BŁĄD: Komunikat o błędzie „Error Creating New Microsoft Office Document” przy próbie użycia automatyzacji do utworzenia projektu Visual Studio Tools for the Microsoft Office System

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 823991 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Przy użyciu automatyzacji Microsoft Office w celu zbudowania projektu Visual Studio Tools for the Microsoft Office System może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Error creating new Microsoft Office Document. (Wystąpił błąd podczas tworzenia nowego dokumentu pakietu Microsoft Office.)
Oprócz tego komunikatu o błędzie może także pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Error setting document properties. (Wystąpił błąd podczas ustawiania właściwości dokumentu.)

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Więcej informacji

Kroki prowadzące do odtworzenia problemu

 1. Uruchom program Microsoft Visual Studio .NET
 2. W menu File (Plik) wskaż polecenie New (Nowy), a następnie kliknij polecenie Project (Projekt).
 3. W obszarze Project Types (Typy projektu) kliknij opcję Visual Basic Projects (Projekty programu Visual Basic), w obszarze Templates (Szablony) kliknij opcję Console Application (Aplikacja konsoli), a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Dodaj następujący kod do procedury Sub Main (zmień ścieżki dostępu, tak aby odpowiadały ścieżkom na twoim komputerze):
   Dim objDte As Object, params(6) As Object
  objDte = System.Activator.CreateInstance( _
    System.Type.GetTypeFromProgID("VisualStudio.DTE.7.1"))
  
  'Utwórz nowy projekt, nie dodawaj elementu lub podprojektu
  params(0) = "{0F90E1D0-4999-11D1-B6D1-00A0C90F2744}"
  params(1) = "ProjectName"   ' Nazwa projektu
  params(2) = "C:\ProjectName"  ' Katalog lokalny
  params(3) = ""
  params(4) = False       ' Utwórz nowe rozwiązanie
  params(5) = ""         ' Nazwa rozwiązania
  params(6) = True        ' Tryb cichy
  
  objDte.MainWindow.Visible = True
  objDte.LaunchWizard( _
    "C:\Program Files\Visual Studio Tools for Office\OfficeProject\OfficeProjects\VB\VBXls.vsz", _
    params)
  
 5. Naciśnij klawisz F5, aby skompilować i uruchomić aplikację konsoli.

Właściwości

Numer ID artykułu: 823991 - Ostatnia weryfikacja: 29 marca 2004 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbbug kbnofix kbinterop kbautomation kbofficedev KB823991

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com