยใช้ตัวเลือก การเชื่อมต่ออัตโนมัติ (แนะนำ) ตัวเลือกการเชื่อมต่อ เว็บเบราว์เซอร์ หรือตัวเลือกการเชื่อมต่อ โทรศัพท์

วิธีปรับใช้บริการเทอร์มินัล Windows Server 2003

เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 จะสื่อสารเฉพาะกับเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ใช้เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ซึ่งใช้ Windows Server 2003 เท่านั้น คุณไม่สามารถติดตั้ง Windows Server 2003 TS CAL บนเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ใช้เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2000 ได้ เมื่อคุณปรับรุ่นเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2000 เป็น Windows Server 2003 คุณต้องติดตั้งและเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ใช้เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2003 หรือปรับรุ่นเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ Windows 2000 ที่มีอยู่ให้เป็น Windows Server 2003 เซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ใช้เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2003 สามารถสื่อสารกับเทอร์มินอลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2000 และ Windows Server 2003 ได้ เมื่อคุณปรับใช้บริการเทอร์มินัล Windows Server 2003 ในโดเมน Windows 2000 คุณจะมีตัวเลือกการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อไปนี้:
 • ปรับรุ่นตัวควบคุมโดเมน Windows 2000 ที่มีอยู่ซึ่งโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ Windows 2000 เป็นตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2003
 • ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ใช้เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2003 บนเซิร์ฟเวอร์สมาชิกที่เรียกใช้ Windows Server 2003
 • ลดขั้นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ที่ใช้ Windows 2000 เป็นเซิร์ฟเวอร์สมาชิก ปรับรุ่นคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็น Windows Server 2003 แล้วเพิ่มตัวควบคุมโดเมนเพิ่มเติมตามความต้องการ
เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 สามารถค้นหาเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ใช้เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ ที่มีการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์สมาชิกซึ่งเรียกใช้ Windows Server 2003 และที่มีการกำหนดค่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ระดับองค์กรในไซต์บริการไดเรกทอรี Active Directory ได้โดยอัตโนมัติ

ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ใช้เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2003 เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ใช้โดเมน คุณต้องแก้ไขรีจิสทรีบนเทอร์มินอลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 แต่ละเครื่องเพื่อให้สามารถค้นหาเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ที่เข้ากันได้ คุณต้องกำหนดการตั้งค่ารีจิสทรีบนเทอร์มินอลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2000 และ Windows Server 2003 ซึ่งกำลังทำงานในโหมดโปรแกรมประยุกต์ เพื่อให้เทอร์มินอลเซิร์ฟเวอร์สามารถค้นหาเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ซึ่งออก TS CAL สำหรับ Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
279561 วิธีการแทนที่กระบวนการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ในบริการเทอร์มินัล Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ข้อจำกัดในการจัดการ User CAL

เซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ใช้เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ซึ่งกำลังทำงานในโหมดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ TS User CAL จะไม่ลดจำนวนของ Windows Server 2003 TS CAL ที่มีอยู่ เมื่อผู้ใช้แต่ละคนเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ ข้อจำกัดนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ดูแลจะไม่ต้องรับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของ TS CAL ที่ได้รับมาจากผู้ใช้แต่ละคนที่เชื่อมต่ออยู่ ตามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (EULA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
822134 การทำงานของ CAL สำหรับเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารทางเทคนิค การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2003 ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/termservlic.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการแปลงลิขสิทธิ์ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/howtobuy/licensing/overview.mspx#transition

วิธีการตรวจสอบว่าควรติดต่อ Microsoft Clearinghouse หรือ Microsoft PSS

การติดต่อ Microsoft Clearinghouse เพื่อเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ใช้เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์หรือเพื่อติดตั้ง TS CAL เมื่อต้องการโทรศัพท์ติดต่อ Microsoft Clearinghouse ให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้:
(888) 571-2048
ถ้าคุณซื้อ TS CAL ผ่านวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบ Select, Enterprise Agreement, Campus, School หรือ Open คุณสามารถใช้ตัวเลือก การเชื่อมต่ออัตโนมัติ (แนะนำ) หรือตัวเลือกการเชื่อมต่อ เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อเปิดใช้งานและติดตั้งโทเค็น TS CAL ได้ เมื่อต้องการใช้วิธีการเชื่อมต่ออัตโนมัติเพื่อติดตั้ง TS CAL ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เริ่มอรรถประโยชน์ 'การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์'
 2. บนเมนู มุมมอง ให้คลิกที่ คุณสมบัติ
 3. คลิกแท็บ ข้อมูลที่กำหนด แล้วพิมพ์ข้อมูลผู้ใช้ที่กำหนด
 4. คลิกแท็บ วิธีการติดตั้ง คลิก การเชื่อมต่ออัตโนมัติ (แนะนำ) ในรายการ วิธีการติดตั้ง แล้วคลิก ตกลง
 5. บนเมนู การดำเนินการ คลิก ติดตั้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
 6. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์สำหรับไคลเอ็นต์เพื่อติดตั้ง TS CAL ของคุณ
ถ้าคุณมีปัญหาในการติดตั้ง TS CAL ด้วยการใช้อินเทอร์เน็ต หรือถ้าคุณซื้อ TS CAL ผ่านช่องทางการจำหน่ายปลีก และได้เปิดใช้งานรหัสลิขสิทธิ์ก่อนหน้านี้แล้ว ให้ติดต่อ Microsoft Clearinghouse อย่าติดต่อ Microsoft Clearinghouse ถ้าคุณมีปัญหาในการขอรับ TS CAL ด้วยวิธีการค้นหา หรือมีปัญหาอื่นๆ ที่ต้องใช้การแก้ไขปัญหาที่ระบบปฏิบัติการ

ติดต่อ Microsoft PSS ถ้าคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใดๆ ต่อไปนี้
 • คุณไม่สามารถเชื่อมต่อเทอร์มินอลเซิร์ฟเวอร์ได้ เมื่อ TS CAL ที่ถูกต้องได้รับการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ใช้เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
 • คุณไม่สามารถขอรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ได้ เมื่อ TS CAL ที่ถูกต้องได้รับการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ใช้เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์แล้ว
 • คุณจะได้รับข้อความแสดงความผิดพลาด เมื่อคุณกรอกรหัสการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ หรือชุดคีย์ที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรที่กำหนดไว้
Microsoft PSS ไม่สามารถช่วยคุณเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ใช้เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ หรือช่วยติดตั้ง CAL ได้

หมายเหตุ Microsoft PSS และ Microsoft Clearinghouse ไม่สามารถช่วยคุณค้นหาข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือหมายเลขการอนุญาต เพื่อติดตั้งแพ็คเกจคีย์การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เมื่อต้องการรับทราบข้อมูลนี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ Microsoft

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของบริการเทอร์มินัลใน Windows 2000 กับ Windows Server 2003 โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/howtobuy/licensing/overview.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 823313 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มีนาคม 2550 - Revision: 3.5
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbinfo kblicensing KB823313

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com