כיצד להחליף את לוח האם במחשב שבו פועלת מערכת Windows Server 2003, Windows XP או Windows 2000

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 824125 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד להחליף לוח אם במחשב שבו פועלת אחת ממערכות ההפעלה Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP או Microsoft Windows 2000. שתי סיבות מקובלות להחלפת לוח אם הן שדרוג לוח אם קיים והחלפת לוח אם שנכשל. בשני המקרים, עליך לקבוע מחדש את התצורה של Windows כדי לאפשר פעולה עם לוח האם החדש והרכיבים שלו, מאחר שלא כל לוחות האם משתמשים באותם רכיבים: שכבת הפשטת חומרה (HAL), בקרי IDE (integrated device electronics), מערכת קלט/פלט בסיסית (BIOS) ורכיבים אחרים.

להלן שני תרחישים המתארים את השלבים שעליך לבצע כדי לקבוע מחדש את התצורה של Windows לפעולה עם לוח האם החדש. בצע את הפעולות המשויכות לתרחיש שמתאים למצב שלך.


שדרוג לוח אם קיים

תרחיש זה מבוסס על ההנחה שלוח האם הקיים שלך פועל ובאפשרותך להפעיל את התקנת Windows הקיימת בדיסק הקשיח.

כדי להחליף לוח אם פועל בלוח אם מעודכן ולאחר מכן לקבוע מחדש את התצורה של Windows לפעולה עם לוח האם החדש, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את Windows ולאחר מכן היכנס כמנהל.
 2. הכנס את תקליטור ההתקנה של Windows לכונן התקליטורים או לכונן ה-DVD ולאחר מכן אפשר ל-Autorun להתחיל לפעול.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • עבור Windows Server 2003:
   1. לחץ על התקן את Windows Server 2003.
   2. בחלון התקנת Windows, לחץ על שדרוג (מומלץ) ברשימה סוג הסרת התקנה ולאחר מכן לחץ על הבא.
   3. פעל בהתאם להוראות שעל המסך עד לביצוע הפעלה מחדש של המחשב.
  • עבור Windows XP:
   1. לחץ על התקן את Windows XP.
   2. בחלון התקנת Windows, לחץ על שדרוג (מומלץ) ברשימה סוג הסרת התקנה ולאחר מכן לחץ על הבא.
   3. פעל בהתאם להוראות שעל המסך עד לביצוע הפעלה מחדש של המחשב.
  • עבור Windows 2000:
   1. לחץ על התקן את Windows 2000.
   2. בחלון התקנת Windows 2000, לחץ על שדרוג ל-Windows 2000 (מומלץ) ולאחר מכן לחץ על הבא.
   3. פעל בהתאם להוראות שעל המסך עד לביצוע הפעלה מחדש של המחשב.
 4. ברגע שתהליך ההפעלה מחדש של המחשב יתחיל, כבה את המחשב.
 5. החלף את לוח האם הקיים בלוח האם החדש.
 6. הדלק את המחשב ואפשר לתהליך השדרוג להמשיך.

  תוכנית ההתקנה מתקינה את HAL, את מנהלי ההתקנים של בקר IDE וכן מנהלי התקנים נוספים הדרושים ללוח האם החדש.
 7. לאחר השלמת השדרוג, התקן מחדש את כל ערכות ה-Service Pack או התיקונים החמים שהיו מותקנים לפני כן.

החלפת לוח אם שנכשל

תרחיש זה מבוסס על ההנחה שלוח האם הקיים נכשל ואינך יכול להפעיל את התקנת Windows הקיימת בדיסק הקשיח.

כדי להחליף לוח אם שנכשל בלוח אם חש ולאחר מכן לקבוע מחדש את התצורה של Windows לפעולה עם לוח האם החדש, בצע את הפעולות הבאות:
 1. כבה את המחשב.
 2. החלף את לוח האם הקיים בלוח האם החדש.
 3. הכנס את תקליטור Windows לכונן התקליטורים או לכונן ה-DVD, ולאחר מכן הפעל את המחשב מהתקליטור.
 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • עבור Windows Server 2003:
   1. כאשר תוצג לך ההנחיה To set up Windows now, press ENTER (כדי להתקין את Windows כעת, הקש ENTER), הקש ENTER.

    תוכנית ההתקנה מחפשת התקנות קודמות של Windows Server 2003 בדיסק הקשיח ולאחר מכן מציגה רשימה של כל ההתקנות הקודמות שנמצאו.
   2. השתמש במקשי החצים כדי לבחור התקנה שברצונך לתקן ולאחר מכן הקש R כדי לבחור באפשרות To repair the selected Windows installation, press R (כדי לתקן את ההתקנה הנבחרת של Windows, הקש R).

    פעולה זו תתחיל בתיקון ההתקנה הקודמת של Windows Server 2003.
  • עבור Windows XP:
   1. כאשר תוצג לך ההנחיה To set up Windows now, press ENTER (כדי להתקין את Windows כעת, הקש ENTER), הקש ENTER.

    תוכנית ההתקנה מחפשת התקנות קודמות של Windows Server XP בדיסק הקשיח ולאחר מכן מציגה רשימה של כל ההתקנות הקודמות שנמצאו.
   2. השתמש במקשי החצים כדי לבחור התקנה שברצונך לתקן ולאחר מכן הקש R כדי לבחור באפשרות To repair the selected Windows installation, press R (כדי לתקן את ההתקנה הנבחרת של Windows, הקש R).

    פעולה זו תתחיל בתיקון ההתקנה הקודמת של Windows Server XP.
  • עבור Windows 2000:
   1. כאשר תוצג לך ההנחיה To set up Windows 2000 now, press ENTER (כדי להתקין את Windows 2000 כעת, הקש ENTER), הקש ENTER.

    תוכנית ההתקנה מחפשת התקנות קודמות של Windows Server 2000 בדיסק הקשיח ולאחר מכן מציגה רשימה של כל ההתקנות הקודמות שנמצאו.
   2. השתמש במקשי החצים כדי לבחור התקנה שברצונך לתקן ולאחר מכן הקש R כדי לבחור באפשרות To repair the selected Windows 2000 installation, press R (כדי לתקן את ההתקנה הנבחרת של Windows 2000, הקש R).

    פעולה זו תתחיל בתיקון ההתקנה הקודמת של Windows Server 2000.
 5. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך ואפשר לתוכנית ההתקנה להשלים את התיקון של התקנות קודמות של Windows Server 2003, Windows XP או Windows 2000.

  תוכנית ההתקנה מתקינה את HAL, את מנהלי ההתקנים של בקר IDE וכן מנהלי התקנים נוספים הדרושים ללוח האם החדש.
 6. לאחר השלמת התיקון, התקן מחדש את כל ערכות ה-Service Pack או התיקונים החמים שהיו מותקנים לפני כן.

מידע נוסף

משתמשים שבמחשב שלהם פועלת מערכת הפעלה של יצרן ציוד מקורי (OEM) של Microsoft רשאים לשדרג או להחליף את רוב רכיבי החומרה במחשב ועדיין לשמור על הרשיון למערכת ההפעלה המקורית של Microsoft OEM שסופקה על-ידי יצרן הציוד המקורי, פרט לשדרוג או החלפה של לוח האם. שדרוג או החלפה של לוח האם נחשבים ליצירת מחשב אישי חדש. לכן לא ניתן להעביר תוכנת מערכת הפעלה של Microsoft OEM ממחשב למחשב. אם לוח האם שודרג או הוחלף מסיבות שאינן פגם כלשהו, המחשב נחשב למחשב חדש ונדרש רשיון חדש למערכת ההפעלה. אם לוח האם הוחלף עקב פגם, המשתמש לא נדרש לרכוש רשיון מערכת הפעלה חדש עבור המחשב. לוח האם החלופי חייב להיות מאותו דגם, או לוח אם חלופי של היצרן או לוח אם שקול לו, כפי שהוגדר בכתב האחריות של היצרן. הסיבה לכלל רישוי זה קשורה בראש ובראשונה להסכם הרשיון של משתמש הקצה (EULA) ולתמיכה בתוכנה כפי שצוין בהסכם הרשיון למשתמש הקצה. הסכם הרשיון למשתמש קצה כולל קבוצה של זכויות שימוש המוענקות למשתמש הקצה על-ידי יצרן המחשב. הסכם הרשיון למשתמש קצה קשור רק לזכויות עבור אותה תוכנה המותקנת במחשב מסוים זה. בונה המערכות נדרש לתמוך בתוכנה במחשב ספציפי זה.

מתוך הבנה כי לאורך זמן משתמשי הקצה משדרגים רכיבים שונים במחשב שלהם, Microsoft מחשיבה את ה-CPU כרכיב הבסיסי היחיד שנותר, שעדיין מגדיר מחשב מקורי זה. מאחר שלוח האם מכיל את ה-CPU, כאשר לוח האם מוחלף מסיבות שאינן קשורות לפגם בלוח, באופן בסיסי נוצר מחשב חדש. לכן, אין לצפות מיצרן ה-OEM המקורי לתמוך במחשב חדש זה שאינו מיוצר על-ידו.

כללי הרישוי אינם חלים על מערכות הפעלה של Microsoft שאינן מערכות OEM.

לקבלת מידע נוסף על הפעלת Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
940315 כיצד להפעיל את Windows Vista
לקבלת מידע נוסף על הפעלת Windows Vista, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307890 כיצד להפעיל את מערכת ההפעלה Windows XP

מאפיינים

Article ID: 824125 - Last Review: יום רביעי 03 יוני 2009 - Revision: 3.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
מילות מפתח 
kbinfo KB824125

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com