JAK: Ustalanie, czy dana wersja programu Microsoft Project jest wersją Retail czy Enterprise Edition

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 823480 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule krok po kroku opisano różnice między wydaniami Standard i Professional programu Microsoft Office Project 2003. Opisano w nim również, jak ustalić, która wersja programu jest zainstalowana na komputerze.

Jak ustalić, czy dana wersja programu Microsoft Project jest wersją Retail czy Enterprise Edition

Mimo że wydania Retail i Enterprise programu Microsoft Project są prawie identyczne, w niektórych sytuacjach może zajść konieczność ustalenia, która z nich jest zainstalowana na komputerze. Aby ustalić wersję programu Microsoft Project, należy zastosować jedno lub kilka następujących kryteriów:
Jednostka magazynowa (SKU) programu Microsoft Project
Nazwa pliku .msi na dysku CD z programem Microsoft Project
Konieczność aktywacji
Źródło instalacji

Wyświetlanie informacji o jednostce magazynowej (SKU) programu Microsoft Project

Istnieje wiele jednostek magazynowych (SKU) dla programu Microsoft Project 2003. W następującej tabeli podano listę jednostek magazynowych programu Microsoft Project, które są dostępne dla wersji Retail i Enterprise.
  SKU programu MS Project     Dostępne wersje
  ----------------------------------------------------
  Server              Server
  Professional           Enterprise i Retail
  Standard             Enterprise i Retail
Ponieważ jednostki magazynowe wersji Enterprise i Retail mogą się pokrywać, należy użyć jednej z innych metod, które podano w tym artykule, aby ustalić, która wersja programu Microsoft Project jest zainstalowana na komputerze.

Wyświetlanie nazwy pliku .msi znajdującego się na dysku CD z programem Microsoft Project

Nazwa pliku pakietu .msi Instalatora Windows znajdującego się na dysku CD z programem Microsoft Project różni się w zależności od wydania programu Microsoft Project. Na dyskach CD z programami Microsoft Project Standard i Microsoft Project Professional plik .msi znajduje się w katalogu głównym, a na dysku CD z programem Microsoft Project Server CD-ROM — w folderze Prjsvr. W następującej tabeli podano listę różnych nazw pliku .msi i odpowiadające im wydanie.
  Wydanie programu MS Project  Wersja    Nazwa pliku .msi
  ------------------------------------------------------------
  Server             Retail    Prjsvr.msi 
  Server             Enterprise  Prjsvre.msi
  Standard            Retail    Prjstd.msi 
  Standard            Enterprise  Prjstde.msi
  Professional          Retail    Prjpro.msi
  Professional          Enterprise  Prjproe.msi
Jeśli nie masz dostępu do dysku CD z programem Microsoft Project CD-ROM, zastosuj jedną z innych metod, które opisano w tym artykule.

Uwzględnianie konieczności aktywacji

Jeśli program Microsoft Project wymaga aktywacji, jest to wersja Retail. Wersje Enterprise programu Microsoft Project są uzyskiwane na podstawie umów wielolicencyjnych i nie wymagają aktywacji produktu.

Uwzględnianie źródła instalacji

Wersję zainstalowanego programu Microsoft Project można ustalić na podstawie źródła jego instalacji. Jeśli program Microsoft Project zainstalowano przy użyciu jednego z dwóch następujących źródeł, jest to wersja Enterprise:
 • Administracyjna instalacja sieciowa
 • Adres sieci Web za pomocą przeglądarki
Takie źródła instalacji można tworzyć tylko przy użyciu programu Microsoft Project w wersji Enterprise.

Jeśli program Microsoft Project zainstalowano z dysku CD, zastosuj jedną z metod, które podano wcześniej w tym artykule, aby ustalić, czy jest to program Microsoft Project w wersji Retail czy Enterprise.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Microsoft Project, kliknij następujące łącze w celu połączenia się z witryną firmy Microsoft w sieci Web:

http://office.microsoft.com/en-us/project/default.aspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 823480 - Ostatnia weryfikacja: 31 stycznia 2007 - Weryfikacja: 2.8
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
Słowa kluczowe: 
KB823480

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com