Kliento, tarnybos ir programos klausimais gali kilti, jei galite keisti saugos parametrus ir vartotoj? teisi? priskyrimus

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 823659 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Saugos parametrus ir vartotoj? teisi? priskyrimus kei?iamas ? vietos politik? ir grup?s strategijos pad?ti sugrie?tinti u?stato u? domeno valdikliai ir nario kompiuteriuose. Ta?iau, padidinto saugumo tr?kumas yra nustatyti nesuderinamumai su klientais, paslaug? ir program?.

?iame straipsnyje apra?oma nesuderinamumai, gali atsirasti klient? kompiuteriuose, kuriuose veikia Windows XP arba ankstesn?s versijos Windows, kai kei?iate konkre?ius saugos parametrai ir vartotojo teisi? prieskyros domenui Windows Server 2003 arba ankstesn?se Windows Server domenas.

Daugiau informacijos apie grup?s politikos for Windows 7, Windows Server 2008 R2 ir Windows Server 2008, ie?kokite ?iais straipsniais: Pastaba: Lik?s kiekis ?iame straipsnyje yra susijusios su Windows XP, Windows Server 2003 ir ankstesn?mis Windows versijomis.

Windows XP

Spauskite ?ia nor?dami pamatyti informacij?, kuri yra susijusios su Windows XP

Windows Server 2003 SP1

Spauskite ?ia nor?dami pamatyti informacij?, kuri yra susijusios su Windows Server SP1

Daugiau informacijos

?iuose skyriuose apra?oma nesuderinamumai, gali ?vykti, kai j?s keisti konkre?ius parametrus ? domenus, Windows NT 4.0, Windows 2000 domen? ir Windows Server 2003 domenai.

Vartotojo teis?s

Spauskite ?ia nor?dami pamatyti informacij? apie vartotojo teises

Saugos parametrai

Spauskite ?ia nor?dami pamatyti informacij? apie saugos parametrai

Laiko sinchronizavimas

Laiko sinchronizavimas nepavyko. Laikas yra ne daugiau nei 30 minu?i? d?l nukent?jusi? kompiuterio. ?sitikinkite, kad kliento kompiuterio laikrodis sinchronizuojamas su domeno valdiklio laikrodis.

D?l SMB para?o gedimo

Spauskite ?ia informacijos apie tai, kaip apeiti SMB para?o klausimai

Savyb?s

Straipsnio ID: 823659 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 8 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbmt KB823659 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 823659

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com