"หยุดรหัสข้อผิดพลาด 0x0000001E" ใน Mup.sys หลังจากที่คุณใช้ Windows 2000 SP4

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 824288
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณติดตั้ง Service Pack (SP) 4 บนที่ใช้ Windows 2000 คอมพิวเตอร์ที่มีไคลเอ็นต์ DFS ปิด คุณอาจได้รับการทำให้หยุดชะงักต่อไปนี้ ข้อผิดพลาดในหน้าจอสีน้ำเงิน:
หยุด 0x0000001E (0xC0000005, 0xF747AD16, 0x00000000, 0x00000000)
หมายเหตุ พารามิเตอร์อาจแตกต่างกันไป

สาเหตุ

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาใน Mup.sys แต่ต้องการ ลักษณะการทำงานเกิดขึ้นหากไคลเอนต์ DFS ปิดเท่านั้น (โดยค่าเริ่มต้น ไคลเอนต์ DFS คือ เปิดใช้งานใน Windows 2000) ข้อผิดพลาดนี้เท่านั้นเกิดขึ้นถ้าเป็นไคลเอ็นต์ DFS ด้วยตนเอง ปิดใช้งานหรือ ถ้าโปรแกรมอื่นได้ปิด DFS ไคลเอ็นต์

สาเหตุ

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ส่งการร้องขอการบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

จำเป็นต้องมี Windows 2000 SP3

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

รุ่นภาษาอังกฤษนี้ แก้ไขที่มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะถูกแสดงอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการ ค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ เวลา โซน แท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name
  ---------------------------------------------------------
  11-Jul-2003 18:57 5.0.2195.6774   88,624 Mup.sys

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในตอนต้นของบทความนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณวางแผนที่จะปรับรุ่นเป็น Windows 2000 SP4 และคุณมี DFS ปิดการใช้งานไคลเอนต์ Microsoft ขอแนะนำให้ คุณทำสิ่งต่อไปนี้ ขั้นตอนก่อนการปรับรุ่น:
 • ติดตั้งแก้ Mup.sys และจากนั้น เปิด DFS ไคลเอ็นต์

  - หรือ -
 • ถ้าคุณต้องการเก็บไคลเอนต์ DFS เปิด ปิด ใช้ โปรแกรมแก้ไขด่วน Mup.sys เพื่อ SP3

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี เป็นแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ชื่อ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816915แฟ้มใหม่แบบการตั้งชื่อสำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows

ถ้าคุณมีไคลเอ็นต์ DFS ปิดเมื่อคุณ นำไปใช้ SP4 แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีการนำไปใช้ที่แรกนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วน คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด stop 0x1E และคุณอาจไม่สามารถใช้ เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่

เมื่อมีข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้น ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง วิธีต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา
 • วิธีการใช้คอนโซลการกู้คืน 1

  1. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยใช้คอนโซลการกู้คืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน ฐานความรู้ของ Microsoft:
   216417 วิธีการ: การติดตั้งคอนโซลการกู้คืนของ Windows
  2. เปิดตัว SP4 ถอนโฟลเดอร์ โดยค่าเริ่มต้น การ SP4 ถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
   % SystemRoot %\$NTServicePackUninstall$
  3. คัดลอกแฟ้ม Mup.sys จาก SP4 โฟลเดอร์ที่ต้องการถอนการติดตั้ง โฟลเดอร์ต่อไปนี้:
   % SystemRoot %\System32\Drivers
  4. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
  5. การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในที่นี้ บทความ
  6. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 • วิธีที่ 2 – ใช้ Registry Editor เพื่อเปิดใช้งานบนไคลเอนต์ DFS

  สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
  เมื่อต้องเปิด ด้วยการแก้ไขรีจิสทรีในไคลเอนต์ DFS ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด regedit ในการ เปิด กล่อง และคลิก ตกลง.
  2. ค้นหา และคลิ กที่คีย์ต่อไปนี้ในการ รีจิสทรี:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Mup
  3. คลิกขวา DisableDfs ค่า และ แล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
  4. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด 0แล้ว คลิก ตกลง.
  5. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
  ที่
  DisableDfs
  ใช้ค่ารีจิสทรี การตั้งค่าต่อไปนี้:
  DisableDFS: REG_DWORD: ช่วง: 0 หรือ 1
  0 =เปิดใช้งาน 1 =ถูกปิดใช้งาน
  เริ่มต้น: 0
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าที่ถูกตั้งค่าเป็น 0 เมื่อต้องการเปิดใช้งานบนไคลเอนต์ DFS

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 824288 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 มกราคม 2555 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB824288 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:824288

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com