NASıL YAPıLıR: mask özelliği'ni ve Office 2003 CommandBar düğmesi için resim özelliğini ayarlayın...

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 824017 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bu adım adım makalede Microsoft Office sistemi için Visual Studio Araçları ile oluşturulan bir yönetilen kod uzantısı kümesini maske ve bir <a0>Microsoft Office 2003 CommandBar</a0> denetiminin Resim özelliklerini açıklamaktadır. Resim özelliklerini CommandBar denetim üzerinde görüntülenen resmi ayarlamak için izin verir. Maske özellikleri, bu görüntünün saydam arka plan oluşturmak için kullanılabilir.


Yeni bir Visual Basic .NET Excel çalışma kitabı projesi oluşturma

 1. Visual Studio .NET 2003'te Dosya menüsünde, Yeni ' nin üzerine gelin ve sonra da Project ' i tıklatın.

  <a0>New Project</a0> iletişim kutusu görüntülenir.
  1. Proje türleri listesinde, Microsoft Office System projeleri genişletin ve sonra Visual Basic Projeleri) tıklatın.
  2. Şablonlar listesinde Excel çalışma kitabı ' nı tıklatın.
  3. Adı kutusuna, ExcelCommandbar yazın ve Tamam ' ı tıklatın.

   Microsoft Office Project Sihirbazı görüntülenir.
  4. Son ' u tıklatın.
 2. Proje) menüsünde Add Reference ' ı tıklatın.

  <a0>Başvuru Ekle</a0> iletişim kutusu görüntülenir.
  1. .NET sekmesini tıklatın. Bileşenler listesinde, System.Drawing.dll ' ı tıklatın ve sonra da <a2>Seç</a2>'i tıklatın.
  2. Bileşenler listesinde, stdole ' ı tıklatın ve sonra da <a2>Seç</a2>'i tıklatın.
  3. Tamam ' ı tıklatın.
 3. Şu yönergeyi ThisWorkbook.vb üstünde ekleyin:
  Imports System.Reflection

Bilgisayarınızı Project'e resim kaynakları Ekle

Bu bölümde, iki katıştırılmış resim kaynak projeye ekleyecektir. Resim özelliklerini <a0>CommandBar</a0> denetimin için bir kaynaktır. Diğer kaynak maskesi özelliklerini ' dir.

Bilgisayarınızı Project, hizmet verdiği görüntü CommandBar kumandanızı için farklı bir resim kaynak ekleme
 1. Proje menüsünde Bileşen Ekle'yi tıklatın. <a0>Yeni Öğe Ekle</a0> iletişim kutusu görüntülenir.
 2. Şablonlar listesinde Bit eşlem dosya ' yı tıklatın.
 3. Resim.bmp görüntü adı ve ' ı tıklatın.

  Bit eşlem Bit eşlem Düzenleyicisi içinde düzenlenmek üzere açılır.
 4. Görünüm) menüsünde, Özellikler penceresini tıklatın. 16 Hem Genişlik özelliği, hem de bit eşlem <a1>Yükseklik</a1> özelliğini ayarlayın.
 5. Kırmızı ile tüm bit eşlem</a0> alanını doldurun ve sonra da bit eşlem Merkezi yeşil bir daire çizin.
 6. Solution Explorer'da (Çözüm Gezgini), Resim.bmp ' ı sağ tıklatın ve sonra da Properties ' i tıklatın. Eylem oluştur özelliği için Katıştırılmış kaynak değiştirin.
 7. Dosya menüsünde Kaydet resim.bmp ' ı tıklatın.
Bilgisayarınızı Project bu hizmet için bilgisayarınızı CommandBar denetim görüntü maskesi olarak bir resim kaynak ekleme
 1. Solution Explorer'da Resim.bmp ' ı tıklatın.
 2. Dosya menüsünden Kopyala ' yı tıklatın.
 3. Dosya menüsünden Yapıştır ' ı tıklatın.

  Kopyala, arama resim.bmp adlı yeni BIR dosya, projenize eklenir.
 4. Solution Explorer'da (Çözüm Gezgini), Mask.bmp ' ı sağ tıklatın ve sonra da <a2>Yeniden Adlandır</a2>'ı tıklatın. Mask.bmp için değiştirin.
 5. Solution Explorer'da (Çözüm Gezgini), Mask.bmp ' ı sağ tıklatın ve sonra da ' ı tıklatın. Beyaz ve siyah daire rengini değiştirmek için resmi arka plan rengini değiştirin.

  Not Maske resimle CommandBar denetime eklendiğinde, maske siyah alanlarını görülebilir. Beyaz alanlar saydam.
 6. Dosya menüsünde Kaydet Mask.bmp ' ı tıklatın.

Bir CommandBar ve CommandBar bir denetim oluşturmak için kod ekleme

Bu bölümde, katıştırılmış resim kaynakları akışında yükler CommandBar ve CommandBar denetimi oluşturur ve sonra da Resim özelliklerini ve maskesiCommandBar denetimin özelliklerini ayarlar projeye kodu ekleyin.
 1. Aşağıdaki sınıf düzeyi değişkeni OfficeCodeBehind sınıfına ekleyin:
  WithEvents CBarButton As Office.CommandBarButton
 2. ThisWorkbook.vb'da ThisWorkbook_Open olay işleyicisine aşağıdaki kodu ekleyin:
    'Get a reference to this assembly.
    Dim ThisAssembly As [Assembly]
    ThisAssembly = [Assembly].GetExecutingAssembly()
  
    'Load the Picture and the Mask image resources.
    Dim imgStreamPic As System.IO.Stream, imgStreamMask As System.IO.Stream
    imgStreamPic = ThisAssembly.GetManifestResourceStream("ExcelCommandBar.Picture.bmp")
    imgStreamMask = ThisAssembly.GetManifestResourceStream("ExcelCommandBar.Mask.bmp")
  
    'Obtain references to IPictureDisp for both images.
    Dim ax As New MyAxHost
    Dim Pic As stdole.IPictureDisp, Mask As stdole.IPictureDisp
    Pic = ax.IPictureDisp(Drawing.Image.FromStream(imgStreamPic))
    Mask = ax.IPictureDisp(Drawing.Image.FromStream(imgStreamMask))
  
    'Add a temporary CommandBar and a CommandBar button.
    Dim CBar As Office.CommandBar
    CBar = ThisApplication.CommandBars.Add("My CommandBar", , , True)
    CBarButton = CType(CBar.Controls.Add(Office.MsoControlType.msoControlButton), _
          Office.CommandBarButton)
    CBarButton.Style = Office.MsoButtonStyle.msoButtonIconAndCaption
    CBarButton.Caption = "My Button"
    CBarButton.Tag = "My_Button"
    CBarButton.Picture = Pic
    CBarButton.Mask = Mask
    CBar.Visible = True
  
  
 3. Aşağıdaki sınıfı, MyAxHost, hemen ThisWorkbook.vb içinde ThisWorkbook_Open olay işleyicisi ekleyin:
  Public Class MyAxHost
  
    Inherits System.Windows.Forms.AxHost
  
    Public Sub New()
      MyBase.New("59EE46BA-677D-4d20-BF10-8D8067CB8B33")
    End Sub
  
    Public Shared Function IPictureDisp(ByVal Image As System.Drawing.Image) As stdole.IPictureDisp
      IPictureDisp = CType(AxHost.GetIPictureDispFromPicture(Image), stdole.IPictureDisp)
    End Function
  
  End Class
 4. Aşağıdaki işlevi OfficeCodeBehind sınıfına ekleyin:
  Private Sub CBarButton_Click(ByVal Ctrl As Microsoft.Office.Core.CommandBarButton, _
    ByRef CancelDefault As Boolean) Handles CBarButton.Click
    MessageBox.Show("You clicked My Button!")
  End Sub
 5. Oluşturmaya ve proje çalıştırmak için F5 tuşuna basın.

  ExcelCommandBar.xls, Excel'de açar, fark. Çalışma kitabını açtığında, My CommandBar görüntülenir. My CommandBar bir KomutDüğmesi denetimi saydam bir görüntü vardır.


Referanslar

Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
286460Nasıl YAPıLıR: maske ve resim özellikleri için Office XP CommandBars ayarlayın

Özellikler

Makale numarası: 824017 - Last Review: 27 Şubat 2014 Perşembe - Gözden geçirme: 2.4
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System
Anahtar Kelimeler: 
kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowtomaster kbpia KB824017 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:824017

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com