ผู้รับไม่ได้รับข้อความอีเมล์ของคุณเมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติ Recipients.Type olOrignator (0) ใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 823917 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อต้องการโดยทางโปรแกรมส่งข้อความอีเมล์ไปยังผู้รับมากกว่าหนึ่ง ผู้รับไม่ได้รับข้อความอีเมล และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความอีเม undeliverable ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
undeliverable:<subject></subject>

ข้อความของคุณจึงไม่ถึงผู้รับเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วน

หัวเรื่อง::<subject text=""> </subject>
ส่ง::<date> <time> </time></date>

ไม่สามารถส่งถึงผู้รับต่อไปนี้::

<e-mail address="">บน<date> <time></time></date></e-mail>

ไม่สามารถส่งข้อความนี้ ลองส่งข้อความอีกครั้งในภายหลัง หรือติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ ข้อผิดพลาดคือ [0x80070057-00000000-00000000]

<e-mail address="">บน<date> <time></time></date></e-mail>

ไม่สามารถส่งข้อความนี้ ลองส่งข้อความอีกครั้งในภายหลัง หรือติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ ข้อผิดพลาดคือ [0x80070057-00000000-00000000]

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อการ.Type ผู้รับมีการตั้งค่าคุณสมบัติ0สำหรับหนึ่งผู้รับ

ตัวอย่างเช่น ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากคุณเรียกใช้ Visual Basic ของ Microsoft สำหรับแอปพลิเคชัน (VBA) แมโครที่คล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้:
Sub TestTypeMailItem()

  Dim mai As MailItem
  Dim rcps As Recipients
  Dim rcp As Recipient
  
  Set mai = Application.CreateItem(olMailItem)
  mai.Subject = "Recipient.Type"
  Set rcps = mai.Recipients

  Set rcp = rcps.Add(Application.Session.CurrentUser.Name)
  rcp.Type = 0

  'Change "e-mail address" to a valid e-mail address.
  Set rcp = rcps.Add("e-mail address")
  rcp.Type = 1

  'Change "e-mail address" to a valid e-mail address.
  Set rcp = rcps.Add("e-mail address")
  rcp.Type = 0

  mai.Send

End Sub

การแก้ไข

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยน.Type ผู้รับคุณสมบัติสำหรับผู้รับหนึ่งในคุณสมบัติต่อไปนี้:
 • การใช้ผู้รับ ประเภท:คุณสมบัติ1สำหรับผู้รับที่รวมอยู่ในนั้นเมื่อต้องการกล่องข้อความอีเมล
 • การใช้ผู้รับ ประเภท:คุณสมบัติ2สำหรับผู้รับที่รวมอยู่ในนั้นสำเนาถึงกล่องข้อความอีเมล
 • การใช้ชนิดของผู้รับคุณสมบัติ3สำหรับผู้รับที่รวมอยู่ในนั้นสำเนาลับถึงกล่องข้อความอีเมล
ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนแปลงนั้น.Type ผู้รับคุณสมบัติในแมโคร VBA ของคุณตามที่แสดงในตัวอย่างรหัสต่อไปนี้:
Sub TestTypeMailItem()

  Dim mai As MailItem
  Dim rcps As Recipients
  Dim rcp As Recipient
  
  Set mai = Application.CreateItem(olMailItem)
  mai.Subject = "Recipient.Type"
  Set rcps = mai.Recipients

  Set rcp = rcps.Add(Application.Session.CurrentUser.Name)
  rcp.Type = 1

  'Change "e-mail address" to a valid e-mail address.
  Set rcp = rcps.Add("e-mail address")
  rcp.Type = 2

  'Change "e-mail address" to a valid e-mail address.
  Set rcp = rcps.Add("e-mail address")
  rcp.Type = 3

  mai.Send

End Sub

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 823917 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2007
Keywords: 
kberrmsg kbvba kbsendmail kbemail kbpending kbprb kbmt KB823917 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:823917

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com