สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 824687 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Microsoft จะใช้ชุดของบรรทัดคำสั่งที่สอดคล้องกัน สวิตช์ที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับใช้แพคเกจที่ประกอบด้วยการปรับปรุงซอฟต์แวร์ เช่นการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โปรแกรมปรับปรุงที่สำคัญ และโปรแกรมแก้ไขด่วน บทความนี้ อธิบายสวิตช์บรรทัดคำสั่งเหล่านี้ใหม่และการทำงาน

หมายเหตุ แพคเกจที่สนับสนุนสวิตช์บรรทัดคำสั่งเหล่านี้ใหม่ด้วย สนับสนุนรุ่นก่อนหน้านี้บรรทัดคำสั่งสลับสำหรับย้อนหลังความเข้ากัน อย่างไรก็ตาม การใช้งานของสวิตช์ก่อนหน้านี้ควรไม่ต่อเนื่อง ตามที่สนับสนุนนี้อาจเป็น เอาโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิทช์บรรทัดคำสั่งปัจจุบันที่ใช้งานโดย แพคเกจ IExpress ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน ฐานความรู้ของ Microsoft:
197147สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ IExpress
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิทช์บรรทัดคำสั่งที่ใช้ โดย Windows แพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดู บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262841สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบรรทัดคำสั่ง สวิตช์ที่ใช้ โดย Windows Installer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa367988.aspx
สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ Microsoft ใช้เพื่อ อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เมื่อต้องการ ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft ใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ สำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์:
 • /help /h /? -จะแสดงกล่องโต้ตอบที่แสดงการใช้งานที่ถูกต้องของการตั้งค่า คำสั่ง รวมถึงรายการของสวิตช์บรรทัดคำสั่งทั้งหมดของและการทำงาน คุณสามารถแสดงข้อมูลวิธีใช้นี้ในส่วนติดต่อบรรทัดคำสั่ง (ไม่) หรือ ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) ถ้าคุณใช้ใด ๆ สวิตช์บรรทัดคำสั่ง อย่างไม่ถูกต้อง สวิตช์วิธีใช้นี้จะถูกเรียก และการใช้งานที่ถูกต้องจะแสดงขึ้น นอกจากนี้กล่องโต้ตอบและยังให้อ้างอิงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมที่ออนไลน์
 • / เงียบ -รันโปรแกรมติดตั้งหรือเอาโปรแกรมในโหมด "เงียบ" โปรแกรมจะแสดงกล่องโต้ตอบผู้ใช้ที่ มีข้อความใด ๆ โปรแกรมป้อนข้อมูลทั้งหมด ข้อความในล็อกไฟล์ โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี พร้อมท์หรือคำเตือนถ้ากระบวนการที่จำเป็นต้องมีการเริ่มต้นใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลงเกิด ลักษณะพิเศษ เมื่อต้องเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้น ใช้เริ่มการทำงานแตกต่างกัน โหมด
 • / passive -รันโปรแกรมติดตั้งหรือเอาโปรแกรมใน "แพสซิฟ" โหมด โปรแกรมจะแสดงกล่องโต้ตอบผู้ใช้ที่ มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดใด ๆ ผู้ใช้ เห็นแถบความคืบหน้าโดยบ่งชี้ว่า การติดตั้งหรือการเอาออก เกิดขึ้น ผู้ใช้ไม่สามารถยกเลิกการติดตั้งหรือการเอาออก โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมเรียกใช้การ /warnrestart สลับ ถ้าโปรแกรมกำลังติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงหลาย แถบความคืบหน้าบ่งชี้ความคืบหน้าของการติดตั้งหรือการเอาออกสำหรับแต่ละ อัพเดต
 • /norestart -รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังการติดตั้งหรือ เอาออก แม้ว่ากระบวนการที่จำเป็นต้องมีการเริ่มต้นใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลงเกิด ลักษณะพิเศษ
 • /forcerestart -รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากติดตั้งหรือการเอาออก ถึงแม้ว่ากระบวนการจำเป็นต้องมีการเริ่มต้นใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ เริ่มโปรแกรมบังคับที่กำลังเรียกใช้เมื่อต้องปิด
 • /warnrestart [:x] -การเรียกใช้กล่องโต้ตอบที่เตือนผู้ใช้ว่า จะเริ่มการทำงาน เกิดขึ้นใน x วินาที (ใน 30 วินาทีถ้าไม่มีค่าเป็น ระบุ) ตัวอย่าง การเตือนว่า การเริ่มต้นใหม่จะเกิดขึ้นใน 60 วินาที พิมพ์ /warnrestart:60. กล่องโต้ตอบจะประกอบด้วยการยกเลิก ปุ่มและ เริ่มระบบใหม่เดี๋ยวนี้ ปุ่ม If ผู้ใช้คลิก ยกเลิกไม่มีคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นใหม่
 • /promptrestart -แสดงพร้อมท์ผู้ใช้ที่ต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการ การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ ผู้ใช้สามารถเลือกว่าจะรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 • / ถอนการติดตั้ง -เอาแพคเกจออก
 • /log -ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเส้นทางสำหรับแฟ้มบันทึกท้องถิ่น สวิตช์นี้เรียกใช้ลักษณะการทำงานการบันทึกข้อมูลการเริ่มต้น
 • /extract -ให้คุณสามารถแยกแฟ้มการติดตั้งเมื่อต้องการระบุ โฟลเดอร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 824687 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Customer Service and Support Information
Keywords: 
kmcustomerservice kbmt KB824687 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:824687

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com