วิธีการใช้กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืนใน Exchange Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 824126 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายคุณลักษณะการกู้คืนที่เก็บ กลุ่มใหม่ใน Exchange Server 2003 โดยใช้ลักษณะการทำงานในการกู้คืนที่เก็บ กลุ่ม คุณสามารถกำหนดใช้สำเนาตัวที่สองของที่เก็บกล่องจดหมาย Exchange (ฐานข้อมูล) บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันเป็นเก็บกล่องจดหมายแรก หรืออื่น ๆ Exchange คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มผู้ดูแลระบบเดียวกัน คุณสามารถใช้ กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืนคุณลักษณะการกู้คืนข้อมูลของกล่องจดหมายโดยไม่จำเป็น ต้องติดตั้ง และกำหนดค่าคอมพิวเตอร์การกู้คืนข้อมูล Exchange แยกต่างหากได้

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานของลักษณะการทำงานในการกู้คืน กลุ่มการจัดเก็บข้อมูล บทความนี้อธิบายวิธีการสร้าง กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน วิธีการคืนค่าข้อมูลกล่องจดหมายในกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน และวิธีการขยายกล่องจดหมายที่กู้คืนข้อมูลจาก กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน

ภาพรวมของวิธีการทำงานของกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน

ในรุ่นของ Exchange Server ที่นอกเหนือจาก Exchange Server 2003 คุณต้องกำหนดค่าฟอเรสต์บริการไดเรกทอรีของ Microsoft Active Directory แยกต่างหากในการกู้คืนเซิร์ฟเวอร์ถ้าคุณต้อง การกำหนดใช้ฐานข้อมูล Exchange ผลิตสำเนาอื่น หรือ การกำหนดใช้ฐานข้อมูล Exchange ผลิตรุ่นอื่น ด้วยคุณลักษณะการกู้คืน กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลใน Exchange Server 2003 กู้คืนแยกจากคอมพิวเตอร์จะไม่จำเป็นในบางกรณีเมื่อคุณต้องการกู้คืนข้อมูลจากเก็บกล่องจดหมาย หลังจากที่คุณสร้าง กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน และหลังจากที่คุณเพิ่มฐานข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่งอยู่ คุณสามารถคืนค่าอย่างใดอย่างหนึ่งแบบออนไลน์ ชุดการสำรองข้อมูลหรือคุณสามารถคัดลอกแฟ้มฐานข้อมูลแบบออฟไลน์กับ กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน เมื่อต้อง การขยาย หรือผสานข้อมูลจากฐานข้อมูลการกู้คืนแล้วใน กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืนไปยังกล่องจดหมายในกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลทั่วไป ใช้ Exchange Server 2003 รุ่นของ Microsoft Exchange กล่องจดหมายเวียนตัวช่วยสร้าง (Exmerge.exe)

เมื่อต้องการใช้การกู้คืนที่เก็บ กลุ่ม Active Directory โทโพโลยีของคอมพิวเตอร์ Exchange Server 2003 ต้องยัง และต้องอยู่ในสถานะที่เหมือนกันเป็นเมื่อทำการสำเนาของฐานข้อมูล ซึ่งหมายความ ว่า กล่องจดหมายหรือกล่องจดหมายที่คุณต้องการกู้คืนต้องไม่เป็นลบ หรือ purged จากระบบ หรือย้าย ไปยังฐานข้อมูลอื่น หรือ ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น

ลักษณะการทำงานในการกู้คืน กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ในการดำเนินการกู้คืนความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์หลายตัวหรือกลุ่มการจัดเก็บหลาย มีวัตถุประสงค์ทดในสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้ ในฟอเรสต์อื่นกู้คืนเซิร์ฟเวอร์ไม่จำเป็น ใช้ กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืนคุณลักษณะในสถานการณ์การกู้คืนที่ทั้งสองที่เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ข้อมูลแบบลอจิคัลใน Active Directory เกี่ยวกับกลุ่มการจัดเก็บและกล่องจดหมายของจะยัง และยังคง
 • คุณต้องการกู้คืนข้อมูลจากกล่องจดหมายที่หนึ่ง ฐานข้อมูลเดียว หรือกลุ่มของฐานข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืนการกู้คืนรายการที่ถูกลบออก และ purged จากกล่องจดหมายของผู้ใช้ หรือคุณสามารถใช้ กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน เพื่อเรียกคืน หรือซ่อมแซมสำเนาของฐานข้อมูลสำรองในขณะที่คัดลอกอื่นของฐานข้อมูลยังคงอยู่ในการผลิต

อย่างไรใน กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืนคืออื่นจาก กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลแบบปกติ

กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืนคือ กลุ่ม specialized การเก็บข้อมูลที่สามารถมีอยู่ ด้วยกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลแบบปกติ แม้ว่า กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืนไม่เหมือนกับกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลทั่วไป กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืนต่างจากกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลแบบปกติในลักษณะต่อไปนี้:
 • โพรโทคอลทั้งหมดยกเว้น MAPI ถูกปิดใช้งาน This means that you cannot send mail to or receive mail from a mailbox store that is in a Recovery Storage Group. However, you can use the Exmerge.exe tool to access mailboxes to recover data.
 • You cannot connect user mailboxes in a Recovery Storage Group to user accounts in Active Directory. The only supported method that you can use to access mailboxes in a Recovery Storage Group is by using the Exchange Server 2003 version of the Exmerge.exe tool.
 • You cannot apply system and mailbox management policies to a Recovery Storage Group.
 • Online maintenance and defragmentation do not run against databases in the Recovery Storage Group.
 • You must manually mount databases in the Recovery Storage Group. You cannot configure the databases to automatically mount in Exchange System Manager.
 • You cannot change path locations or move data files after a Recovery Storage Group is created because those actions are not supported. If you want to change the location of the files in a Recovery Storage Group, you have to delete and then re-create the Recovery Storage Group.
 • You can only recover mailbox stores to a Recovery Storage Group. You cannot restore a public folder store to a Recovery Storage Group because that action is not supported. The methods that you use to recover a public folder store in Exchange Server 2003 are the same methods that you use in Exchange 2000 Server.
 • You can restore any private mailbox store from any computer that is running Exchange Server 2003 or Exchange 2000 Service Pack 3 (SP3) or later to a Recovery Storage Group, if the computer that contains the private mailbox store and the computer that contains the Recovery Storage Group are both located in the same administrative group.

  หมายเหตุ:When you restore a mailbox store to the Recovery Storage Group, the mailbox store is upgraded to the version of the mailbox store that currently is running on the computer. This means that you must upgrade the original computer to the version of Exchange that is running on the computer where the Recovery Storage Group is located before you can copy the databases back to the original computer. For example, if you restore a mailbox store from a computer that is running Exchange 2000 Server SP3 to a Recovery Storage Group that is stored on a computer that is running Exchange Server 2003, you must upgrade the original computer to Exchange Server 2003.

  You can use the Exmerge.exe tool to move or to copy mailbox data between servers regardless of the version of Exchange Server that is running on the computers.
 • By default, data is restored to the existing Recovery Storage Group on the computer.
 • If you restore multiple databases to a Recovery Storage Group, all databases that you add to the Recovery Storage Group must be from the same storage group.
 • You can only have one Recovery Storage Group on a computer.
 • You can only have one Recovery Storage Group per two-node cluster, regardless of the number of Exchange virtual servers that are present. For clusters that contain more than two nodes, each Exchange virtual server can have its own Recovery Storage Group.
 • Recovery Storage groups cannot be used to restore Exchange backups that were performed using third-party software that supports the Volume Shadow Service in Microsoft Windows Server 2003. Recovery Storage Groups can be used only to restore backups performed by an Exchange-aware backup application. Backup snapshots that were taken by using Volume Shadow Service can be restored only by using Volume Shadow Service.

How the Recovery Storage Group Links Back to the Original Database

A Recovery Storage Group uses the following two Active Directory attributes to link a copy of the database with its original database:
 • กระบวนการmsExchMailboxGUIDattribute:

  The first test that a mailbox must pass before you can recover data from the mailbox by using a Recovery Storage Group is that the mailbox GUID must correspond to a user in Active Directory.

  The mailbox GUID is a unique value that distinguishes a mailbox from all others. The mailbox GUID is created in the mailbox store when the mailbox is created, and the value remains the same for the lifetime of the mailbox. กระบวนการmsExchMailboxGUIDattribute uses the mailbox GUID value from the mailbox store. กระบวนการmsExchMailboxGUIDattribute is set on the user who owns the mailbox when you link a mailbox to a user account in Active Directory. The Exmerge.exe tool uses themsExchMailboxGUIDattribute to match the mailbox in the Recovery Storage Group with the original mailbox.

  เมื่อคุณลบกล่องจดหมาย แอตทริบิวต์ของกล่องจดหมายจะถูกเอาออกจากวัตถุผู้ใช้ที่อยู่ใน Active Directory ที่กล่องจดหมายที่เป็นเจ้าของก่อนหน้านี้ ด้วยเหตุ คุณไม่สามารถใช้ กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืนการกู้คืนกล่องจดหมายที่ถูกลบ
 • กระบวนการmsExchOrigMDBแอตทริบิวต์:

  วินาทีที่ทดสอบว่า กล่องจดหมายที่ต้องผ่านก่อนที่คุณสามารถกู้คืนข้อมูลจากกล่องจดหมาย โดยใช้ กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืนเป็นกล่องจดหมายต้องอยู่ในที่เก็บกล่องจดหมายเดิมที่มีการสร้าง กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน กระบวนการmsExchOrigMDBแอตทริบิวต์ที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละวัตถุฐานข้อมูลใน กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน และคุณได้ระบุชื่อที่แตกต่างของฐานข้อมูลต้นฉบับที่มีการสร้าง กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน ถ้าคุณย้ายกล่องจดหมายไปยังเก็บกล่องจดหมายที่แตกต่างกัน คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือ Exmerge.exe เพื่อดึงข้อมูลจากกล่องจดหมาย เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ย้ายกล่องจดหมายกลับไปยังเก็บกล่องจดหมายแรกเริ่ม
  • ปรับเปลี่ยนmsExchOrigMDBแอตทริบิวต์ในฐานข้อมูล กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืนให้ชี้ไปยังเก็บกล่องจดหมายที่คุณย้ายกล่องจดหมายไปยัง

   เมื่อคุณใช้ตัวเลือกนี้ คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือ Exmerge.exe เพื่อเข้าถึงกล่องจดหมายที่คุณไม่ได้ย้ายไปยังเก็บกล่องจดหมายที่แตกต่างกัน ถ้าคุณต้องการเข้าถึงกล่องจดหมายที่ยังคงอยู่ในเก็บกล่องจดหมายเดิม คุณต้องการเปลี่ยนแปลงนั้นmsExchOrigMDBคุณลักษณะกลับไปเป็นค่าเดิม

   การแก้ไขนี้msExchOrigMDBคุณลักษณะ โดยใช้การแก้ไข ADSI ทำตามขั้นตอนเหล่านี้คำเตือนถ้าคุณใช้การแก้ไข ADSI สแนปอิน โปรแกรมอรรถ ประโยชน์ LDP หรืออื่น ๆ LDAP รุ่น 3 ไคล และคุณไม่ถูกต้องแก้ไขแอตทริบิวต์วัตถุ Active Directory คุณสามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้คุณต้องติดตั้ง Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, หรือทั้ง Windows และ Exchange อีกครั้ง Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์วัตถุ Active Directory อย่างไม่ถูกต้อง คุณต้องเสี่ยงที่จะปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์เหล่านี้
   1. เริ่มแก้ไข ADSI
   2. ระบุตำแหน่งเก็บกล่องจดหมายที่คุณย้ายกล่องจดหมายไปยัง เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ขยายตั้งค่าคอนฟิกคอนเทนเนอร์[โดย.YourDomainName.YourTopLevelDomain]ขยายCN =การตั้งค่าคอนฟิก DC =YourDomainName, dc =YourTopLevelDomainขยายCN =บริการขยายCN = Microsoft Exchangeขยายcn =YourOrganizationNameขยายCN =กลุ่มระดับผู้ดูแลขยายcn =ของคุณกลุ่มผู้ดูแลโดย:ของคุณกลุ่มผู้ดูแลคือกลุ่มผู้ดูแลที่ประกอบด้วยกลุ่มการจัดเก็บที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน), ขยายCN =เซิร์ฟเวอร์ขยายcn =โดยขยายCN = InformationStoreแล้ว คลิกcn =YourStorageGroup.
   3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาวัตถุฐานข้อมูล และคลิกคุณสมบัติ.
   4. ในการเลือกคุณสมบัติที่จะดูรายการ คลิกทั้งสองอย่าง.
   5. ในการเลือกคุณสมบัติที่จะดูรายการ คลิกdistinguishedName.
   6. คลิกขวาค่าที่อยู่ในนั้นค่ากล่อง แล้วคลิกCopy.
   7. คลิกยกเลิก.
   8. ค้นหา และจากนั้น คลิก กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืนวัตถุฐานข้อมูลในนั้นCN =การตั้งค่าคอนฟิก DC =YourDomainName, dc =YourTopLevelDomainคอนเทนเนอร์
   9. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาวัตถุฐานข้อมูล กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน และคลิกคุณสมบัติ.
   10. ในการเลือกคุณสมบัติที่จะดูรายการ คลิกทั้งสองอย่าง.
   11. ในการเลือกคุณสมบัติที่จะดูรายการ คลิกmsExchOrigMDB.
   12. คลิกยกเลิกการเลือก.
   13. คลิกขวาพื้นที่ว่างของแก้ไขแอตทริบิวต์กล่อง แล้วคลิกวาง.
   14. คลิกตั้งค่าแล้ว คลิกตกลง.
   15. ออกจากการแก้ไข ADSI

คีย์รีจิสทรี SG แทนการกู้คืน

เปลี่ยนเส้นเก็บข้อมูลการแลกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติทางการดำเนินการคืนค่าทั้งหมดใน กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน (ถ้ามี กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืนบนเซิร์ฟเวอร์) เมื่อมีสร้าง กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืนบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ตรวจสอบเพื่อดูว่าฐานข้อมูลที่เลือกสำหรับการดำเนินการคืนค่าอยู่ใน กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน ถ้ามีอยู่ แฟ้มฐานข้อมูลจะคืนค่าไปยัง กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน ถ้าไม่มี การดำเนินการคืนค่าหยุด ข้อความเหตุการณ์ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:


ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeIS
ประเภทเหตุการณ์: การสำรองข้อมูล Exchange คืนค่า
รหัสเหตุการณ์: 9635
คอมพิวเตอร์: แลกเปลี่ยน
คำอธิบาย: ล้มเหลวในการค้นหาฐานข้อมูลเพื่อคืนค่าจาก Microsoft Active Directory กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลที่ระบุบนสื่อที่มีการสำรองข้อมูลคือ [GUID] ฐานข้อมูลที่ระบุบนสื่อที่มีการสำรองข้อมูลคือ [ชื่อ ฐานข้อมูล] (อัตราแลกเปลี่ยน) ข้อผิดพลาดคือ 0xc7fe1f42


ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: การสำรองข้อมูล ESE
ประเภทเหตุการณ์: เรียกกลับ
รหัสเหตุการณ์: 904
คอมพิวเตอร์: แลกเปลี่ยน
คำอธิบาย: ErrESECBRestoreGetDestination สิ้นสุดลง ด้วยข้อผิดพลาด 0xC7FE1F42 เรียกฟังก์ชันการเรียกกลับที่เก็บข้อมูล (4000) ฐานข้อมูลไม่พบ

ถ้าคุณลบ กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน เก็บข้อมูลที่แปลงลักษณะการทำงานทั่วไปการคืนค่า นั่นคือ การดำเนินการคืนค่าจะไม่เปลี่ยนเส้นอัตโนมัติทางไปยัง กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน

ถ้าคุณไม่ต้องการกู้คืนข้อมูลไปยัง กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน และคุณไม่ต้องการลบ กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน สร้างการ
แทน SG กู้คืน
ค่าในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้ และจากนั้น ตั้งค่าเป็น 1:
\System \CurrentControlSet \Services \MSExchangeIS \ParametersSystem HKEY_LOCAL_MACHINE
เมื่อคุณสร้างค่านี้ ที่เก็บข้อมูลที่ละเว้น กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืนในระหว่างการดำเนินการคืนค่าสิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

To create and configure the
Recovery SG Override
registry value:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหาและคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE \System \CurrentControlSet \Services \MSExchangeIS \ParametersSystem
 4. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 5. ประเภท:Recovery SG Overrideแล้ว กด ENTER
 6. On the Edit menu, clickปรับเปลี่ยน
 7. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 8. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
สิ่งสำคัญMake sure that you delete the
Recovery SG Override
registry value when you no longer require it.

Create a Recovery Storage Group

To create a Recovery Storage Group:
 1. เริ่มต้นใช้งาน Exchange System Manager
 2. ขยายกลุ่มผู้ดูแล(if appropriate), expandAdministrativeGroupName(if appropriate), and then expandเซิร์ฟเวอร์.
 3. คลิกขวาServernameชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกRecovery Storage Group.
 4. ในการชื่อ:box, type a name for the Recovery Storage Group.

  กำลังพยายามใช้ชื่อเดียวกันที่คุณใช้สำหรับกลุ่มการจัดเก็บเดิมเมื่อคุณระบุชื่อสำหรับ กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้เมื่อคุณทำเช่นนั้น ใช้ชื่ออื่นสำหรับ กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน:
  วัตถุStorageGroupNameมีอยู่แล้ว ป้อนชื่อไดเรกทอรีที่ไม่ซ้ำกันสำหรับวัตถุนี้
 5. ในการตั้งล็อกของธุรกรรมและในการตำแหน่งของเส้นทางระบบกล่อง ระบุตำแหน่ง สำหรับแฟ้มล็อกธุรกรรม และเส้นทางของระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่ตั้งที่คุณระบุสำหรับแฟ้มล็อกธุรกรรมสำหรับ กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน แตกต่างจากที่ตั้งที่ระบุสำหรับการล็อกธุรกรรมสำหรับกลุ่มการจัดเก็บต้นฉบับ
 6. คลิกตกลง.
 7. คลิกขวาที่ กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน ที่คุณสร้าง แล้ว คลิกเพิ่มฐานข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์
 8. ในการเลือกฐานข้อมูลการกู้คืนกล่องโต้ตอบกล่อง คลิกเก็บกล่องจดหมายที่คุณต้อง การเพิ่มลงใน กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน แล้ว คลิกตกลง.
 9. ในการคุณสมบัติของที่เก็บกล่องจดหมายกล่องโต้ตอบกล่อง ตรวจสอบคุณสมบัติของเก็บกล่องจดหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

การคืนค่าเก็บกล่องจดหมายไปยัง กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน

คุณสามารถคืนค่าเก็บกล่องจดหมายในกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน โดยใช้วิธีการต่อไปนี้:
 • คืนค่าเก็บกล่องจดหมายจากการสำรองข้อมูลแบบออนไลน์
 • คัดลอกแฟ้มฐานข้อมูลด้วยตนเองลงในโฟลเดอร์ที่เหมาะสมบนเซิร์ฟเวอร์

การคืนค่าเก็บกล่องจดหมายจากการสำรองข้อมูลแบบออนไลน์

 1. ถ้าฐานข้อมูลในขณะนี้ได้ถูกกำหนดใช้ใน กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน ทำสิ่งต่อไปนี้:
  1. dismount ฐานข้อมูล
  2. ใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Eseutil.exe ตรวจสอบว่า ฐานข้อมูลที่อยู่ในสถานะ "ใหม่ทั้งหมดปิดระบบ" เมื่อต้องการทำเช่นนั้น เปิดพร้อมท์คำสั่ง สลับไปยังโฟลเดอร์ ExchSrvr\Bin พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด enter:
   eseutil /mhYourDatabaseName.edb
   ในการแสดงผลที่ปรากฏในนั้นพร้อมรับคำสั่งหน้าต่าง หมายเหตุว่าState:บรรทัดแสดงเป็นสถานะ: การปิดระบบใหม่ทั้งหมดหรือสถานะ: การปิดระบบสกปรก. ถ้าฐานข้อมูลสอดคล้องกัน ลบจุดตรวจสอบแฟ้ม (.chk) และแฟ้มล็อกธุรกรรม (.log) ทั้งหมดสำหรับ กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน
 2. คืนค่าการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบที่กำหนดไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นที่อยู่ของ กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน

  ถ้าคุณไม่ได้คืนค่าสำเนาสำรองส่วนที่แตกต่าง หรือส่วนที่เพิ่มเติม หรือ ถ้าคุณไม่ได้เพิ่มแฟ้มล็อกที่เพิ่มเติม กำหนดค่าการกู้คืนที่ฮาร์ให้รันโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณใช้การสำรองข้อมูลของ Microsoft ได้ คุณกำหนดค่าการกู้คืนที่ฮาร์ให้รันโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิกเพื่อเลือกนั้นชุดการสำรองข้อมูลครั้งล่าสุดกล่องกาเครื่องหมาย
 3. ตรวจสอบว่า ฐานข้อมูลที่คุณต้องการคืนค่าไม่สอดคล้องกัน และที่ อยู่ในสถานะ "ใหม่ทั้งหมดปิดระบบ" เมื่อต้องการทำเช่นนั้น เปิดพร้อมท์คำสั่ง สลับไปยังโฟลเดอร์ ExchSrvr\Bin พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด enter:
  eseutil /mhYourDatabaseName.edb
  ในการแสดงผลที่ปรากฏในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง หมายเหตุว่าState:บรรทัดแสดงเป็นสถานะ: การปิดระบบใหม่ทั้งหมดหรือสถานะ: การปิดระบบสกปรก.
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:
  • ถ้าฐานข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ไปที่ขั้นตอนที่ 5
  • ถ้าฐานข้อมูลไม่สอดคล้อง ทำการกู้คืนฮาร์ดดิสก์ด้วยตนเอง เมื่อต้องการทำเช่นนั้น เปิดพร้อมท์คำสั่ง สลับไปยัง ExchSrvr\Bin โฟลเดอร์ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ ที่ใดเส้นทางของ Restore.env แฟ้มเป็นเส้นทางของโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม Restore.env บนฮาร์ดดิสก์ และกด enter:
   eseutil /ccเส้นทางของแฟ้ม Restore.env
   เมื่อการดำเนินการกู้คืนฮาร์เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว แฟ้ม Restore.env ถูกลบ
 5. เริ่มการทำงานของ Exchange System Manager และดูคุณสมบัติของฐานข้อมูลที่คุณได้คืนค่าแล้ว ในการdatabase.แท็บนี้คุณสมบัติของที่เก็บกล่องจดหมายกล่องโต้ตอบกล่อง การตรวจสอบว่า การฐานข้อมูลนี้สามารถถูกเขียนทับ โดยการคืนค่ามีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 6. การกำหนดใช้ฐานข้อมูล

คัดลอกแฟ้มฐานข้อมูลในกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืนด้วยตนเอง

 1. ตรวจสอบว่า ฐานข้อมูลที่คุณต้องการคืนค่าไม่สอดคล้องกัน และที่ อยู่ในสถานะ "ใหม่ทั้งหมดปิดระบบ" เมื่อต้องการทำเช่นนั้น เปิดพร้อมท์คำสั่ง สลับไปยังโฟลเดอร์ ExchSrvr\Bin พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด enter:
  eseutil /mhYourDatabaseName.edb
  ในการแสดงผลที่ปรากฏในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง หมายเหตุว่าState:บรรทัดแสดงเป็นสถานะ: การปิดระบบใหม่ทั้งหมดหรือสถานะ: การปิดระบบสกปรก.
 2. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:
  • ถ้าฐานข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ไปที่ขั้นตอนที่ 3
  • If the database is not consistent and if the database log files exist, use the Eseutil.exe tool to perform a soft recovery on the database. When you perform a soft recovery, uncommitted logs are committed to the database. To perform a soft recovery, switch to the ExchSrvr\Bin folder at a command prompt, type the following line, wherernnis the log file prefix anddatabase_folder_pathis the name of the folder where the database file is located, and then press ENTER:
   eseutil /r rnn /i /ddatabase_folder_path
   ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ต่อไปนี้:
   eseutil /r r00 /i /d"c:\Program Files\Exchsrvr\Recovery Storage Group"
   หมายเหตุ:There is no space after the/dสลับไป
  • If the database is not consistent and if the database log files do not exist, use the Eseutil.exe tool to perform a hard repair on the database.

   คำเตือนWhen you use the following command, Exchange Server data loss occurs. Data loss can be significant; however, in most situations the data loss is minimal. The following command is a hard or forcible state recovery command. Use it only if the database does not return to a consistent state after you run theEseutil /mhYourDatabaseName.edbคำสั่ง

   To perform a hard repair, open a command prompt, switch to the ExchSrvr\Bin folder, type the following line, and then press ENTER:
   eseutil /pYourDatabaseName.edb
 3. Immediately after the successful completion of the hard repair, perform an offline defragmentation of the repaired database. To perform an offline defragmentation, open a command prompt, switch to the ExchSrvr\Bin folder, type the following line, and then press ENTER:
  eseutil /dYourDatabaseName.edb
 4. Copy the .edb and the .stm database files to the appropriate folders that you specified earlier when you created the Recovery Storage Group.
 5. If databases are currently mounted in the Recovery Storage Group, do the following:
  1. Dismount the databases.
  2. Use the Eseutil.exe tool to verify that the databases are in a "clean shutdown" state. To do so, open a command prompt, switch to the ExchSrvr\Bin folder, type the following line, and then press ENTER:
   Eseutil /mhYourDatabaseName.edb
   In the output that appears in theพร้อมรับคำสั่งwindow, note whether theStateline shows asState: Clean ShutdownหรือState: Dirty Shutdown. If the databases are consistent, delete all transaction log files (.log) and checkpoint files (.chk) for the Recovery Storage Group.
 6. Start Exchange System Manager, and then view the properties of the database that you restored. ในการdatabase.แท็บนี้Mailbox Store Propertiesกล่องโต้ตอบกล่อง การตรวจสอบว่า การฐานข้อมูลนี้สามารถถูกเขียนทับ โดยการคืนค่ามีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 7. การกำหนดใช้ฐานข้อมูล

Extract or Merge Mailbox Data from the Recovery Storage Group to the Regular Storage Group

Use the Exchange Server 2003 version of Microsoft Exchange Merge Wizard (Exmerge.exe) to extract data from a database in a Recovery Storage Group to the mailbox of the user in the regular storage group. For more information about how to obtain the Exmerge.exe tool, visit the following Microsoft Web site:
http://technet.microsoft.com/en-us/exchange/bb288482.aspx
ฟังก์ชัน Exmerge.exe เดียวกันกับที่พร้อมใช้งานสำหรับฐานข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลแบบปกติ ที่สามารถใช้สำหรับฐานข้อมูลที่อยู่ใน กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืนได้ อย่างไรก็ตาม หมายเหตุความแตกต่างต่อไปนี้ที่ใช้เมื่อคุณใช้เครื่องมือ Exmerge.exe ด้วย กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน:
 • คุณไม่มีการแทนปฏิเสธการตั้งค่าที่ถูกกำหนดค่าสำหรับรับเป็นสิทธิ์สำหรับสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบเมื่อคุณดึงข้อมูลจาก กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณทำผสานข้อมูลกลับเข้าไปในกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลทั่วไป คุณจำเป็นต้องเพิ่มบัญชีผู้ใช้ที่เหมาะสมไปยังเก็บกล่องจดหมาย และคุณต้องกำหนดสิทธิ์ได้รับเป็นบัญชี
 • กล่องจดหมายแรกต้องยังคงมีอยู่ในฐานข้อมูลต้นฉบับ และต้องยังคงสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ Active Directory ใช้ข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:
  • ถ้ามีการเชื่อมต่อกล่องจดหมาย เครื่องมือ Exmerge.exe ไม่แสดงกล่องจดหมายในรายการของกล่องจดหมายที่พร้อมใช้งาน
  • ถ้ามีย้ายกล่องจดหมายไปยังฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน กล่องจดหมายปรากฏในรายการของกล่องจดหมายที่มีอยู่ แต่เครื่องมือ Exmerge.exe ไม่สามารถดึงข้อมูลจากนั้น
  • ถ้ากล่องจดหมายถูกยกเลิกการเชื่อมต่อจากผู้ใช้ใน Active Directory และจากนั้น reconnected สำหรับผู้ใช้อื่นใน Active Directory กล่องจดหมายที่ยังอยู่ในฐานข้อมูลต้นฉบับของ เครื่องมือ Exmerge.exe สามารถแยกข้อมูลกล่องจดหมายจาก กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน อย่างไรก็ตาม เครื่องมือ Exmerge.exe ใช้นั้นmailNicknameแอตทริบิวต์ของเจ้าของปัจจุบันของกล่องจดหมายเป็นชื่อที่แสดงของกล่องจดหมาย และใช้แอตทริบิวต์ของเจ้าของก่อนหน้าของกล่องจดหมายเป็นชื่อไดเรกทอรี ชื่อที่เป็นไปตามใช้แฟ้ม.pst ได้mailNicknameแอตทริบิวต์ของเจ้าของก่อนหน้านี้ คุณต้องเปลี่ยนชื่อแฟ้ม.pst ตรงกับmailNicknameแอตทริบิวต์ของเจ้าของปัจจุบันของกล่องจดหมายก่อนที่คุณสามารถนำเข้าข้อมูลกล่องจดหมายกลับไปยังกล่องจดหมายแรกเริ่ม ซึ่งหมายความ ว่า คุณต้องทำการดำเนินการผสานมีสองขั้นตอน คุณต้องเปลี่ยนชื่อแฟ้ม.pst ระหว่างแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการผสาน

กลยุทธ์การกู้คืนโทนการส่งข้อความ

ถ้าคุณมีเก็บกล่องจดหมายที่มีขนาดใหญ่ มันอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการคืนค่าเก็บกล่องจดหมายจากข้อมูลสำรอง เกี่ยวกับกลยุทธ์ "การส่งข้อความโทน" คุณสามารถคืนค่าบริการอีเมลอย่างรวดเร็วมากขึ้นผู้ใช้ และคุณสามารถคืนค่าข้อมูลก่อนหน้านี้ได้ ตามที่สามารถใช้งานได้ คุณตั้งค่าก่อนใหม่ในฐานข้อมูล Exchange โดยการเอาการปัจจุบันแฟ้มฐานข้อมูลแบบ temporary ว่าง การสร้างฐานข้อมูล "โทน" ผู้ใช้สามารถล็อกอินเข้าฐานข้อมูลนี้ เพื่อส่ง และรับจดหมาย กล่องจดหมายใหม่ ว่างถูกสร้างในฐานข้อมูล "โทน" เมื่อผู้ใช้ที่ล็อกอิน เนื่องจากกล่องจดหมายใหม่ที่มีค่าเหมือนกันสำหรับการmsExchMailboxGUIDแอตทริบิวต์ในฐานข้อมูล "โทน"ฐานข้อมูล ตามในฐานข้อมูลเดิม คุณสามารถใช้เครื่องมือ Exmerge.exe เพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลต้นฉบับและการ temporary “ โทน ”

เมื่อฐานข้อมูล "โทน" ตั้งค่า และรัน คุณสามารถเรียกคืน หรือซ่อมแซมฐานข้อมูลต้นฉบับใน กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน เมื่อการดำเนินการซ่อมแซมหรือการคืนค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว dismount ฐานข้อมูลทั้งสอง และสลับแฟ้มฐานข้อมูลระหว่างกลุ่มการจัดเก็บต้นฉบับและ กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืนแล้ว โดยการทำเช่นนั้น ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลก่อนหน้า แต่ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงรายการใหม่ เมื่อต้องการคืนค่าการเข้าถึงรายการใหม่ ใช้เครื่องมือ Exmerge.exe เพื่อโอนย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล "โทน" ไปยังฐานข้อมูลต้นฉบับ

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about Exchange Server 2003, visit the following Microsoft Web site:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123872.aspx
ADSI Edit is included with Windows Support Tools. You can install Windows Support Tools from the Support\Tools folder of the Windows 2000 Server and the Windows Server 2003 CD-ROMs.For more information about how to install Windows Support Tools for Windows 2000, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
301423HOW TO: Install the Windows 2000 Support Tools to a Windows 2000 Server-Based Computer
The Eseutil.exe command-line tool is located in the Exchsrvr\Bin folder. For more information about Eseutil.exe, open a command prompt, switch to the ExchSrvr\Bin folder, typeeseutil /?แล้ว กด ENTER

For more information about the Exchange Server 2003 Service Pack 1 Recover Mailbox Data feature, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
867643The "Exchange Server 2003 Service Pack 1 Recover Mailbox Data Feature" technical bulletin for Exchange Server 2003 is now available

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 824126 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB824126 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:824126

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com