JAK: Konfigurowanie programu Exchange Server 2003 OWA do korzystania z rozszerzeń S/MIME

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 823568 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób skonfigurowania wersji programu Microsoft Outlook Web Access (OWA) przeznaczonej dla serwera Exchange Server 2003 pod kątem zezwalania użytkownikom na cyfrowe podpisywanie i szyfrowanie wiadomości e-mail przy użyciu nowego formantu S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension) programu OWA. Formant S/MIME współpracuje z technologią infrastruktury kluczy publicznych (PKI, Public Key Infrastructure), aby zapewnić funkcje podpisywania i szyfrowania.

Uwaga: W tym artykule założono, że użytkownicy szczegółowo zapoznali się z zagadnieniami związanymi z kryptografią i technologią PKI. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kryptografii i technologii PKI systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/technet/security/guidance/cryptographyetc/cryptpki.mspx

Jak zainstalować urząd certyfikacji systemu Windows Server 2003

Standardowy szablon certyfikatu użytkownika uwzględniony w Usługach certyfikatów systemu Windows Server 2003 obsługuje podpisywanie i szyfrowanie wiadomości przy użyciu formantu S/MIME programu OWA. Jeżeli wymagane są oddzielne certyfikaty dla podpisywania i szyfrowania, należy utworzyć dwa nowe szablony: jeden dla podpisywania i jeden dla szyfrowania.

Uwaga: Po zainstalowaniu składnika urzędu certyfikacji (CA, Certification Authority) certyfikaty są wystawiane automatycznie na żądanie pod warunkiem, że szablon certyfikatu nie zostanie tak zmodyfikowany, aby konieczne było zatwierdzanie certyfikatów przez administratora. Wystawiane certyfikaty użytkowników nie są więc zatwierdzane przez administratora.

Jak żądać certyfikatu


Aby zażądać certyfikatu użytkownika, wykonaj następujące kroki:
 1. Na komputerze klienckim uruchom program Microsoft Internet Explorer.
 2. Na pasku adresu wpisz następujący tekst (gdzie serwer_certyfikacyjny to nazwa serwera, na którym są uruchomione Usługi certyfikatów), a następnie kliknij przycisk Przejdź:
  http://serwer_certyfikacyjny/certsrv
 3. Jeżeli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wpisz własne poświadczenia uwierzytelniające, kliknij opcję Request a certificate, a następnie kliknij przycisk Next.
 4. Na stronie Choose Request Type kliknij opcję User Certificate, a następnie kliknij przycisk Next.
 5. Na stronie User Certificate – Identifying Information kliknij przycisk Submit.
 6. Na stronie Certificate Issued kliknij przycisk Install this certificate.

Jak zainstalować formant S/MIME programu OWA

Aby zainstalować formant S/MIME programu OWA na komputerze klienckim, wykonaj następujące kroki:
 1. Na komputerze klienckim z systemem Windows 2000 lub nowszym, na którym jest uruchomiony program Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej, zaloguj się do programu OWA.
 2. W okienku nawigacji programu OWA kliknij przycisk Opcje.
 3. W obszarze Zabezpieczenia poczty e-mail kliknij przycisk Pobierz.

  Uwaga: Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, należy kliknąć przycisk Tak.
 4. W obszarze Zabezpieczenia poczty e-mail kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Szyfruj treść i załączniki wysyłanych wiadomości, jeżeli szyfrowanie powinno być domyślnie włączone podczas redagowania wiadomości.
 5. W obszarze Zabezpieczenia poczty e-mail kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru odpowiadające adresatowi podpisanej wiadomości. Wiadomość powinna być podpisana cyfrowo przez nadawcę.

Jak testować szyfrowanie i podpisywanie

Aby wysłać zaszyfrowaną wiadomość, wykonaj następujące kroki:
 1. W programie OWA kliknij przycisk Nowy.
 2. Zredaguj wiadomość.

  Uwaga: Nadawca musi dysponować kluczem publicznym adresata, aby szyfrować treść wiadomości. Adresat musi więc być zarejestrowany w Usługach certyfikatów.
 3. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Dodaj podpis cyfrowy do tej wiadomości.
 4. Kliknij przycisk Wyślij.
 5. Zweryfikuj, czy wiadomość jest zaszyfrowana i może być przeglądana tylko na komputerze, na którym jest zainstalowany certyfikat szyfrowania adresata.

Właściwości

Numer ID artykułu: 823568 - Ostatnia weryfikacja: 26 listopada 2007 - Weryfikacja: 2.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowtomaster kbtshoot KB823568

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com