วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ไปยังเครื่องเสมือนการให้พีซีแบบเสมือน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 824369 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Microsoft แนะนำว่า คุณได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB โดยตรง กับคอมพิวเตอร์ Macintosh และไม่ ผ่าน ฮับ USB หากคุณสามารถทำ หากคอมพิวเตอร์ Macintosh มีไม่เพียงพอสำหรับพอร์ต USB มี Microsoft แนะนำให้ คุณใช้ฮับ USB powered Microsoft แนะไม่นำให้ คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ผ่านแป้นพิมพ์ที่มีพอร์ต USB

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเปิดการสนับสนุน USB ในพีซีแบบเสมือนจริง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ในการหน้าต่างเมนู คลิกเสมือนรายการของพีซีแบบ.
  2. คลิกเครื่องเสมือนที่คุณต้องการที่สนับสนุนอุปกรณ์ USB
  3. คลิกการตั้งค่า.
  4. คลิกusb.

    หมายเหตุ:หลังจากที่คุณเปิด หรือปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับอุปกรณ์ USB คุณต้องเริ่มต้นเครื่องเสมือนถ้าดังกล่าวในขณะนี้กำลังทำงาน คุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเครื่องเสมือนที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของการบันทึก
  5. คลิกเพื่อเลือกนั้นเปิดการใช้งานของ USBกล่องกาเครื่องหมาย
  6. คลิกเริ่มต้นใหม่.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 824369 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Virtual PC for Mac 6.1 Standard Edition
Keywords: 
kbusb kbprb kbmt KB824369 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:824369

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com