การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาด "การละเมิดการเข้าถึง" เมื่อคุณเรียกวัตถุคลาสที่ได้รับมา ServicedComponent ที่ผ่านแรปเปอร์สำหรับ Callable COM

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 823951 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณทำการเรียกระยะไกลบนแรปเปอร์แบบโมเดลวัตถุคอมโพเนนต์ของ Microsoft (COM) callable สำหรับ (CCW) เป็นServicedComponentคลาสวัตถุที่ได้รับมา และServicedComponentวัตถุคลาสที่ได้รับมาจะถูกรวบรวม โดยตัวเก็บรวบรวมขยะ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
การละเมิดการเข้าถึง - รหัส c0000005 (chance ครั้งแรก) มีรายงานข้อยกเว้นโอกาสแรกก่อนการจัดการข้อยกเว้นใด ๆ ข้อยกเว้นนี้อาจต้องมี และจัดการ eax = 0085f27c ebx = fffffffc ecx = fffffffc edx = 00000001 esi = 000a78c8 edi = 00000000 eip = 791f3fef esp = 0085f23c ebp = 0085f28c iopl = 0 nv อัพ ei pl nz na pe nc ตำแหน่ง cs = 001b ss = es 0023 ds = 0023 = 0023 fs = 0038 gs = 0000 efl = 00010202 mscorwksObjHeader::PassiveGetSyncBlock: 791f3fef 8b01 mov eax, ds:0023:fffffffc [ecx] =ชื่อไฟล์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าตัวเก็บรวบรวมขยะเก็บรวบรวมหมายเลขการอ้างอิงไปยังServicedComponentวัตถุคลาสที่ได้รับมาในขณะที่ CCW ยังคงอ้างอิงวัตถุ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ MicrosoftNET Framework 1.1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN):
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=A8F5654F-088E-40B2-BBDB-A83353618B38&displaylang=en

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Microsoft ก่อนNET Framework 1.1 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 823951 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 1.1
Keywords: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbnetframe110sp1fix kbfix kbmt KB823951 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:823951

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com