ปรับปรุงการรายงานข้อความเหตุการณ์ 61 ID เหตุการณ์เพื่อระบุคิวการพิมพ์หรืออุปกรณ์ที่พิมพ์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 824339 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงเหตุการณ์ 61 ID เหตุการณ์ที่พิมพ์ คุณอาจไม่สามารถตรวจสอบคิวการพิมพ์ พิมพ์อุปกรณ์ใด หรือเกิดข้อผิดพลาดเฉพาะการ แก้ไขปัญหา ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับข้อความเหตุการณ์ 61 ID เหตุการณ์ที่คล้ายกับข้อความเหตุการณ์ต่อไปนี้ในบันทึกของระบบใน Event Viewer:

ชนิดของเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: พิมพ์ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 61
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้::ผู้ใช้รหัส
คอมพิวเตอร์: PRINTSERVER
คำอธิบาย: เอกสาร Spreadsheet.xls ของ USER25 ไม่สามารถพิมพ์ รหัสข้อผิดพลาด Win32 ที่ถูกส่งกลับ โดยตัวประมวลผลการพิมพ์: .ERROR_SPL_NO_STARTDOC 3003 (0xbbb)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากข้อผิดพลาดที่คอมโพเนนต์ที่ขีดเส้นใต้รายงานถูกเขียนทับ ดังนั้น เฉพาะสุดท้ายถูกรายงานข้อผิดพลาด ตัวอย่างเช่น รหัสข้อผิดพลาด Win32 ที่ต่อไปนี้อาจมีการรายงาน:
 • error_spl_no_startdoc (3003)

  รหัสข้อผิดพลาดนี้หมายความ ว่า การเรียก StartDocPrinter ไม่ออก คุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดนี้เมื่อตัวจัดคิวการพิมพ์ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังพอร์ต งานพิมพ์ถูกทำเครื่องหมายเป็น "ข้อผิดพลาดพิมพ์" ในสถานการณ์สมมตินี้ ตัวจัดคิวการพิมพ์ซ้ำหลายครั้งพยายามที่จะส่งข้อมูลจนกว่าผู้ใช้ยกเลิกงาน ข้อผิดพลาดที่คืนค่าคอมโพเนนต์การตรวจสอบพอร์ตที่ถูกเขียนทับเมื่อผู้ใช้ยกเลิกงานพิมพ์
 • error_success (0)

  รหัสข้อผิดพลาดนี้หมายความ ว่า การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดนี้เมื่อคอมโพเนนต์พื้นฐานเช่นอินเทอร์เฟซอุปกรณ์กราฟิก (GDI) ที่ส่งกลับค่าความล้มเหลว แต่ไม่ได้ตั้งค่าข้อผิดพลาดล่าสุด

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องใช้งาน Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) หรือในภายหลัง การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
260910วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows 2000

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Windows 2000:
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6824   42,256 Basesrv.dll   
  21-Sep-2003 00:45 5.0.2195.6824   236,304 Cmd.exe     
  17-Feb-2004 02:39 0.2.0.1      138,000 Faxui.dll    
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6897   222,992 Gdi32.dll    
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6897   711,952 Kernel32.dll   
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6895   252,688 Localspl.dll   
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6824   54,032 Mpr.dll     
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6895   334,608 Msgina.dll    
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6892   90,264 Rdpwd.sys
  05-Feb-2004 20:18 5.0.2195.6896  5,869,056 Sp3res.dll    
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6876   80,144 Spoolss.dll   
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6891   380,688 User32.dll    
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6891   391,952 Userenv.dll   
  12-Feb-2004 00:53 5.0.2195.6897  1,630,256 Win32k.sys
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6824   87,312 Win32spl.dll   
  11-Nov-2003 00:29 5.0.2195.6873   182,032 Winlogon.exe   
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6884   243,984 Winsrv.dll    
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6897   711,952 Kernel32.dll   
  12-Feb-2004 00:53 5.0.2195.6897  1,630,256 Win32k.sys
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6884   243,984 Winsrv.dll    
Windows XP:
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  20-Feb-2004 07:01 5.1.2600.1346 257,536 Gdi32.dll
  20-Feb-2004 07:01 5.1.2600.1346 297,984 Localspl.dll
  20-Feb-2004 07:01 5.1.2600.1331  36,864 Mf3216.dll
  09-Jan-2004 10:46 5.4.1.0     6,656 Spmsg.dll
  12-Feb-2004 11:43 5.1.2600.1344 586,752 Xpsp2res.dll
  09-Jan-2004 17:11 5.4.1.0    140,800 Spuninst.exe 

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงเหตุการณ์ 6161 ID เหตุการณ์ต่อไปนี้:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งของเหตุการณ์: พิมพ์
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 6161
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้::ผู้ใช้รหัส
คอมพิวเตอร์: PRINTSERVER
คำอธิบาย: เอกสารเอกสาร Metafile PCL5c ของชื่อผู้ใช้การพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ล้มเหลวPrintername. ชนิดข้อมูล: EMF NT 1.008 ขนาดของแฟ้มเก็บพักเป็นไบต์: 0 จำนวนไบต์ที่พิมพ์: 0 จำนวนรวมของหน้าในเอกสาร: 0 จำนวนหน้าที่พิมพ์: 0 เครื่องไคลเอนต์:computername. รหัสข้อผิดพลาด Win32 ที่ถูกส่งกลับ โดยตัวประมวลผลการพิมพ์: 259

ข้อความเหตุการณ์ระบุมากกว่า precisely ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน ข้อความเหตุการณ์อาจรายงานข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • error_not_connected (ถึง 2250)

  รหัสข้อผิดพลาดนี้หมายความ ว่า การเชื่อมต่อเครือข่ายนี้ไม่มีอยู่ คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาดนี้เมื่อตัวจัดคิวที่ไม่สามารถติดต่ออุปกรณ์เครื่องพิมพ์เครือข่าย คุณต้องแก้ไขการเชื่อมต่อ
 • error_not_enough_memory (8)

  รหัสข้อผิดพลาดนี้หมายความ ว่า คอมพิวเตอร์ไม่สามารถจัดสรรหน่วยความจำ บ่อยครั้ง คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยการเพิ่มขนาดของแฟ้มเพจ
 • error_no_more_items (259)

  รหัสข้อผิดพลาดนี้หมายความ ว่า ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาดนี้ถ้าโปรแกรม หรือคอมโพเนนต์ของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ส่งแฟ้มเก็บพักที่ไม่สมบูรณ์ไปยังตัวจัดคิวงานพิมพ์บนเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ ดังนั้น ไฟล์ไม่พิมพ์ บ่อยครั้ง คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยการติดตั้งโปรแกรมควบคุมจากซีดีของระบบปฏิบัติการ
 • error_invalid_parameter (87)

  รหัสข้อผิดพลาดนี้หมายความ ว่า พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดนี้เป็นการยากที่วิเคราะห์เว้นแต่ว่าคุณทบทวนเกิดปัญหา บ่อยครั้ง คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยการติดตั้งโปรแกรมควบคุมจากซีดีของระบบปฏิบัติการ
 • error_success (0)

  รหัสข้อผิดพลาดนี้หมายความ ว่า การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาดนี้หากคอมโพเนนต์พื้นฐานเช่น GDI ที่ส่งกลับค่าความล้มเหลว แต่ไม่ได้ตั้งค่าข้อผิดพลาดล่าสุด ข้อผิดพลาดนี้เป็นการยากที่วิเคราะห์เว้นแต่ว่าคุณทบทวนเกิดปัญหา บ่อยครั้ง คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยการติดตั้งโปรแกรมควบคุมจากซีดีของระบบปฏิบัติการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
816915แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 824339 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbeventlog kbprint kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB824339 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:824339

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com