การปรับปรุงการดูแลโฟลเดอร์สาธารณะ Exchange Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 823817 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายบางอย่างของการปรับปรุงการดูแลในโฟลเดอร์สาธารณะของ Exchange 2003

ส่งจาก Exchange System Manager ของลำดับชั้น (กดจำลองแบบลำดับชั้น)

ใน Exchange 2003 คุณสามารถกดหรือการจำลองแบบลำดับชั้น initiate ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ Exchange System Manager ได้ ตัวเลือกนี้ใช้เพื่อให้กระบวนการอัตโนมัติที่ไม่ถูกควบคุม โดยใช้ Exchange System Manager ขณะนี้ คุณสามารถระบุแหล่งที่มาเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ส่งลำดับชั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่ระบุ นอกจากนี้คุณสามารถระบุว่า คุณต้องการให้ลำดับชั้นจากสองสามวันก่อนที่จะส่ง และ คุณสามารถระบุจำนวนวัน ฟอร์มนี้มีประโยชน์เมื่อคุณกำลังแก้ไขปัญหาปัญหาการจำลองแบบลำดับชั้นของโฟลเดอร์สาธารณะ

หมายเหตุ คุณลักษณะนี้ไม่ได้แทนการจำลองแบบอัตโนมัติของลำดับชั้นโฟลเดอร์สาธารณะ ลำดับชั้นจะยังคงถูกจำลองแบบระหว่างเซิร์ฟเวอร์ในกำหนดการ แต่ขณะนี้สามารถเริ่มต้นจำลองแบบเมื่อคุณต้องการให้เกิดขึ้น

ลำดับชั้น (เพื่อดำเนินการผลักดันการจำลองแบบลำดับชั้น) ส่งจาก Exchange System Manager คลิกขวาที่โฟลเดอร์สาธารณะทรี เมื่อ ต้อง การส่งการลำดับชั้น:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
รูป: ตัวเลือกใน Exchange System Manager ส่งชั้น


ขณะนี้คุณสามารถระบุการเซิร์ฟเวอร์ต้นทางและเซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่จะได้รับการผลักดันลำดับชั้น คุณยังสามารถระบุจำนวนวันของการเปลี่ยนแปลงลำดับชั้นที่คุณต้องการส่ง เซิร์ฟเวอร์ต้นทางอาจเป็นคอมพิวเตอร์ Exchange 2003 เท่านั้นในขณะที่เซิร์ฟเวอร์ปลายทางอาจเป็นคอมพิวเตอร์ Microsoft Exchange 5.5, Microsoft Exchange 2000 Server หรือ Exchange 2003 เมื่อคุณทำการเลือกของคุณ คลิกตกลง:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
รูป: เซิร์ฟเวอร์ต้นทางและเซิร์ฟเวอร์ปลายทางส่งเนื้อหา (ผลักดันเนื้อหาการจำลองแบบ) จาก Exchange System Manager

นอกจากนี้คุณสามารถใช้ Exchange 2003 Exchange System Manager เพื่อผลักโฟลเดอร์สาธารณะเนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์หนึ่งไปยังอีกที่จะ ซึ่งจะมีประโยชน์ เมื่อคุณกำลังแก้ไขปัญหาการจำลองแบบของโฟลเดอร์สาธารณะ หรือ เมื่อคุณต้องการให้เซิร์ฟเวอร์เฉพาะเพื่อรับเนื้อหา (ตัวอย่างเช่น หลังจากมีการสร้างแบบจำลองบนเซิร์ฟเวอร์หลายตัว)

ในการส่งเนื้อหา (เพื่อดำเนินการผลักดันเนื้อหาการจำลองแบบ) จาก Exchange System Manager คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่คุณต้องการผลักไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น คลิกงานทั้งหมดและจากนั้น คลิกส่งเนื้อหา:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
รูป: ส่งตัวเลือกเนื้อหาใน Exchange System Manager


ในหน้าต่างการส่งเนื้อหาคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเซิร์ฟเวอร์ต้นทางและเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง (ที่จะได้รับการผลักดันเนื้อหา), และจากนั้น พิมพ์จำนวนวันของการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่คุณต้องการส่ง เซิร์ฟเวอร์ต้นทางอาจเป็นคอมพิวเตอร์ Exchange 2003 เท่านั้นในขณะที่เซิร์ฟเวอร์ปลายทางอาจเป็นคอมพิวเตอร์ Exchange Server 5.5, Exchange 2000 และ Exchange 2003 ยัง คอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยแบบจำลองของเนื้อหาของโฟลเดอร์ปรากฏในรายการเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง หลังจากที่คุณทำการเลือกของคุณ คลิกตกลง:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
รูป: เซิร์ฟเวอร์ต้นทางและเซิร์ฟเวอร์ปลายทางสำหรับการดันเนื้อหาโฟลเดอร์'สาธารณะ'ดูเนื้อหาจาก Exchange System Manager

ขณะนี้คุณสามารถใช้ Exchange System Manager เพื่อดูเนื้อหาแท้จริงของโฟลเดอร์สาธารณะ ทำเช่นนี้แม้ว่าการรวม Outlook Web Access (OWA) กับ Exchange System Manager ด้วยเหตุนี้ ถ้าคุณกำลังดูเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่มีแบบจำลองเฉพาะบนคอมพิวเตอร์มี Exchange 2000 อินเทอร์เฟซจะแตกต่างจากอินเทอร์เฟซที่ถูกใช้เมื่อคุณดูโฟลเดอร์ที่มีแบบจำลองบนคอมพิวเตอร์ Exchange 2003 การ เงิน

หมายเหตุ กำหนดค่า Internet Explorer เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2003 อาจทำให้คุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณลองขั้นตอนต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
815141 กำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer เปลี่ยนการเรียกดู
เมื่อต้องการดูเนื้อหาของโฟลเดอร์สาธารณะจาก Exchange System Manager คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการดู และจากนั้น คลิกแท็บเนื้อหาในเฟรมด้านขวา รูปภาพต่อไปนี้แสดงลักษณะนี้ปรากฏในโฟลเดอร์ Exchange 2003:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
รูป: แท็บเนื้อหาใน Exchange System Manager


รูปภาพต่อไปนี้แสดงลักษณะนี้ปรากฏในโฟลเดอร์ Exchange 2000:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ภาพ: โฟลเดอร์ 2000 แลกเปลี่ยน
ค้นหาโฟลเดอร์ใน Exchange System Manager

คุณสามารถใช้ Exchange 2003 Exchange System Manager เพื่อค้นหาโฟลเดอร์สาธารณะ โดยใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของโฟลเดอร์ นี่ไม่ได้ค้นหาเนื้อหาของโฟลเดอร์สาธารณะ นี้เฉพาะค้นแม้ว่าลำดับชั้นของโฟลเดอร์สาธารณะ คุณสามารถค้นหาโฟลเดอร์ตามชื่อ (หรือบางส่วนของชื่อ), สิทธิ์ โดยแบบจำลอง โดยการสร้าง และ ตามช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยน และ ตามอายุของโฟลเดอร์

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันการค้นหา คลิกแท็บการค้นหาของโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ทรี ถ้าคุณเลือกแผนภูมิโฟลเดอร์สาธารณะเองหลังจากการค้นหา คุณสามารถค้นหาลำดับชั้นของโฟลเดอร์ทั้งหมด ถ้าคุณเลือกโฟลเดอร์ย่อย (ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ระดับบนสุด), แล้วค้นหาของคุณได้ ในโฟลเดอร์นั้นเท่านั้น และ ในโฟลเดอร์ย่อยของ

รูปภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของการค้นหาโฟลเดอร์ตามชื่อจากรากของโฟลเดอร์สาธารณะแผนภูมิ:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
รูป: ค้นหาโฟลเดอร์ตามชื่อ


เมื่อคุณค้นหาตามสิทธิ์ คุณสามารถค้นหาโฟลเดอร์ใด ๆ ที่อยู่ในลำดับชั้นที่ประกอบด้วยเฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เฉพาะ คุณสามารถค้นหา โดยใช้อนุมัติ หรือปฏิเสธสิทธิ์ รูปภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของตัวเลือกที่สามารถใช้ได้เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกการค้นหาที่ขึ้นอยู่กับสิทธิ์:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
รูป: ตัวเลือกการเลือกสิทธิ์
โครงสร้างการโฟลเดอร์สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์

Exchange 2003 แนะนำโฟลเดอร์สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ใหม่ที่ชื่อOAB เวอร์ชั่น 3a ส่วนนี้แสดงรายละเอียดประวัติบางอย่างและข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาของโฟลเดอร์สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ต่าง ๆ

เมื่อต้องการดูโฟลเดอร์สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์และเนื้อหาของโฟลเดอร์ดังกล่าว โดยใช้ Exchange 2003 Exchange System Manager ขยายโฟลเดอร์คลิกขวาที่โฟลเดอร์สาธารณะและจากนั้น คลิกแสดงโฟลเดอร์ระบบ คลิกโฟลเดอร์สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์เมื่อต้องการดูโฟลเดอร์หลักสำหรับแต่ละกลุ่มผู้ดูแลระบบของคุณ

โฟลเดอร์หลักโดยทั่วไปประกอบด้วยเนื้อหาใด ๆ ยกเว้นว่ามีเลือกExchange 4.0 5.0 เข้ากล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการเริ่มต้นแบบออฟไลน์รายการที่อยู่ ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ไม่มีสร้างชุดของแฟ้ม OAB เหล่านี้จะถูกใช้ โดยไคลเอ็นต์ Exchange DOS ก่อนหน้า เครื่องไคลเอ็นต์ Windows 16 บิต เอนต์ และ Microsoft Exchange Server 4.0 และไคลเอนต์ 5.0

โฟลเดอร์ย่อยOAB เวอร์ชั่น 2มีชุดของสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ในรูปแบบของชุดอักขระ ANSI ที่ใช้ โดย Microsoft Outlook 97 ผ่าน Microsoft Outlook 2003 วัตถุแต่ละข้อความในโฟลเดอร์แทนการสร้างของสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ (โดยทั่วไปรายวัน) วัตถุข้อความประกอบด้วยหลายแฟ้มที่บีบอัดยิ่งสูง แฟ้มเหล่านี้เก็บข้อมูลสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ นอกจากนี้ เปลี่ยนแปลงส่วนที่แตกต่างจะสร้างจากที่สร้างก่อนหน้านี้ในแฟ้มที่ชื่อChanges.oabดังนั้น Outlook มีเฉพาะเมื่อต้องการดาวน์โหลดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการดาวน์โหลดล่าสุด

โฟลเดอร์ย่อย3a OAB เวอร์ชั่นที่ประกอบด้วยชุดของสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ที่อยู่ในรูปแบบ Unicode ใช้ โดย Outlook 2003 เหล่านี้สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบไปยัง Outlook 2003, Outlook 2003 ตรวจสอบการมีอยู่ของโฟลเดอร์นี้ และใช้แฟ้ม Unicode จะพร้อมใช้งาน Outlook 2003 ที่ต้องการใช้แฟ้ม Unicode ผ่านแฟ้มรูปแบบ ANSI เก่าที่อยู่ในโฟลเดอร์ OAB เวอร์ชัน 2 ลูก

รูปภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของวิธีการโครงสร้างโฟลเดอร์นี้ปรากฏใน Exchange System Manager:


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
รูป: โฟลเดอร์ 3a รุ่นของ OAB
ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวช่วยแก้ไขปัญหาที่แนะนำต่อไปนี้ช่วยคุณแก้ไขปัญหาการจำลองแบบของโฟลเดอร์สาธารณะ Exchange Server 2003


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 823817 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2557 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbgraphxlink kbinfo kbmt KB823817 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:823817

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com