JAK: Zmiana nazwy zestawu lub przestrzeni nazw zestawu rozszerzenia zarządzanego kodu pakietu Office

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 824003 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku, jak zmienić nazwę zestawu lub jak zmienić przestrzeń nazw zestawu rozszerzenia zarządzanego kodu tworzonego za pomocą narzędzi Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System.

Aby zmienić nazwę zestawu lub przestrzeń nazw zestawu, należy zmodyfikować właściwości projektu pakietu Office i ponownie utworzyć zestaw.

Jeśli zamiast tego nastąpi próba zmodyfikowania nazwy zestawu w Eksploratorze Windows przez zmianę nazwy pliku zestawu lub jeśli nie zostanie zmieniony atrybut Office Integration po zmianie właściwości Root Namespace w projekcie, może się pojawić następujący komunikat o błędzie, gdy rozszerzenie zarządzanego kodu zostanie załadowane do programu Microsoft Word lub Microsoft Excel:
The assembly <assembly name> could not be found at .\<assembly location>\ or could not be loaded. You can still edit and save the document. Contact your administrator or the author of this document for further assistance. (Nie można odnaleźć zestawu <nazwa zestawu> w lokalizacji .\<assembly location>\ lub nie można go załadować. Możesz nadal edytować i zapisywać dokument. Aby uzyskać dalszą pomoc, skontaktuj się z administratorem lub autorem tego dokumentu.)


Aby poprawnie zmienić nazwę zestawu lub przestrzeń nazw zestawu rozszerzenia zarządzanego kodu, wykonaj następujące kroki:

Zmiana nazwy zestawu

 1. Uruchom program Visual Studio .NET 2003, a następnie otwórz projekt pakietu Office.
 2. W menu View (Widok) kliknij polecenie Solution Explorer.
 3. W oknie Solution Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy projekt, a następnie kliknij polecenie Properties (Właściwości).
 4. Na liście Common Properties (Wspólne właściwości) kliknij pozycję General (Ogólne).
 5. Wpisz nową nazwę zestawu w polu Assembly Name (Nazwa zestawu), a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W menu Build (Kompilacja) kliknij polecenie Build Solution (Kompiluj rozwiązanie).

Zmiana przestrzeni nazw zestawu

 1. Uruchom program Visual Studio .NET 2003, a następnie otwórz projekt pakietu Office.
 2. W menu View (Widok) kliknij polecenie Solution Explorer.
 3. W oknie Solution Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy projekt, a następnie kliknij polecenie Properties (Właściwości).
 4. Na liście Common Properties (Wspólne właściwości) kliknij pozycję General (Ogólne).
 5. Wpisz nową przestrzeń nazw zestawu w polu Root Namespace (Główna przestrzeń nazw), a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zlokalizuj atrybut Assembly: System.ComponentModel.DescriptionAttribute w module kodu ThisWorkbook lub ThisDocument.

  To jest atrybut Office Integration.
 7. Zmodyfikuj atrybut Office Integration, tak aby odzwierciedlał nową przestrzeń nazw.

  Na przykład jeśli przestrzeń nazw to MyNamespace, wówczas atrybut Office Integration pojawia się w module kodu jako:
  <Assembly: System.ComponentModel.DescriptionAttribute( _
    "OfficeStartupClass, Version=1.0, Class=MyNamespace.OfficeCodeBehind")>
 8. W menu Build (Kompilacja) kliknij polecenie Build Solution (Kompiluj rozwiązanie).

Materiały referencyjne

Dodatkowe informacje na temat przydzielania uprawnień do folderu oraz do zestawów oraz na temat rozwiązywania problemów w pakiecie Office w czasie wykonywania można znaleźć w dokumentacji narzędzi Visual Studio Tools for the Microsoft Office System.

Właściwości

Numer ID artykułu: 824003 - Ostatnia weryfikacja: 6 stycznia 2004 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Word 2003
Słowa kluczowe: 
kbhowtomaster kbpia KB824003

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com