Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων εγκατάστασης του Microsoft.NET Framework 1.1 στα Windows XP ή στα Windows 2000

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 824643 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Σημείωση Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτό το άρθρο Αντιμετώπιση προβλημάτων της Microsoft.NET Framework 1.1 εγκατάσταση στον Windows Server 2003. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης ενός.NET Framework 1.1 εγκατάσταση στον Windows Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
830646Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων του Microsoft.Ζητήματα εγκατάστασης NET Framework 1.1 στον Microsoft Windows Server 2003
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση του.NET Framework 1.1 στα Windows XP ή στα Windows 2000.

Αιτία

Όταν Microsoft Ο Windows Installer έχει καταχωρηθεί σωστά στο μητρώο των Windows, το.NET Πρόγραμμα εγκατάστασης του Framework 1.1 δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένα Windows Installer στοιχεία.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Απαιτήσεις

Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τα ακόλουθα θέματα:
 • Από τη Microsoft.NET Framework 1.1
 • Επεξεργαστής μητρώου
 • Ο Windows Installer
Η ακόλουθη λίστα περιγράφει το συνιστώμενο υλικό, λογισμικό, υποδομή δικτύου και service pack που χρειάζεστε:
 • Microsoft Windows 2000 ή Windows XP
 • Από τη Microsoft.NET Framework 1.1

Μέθοδος 1: Κατάργηση της καταχώρησης και, στη συνέχεια, επαναλάβετε την καταχώρηση του Windows Installer

 1. Κατάργηση της καταχώρησης του Windows Installer:
  Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε msiexec / unregister, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Επανάληψη της καταχώρησης του Windows Installer:
  Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε msiexec/regserver, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μέθοδος 2: Επιδιόρθωση του.NET Framework

Υπάρχουν δύο επιλογές για την επιδιόρθωση του.NET Framework.

Επιλογή A: επιδιόρθωση του.NET Framework 1.1, χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών

 1. Εντοπίστε το αρχείο Dotnetfx.exe που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση το.NET Framework 1.1. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Εάν έχετε εγκαταστήσει το.NET Framework 1.1 από ένα CD ή από το DVD, τοποθετήστε το δίσκο εγκατάστασης στη μονάδα CD ή DVD μονάδα δίσκου.
  • Εάν έχετε εγκαταστήσει το.NET Framework 1.1 από σκληρό δίσκων, να κάνετε λήψη του.Το πρόγραμμα NET Framework 1.1 εγκατάστασης στον σκληρό ο δίσκος.
  • Εάν έχετε εγκαταστήσει το.NET Framework 1.1 από δίκτυο η μονάδα δίσκου, να επανασυνδέεστε στη μονάδα δίσκου δικτύου.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε cmd, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στη γραμμή εντολών, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  % InstallationPath %\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms % temp%\netfx.msi"
  Σημείωση % InstallationPath % είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για η διαδρομή του αρχείου Dotnetfx.exe που εντοπίσατε στο βήμα 1.

Επιλογή β: επιδιόρθωση του.NET Framework 1.1, χρησιμοποιώντας τον Windows Installer αρχείο προσωρινής μνήμης

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε Installer, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Από το Προβολή Κάντε κλικ στο μενού του Windows Installer Λεπτομέρειες.
 3. Κάντε μία από τις ακόλουθες, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα:
  • Στα Windows XP, κάντε δεξιό κλικ του Όνομακεφαλίδα στήλης και στη συνέχεια κάντε κλικ Σχόλια.
  • Στα Windows 2000 Κάντε δεξιό κλικ του Όνομα κεφαλίδα στήλης και στη συνέχεια κάντε κλικ Σχόλιο.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο προσωρινά αποθηκευμένο αρχείο του Windows Installer που έχει το Από τη Microsoft.Enu NET Framework 1.1 RTL x 86 σχόλιο, και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιδιόρθωση.
 5. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επιδιόρθωσης, κλείστε το Το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Μέθοδος 3: Κατάργηση και επανεγκατάσταση του.NET Framework 1.1

Υπάρχουν δύο επιλογές για να καταργήσετε και στη συνέχεια εγκαταστήστε ξανά το.NET Framework 1.1.

Την επιλογή A: Χρησιμοποιήστε του.Εργαλείο εκκαθάρισης NET Framework (αυτόματη μέθοδος)

Το.Εργαλείο εκκαθάρισης NET Framework θα καταργήσετε και στη συνέχεια επανεγκαταστήστε το.NET Framework 1.1 για εσάς. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης και χρήσης αυτού του εργαλείου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία MSDN στο Web:
http://blogs.MSDN.com/astebner/Archive/2005/12/10/502439.aspx
Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητοι της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Επιλογή β: τροποποίηση του μητρώου (μη αυτόματη μέθοδος)

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
 1. Κατάργηση.NET Framework 1.1 από τη μνήμη cache του Windows Installer. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε Installer, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Από το Προβολή Κάντε κλικ στο μενού του Windows Installer Λεπτομέρειες.
  3. Κάντε μία από τις ακόλουθες, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα:
   • Στα Windows XP, κάντε δεξιό κλικ του Όνομακεφαλίδα στήλης και στη συνέχεια κάντε κλικ Σχόλια.
   • Στα Windows 2000 Κάντε δεξιό κλικ του Όνομα κεφαλίδα στήλης και στη συνέχεια κάντε κλικ Σχόλιο.
  4. Κάντε δεξιό κλικ στο προσωρινά αποθηκευμένο αρχείο του Windows Installer που έχει το Από τη Microsoft.Enu NET Framework 1.1 RTL x 86 σχόλιο, και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση εγκατάστασης.
  5. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία απεγκατάστασης, κλείστε το Το πρόγραμμα εγκατάστασης.
 2. Διαγράψτε με μη αυτόματο τρόπο τα υπάρχοντα αρχεία και φακέλους από τον υπολογιστή σας. Ανάλογα με την παρούσα κατάσταση του το.NET Framework, αυτό το αρχείο και φάκελο ίσως δεν υπάρχει.Για να διαγράψετε το αρχείο και το φάκελο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε System32, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK. Τα περιεχόμενα του φακέλου System32 εμφανίζονται στην Εξερεύνηση των Windows.
  2. Εντοπίστε και κατόπιν διαγράψτε το URTTempο φάκελος.
  3. Εντοπίστε και κατόπιν διαγράψτε το Mscoree.dllτο αρχείο.

   Σημείωση Εάν το.NET Framework 1.0 είναι επίσης εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και δεν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε ξανά το.NET Framework 1.1, πρέπει να επιδιορθώσετε το.NET Framework 1.0. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε Microsoft.NET, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK. Τα περιεχόμενα του φακέλου Microsoft.NET εμφανίζονται στην Εξερεύνηση των Windows.
  5. Στο φάκελο Microsoft.NET, κάντε διπλό κλικ το Πλαίσιο ο φάκελος.
  6. Στο φάκελο Framework, διαγράψτε την V1.1.4322 ο φάκελος.
  7. Κλείσιμο του Πλαίσιο ο φάκελος.
 3. Διαγράψτε με μη αυτόματο τρόπο τα σχετικά κλειδιά μητρώου. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε Regedit, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK Για να ξεκινήσετε το μητρώο Πρόγραμμα επεξεργασίας.
  2. Στον Επεξεργαστή μητρώου, εντοπίστε και διαγράψτε το (όλα τα κλειδιά μητρώου ενδέχεται να μην υπάρχει) υπάρχοντα κλειδιά μητρώου:
   • Πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Setup\NDP\v1.1.4322
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v1.1
  3. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου.
 4. ZAP πληροφορίες του Windows Installer από το μητρώο με τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος Msizap.exe. Το βοηθητικό πρόγραμμα Msizap.exe περιλαμβάνεται στο Microsoft Windows Installer κιτ ανάπτυξης λογισμικού (SDK). Για να κάνετε λήψη του Windows Installer SDK, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx;FamilyId = A55B6B43-E24F-4EA3-A93E-40C0EC4F68E5 & displaylang = en
  Zap πληροφορίες του Windows Installer από το μητρώο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε cmd, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Στη γραμμή εντολών, εντοπίστε τον κατάλογο που περιέχει το βοηθητικό πρόγραμμα Msizap.exe και στη συνέχεια εκτελέστε τα εξής εντολή:
   Msizap TP {CB2F7EDD-9D1F-43 C 1 90 FC-4F52EAE172A1}
  3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
 5. Απαλοιφή των περιεχομένων του φακέλου Temp. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω αυτά τα βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε % Temp %, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK. Τα περιεχόμενα του φακέλου Temp εμφανίζονται στην Εξερεύνηση των Windows.
  2. Στο φάκελο Temp, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων από το Επεξεργασία μενού.
  3. Από το Το αρχείο μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

   Σημείωση Διαγράψτε όσα αρχεία και φακέλους όσο το δυνατόν από το φάκελο Temp.
 6. Απενεργοποιήστε όλα τα προγράμματα προστασίας από ιούς και όλα τα προγράμματα τείχους προστασίας ότι έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε το σύστημα Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (Msconfig.exe) για να εκτελέσετε μια καθαρή εκκίνηση του υπολογιστή σας και στη συνέχεια απενεργοποιήστε όλες τις υπηρεσίες που δεν χρειάζεστε. Κατά τη χρήση του Msconfig.exe σε κατάσταση λειτουργίας διάγνωσης, ενεργοποιήστε ξανά την υπηρεσία Windows Installer για το Υπηρεσίες στην καρτέλα. Στη συνέχεια, ξεκινήστε το Msconfig. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε MSconfig, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK
 7. Εγκαταστήστε το.NET Framework 1.1. Για να κάνετε λήψη του.NET Framework 1.1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx;FamilyId = 262D25E3-F589-4842-8157-034D1E7CF3A3 & displaylang = en
  Σημείωση Εάν το.NET Framework 1.0 είναι εγκατεστημένο σε σας υπολογιστή και δεν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε ξανά το.NET Framework 1.1 πρέπει Επιδιορθώστε το.NET Framework 1.0 για να αντικαταστήσετε το αρχείο Mscoree.dll και στο φάκελο URTTemp. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".

Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος επιδιόρθωσης του.NET Framework 1.0, χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών

Για να επιδιορθώσετε το.NET Framework 1.0, χρησιμοποιώντας μια γραμμή εντολών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εντοπίστε το αρχείο Dotnetfx.exe που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση το.NET Framework 1.0. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Εάν έχετε εγκαταστήσει το.NET Framework 1.0 από ένα CD ή από το DVD, τοποθετήστε το δίσκο εγκατάστασης στη μονάδα CD ή DVD μονάδα δίσκου.
  • Εάν έχετε εγκαταστήσει το.NET Framework 1.0 από σκληρό δίσκων, να κάνετε λήψη του.Το πρόγραμμα NET Framework 1.0 εγκατάστασης στον σκληρό ο δίσκος.
  • Εάν έχετε εγκαταστήσει το.NET Framework 1.0 από δίκτυο η μονάδα δίσκου, να επανασυνδέεστε στη μονάδα δίσκου δικτύου.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε cmd, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στη γραμμή εντολών, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  % InstallationPath %\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms % temp%\netfx.msi"
  Σημείωση % InstallationPath % είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για η διαδρομή του αρχείου Dotnetfx.exe που εντοπίσατε στο βήμα 1.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη Web τοποθεσίες:
.Συνήθεις Ερωτήσεις NET Framework 1.1
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/netframework/aa497323.aspx

Δημιουργία εκδόσεων, συμβατότητα και εκτέλεση με παράθεση με το.NET Framework
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/netframework/aa497340.aspx

Τα Windows Installer
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/aa372866.aspx

.Εργαλείο εκκαθάρισης NET Framework
http://blogs.MSDN.com/astebner/Archive/2005/12/10/502439.aspx

Επεξεργαστής μητρώου
.aspx http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/x6kd89c5 (vs.71)

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 824643 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011 - Αναθεώρηση: 5.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft .NET Framework 1.1 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kbexpertiseadvanced kbresolve kbtshoot kbregistry kbsyssettings kbsoftwaredist kbpdwizard kbsetup kbappsetup kbdeployment kbhowtomaster kbmt KB824643 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:824643

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com