รายการโปรแกรมปรับปรุงใน Windows Server 2003 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 824721 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงปัญหาต่าง ๆ ที่มีแก้ไขใน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) Service Pack เป็นแบบสะสม ซึ่งหมายความ ว่า ปัญหาที่มีแก้ไขใน service pack ยังได้ถูกแก้ไขในเซอร์วิสแพ็คใหม่กว่า

บทนำ

บทความนี้ประกอบด้วยรายการของบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) ที่อธิบายการแก้ไขและการปรับปรุงที่มีอยู่ใน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) บทความนี้มีไว้เพื่อช่วยผู้ชาญด้าน it IT และ helpdesks ขององค์กรในการสนับสนุน และการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเป็นหลัก สำหรับทุกคนอื่น ๆ ที่มีคำถามเกี่ยวกับ Windows Server 2003 SP1 เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft อาจเป็นไซต์ที่ดีกว่าในการค้นหาคำตอบสำหรับคำ:
http://support.microsoft.com/ph/3198
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Server 2003 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการการแก้ไข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงที่รวมอยู่ใน Windows Server 2003 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบทความชื่อบทความประเภท:
824210การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ดำเนินการที่ร้ายแรงเอ็นจินการผิดพลาด" ใน Windows Server 2003กรอบการทำงานของ.NET
826368คุณไม่สามารถเรียกใช้เหตุการณ์ของ WMI จากรุ่นที่เก่ากว่าของแอสเซมบลี instrumented.NET กรอบการทำงาน
831168คุณอาจพบประสิทธิภาพการทำงานช้าลง โดยบางโปรแกรมใน Microsoft Windows Server 2003กรอบการทำงานของ.NET
328546ข้อมูล: แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ ASP.NET .NET Framework Pack 2 Post-Service.NET กรอบการทำงาน
814483การแก้ไข: มีหน่วยความจำรั่วเกิดใน VisualBasic.VsaEngine เมื่อมีการสร้างแอสเซมบลีหลายกรอบการทำงานของ.NET
817703ข้อมูล: แบบรวมแพ็คเกจการติดตั้งสำหรับ.NET Framework 1.1 - ฮอตฟิกซ์ 818981, 818982 และ 822878กรอบการทำงานของ.NET
818587แก้ไข: ปัญหาในใน serialization ชุดข้อมูลใน.NET Framework 1.1 เมื่อ DataRow ประกอบด้วยแบบ RowError หรือคุณสมบัติ ColumnErrorกรอบการทำงานของ.NET
818776การแก้ไข: เค้าโครงแบบของตัวควบคุมในฟอร์ม Windows การสืบทอดมาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณใช้.NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
818777การแก้ไข: คลา XmlTextReader การสร้างข้อยกเว้นในการรันไทม์เมื่อคุณอ่าน XML ในเอกสารกรอบการทำงานของ.NET
818803RTM ไปรษณีย์.NET อาการของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ ASP.NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
818962การแก้ไข: สูญเสียข้อมูลเกิดเมื่อ deserialize ชุดข้อมูลเป็นแบบอนุกรมเมื่อคอลัมน์ชื่อประกอบด้วยอักขระที่มีเครื่องหมายทวิภาคกรอบการทำงานของ.NET
818982การแก้ไข: "ไม่ตรง COMException -ชนิดกัน" ข้อผิดพลาดความเมื่อคุณส่งพารามิเตอร์ตัวแปรจากรหัสที่ได้รับการจัดการกรอบการทำงานของ.NET
819792การแก้ไข: JScript เรียกเมธอด GC.Collect จาก IVsaEngine.Close ใน Visual Studio .NET 2003กรอบการทำงานของ.NET
820743การแก้ไข: ASP.NET เคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพไม่นับ AppDomains ที่โหลดมากกว่า 113.NET กรอบการทำงาน
821155การคอมไพล์ชุดพื้นหลังอาจทำให้ deadlock เมื่อหมดแล้วพูเธรดกรอบการทำงานของ.NET
821156ASP.NET 1.1 แพคเกจ Rollup โปรแกรมแก้ไขด่วนของเดือน 2003 มิถุนายนกรอบการทำงานของ.NET
821157การแก้ไข: เพจ ASP.NET ข้อความข้อผิดพลาดที่ "ไม่พร้อมใช้เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันงาน" ถ้า DLL มีการโหลดในพื้นที่ที่อยู่ของ 0x33A20000 และคุณร้องขอกรอบการทำงานของ.NET
821289การแก้ไข: "ทั่วไปเครือข่ายพลาด" เมื่อคุณใช้ SqlClient ด้วยการเข้ารหัสลับ SSL.NET กรอบการทำงาน
821349การแก้ไข: อักขระ null ที่ฝังตัวอาจข้ามการตรวจสอบสคริปต์การร้องขอ.NET กรอบการทำงาน
821415การแก้ไข: " System.Data.VersionNotFoundException: ไม่มีข้อมูลปัจจุบันในการเข้าถึง" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเพิ่มแถว datatableกรอบการทำงานของ.NET
821536การแก้ไข: ข้อยกเว้นของ System.ArgumentException เกิดเมื่อคุณพยายามสร้างฟอร์มของ Windows ที่สืบทอดจากแบบฟอร์ม Windows ที่ประกอบด้วยชุดข้อมูลเป็น.NET กรอบการทำงาน
822076การแก้ไข: "TcpClientSocketHandler::NetStream เป็น NULL" การเข้าถึงการละเมิดข้อผิดพลาดความเมื่อคุณใช้การเก็บ remoting แบบกำหนดเองกรอบการทำงานของ.NET
822411การแก้ไข: XML ที่ส่งข้อความ ด้วย.NET Framework 1.1 การยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนกรอบการทำงานของ.NET
822734FIX: ValidationSummary (Validator) controls no longer appear after you upgrade to the .NET Framework 1.1.NET Framework
822956FIX: Performance degradation occurs when you use multiple instances of the XmlValidatingReader class.NET Framework
823030FIX: DataGrid made compliant with section 508 of the Rehabilitation Act Amendments of 1998.NET Framework
823140FIX: Managed application that makes COM to COM+ calls may experience an access violation error.NET Framework
823201FIX: Your COM+ application may run slowly when you create an object by using the SynchronizationAttribute attribute.NET Framework
823248FIX: "Possible version mismatch" error message when you de-serialize objects.NET Framework
823274FIX: An access violation occurs if the DEVPATH environment variable refers to a network share in a Visual Studio .NET 2003 project.NET Framework
823363HTTP 1.1 servers that send HTTP:304 header cause early socket closure.NET Framework
823401BUG: A System.InvalidOperationException exception may occur when you run a SQL Server query by using Visual Studio .NET.NET Framework
823445FIX: Client activated object clients that are linked by using Soapsuds.exe may fail with a deserialization exception error.NET Framework
823473Visual Basic .NET application that uses a ReDim statement may quit unexpectedly.NET Framework
823534FIX: Passing parameters in an anonymous JScript function causes misaligned function arguments in Visual Studio .NET 2003.NET Framework
823679Fix: Multiple fixes for SQL Server .NET data provider.NET Framework
823951FIX: You receive an "Access violation" error message when you call a ServicedComponent derived class object through a COM callable wrapper.NET Framework
824210FIX: You receive a "Fatal execution engine error" error message in Windows Server 2003.NET Framework
824297FIX: Variants of type VT_NULL are not mapped successfully to common language runtime reference types in the Microsoft .NET Framework.NET Framework
824336FIX: Custom performance counters do not publish performance data to WMI.NET Framework
824407FIX: "Object Reference Not Set to an Instance of an Object" error while rolling back a transaction.NET Framework
824451Layout changes for controls that are in an inherited user control.NET Framework
824481FIX: DataView control does not reflect the changes that are made to a computed column.NET Framework
824629FIX: Temporary files are not deleted after you connect to a server that is running Windows SharePoint Services or SharePoint Portal Server 2003.NET Framework
824680PhoneCall Control does not render the plus sign character in telephone numbers.NET Framework
824996FIX: The Validating event for the TextBox control occurs in an unexpected order in Visual Studio .NET 2003.NET Framework
825082NullReferenceException error when you use combined FlagsAttribute enums in ASP.NET controls.NET Framework
825680FIX: Out of memory exception errors may occur when significant amounts of physical memory are still available.NET Framework
825709"ข้อยกเว้นเกิด System.ExecutionEngineException" ข้อความข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้เหตุการณ์แบบอะซิงโครนัสหลายกรอบการทำงานของ.NET
826231ปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ป้องกันการประมวลผล XML ข้อความที่ประกอบด้วย dtd สำหรับ.NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
826368คุณไม่สามารถเรียกใช้เหตุการณ์ของ WMI จากรุ่นที่เก่ากว่าของแอสเซมบลี instrumented.NET กรอบการทำงาน
826437การแก้ไข: "ขอไม่ถูกต้อง HTTP 400-" ข้อผิดพลาดความใน.NET Framework 1.1.NET กรอบการทำงาน
826497ฟอร์มของ Windows ที่ประกอบด้วยตัวควบคุมกล่องข้อความและตัวควบคุม ComboBox ไม่สามารถแสดงเมนูแบบหล่นลงกรอบการทำงานของ.NET
826757การแก้ไข: เครือ Socket การเตรียมใช้งานไม่สำเร็จหากคอมพิวเตอร์ของคุณมีมากกว่า 50 ข่ายโพรโทคอลที่ถูกผูกไว้กรอบการทำงานของ.NET
826945การแก้ไข: ALT + TAB ไม่นำหน้าต่างเจ้าของให้เป็นพื้นหน้าเมื่อฟอร์มหลักประกอบด้วยการควบคุมการแนะนำเครื่องมือกรอบการทำงานของ.NET
826981ข้อยกเว้นการแก้ไข: เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าถึงคุณสมบัติ RTF ของ RichTextBox การควบคุมกรอบการทำงานของ.NET
827035การแก้ไข: ASP.NET หยุดการตอบสนองเมื่อโปรแกรมประยุกต์ของคุณทำการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องกรอบการทำงานของ.NET
827133การแก้ไข: ฟอร์มย้ายไปเป็นพื้นหน้าเมื่อแถวถูกเพิ่มลงในตัวควบคุม DataGrid.NET กรอบการทำงาน
827164การแก้ไข: การอ้างอิงไปยังวัตถุ STA ที่เก็บอยู่ในสถานะเซสชันอาจเสียถ้าเรียกว่าจากเหตุการณ์ Session_Endกรอบการทำงานของ.NET
827210ข้อผิดพลาดในการแก้ไข: ข้อความ: System.ExecutionEngineException เกิดขึ้นในโมดูลไม่รู้จักกรอบการทำงานของ.NET
827534การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ไม่ตอบสนอง เมื่อคุณลบตัวควบคุมแบบไดนามิกแล้ว เพิ่มตัวควบคุมอีกครั้งกรอบการทำงานของ.NET
827558การแก้ไข: IEHost ทำการเรียกกลับไปยังพอร์ต 80 เมื่อ Internet Explorer ถูกผูกไว้กับพอร์ตอื่นนอกเหนือจากพอร์ต 80กรอบการทำงานของ.NET
827640พูลโปรแกรมเธรดกลายติดในวนใน ThreadpoolMgr::WaitThreadStart.NET กรอบการทำงาน
827801microsoft .NET Page_Load 1.1 กรอบงานเหตุการณ์ fires สองครั้งกรอบการทำงานของ.NET
827076คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดการติดตั้ง 25003" เมื่อคุณติดตั้ง Visual Studio .NETกรอบการทำงานของ.NET
828099การแก้ไข: ข้อมูลจะไม่เรียงอย่างถูกต้องบนตัวควบคุม DataGrid ในโปรแกรมประยุกต์ Windows ใน.NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
828244คุณไม่สามารถส่งประวัติหรือโอกาสจากธุรกิจผู้ติดต่อ Manager ใน Outlook 2003 ด้วยตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจกรอบการทำงานของ.NET
828295ข้อผิดพลาดในการแก้ไข: ข้อความ: ข้อยกเว้นการรักษาความปลอดภัย: PermissionToken ดัชนีไม่ตรงกับการดัชนีเป็น m_unrestrictedPermSetกรอบการทำงานของ.NET
828530การแก้ไข: วัตถุ OracleClient จะไม่เพิ่มชนิด NO_DATA_FOUND ของข้อยกเว้นใน.NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
828700การแก้ไข: การข้อความข้อผิดพลาด "ผิดพลาดมากเกินไปสแตกที่ร้ายแรง" เมื่อคุณเรียกใช้.NET Framework 1.1 แอพลิเคชันที่ได้ออฟเซ็ตฟิลด์ขนาดใหญ่ที่กำหนดไว้กรอบการทำงานของ.NET
828884การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์.NET Framework แบบที่ประกอบด้วยวัตถุ MSChart รันได้ช้าลงถ้าแอพลิเคชันที่มีอยู่แล้วภายใน Visual Studio .NET 2003กรอบการทำงานของ.NET
828943การแก้ไข: การเรียก interop COM อาจส่งคืน HRESULT ไม่ถูกต้องกรอบการทำงานของ.NET
829052การแก้ไข: คุณอาจได้รับผลลัพธ์ไม่ถูกต้องสำหรับการคืนค่าถ้าคุณเข้าถึงไปยังคุณสมบัติ DefaultValue ของวัตถุ ParameterInfo จากโดเมนโปรแกรมประยุกต์อื่นกรอบการทำงานของ.NET
829195การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้เมธอด deserialization ของ System.data.oracleclient.dllกรอบการทำงานของ.NET
829319การแก้ไข: มีข้อผิดพลาด InvalidOperationException หรือเงื่อนไข deadlock เกิดเมื่อคุณพยายามเข้าถึงตัวนับจำนวนเยี่ยมของประสิทธิภาพการทำงานกรอบการทำงานของ.NET
829330Support WebCast: Setup and Deployment Changes in Microsoft Exchange Server 2003.NET กรอบการทำงาน
829487FIX: DataGrid control loses focus when you press the SHIFT+DOWN ARROW key combinationกรอบการทำงานของ.NET
829585FIX: The ASP.NET worker process may cause high CPU usage when it hosts a remoting serverกรอบการทำงานของ.NET
829615FIX: Overlapping forms with a DataGrid control automatically come to the foreground when the data source is updated in the .NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
829758FIX: DataGrid column data is right-aligned on Windows XP Service Pack 1.NET กรอบการทำงาน
829977A memory leak condition occurs when you run COM+ 1.0 on a computer that is running Windows 2000 SP4กรอบการทำงานของ.NET
829986FIX: COM to COM+ marshaling does not handle enregistered arguments correctly.NET กรอบการทำงาน
830173FIX: A pooled connection is not disposed by Microsoft .NET Managed Provider for Oracle when an exception occursกรอบการทำงานของ.NET
830348Buffer overrun in JPEG processing (GDI+) could allow code execution in Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual J# .NET, and the .NET Framework.NET กรอบการทำงาน
830461You cannot create a thread token to generate a COM objectกรอบการทำงานของ.NET
830514FIX: You experience performance problems and compatibility problems between Fujitsu COBOL and the MSIL Assembler in Visual Studio .NET 2003.NET กรอบการทำงาน
830698FIX: Generated assembly may not contain emitted attributesกรอบการทำงานของ.NET
830724FIX: "The memory could not be 'read'" error message when your .NET Framework application is under heavy loadกรอบการทำงานของ.NET
830788FIX: The IRR function in Visual Basic .NET 2003 returns results that are different from the results in Excel or Visual Basic 6.0กรอบการทำงานของ.NET
830789FIX: The Remote Procedure Call (RPC) Web Service method ignores the RequestElementName property of the SoapRpcMethodAttribute class when the name of a method includes a hyphen in the .NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
830920FIX: Unexpected behavior occurs when a user selects a folder that has a long path in a Folder dialog box in a .NET Framework 1.1 Windows Forms application.NET กรอบการทำงาน
831013FIX: The DataTable index object becomes corrupted when many DataView objects are createdกรอบการทำงานของ.NET
831018FIX: The server stops responding after it makes a remote call to a client Marshal-by-reference (MBR) object in .NET Framework 1.1 Remotingกรอบการทำงานของ.NET
831138FIX: A .NET Framework application that uses the System.Net.WebRequest method very frequently experiences OutOfMemoryException errorsกรอบการทำงานของ.NET
831150The "Viewstate is invalid for this page" error message does not provide sufficient information to troubleshoot the issueกรอบการทำงานของ.NET
831222FIX: The Fill method of the OleDBDataAdapter object fails when the Recordset object has a filterกรอบการทำงานของ.NET
831263FIX: You experience slow performance when the # Induced GC count is high in managed Windows Forms applicationsกรอบการทำงานของ.NET
831419FIX: Slow performance when you call System.Drawing.Image.FromStream to load a bitmap imageกรอบการทำงานของ.NET
831575FIX: CPU memory utilization spikes when you parse appInfo elements in XML schemas.NET กรอบการทำงาน
831578FIX: Memory leak when SSL and client certificates are used with the HttpWebRequest objectกรอบการทำงานของ.NET
831730FIX: "InvalidOperationException, Load Factor Too High" when you use a hashtable collectionกรอบการทำงานของ.NET
831961FIX: The DirectorySearcher class returns incorrect values when you search the Active Directory hierarchyกรอบการทำงานของ.NET
832440FIX: You receive an error message when you insert data into a DataTable class that has a Windows Forms DataGrid control bound to itกรอบการทำงานของ.NET
832597FIX: You may receive an application error in Vbc.exe or Csc.exe when you run a .NET Framework applicationกรอบการทำงานของ.NET
832630การแก้ไข: แบบฟอร์ม Windows ที่โฮสต์การควบคุมการ ErrorProvider และที่แสดงแบบฟอร์ม modal ได้เปิดใช้งานได้อย่างถูกต้องกรอบการทำงานของ.NET
832633การแก้ไข: ฟังก์ชัน SqlConnection.Open การสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาด ComException ถ้าเริ่มใหม่ หรือล้มเหลวบนบริการกระจายทรานแซคชัน Coordinator (DTC)กรอบการทำงานของ.NET
832705การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ทางลัดแป้นพิมพ์ที่ระบุในตัวควบคุม DataGridกรอบการทำงานของ.NET
832757การแก้ไข: ข้อยกเว้นของ System.Xml.Xsl.XsltException เกิดเมื่อคุณพยายามทำ XSLT การแปลง โดยใช้สไตล์ชีมี XSLT ที่ใช้ฟังก์ชันหมายเลขการจัดรูปแบบกรอบการทำงานของ.NET
833026ตัวควบคุมจะปรับขนาดเมื่อคุณแปลงโครงการจาก Visual Studio .NET 2002 Visual Studio .NET 2003 กล่องข้อความของการแก้ไข:กรอบการทำงานของ.NET
833047เมนูการแก้ไข: mnemonics ดำเนินการบนแบบฟอร์มที่ไม่ถูกต้องในโปรแกรมประยุกต์ Windows Forms ของอินเทอร์เฟซแบบหลายเอกสาร (MDI)กรอบการทำงานของ.NET
833050การแก้ไข: "ทำดัชนีถูกภายนอกขอบเขตของอาร์เรย์" ข้อผิดพลาดความใน Visual Studio .NET เมื่อโปรแกรมควบคุม ODBC ไม่สนับสนุนการ SQLGetInfo(SQL_SEARCH_PATTERN_ESCAPE) ฟังก์ชันกรอบการทำงานของ.NET
833326BUG: ตารางแฮชของการที่ปรากฏขึ้นให้ ขยาย unbounded ด้วย.NET Framework 1.1.NET กรอบการทำงาน
833329ข้อผิดพลาดในการแก้ไข: ข้อความ: System.ExecutionEngineException เกิดขึ้นในโมดูลการ unkonwnกรอบการทำงานของ.NET
833610การแก้ไข: โปรแกรมที่ใช้.NET Framework อาจพบเงื่อนไขที่มีหน่วยความจำสูง.NET กรอบการทำงาน
833612การแก้ไข: คุณได้รับการ "ตัวชี้รหัสที่ไม่ถูกต้อง: 0 " ข้อผิดพลาดความเมื่อคุณเรียกใช้เมธอด AppendChild กับพารามิเตอร์เป็น Null ใน Smartnav.js ใน.NET Framework 1.1.NET กรอบการทำงาน
833742การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงข้อยกเว้นการ ThreadAbortException ขณะกำลังใช้ตัวให้บริการข้อมูล OLE DB .NET ที่เป็นสาเหตุกรอบการทำงานของ.NET
833789ไคล lightweight ไดเรกทอรีการเข้าถึงโพรโทคอลเอนต์ที่ใช้คลาส DirectorySearcher การสอบถามการบริการไดเรกทอรี Active Directory อาจได้รับการชุดผลลัพธ์ที่ไม่สมบูรณ์กรอบการทำงานของ.NET
833881การแก้ไข: คุณสังเกตประสิทธิภาพการทำงานช้ามากในภาษากลางของ Microsoft Assemblerกรอบการทำงานของ.NET
834104ASP.NET ข้อขัดข้องโปรแกรมประยุกต์ใน.NET Framework เมื่อกำลังเรียกใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวประมวลผลหลาย และจะใช้เป็นคลาส ArrayList.NET กรอบการทำงาน
834280การแก้ไข: A NullReferenceException เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้วิธีการที่มีค่า null ในการเริ่มต้นเป็นพารามิเตอร์ใน.NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
834330การแก้ไข: ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์ CompareValidator ASP.NET ไม่รู้จักสโลวันที่ถูกต้องใน.NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
834513การแก้ไข: อาจจะลดประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมประยุกต์.NET Framework 1.1 ของคุณ หรือโปรแกรมประยุกต์อาจหยุดการตอบสนองกรอบการทำงานของ.NET
834608การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หลายตัวควบคุม ด้วย ID เดียว" เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมผู้ใช้ที่เก็บไว้ชั่วคราวเพื่อ Webforms แบบไดนามิกกรอบการทำงานของ.NET
834672การแก้ไข: คุณพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานเมื่อโปรแกรมประยุกต์ multithreaded เรียกเมธอด PerformanceCounter.NextValueกรอบการทำงานของ.NET
834855ตัวควบคุมผู้ใช้ Windows Forms ลิขสิทธิ์ไม่ปรากฏในเบราว์เซอร์ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ โดยใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows NTกรอบการทำงานของ.NET
835361การแก้ไข: เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติที่มองเห็นได้ของตัวควบคุม DataGrid เท็จ ตัวควบคุม DataGrid จะยังคงมองเห็นได้ใน.NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
835405การแก้ไข: ตัวควบคุม DataGrid รายงานมีจำนวนแถวที่ไม่ถูกต้องเมื่อคอลัมน์ที่ถูกปรับเปลี่ยนถูกซ่อนอยู่ โดยการเลื่อนแบบเมื่อคุณใช้.NET Framework 1.1.NET กรอบการทำงาน
835480การแก้ไข: ออกตัวควบคุม DataGrid อาจไม่ใหม่ได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณปรับขนาดคอลัมน์ในโปรแกรมประยุกต์.NET Framework 1.1 Windows Formsกรอบการทำงานของ.NET
835680การแก้ไข: มีโปรแกรมประยุกต์อาจพบเวลาแฝงเมื่อต้องการเรียกใช้นานหลายการสื่อสารระหว่าง Aspnet_wp.exe Inetinfo.exe กระบวนการกรอบการทำงานของ.NET
835815การแก้ไข: ที่ตำแหน่งของแผ่นงานการแพร่กระจายในหน้าต่างจะแตกต่างจากตำแหน่งของกล่องเลื่อนในแถบเลื่อนที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้.NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
835847การแก้ไข: ตัวควบคุมผู้ใช้แบบฟอร์ม Windows ของคุณไม่พิมพ์ และไม่ปรากฏอยู่ในตัวอย่างก่อนพิมพ์ใน Internet Explorerกรอบการทำงานของ.NET
836092ไคลเอ็นต์ WML อาจได้รับชุด QueryString ซ้ำที่มีการตั้งค่า โดยใช้ Form.Action คุณสมบัติกรอบการทำงานของ.NET
836144การแก้ไข: ข้อความของเมาส์จำนวนมากอาจทำให้คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้.NET Framework 1.1 Service Pack 1กรอบการทำงานของ.NET
836396การแก้ไข: โปรแกรมที่กำลังใช้อื่นสร้างของเหตุการณ์ และที่มีแก้ไขสร้างหมายเลขอาจขัดแย้งเมื่อพวกเขาลงทะเบียน WMI schemaกรอบการทำงานของ.NET
836612การแก้ไข: ฟอร์ม Windows การสืบทอดมาของคุณจะมีขนาดเล็กเมื่อคุณแก้ไขใน Visual Studio .NET 2003กรอบการทำงานของ.NET
836616การแก้ไข: เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจตอบสนองได้ช้าลงเมื่อคุณใช้ Groove 2.5 พื้นที่ทำงานของเครือข่าย ด้วย Microsoft .NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
836661คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ DllUnloadException เมื่อโปรแกรมประยุกต์ของคุณใช้โหมดผสม DLLs ใน.NET Frameworkกรอบการทำงานของ.NET
836680การแก้ไข: SQL หนึ่งที่มีการใช้ฐานข้อมูลสำหรับโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดสำหรับสถานะเซสชันของเซิร์ฟเวอร์ SQL อาจทำให้แบบ bottleneckกรอบการทำงานของ.NET
836691การแก้ไข: ข้อความที่คุณพิมพ์ภายในตัวควบคุมแก้ไขไม่ปรากฏเมื่อมีเลือกหลายแถวภายในตัวควบคุม DataGrid ใน.NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
836745การแก้ไข: แป้นพิมพ์ลัดไม่ได้เลือกตัวควบคุมปุ่มบนหน้าแท็บใน Microsoft .NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
836798การแก้ไข: A deadlock สภาวะเกิดขึ้นเมื่อคุณดาวน์โหลดแอสเซมบลีในโปรแกรมประยุกต์ที่ถูกสร้าง โดยใช้.NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
836868การแก้ไข: ไคลเอ็นต์ฝั่งแคไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ OutputCache directive มีคุณลักษณะ VaryByParamกรอบการทำงานของ.NET
836874การแก้ไข: System.ArgumentOutOfRangeException เกิดเป็นระยะ ๆ ด้วย ADO.NETกรอบการทำงานของ.NET
836906FIX: An InvalidCastException error occurs when you use the SoapFormatter class to deserialize a TreeNode control in a Windows-based application that is built on the .NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
836989FIX: A user receives a "security exception" error message while running user code that is based on the .NET Framework 1.1 in a partial trust environment.NET กรอบการทำงาน
837033FIX: You cannot download a .NET Framework assembly in Internet Explorer.NET กรอบการทำงาน
837132FIX: WebService objects queue up and CPU utilization may increase unexpectedly in the .NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
837382You experience scripting errors when you visit a Web site that uses the SmartNav feature in Internet Explorer 5.5กรอบการทำงานของ.NET
837522FIX: You may receive an "E_INVALIDARG" error message when you try to create an instance of a .NET serviced componentกรอบการทำงานของ.NET
837634FIX: An application stops responding when you open multiple dialog boxes by using Visual Studio .NET on a Tablet PC that is running Windows XP Tablet PC Editionกรอบการทำงานของ.NET
838087"System.ArgumentException: '0' is not a valid value for 'value'" error message when you populate a DataGrid control in a Windows Forms applicationกรอบการทำงานของ.NET
838301FIX: WMI events cannot occur if lots of file references are passed to the Csc.exe toolกรอบการทำงานของ.NET
838468FIX: The "Bypass proxy server" setting is ignored if the exception list length is greater than 255 charactersกรอบการทำงานของ.NET
839047การแก้ไข: มีหน่วยความจำรั่วอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งผ่านวัตถุ COM เป็นตัวแปรใน Microsoft .NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
839092การแก้ไข: คุณอาจพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณโหลดโปรแกรมประยุกต์ของคุณถ้าคลา NeutralResourcesLanguageAttribute ไม่ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังแอสเซมบลีของบริษัทอื่นใน.NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
839174การแก้ไข: คุณได้รับการ "ข้อผิดพลาด 1053: การบริการไม่ตอบสนองการร้องขอการเริ่มต้นหรือตัวควบคุมในเวลาที่ต้องการ" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณหยุด หรือหยุดชั่วคราว Windows ที่ได้รับการจัดการบริการกรอบการทำงานของ.NET
839289การแก้ไข: การท็อปฮีป GC กลายเสียเมื่อคุณใช้คลาส.NET Framework System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider.NET กรอบการทำงาน
839423การแก้ไข: ปัด SqlDecimal.Round วิธีอย่างไม่ถูกต้องเศษค่าบางค่าทศนิยม.NET กรอบการทำงาน
839424การแก้ไข: รายการสมาชิกของกลุ่มจะตัดเมื่อคุณเพิ่มสมาชิกของกลุ่ม โดยใช้ namespace .NET Framework System.DirectoryServicesกรอบการทำงานของ.NET
839462การแก้ไข: แอสเซมบลี.NET Framework 1.1 ของคุณอาจหยุดการตอบสนองภายใต้เงื่อนไขหน่วยความจำเหลือน้อยหลังจากที่คุณเรียกใช้ตัวสร้าง Native ของรูป (Ngen.exe)กรอบการทำงานของ.NET
839521การแก้ไข: วิธีการ Server.Transfer มากเกินไปของกองซ้อนทำให้ และทำให้กระบวนการของผู้ปฏิบัติงาน ASP.NET จะหยุดการตอบสนองกรอบการทำงานของ.NET
839577การแก้ไข: คุณไม่สามารถเลื่อนลงในแบบฟอร์มการลูก MDI โดยการคลิกลูกศรเลื่อนลง.NET กรอบการทำงาน
839588FIX: You receive a System.ArgumentOutOfRangeException when you call the Read method from an XmlTextReader class in ASP.NETกรอบการทำงานของ.NET
839616FIX: The value of the SelectedIndex property of the ComboBox control does not change when you set the text by using the Text propertyกรอบการทำงานของ.NET
839823FIX: You experience slow performance when you display dynamically created forms after you upgrade your Windows Forms application to the .NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
839889FIX: You may receive a "System.Data.VersionNotFoundException" error message when you update a DataTable that contains a calculated columnกรอบการทำงานของ.NET
840175FIX: The DeleteExpiredSessions stored procedure causes performance problems in the .NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
840503FIX: The scroll bar may not show the correct position in a spreadsheet in a Windows Forms application in the Microsoft .NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
840512FIX: ASP.NET may stop responding, and the Aspnet_wp.exe process may become unresponsive or deadlockกรอบการทำงานของ.NET
840592FIX: A program may stop responding, and you may experience other unexpected behaviors when a new modal dialog box opens in an ASP.NET programกรอบการทำงานของ.NET
840861FIX: Unhandled exceptions may cause deadlocks in ASP.NETกรอบการทำงานของ.NET
840933FIX: Your application stops responding when a WMI event is fired on a system that has been running for more than 24.9 daysกรอบการทำงานของ.NET
841096Validation event does not fire for Microsoft Windows Forms controlsกรอบการทำงานของ.NET
841195Slow performance and garbage collection heap memory fragmentation occur in ASP.NET.NET กรอบการทำงาน
841285FIX: Divide-by-zero error in the .NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
841451FIX: A Content-Type header that is incorrectly formatted causes the QueryString part of the URL to be decoded incorrectly in ASP.NETกรอบการทำงานของ.NET
841998FIX: Internet Explorer times out when it opens an ASPX page and when it uses Big-IP, SQUID Proxy Server software, SSL, and HTTP/1.0กรอบการทำงานของ.NET
842044Control the timeout value that ASP.NET uses when ASP.NET stores and retrieves session data from SQL Server 2000 through the sqlCommandTimeout property.NET กรอบการทำงาน
842171The CPU usage may increase unexpectedly to 100 percent when you create a Console Application or a Windows Forms Application in the .NET Framework 1.1.NET กรอบการทำงาน
842675FIX: A handle leak occurs in a process that uses Corperfmonext.dll in the .NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
842768A user who has the "View, insert, edit, delete listings" permission to a SharePoint Portal Server 2003 portal area cannot edit or delete a listing.NET กรอบการทำงาน
842832FIX: You receive an InvalidOperationException exception when you validate data against complex schema that include the xs:union type in the .NET Framework 1.1.NET กรอบการทำงาน
843055FIX: You cannot emit embedded managed resources with the reflection Emit API in the Microsoft Common Language Runtime 1.1กรอบการทำงานของ.NET
843072FIX: You experience a System.IndexOutOfRangeException error or a System.NullReferenceException error when you use the Queue object in the .NET Framework 1.กรอบการทำงานของ.NET
843400FIX: Blocking problems may occur when you use SQL Server to store ASP.NET session-state informationกรอบการทำงานของ.NET
843552FIX: You receive a "fatal error CS0013" error message when you build a Visual C# project in Visual Studio .NET 2003กรอบการทำงานของ.NET
843561FIX: System.Threading.Timers Class Library may unexpectedly run in the .NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
867748FIX: You receive an exception when your program contains the definition of a Microsoft Windows Management Instrumentation in .NET event and the program calls an inprocess COM componentกรอบการทำงานของ.NET
867759FIX: Security errors may occur in WMI events in the .NET Framework 1.1.NET กรอบการทำงาน
870633FIX: The IRequestDictionary->get_Item() method may fail with a COR_E_SERIALIZATION exception in the .NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
870722FIX: Duplicate import schema may cause the XML schema compilation to fail.NET กรอบการทำงาน
870724FIX: Setting the address of the static field of a thread to the local managed pointer does not set the value of the local managed pointer in the Common Language Runtime 1.1กรอบการทำงานของ.NET
870998FIX: Component may stop responding (deadlock) when you call the component from a Visual Basic AICกรอบการทำงานของ.NET
872800FIX: Web service clients regenerate serialization assemblies every time that the application runsกรอบการทำงานของ.NET
872939FIX: You receive an exception when you call an extended stored procedure from an ASP.NET Web applicationกรอบการทำงานของ.NET
873429FIX: A gradual memory leak occurs in a WinForm application when you create, modify, or remove a MenuItem property for an MDI form in the .NET Framework 1.1.NET กรอบการทำงาน
875434The Exchange Intelligent Message Filter does not scan e-mail messages on your Exchange Server 2003 computerกรอบการทำงานของ.NET
875503FIX: Slow performance, deadlocks, and memory leaks may occur when applications do not call the Dispose method on all instances of the ServicedComponent class in the .NET Frameworkกรอบการทำงานของ.NET
883502FIX: You receive an "Unexpected return code: 1" error message for the Oracle 9.2 client in the .NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
884022FIX: You may receive an "Operation Aborted" error message in Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1) if the SmartNav feature is enabled on .aspx pages.NET กรอบการทำงาน
884041FIX: Performance is slower on multiple-processor computers in the .NET Framework 1.1 Service Pack 1กรอบการทำงานของ.NET
884537FIX: You may receive a "System.Net.WebException" error message when you upload a large file over a SSL connection in the .NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
884571การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อโปรแกรมประยุกต์ Microsoft .NET Framework 1.1 ที่ทำให้การเรียกวิธีวัตถุระยะไกลขอบล่าช้ากรอบการทำงานของ.NET
884871การแก้ไข: Server ที่คุณสมบัติอาจส่งคืนเป็นเป็นสตริงว่างเมื่อคุณได้รับข้อความแสดง SQLException วัตถุ ใน 1.0 กรอบงานการ.NET และ ใน.NET Framework 1.1.NET กรอบการทำงาน
884901การแก้ไข: เค้าโครงตัวควบคุมของฟอร์มย่อยการ MDI อาจเสียหายในขณะที่ดำเนินการสำหรับโปรแกรมประยุกต์ใช้ MDI ใน.NET Framework 1.1 SP1กรอบการทำงานของ.NET
885274คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่ได้รับ HTTP 401 อนุญาต" เมื่อคุณใช้ SOAP ผ่าน HTTP และ Visual c# .NET XML เว็บเซอร์วิสบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003กรอบการทำงานของ.NET
885289การแก้ไข: โปรแกรมที่เป็นโฮสต์โดเมนโปรแกรมประยุกต์หลายอาจโดยไม่คาดคิดหยุดการตอบสนองใน.NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
885445การแก้ไข: คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์.NET Framework 1.1 ที่ประสบ CPU สูงใช้งานเมื่อโปรแกรมประยุกต์ที่คุณได้พยายามเชื่อมต่อกับ SQL Server 2000 โดยใช้วิธี System.Data.SqlClient.SqlConnection.Openกรอบการทำงานของ.NET
885456การแก้ไข: การสร้างคลา XmlTextReader ไม่ส่งกลับค่า และดูเหมือนว่าจะ หยุดการตอบสนองใน.NET Framework 1.1 Service Pack 1กรอบการทำงานของ.NET
886686การแก้ไข: คุณสามารถปิดแบบฟอร์ม โดยใช้ปุ่มปิดได้แม้ว่าคุณสมบัติยกเลิกเหตุการณ์ Validating ถูกกำหนดเป็น True ได้บนวัตถุในแอพลิเคชัน Windows Forms ใน.NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
886795ปล่อยการแก้ไข: การให้เหตุการณ์สำหรับตัวควบคุมกล่องข้อความอาจไม่สามารถยกกำลังหลังจากที่คุณติดตั้งใน.NET Framework 1.0 Service Pack 3กรอบการทำงานของ.NET
886802การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ "อ้าง AxImp ข้อผิดพลาดอิงวัตถุไม่มีการกำหนดให้กับอินสแตนซ์ของวัตถุ" เมื่อคุณเรียกใช้ AxImp.exe บนตัวควบคุม ActiveX ใน.NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
886903ASP.NET เส้นทางการตรวจสอบช่องโหว่ใน Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1กรอบการทำงานของ.NET
886904asp.net เส้นทางการตรวจสอบช่องโหว่ใน Microsoft .NET Framework 1.1.NET กรอบการทำงาน
887540คำอธิบายของใน.NET Framework 1.1 post-Service Pack 1 ยกเลิกคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ System.windows.forms.dllกรอบการทำงานของ.NET
887542ความพร้อมใช้งานของ Rollup โปรแกรมแก้ไขด่วนของชุด Post-Service 1 Framework 1.1 .NET แพ็คเกจ 3126กรอบการทำงานของ.NET
887543ความพร้อมใช้งานของแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน.NET Framework 1.1 Post-Service Pack 1 สำหรับ System.runtime.remoting.dllกรอบการทำงานของ.NET
887544ความพร้อมใช้งานของชุด.NET Framework 1.1 Rollup โปรแกรมแก้ไขด่วน Pack 1 Post-Service สำหรับ System.Web.dll, Aspnet_isapi.dll และ Aspnet_wp.exeกรอบการทำงานของ.NET
887545ความพร้อมใช้งานของ.NET Framework 1.1 post-Service แพคเกจ Rollup โปรแกรมแก้ไขด่วน 1 ชุดสำหรับ System.Management.dllกรอบการทำงานของ.NET
887548คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service .NET Framework 1.1 สำหรับ Oracleกรอบการทำงานของ.NET
887551คำอธิบายของ.NET Framework 1.1 post-Service 1 ชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนยกเลิกแพ็คเกจสำหรับเครื่องมือ Ilasm.exeกรอบการทำงานของ.NET
887559ความพร้อมใช้งานของแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน.NET Framework 1.1 Post-Service Pack 1 สำหรับ Mscoree.dllกรอบการทำงานของ.NET
887560ความพร้อมใช้งานของ.NET Framework 1.1 Post-Service Pack 1 การยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Smartnav.jsกรอบการทำงานของ.NET
887563ความพร้อมใช้งานของแพคเกจการยกเลิก.NET Framework 1.1 Post-Service Pack 1 สำหรับ System.dllกรอบการทำงานของ.NET
887814การแก้ไข: รั่วไหลโทเค็นการรักษาความปลอดภัยเกิดเมื่อคุณใช้ System.Management namespace และคุณตั้งค่าคุณสมบัติ ConnectionOptions.EnablePrivileges จริงในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Frameworkกรอบการทำงานของ.NET
888418การแก้ไข: ผู้ใช้รับข้อผิดพลาด "ออบเจ็กต์ที่ย้ายไปที่นี่" เมื่อเปิดเป็นเว็บเพจ ASP.NET ใน.NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
888419การแก้ไข: คุณพบออกจากข้อผิดพลาดข้อยกเว้นหน่วยความจำบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้ง ASP.NET 1.1กรอบการทำงานของ.NET
888420การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาด "OverflowException" เมื่อคุณระบุ HTTP มีความยาวเนื้อหาของหัวข้อที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 กิกะไบต์ใน.NET Framework 1.1.NET กรอบการทำงาน
888995การแก้ไข: มีข้อยกเว้นของชนิด "System.Security.SecurityException" เกิดเมื่อโปรแกรมประยุกต์ของคุณได้พยายามเขียนรายการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ใน.NET Framework 1.1 SP1กรอบการทำงานของ.NET
888999FIX: You may receive false results when you use the CheckSignature method of the SignedXml class in the .NET Frameworkกรอบการทำงานของ.NET
889328You receive a “cs0165: Use of unassigned local variable” error message when you run the AxImp.exe utility in the .NET Framework 1.1 Service Pack 1.NET กรอบการทำงาน
889411Description of the .NET Framework 1.1 hotfix package: December 10, 2004.NET กรอบการทำงาน
889531FIX: You may receive the "Object reference not set to an instance of an object" error message in the .NET Framework 1.1 Service Pack 1กรอบการทำงานของ.NET
890211FIX: The cells are not cleared when you set the Datasource property to NULL on cells that have a custom DataGridColumnStyle property in the .NET Framework 1.1.NET กรอบการทำงาน
890328FIX: You receive a "System.NullReferenceException" exception when you merge parent and child menus in an MDI form-based application in the .NET Framework 1.1.NET กรอบการทำงาน
890340Availability of the .NET Framework 1.1 post-Service Pack 1 hotfix rollup for MsCorLib.dll, for MsCorSvr.dll, and for MsCorWks.dllกรอบการทำงานของ.NET
890464FIX: A file that you send as an e-mail attachment becomes locked when you use the System.Web.Mail class of the .NET Framework 1.1 to send the e-mail messageกรอบการทำงานของ.NET
890673Availability of the .NET Framework 1.1 Post-Service Pack 1 XML Web services and XML Messaging hotfix rollup package 8กรอบการทำงานของ.NET
890828FIX: The captions of the GroupBox controls in your Windows Forms application may be truncated and may appear in the wrong font after you install the .NET Framework 1.1 Service Pack 1กรอบการทำงานของ.NET
890929FIX: Time increases exponentially compared to the size of the data when your application uses the BinaryFormatter object to serialize and deserialize data that contains identical strings in the .NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
890945FIX: You receive an unexpected validation error message when you define a complex type with an "xsd:any" element declaration and an attribute of processContents="skip" in the .NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
890950FIX: You may experience problems when you use the PropertyGrid class with the .NET Framework 1.1 Service Pack 1กรอบการทำงานของ.NET
891009FIX: Special characters like "?", "?", and "?" are omitted from the requested information when you use the HttpRequest.ClientCertificate or HttpRequest.ServerVariables methods in the .NET Framework 1.1 Service Pack 1กรอบการทำงานของ.NET
891742FIX: Multiple conditions that use the AND operator and that are passed to the Select method of the DataTable object may be ignored after you install the .NET Framework 1.1 Service Pack 1กรอบการทำงานของ.NET
891792FIX: You may not receive a value that is correct when you use the MdiParent.ActiveMdiChild.Name property in the .NET Framework 1.1 SP1กรอบการทำงานของ.NET
892202FIX: The WSDL tool cannot successfully generate the proxy when the WSDL file imports multiple schemas that in turn import a common schema in the .NET Framework 1.1 Service Pack 1กรอบการทำงานของ.NET
893040FIX: The OracleDataReader class may return incorrect results for the millisecond part of time in the .NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
891313FIX: The row header pointer of the DataGrid control points to a record that is not correct in the .NET Framework 1.1กรอบการทำงานของ.NET
824903สำหรับการเข้าถึงจะไม่มีใช้ตัวเลือกสำหรับการเข้าสู่ระบบเดสก์ท็อปสำหรับการเข้าถึงส่วนประกอบ
818739กลุ่มจะแสดงขึ้น โดยใช้ชื่อบัญชี SAM แทนการใช้ชื่อที่ใช้แสดงของตนเองเครื่องมือการดูแลระบบ
819957ไม่สามารถลากวัตถุในผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และสแน็ปอินคอมพิวเตอร์เครื่องมือการดูแลระบบ
824688คุณได้รับการ "การ <username>โฮมโฟลเดอร์ไม่ได้ถูกสร้าง" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ภายในบ้านของของผู้ใช้</username>เครื่องมือการดูแลระบบ
828329"ข้อผิดพลาด 1308: ไม่พบแฟ้มต้นฉบับ" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะทำการติดตั้งแบบผู้ดูแลของตัวจัดการทรัพยากรของ Windows ระบบเครื่องมือการดูแลระบบ
828760ความ "การอนุญาตสำหรับวัตถุนโยบายกลุ่มนี้ในโฟลเดอร์ SYSVOL จะไม่สอดคล้องกับเหล่านั้นใน Active Directory" เมื่อคุณรัน GPMCเครื่องมือการดูแลระบบ
829756ไดเรกทอรีที่ใช้งานเครื่องมือการจัดการจำกัดการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาต โดย ManagedBy ในแอตทริบิวต์เครื่องมือการดูแลระบบ
829951ไม่มีสร้างแฟ้มบันทึกใหม่ในช่วงเวลาที่คุณระบุในประสิทธิภาพการทำงานที่เครื่องมือเครื่องมือการดูแลระบบ
830678ซอฟต์แวร์ที่ไม่มียืนยันนโยบายจำกัดหลังจากที่คุณกำหนดเครื่องมือการดูแลระบบ
830711dns MMC อาจใช้เวลานานเติมข้อมูลบานหน้าต่าง'รายละเอียด'เมื่อคุณดูในโซนใน Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 Serverเครื่องมือการดูแลระบบ
832234คุณไม่สามารถใช้สิทธิ์ในไดเรกทอรีรากของวอลุ่มระบบแฟ้ม NTFS ใน Windows Server 2003เครื่องมือการดูแลระบบ
832481กล่องกาเครื่องหมาย "ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบถัดไป" ไม่พร้อมใช้งานเครื่องมือการดูแลระบบ
833883คุณไม่สามารถดูเป็นสมาชิกของ กลุ่มมาตรฐานสากลของผู้ใช้ใน Windows Server 2003 Active Directory Users และคอมพิวเตอร์เมื่อกลุ่มสากลไม่ได้อยู่ในโดเมนเฉพาะเครื่องมือการดูแลระบบ
833991ตัวช่วยสร้างการโยกย้ายคอมพิวเตอร์ที่รันใน Windows Server 2003 หยุดการตอบสนองเมื่อคุณเลือกคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเครื่องมือการดูแลระบบ
835881คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดการละเมิดการเข้าถึงเมื่อคุณใช้ DsBrowseForContainer ฟังก์ชันใน Windows Server 2003เครื่องมือการดูแลระบบ
837126ประสิทธิภาพจอภาพหยุดการตอบสนองในคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003 ที่มีดิสก์แบบลอจิคัล 40 มากกว่าเครื่องมือการดูแลระบบ
837129Gpresult.exe ไม่สามารถแสดงการตั้งค่าความปลอดภัยทั้งหมดของโดเมนของคุณเป็นค่าเริ่มต้น GPO ใน Windows Server 2003เครื่องมือการดูแลระบบ
840346"unspecified ข้อผิดพลาด" เมื่อคุณพยายามเข้าถึงแท็บบัญชีของผู้ใช้ Active Directory มีคุณสมบัติใน Windows Server 2003 หรือ Windows 2000เครื่องมือการดูแลระบบ
841960ประสิทธิภาพของแฟ้มบันทึกของตัวนับแสดงเป็นค่าเริ่มต้นสูงมากใน Windows Server 2003เครื่องมือการดูแลระบบ
842632ข้อความ "มีชื่อเส้นทางไดเรกทอรีไม่ถูกต้องถูกส่งผ่าน" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์เพื่อดูคุณสมบัติของผู้ใช้ใน Windows Server 2003เครื่องมือการดูแลระบบ
842649ออกจากโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003 คอมพิวเตอร์ของคุณที่ queries ตัวนับโดยไม่คาดคิดเมื่อเรียกใช้หน่วยความจำไม่เพียงพอเครื่องมือการดูแลระบบ
842838คุณไม่สามารถใช้ตัวช่วยสร้างการการมอบหมายการให้สิทธิ์การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ใหม่หรือบัญชีกลุ่มใหม่เครื่องมือการดูแลระบบ
842900ไฟการเข้าถึงฟลอปปีดิสก์กระพริบอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน ใน Windows Server 2003 หรือ ใน Windows 2000เครื่องมือการดูแลระบบ
843280งาน At.exe โต้ตอบไม่ใช่ไม่มีการทำงานใน Windows Server 2003เครื่องมือการดูแลระบบ
883480เครื่องมือการค้นหาคอมพิวเตอร์ในผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และสแน็ปอินคอมพิวเตอร์แสดงคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวควบคุมโดเมนในผลลัพธ์การค้นหาอย่างไม่ถูกต้องเครื่องมือการดูแลระบบ
883525แบบสอบถาม wmi อาจหยุดการตอบสนองเมื่อมีผู้ใช้แบบสอบถามนับข้อมูลประสิทธิภาพใน Windows Server 2003เครื่องมือการดูแลระบบ
830413บริการตัวสร้างของบริษัทตัวแทนการจัดวาง ADS ไม่ถูกต้องแบ่งรูปแบบแฟ้ม.inf ล่าสุดบริการการปรับใช้อัตโนมัติ (ADS)
817184ทรัพยากรอาจยังคงแสดงแบบออนไลน์หลังจากชุด RAID ล้มเหลวบนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ดิสก์ที่มีอยู่จริงระบบคลัสเตอร์
817689รายการสายงานการผลิตจะไม่ถูกลบจากตารางสายงานการผลิตหลังจากอะแดปเตอร์เครือข่ายถูกยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายระบบคลัสเตอร์
823147การตั้งค่าส่วนใหญ่โหน clusters ที่หยุดการทำงานอยู่บนเครือข่ายที่ใช้ Windows Server 2003ระบบคลัสเตอร์
824354เซิร์ฟเวอร์ของคุณหยุดการตอบสนอง หรือคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงักเมื่อคุณตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 คลัสเตอร์ระบบคลัสเตอร์
829701ดุลที่แพคเก็ต heartbeat การโหลดของเครือข่ายอาจถูกส่งน้อยลง และอาจถูก disbanded คลัสเตอร์ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ Windows Server 2003ระบบคลัสเตอร์
834231เมื่อ ตัวควบคุมโดเมนโหนดคลัสเตอร์ Windows Server 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้โดเมนใช้ร่วมกันแฟ้มของคลัสเตอร์ระบบคลัสเตอร์
834826คุณได้รับข้อความแสดงข้อความ "โดเมนที่ระบุไม่มีอยู่ หรือไม่สามารถติดต่อ" เมื่อคุณพยายามใช้ Cluster.exe ด้วยอ็อพชัน /changepassword เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีบริการคลัสเตอร์ 2003 Server ของ Windowsระบบคลัสเตอร์
838408เซิร์ฟเวอร์ของเครือข่าย Load Balancing จะถูกเอาออกจากอินเทอร์เน็ตกลุ่มโพรโทคอจัดการรายการของสมาชิกใน Windows Server 2003ระบบคลัสเตอร์
838851dns ลบทรัพยากรชื่อเครือข่ายที่ตอนท้ายของค่าเริ่มต้น scavenging ช่วงใน Windows Server 2003ระบบคลัสเตอร์
840281ไดรฟ์ข้อมูลข้อมูลจะสูญหายไป เมื่อคุณขยายพาร์ติชัน โดยใช้เครื่องมือ DiskPart แล้ว เลื่อนระดับเสียงในคลัสเตอร์ Windows Server 2003ระบบคลัสเตอร์
885867บริการคลัสเตอร์อาจหยุดเมื่อคุณใช้คำสั่ง "คลัสเตอร์" เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีบริการคลัสเตอร์บนโหนดคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003ระบบคลัสเตอร์
886652ชื่อทรัพยากรเครือข่ายไม่มาออนไลน์ในเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ Windows Server 2003ระบบคลัสเตอร์
890549คุณไม่สามารถจัดรูปแบบไดรฟ์ข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ของคลัสเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การจัดรูปแบบไม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว" ข้อความใน Windows Server 2003Clustering
898867Unicast NLB nodes cannot communicate over an NLB-enabled network adaptor in Windows Server 2003Clustering
821751INFO: Availability of Windows Server 2003 COM+ 1.5 Rollup Package 1COM+
824146MS03-039: A buffer overrun in RPCSS could allow an attacker to run malicious programsCOM+
875498If the DTC service is restarted many times, the service eventually does not restart in Windows Server 2003COM+
883955Availability of Windows Server 2003 COM+ 1.5 Rollup Package 3COM+
895250Availability of Windows Server 2003 COM+ 1.5 Rollup Package 4COM+
821541Performance counter instance appears several times when you combine log files by using Relog.exeCommand line tools
826266The EVENTTRIGGERS.EXE /T command does not run on the Japanese version of Windows Server 2003Command line tools
824151MS04-030: Vulnerability in WebDAV XML message handler could lead to a denial of serviceData access components
831741The Add New Hardware Wizard appears after you install the VHidMini sample driverDriver development kit (DDK)
873339MS04-043: Vulnerability in HyperTerminal could allow code executionDesktop applications
885836MS04-041: A vulnerability in WordPad could allow code executionDesktop applications
836080Drwtsn32.exe does not create a User.dmp file or a complete log entry on a Windows Server 2003-based computerDevelopment tools and processes
837018Windows Error Reporting may not create a dump file in Windows Server 2003Development tools and processes
838752โปรแกรมที่ใช้ฟังก์ชัน _read การเข้าถึงแฟ้มที่มีขนาดใหญ่มาก ไม่ได้รับข้อมูลถูกต้องใน Windows Server 2003เครื่องมือการพัฒนาและกระบวนการ
839645ms04-024: มีช่องโหว่ในเชลล์ของ Windows อาจทำให้โค้ดจากระยะไกลเครื่องมือการพัฒนาและกระบวนการ
838898การค้นหาสมุดที่อยู่ไม่สำเร็จในโปรแกรมที่ใช้ NSPIระบบการแจกจ่าย
324392การปรับปรุง Adprep.exe ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 และ ในโปรแกรมแก้ไขด่วน 324392ระบบการแจกจ่าย
818349Nslookup ไม่ทำงานอย่างถูกต้องเมื่อคุณใช้ใบสั่งการค้นหาของส่วนต่อท้ายที่โดเมนเจ็ด หรือมากกว่าระบบการแจกจ่าย
819766ถังรีไซเคิลจะเสียหาย หรือไม่ถูกต้องใน Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
820158"พลาดรันไทม์ เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการแปลความปลอดภัยในรุ่น 2.0 ของเครื่องมือการโยกย้ายไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ระบบการแจกจ่าย
820623ADsPath ของวัตถุที่ถูกส่งกลับ โดยวิธี Get_ADsPath เสมอ LDAP ที่ใช้รูปแบบระบบการแจกจ่าย
820856ไม่สามารถตั้งค่าแอตทริบิวต์ userPassword ใน Active Directoryระบบการแจกจ่าย
821586ทำให้คำสั่ง DCDIAG เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการปรับรุ่นโดเมนไปยัง Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
822751ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด 1783 (RPC_X_BAD_STUB_DATA) " เมื่อคุณใช้ EnumDependentServices ฟังก์ชันระบบการแจกจ่าย
822953คุณได้รับ "อย่าง น้อยหนึ่งอาร์กิวเมนต์ไม่ถูกต้อง" ข้อผิดพลาดข้อความ และไม่สามารถล็อกอินไปยังตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
823456การแก้ไข: Windows บริการเวลาละเว้นค่าช่วง polling ท้องถิ่นใน Windows Server 2003 และ Windows XPระบบการแจกจ่าย
823735ใช้งานไดเรกทอรีการโยกย้ายเครื่องมือเวอร์ชัน 2 ใช้ชื่อ DNS ในการแก้ไข ip แอดเดรสระบบการแจกจ่าย
824147ชื่อวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เมื่อคุณพยายามเข้าถึงตัวควบคุมโดเมน โดยใช้ชื่อของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นระบบการแจกจ่าย
824333ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่อาจไม่มีการลงทะเบียนระเบียน DNS เฉพาะตัวของการจำลองแบบใน DNS ที่ถูกต้องเซิร์ฟเวอร์ใน Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
824334สำนักงานสาขาที่โหมดอาจไม่ทำให้ดุลเชื่อมต่อDistributed systems
824335Bridgehead servers with slow or poor links may not follow schedules defined in Active Directory for inbound replication in Windows Server 2003Distributed systems
824382You receive an error message when you ping the local computer and the network cable is not connectedDistributed systems
824465The HasMasterNC attributes for server objects in the Active Directory Configuration container may become corrupted when you rebuild an Active Directory domain tree in Windows Server 2003Distributed systems
824678Dsmod command does not reset the attribute parameter of an objectDistributed systems
825032Programs that use ADSI take a long time to perform certain tasks in Windows Server 2003Distributed systems
825782Replication of the partial attribute set on a global catalog server does not completeDistributed systems
826139Windows Server 2003-based computer becomes unresponsive to RDP sessionsDistributed systems
826275You may receive an "E20251: Failed to enumerate the printers" error message when you run the Security Translation Wizard in Windows Server 2003Distributed systems
826925The Check Names feature in Outlook Web Access does not return a list of possible recipients in Windows Server 2003Distributed systems
828035MS03-043: Buffer overrun in Messenger service could allow code executionDistributed systems
828074Delete All Child Objects auditing entry for an Active Directory object does not record an event log entry in Windows Server 2003Distributed systems
829359"Error 1722" error message when a program uses the NetUserGetLocalGroups() function in Windows Server 2003Distributed systems
829993Memory leak occurs in the Lsass.exe process on a Windows Server 2003-based domain controllerDistributed systems
830092In Windows Server 2003 and in Windows XP, W32Time frequently logs Event ID 50, and poor time synchronization occursDistributed systems
830170Dsget.exe tool output may fail when used with another tool or script in Windows Server 2003 or in Windows XPDistributed systems
830381Server responsiveness degrades and queries time out when you run the DNS Server ServiceDistributed systems
830574You receive a "lsass.exe-system error: Security Accounts Manager initialization failed" error message and event ID 1168 is logged when you restart a Windows Server 2003 domain controllerDistributed systems
830689You cannot scavenge old DNS records after you restart the DNS serviceDistributed systems
830769You cannot undelete a domain local group on server running Windows Server 2003Distributed systems
831311Permissions are reset when you create a new zone in the DNS Management consoleDistributed systems
831994Dsquery shows the primary domain controller emulator role owner when it queries for the Infrastructure Master role owner in Windows Server 2003Distributed systems
832261Time synchronization does not occur on an NTP provider on a Windows Server 2003-based computerDistributed systems
832478Clients cannot log on to domain controllers that are Windows Server 2003-based DNS servers, and network interfaces that are not registered in DNS can still perform dynamic updatesDistributed systems
832628DCDiag.exe returns incorrect Intersite Topology Generator (ISTG) informationDistributed systems
832851Inbound Replication Fails on Domain Controllers with Event ID: 1699, Error 8451 or jet error -1601Distributed systems
832942You receive a "File Not Found" error message when you use DCPROMO /ADV to restore a system stateDistributed systems
832994"Generic Failure" error message when you delete an Active Directory-integrated DNS zoneDistributed systems
833029Some queries against the global catalog take longer to run than expected in Windows Server 2003Distributed systems
833230Users are not migrated when you use Active Directory Migration Tool with the "Fix users' group memberships" option in Windows Server 2003Distributed systems
833427Subnet prioritization on a client computer truncates the record list that the DNS server returnsDistributed systems
833975You receive a "DNS lookup failure" error message and e-mail messages are returned when you send mail through a Windows Server 2003-based DNS serverDistributed systems
834015Fault tolerant configuration stops responding or crashes in Windows Server 2003Distributed systems
834317You receive LDAP bind errors after you run Dcpromo to install the first Windows Server 2003 computer in a domainDistributed systems
834378Windows Server 2003 DNS name resolution may fail when stub zones are configuredDistributed systems
834655Problems with DNS name resolution and replication after you upgrade to Windows Server 2003Distributed systems
834926Some domain controllers cannot replicate with other domain controllers in Windows Server 2003Distributed systems
835763IADs::Put/PutEx or IADsPropertyList::PutPropertyItem calls do not accumulateระบบการแจกจ่าย
836534MicrosoftDNS คอนเทนเนอร์ที่มีสร้างก่อนการจำลองแบบเต็มรูปแบบ และทำให้เกิดความขัดแย้งของ DNS ใน Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
836539Ntds.dit ฐานข้อมูลอาจแสดง refcounts ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้คำสั่งวิเคราะห์ฐานข้อมูลทางตรรกในยูทิลิตี้ Ntdsutil ใน Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
836834DNS WMI ผู้ให้บริการไม่เติมข้อมูลแอตทริบิวต์การประทับเวลาใน Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
837088คุณได้รับข้อความการละเมิดการเข้าถึงและการหยุดบริการ DNS บนเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ Windows 2000 หรือ Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
837753เหตุการณ์ 1004 เกิดขึ้นเมื่อ DNS พยายามโหลดโซนที่ประกอบด้วยอักขระที่ไม่ใช่ ASCII ใน Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
838035dns สร้างข้อผิดพลาดการละเมิดการเข้าถึงใน Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
838164เมื่อคุณย้ายบัญชีคอมพิวเตอร์ สมาชิกกลุ่มหลักอยู่ในกลุ่มผู้ใช้โดเมนใน Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
838329ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถรับโดเมนต้นทางหรือปลายทางได้" เมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการแปลความปลอดภัยใน Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
839912ไม่สามารถลบวัตถุความปลอดภัย orphan ระยะไกลจากกลุ่มโดเมนเฉพาะใน Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
839962รายการสมบูรณ์ของโปรแกรมที่กำลังทำงานที่เกี่ยวข้องจะแสดงขึ้นเมื่อคุณลบโปรแกรมใน Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
840529ไม่สามารถปรับปรุงโฮสต์ (A) เร็กคอร์ TTL คุณสมบัติ โดยใช้ MicrosoftDNS_AType: การปรับเปลี่ยนวิธีการใน Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
840771DNS.exe leaks หน่วยความจำเมื่อคุณเพิ่มโซน โดยใช้สคริปต์ใน Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
840797You receive an "Invalid Parameter (error 87)" error message when you try to use Dsquery with Windows Server 2003 or Windows 2000ระบบการแจกจ่าย
840991Active Directory Application mode does not function correctly in Windows Server 2003 or Windows XPระบบการแจกจ่าย
841461An extended operation that is sent to an LDAP server by API over the LDAP service causes a protocol errorระบบการแจกจ่าย
841647Event ID 5501 and event ID 6524 are logged when DNS requests an incremental zone transfer in Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
841820Migration of some user accounts does not succeed when you try to migrate user accounts from one forest to another forest in Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
841835The Net Logon service does not give out updated subnet site associations to clientsระบบการแจกจ่าย
842127You cannot delete DNS PTR records that contain uppercase characters in Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
842397Windows 2000-based or Windows Server 2003-based secondary DNS server stops transferring the secondary zone from the primary DNS serverระบบการแจกจ่าย
842533It may take several hours to load a large SID mapping file by using the ADMT in Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
842741A secondary zone disappears after the DNS service is restartedระบบการแจกจ่าย
867762Names of Active Directory directory service objects appear to be reduced to 128 characters in length in search results on a Windows Server 2003-based domain controllerระบบการแจกจ่าย
870987MIT Kerberos clients cannot authenticate to a Windows Server 2003-based domain controller in a Windows 2000 domainระบบการแจกจ่าย
872782A “DNS_ERROR_TRY_AGAIN_LATER” error message is logged in the DHCP activity log on Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
872957You receive a “The server was unable to decode a search request filter” error message when you run an LDAP query that uses the extensibleMatch search filter in Windows Server 2003 and Windows 2000 Serverระบบการแจกจ่าย
873333MS05-012: Vulnerability in OLE and COM could allow remote code executionระบบการแจกจ่าย
873398You receive information for a different local group than you specified when you use the "net localgroup" command on a domain controller that is running Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
873430DNS clients may not be able to access sites where the CNAME resource record for the site has been cached on a Windows Server 2003 DNS serverระบบการแจกจ่าย
875495How to detect and recover from a USN rollback in Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
883943You receive an error message during the offline defragmentation of an MSU table in Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
885279Net Logon policies are not applied on a high-speed computer that is a Windows Server 2003-based domain controllerระบบการแจกจ่าย
885886"There is no such object on the server" error message when you run the Active Directory Migration Toolระบบการแจกจ่าย
886174Your domain controller restarts unexpectedly, and the Application log reports event ID 1015 and event ID 1000 in Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
886705A network logon that uses NTLM authentication does not update the lastLogonTimestamp attribute in the Active Directory schema of a Windows Server 2003-based domain controllerระบบการแจกจ่าย
887597A DNS forwarder disappears after you restart the DNS Server service in Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
888301You cannot log on to the Recovery Console in Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
889054You receive "Invalid Parameter (0x80041008)" error messages in the Microsoft Operations Manager Operator Consoleระบบการแจกจ่าย
890040Directory service command-line tools do not work correctly in Windows Server 2003ระบบการแจกจ่าย
893318A user is not successfully authenticated when NTLMv2 authentication is used on a Windows Server 2003-based IAS serverระบบการแจกจ่าย
819109FIX: Isochronous packets incorrectly end up in asynchronous packetsโปรแกรมควบคุม
817472IDE ATA and ATAPI disks use PIO mode after multiple time-out or CRC errors occurโปรแกรมควบคุม
817686Computer stops responding when running BPStress.exe, error in UsbhFdoCleanup processโปรแกรมควบคุม
817691Windows Server 2003 stops responding during the Windows Update processโปรแกรมควบคุม
817765The Windows backup utility does not succeed when you use a USB tape driveโปรแกรมควบคุม
817789Computer stops responding with "Stop 0x000000D1 Driver_IRQL_Not_Less_Or_Equal" error messageโปรแกรมควบคุม
818053Multiple removal messages appear when you hot remove SCSI adapter in Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
818810The Cpqkgpsa.sys and hp2300.sys FC HBA drivers return incorrect PCI address informationโปรแกรมควบคุม
819639MS03-021: A flaw in Windows Media Player may permit the Media Library to be accessedโปรแกรมควบคุม
820362Error Message: STOP 0x0000007e (0xc0000005, 0xf72ddc76, 0xf791e920, 0xf791e570)โปรแกรมควบคุม
820759Problems occur when you run a program that accesses a USB 2.0 DVD drive or CD-RW driveโปรแกรมควบคุม
821138Computer stops responding with "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" Stop error if CD-ROM drive or tape device is connected to SCSI controllerโปรแกรมควบคุม
822998Memory-dump operation does not complete on computers with more than 6 GB of RAM installedโปรแกรมควบคุม
823211windows Server 2003 ไม่ระบุ VS80 PV122T Dell ปานกลางเปลี่ยนโปรแกรมควบคุม
823728windows Server 2003 หยุดการตอบสนองหลังจากที่คุณติดตั้งตัวควบคุมอาร์เรย์โปรแกรมควบคุม
823820windows ไม่ถูกต้องรับ Certance Travan 40 เทปไดรฟ์เป็นอุปกรณ์การสำรองข้อมูล MiniQICโปรแกรมควบคุม
824494สื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ทำงานอย่างถูกต้องหากคุณติดตั้ง HBA ที่ Storport ใช้โปรแกรมควบคุมโปรแกรมควบคุม
825236ข้อผิดพลาด irql_not_less_or_equal เมื่อโปรแกรมประยุกต์ส่งการร้องขอ IOCTL_SCSI_PASS_THROUGH_DIRECT ไปยังโปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตโปรแกรมควบคุม
825742ไม่สามารถสำรองข้อมูลไปยังอุปกรณ์เทป Travan เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรแกรมควบคุม
828021ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด 0xCC" เมื่อคุณทำการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม HBA LP9002 Emulexโปรแกรมควบคุม
830787ประสิทธิภาพของดิสก์อาจปรากฏด้านล่างใน Windows Server 2003 ประสิทธิภาพของดิสก์ใน Windows 2000 Server ที่ไม่ใช่เมื่อคุณใช้โปรแกรมควบคุมมินิพอร์ต SCSI บางโปรแกรมโปรแกรมควบคุม
830987อุปกรณ์บางตัวไม่รู้จักเมื่อคุณใช้อุปกรณ์ 1394 (FireWire) IEEE หลายโปรแกรมควบคุม
831694คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "STOP 0x000000D1" ใน Windows Server 2003 หรือ ใน Windows 2000 Serverโปรแกรมควบคุม
831899คุณได้รับข้อความแสดงข้อ "หยุด 0x000000DA" ข้อผิดพลาดความบนหน้าจอสีน้ำเงินหลังจากที่คุณเปิดใช้งาน PTE ติดตามบนโหนที่ใช้ Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
833869ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "stop 0xD1" เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือ Exerciser เส้นทางอุปกรณ์ใน Edition 64 2003 Server ของ Windows-บิตโปรแกรมควบคุม
834910windows Server 2003 ล็อก Event ID 51 ถึงแม้ว่าไม่มีข้อมูลได้สูญหายไปจากฮาร์ดดิสก์โปรแกรมควบคุม
835166คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0xD1" และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ของคุณจะหยุดการตอบสนองโปรแกรมควบคุม
836008คุณไม่สามารถติดตั้ง Windows Server 2003 ลงบนฮาร์ดดิสก์ที่มีการเชื่อมต่อกับตัวควบคุม HP สมาร์ทแถวลำดับ 6404โปรแกรมควบคุม
836870ปลั๊ก and Play อาจหยุดการตอบสนองใน Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
836871การดำเนินการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ Plug and Play หยุดการตอบสนองหลังจากที่คุณต่อสาย ATAPI มีอุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
837055คุณได้รับข้อผิดพลาด Stop 0x7E เกิดข้อผิดพลาด Scsiport.sys ใน Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
837413โปรแกรมควบคุมที่เก็บข้อมูล Storport ที่ปรับปรุง (รุ่น 5.2.3790.139) จะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
838461API ที่แนบข้อมูลส่วนหัวเพื่อรูปหน่วยความจำมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ OEM ที่มีความสามารถในการ "หน่วยความจำรูปที่จับภาพ" ใน Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
838637คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองเมื่อโปรแกรมควบคุมมินิพอร์ต SCSI ออกเรียก ScsiPortNotification(BusChangeDetected)โปรแกรมควบคุม
838894โปรแกรมควบคุมที่เก็บข้อมูล Storport ที่ปรับปรุง (รุ่น 5.2.3790.173) จะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
839210" STOP 0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE " ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ จากซีดี รอม WinPE หรือ จากซีดี รอม Windows Server 2003 โดยการใช้อุปกรณ์ซีดีรอม USBโปรแกรมควบคุม
839635คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดในการทำให้หยุดชะงักในแฟ้ม Scsiport.sys ในระหว่างการเริ่มต้นการมินิพอร์ต SCSI บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windowsโปรแกรมควบคุม
843612โปรแกรมประยุกต์ของคุณได้รับการตั้งค่าสถานะข้อผิดพลาด STATUS_IO_DEVICE_ERROR เมื่อคุณเรียกฟังก์ชัน IOCTL มีใน Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
843618Storport.sys โปรแกรมควบคุมไม่ได้ใช้ข้อมูล ReportLUN หลังจากเกิดข้อผิดพลาด "เช็ค 0B/00/06"โปรแกรมควบคุม
867754"DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0xD1)" เกิดข้อผิดพลาด Stop ใน Windows Server 2003 เมื่อคุณเอา USB อุปกรณ์โปรแกรมควบคุม
867818หมายเลขหน่วยลอจิคัลใหม่ไม่พบเมื่อหมายเลขหน่วยลอจิคัลจะถูกเอาออกจากอุปกรณ์จัดเก็บในอาร์เรย์ดิสก์ของ SCSIโปรแกรมควบคุม
871268คุณได้รับการพร้อมท์การติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ที่เกรดเมื่อคุณปรับรุ่นเฟิร์มแวร์บนอุปกรณ์ SCSI ใน Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
872965ข้อมูลที่ส่งกลับฟังก์ชัน QueryDosDeviceA ถูกตัดทอนใน Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
873402เมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Windows Server 2003 ด้วย /PAE สลับและคุณโอนข้อมูลไปยัง หรือจาก USB อุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนอง หรือคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "STOP 0xE6"โปรแกรมควบคุม
873422ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ผิดพลาดอุปกรณ์เทป" เมื่อคุณพยายามคืนค่า หรือการจัดแค็ตตาล็อกเทปสำรองข้อมูลที่ทำบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้แบบ 64 บิต Itanium รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
875524The Diskpart utility or the Cluster Administrator may take many seconds to process a task on a computer that is running Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
875527An error is logged when you connect a smart USB device to your Windows Server 2003-based computerโปรแกรมควบคุม
883114"STOP 0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE" error message when you use a USB CD-ROM device to install Windows Server 2003 or Windows 2000โปรแกรมควบคุม
883646The updated Storport storage driver, version 5.2.3790.217, fixes a range of Storport-related problems in Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
884546Support for MaxOptix and Sony magneto optical drives in Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
884588Windows Server 2003 may stop unexpectedly and you may receive a Stop 0xC4 error message in storport!StorInsertEventQueueโปรแกรมควบคุม
887536Your USB 2.0 printer is slow to print in Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
888104Changes that you make to the amount of usable space on a hard disk may not be displayed in Disk Management in Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
890426The computer uses 100 percent of CPU resources when you move the USB mouse in Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
890941You receive a "replace your hard disk drive" error message while you use a tape drive in Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
891793The updated Storport storage driver, version 5.2.3790.274, fixes various Storport-related problems in Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
895573Event ID 11 and event ID 15 appear in the System event log, and clients of the Windows Server 2003-based computer are disconnectedโปรแกรมควบคุม
822654The 32-bit version of a program runs more slowly than the 64-bit version on the 64-bit editions of Windows Server 2003Emulation layer
822961A 32-bit process calls the CreateProcess function but does not successfully start another 32-bit processEmulation layer
872768A 32-bit third-party service quits unexpectedly on a Windows Server 2003 64-bit edition-based computerEmulation layer
822105Messages are not delivered and NDRs are incorrectly generated when you send a message to many recipients in Exchange Server 2003 on a Windows Server 2003-based systemExchange
823402An access violation occurs in Windows Server 2003 when multiple incoming newsgroup feeds are pushed from the same remote computerExchange
827214The Inetinfo.exe process repeatedly crashes and restarts, and "Event ID 7031" and "Event ID 7034" error events are repeatedly logged in the System log in Windows Server 2003Exchange
831186Message content does not expire correctly, message content remains on the NTFS file system, and a memory leak occurs in Windows Server 2003Exchange
837993The SMTP service does not fail over to the next MX record after the remote SMTP host for an MX record responds with a 4xx errorExchange
840869The Performance tool in Windows Server 2003 displays an incorrect value for the "Avg Recipients/msg Sent" counter when you send an SMTP message to an Exchange Server 2003 recipientExchange
840994คุณอาจได้รับรายงานสถานะจัดส่งเป็นอีเมล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับรอบเวลาของ SMTP อื่น ๆ ใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003Exchange
840995คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่รัน SMTP ใช้หน่วยความจำเพิ่มเติมกว่าที่คาดไว้Exchange
842851คุณลักษณะ tar pit SMTP สำหรับ Microsoft Windows Server 2003Exchange
872950ผู้ใช้ exchange ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 เมื่อ 2,000 การมาถึงจำนวนที่ใช้ในการเชื่อมต่อ SMTP ขาเข้ากันExchange
873335การเชื่อมต่อคิวข้อความที่เข้าสู่โหมดการลองส่งใหม่ และไม่มีข้อความที่อยู่ในคิวข้อความมีการจัดส่งExchange
883935ms04-036: ช่องโหว่ใน NNTP อาจทำให้เรียกใช้โค้ดExchange
885228วิธีการ QueryCurrentRecipientIndex ส่งกลับค่าดัชนีผู้รับไม่ถูกต้องใน Windows Server 2003Exchange
885881ms04-035: ช่องโหว่ใน SMTP อาจทำให้โค้ดจากระยะไกลใน Microsoft Windows Server 2003Exchange
886694ข้อความอีเมลอาจไม่ได้ส่งออกไป เมื่อคุณใช้ตัวเลือก "กรองข้อความที่ไม่ระบุผู้ส่ง" ใน Exchange Server 2003Exchange
899492การปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่มีการป้องกันการแจงนับของที่อยู่อีเม 2003 Exchange Server อยู่Exchange
828693คอมพิวเตอร์หยุดตอบสนอง (แฮงค์) เมื่อเขียนของคุณเข้ารหัสลับข้อมูลที่เป็น NTFS มีพาร์ติชันระบบแฟ้ม
817771คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด 0xA ที่ผิดพลาด STOP เมื่อโปรแกรมการเข้าถึงแฟ้มบนไดรฟ์ข้อมูลที่เก็บอย่างเดียวที่จัดการระบบแฟ้ม
820622หนึ่งอินสแตนซ์ที่เก็บบริการแฟ้มชั่วคราวที่ไม่ได้ถูกลบออก หรือขยายขนาดเมื่อคุณทำการสำรองข้อมูลหรือการดำเนินงาน snapshot ของไดรฟ์ข้อมูลระบบแฟ้ม
821265คอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองการร้องขอของไคลเอ็นต์หลังจากที่ Lsass.exe หยุดการตอบสนองระบบแฟ้ม
821507ไม่สามารถติดตั้งเครื่องมือการจัดการระบบ Exchange บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003ระบบแฟ้ม
823230การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขใน pre-Service Pack 1 ปล่อยของ Ntfrs.exeระบบแฟ้ม
824909deadlock เงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไคลเอนต์ DFS จำนวนมากเชื่อมต่อไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเป็นครั้งแรกระบบแฟ้ม
826941คุณได้รับการ "ข้อผิดพลาด: การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้คำสั่ง ntfsinfo fsinfo fsutil บนไดรฟ์ข้อมูลที่เมาท์ระบบแฟ้ม
827546ตัวเปลี่ยนเส้นทางของ Windows อาจยกเลิกการเซสชันในระหว่างการดำเนินการล็อค lasting เวลานานระบบแฟ้ม
827649ค่าของ ttl จากตัวควบคุมโดเมนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003 มีขนาดใหญ่กว่าที่คาดไว้ระบบแฟ้ม
828662terminal Server หยุดการตอบสนองเมื่อมีการสิ้นสุดเซสชันที่ไม่ได้ใช้งานระบบแฟ้ม
828726การแก้ไข: Http.sys ปฏิเสธการร้องขอที่ประกอบด้วยอักขระตัวแยกระบบแฟ้ม
829885การปรับปรุงแฟ้มระบบแบบกระจายเพื่อสนับสนุนรากการรวมบัญชีใน Windows Server 2003ระบบแฟ้ม
830926การเปลี่ยนชื่อไดรฟ์สื่อแบบถอดได้ใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแลที่ทุกคนได้รับสิทธิ์อย่างเต็มที่สร้างระบบแฟ้ม
831128ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "stop 0x00000027 ใน mrxsmb.sys" เมื่อคุณพยายามที่จะคัดลอกแฟ้มไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายระบบแฟ้ม
831201ทำการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 และ Windows 2000 Server ให้สามารถทำให้การล็อกออนเซิร์ฟเวอร์ด้านบนของรายการการอ้างอิง DFSระบบแฟ้ม
831374CHKDSK ในยูทิลิตี้ระบุ และตัวบอกความปลอดภัยใช้ในการลบอย่างไม่ถูกต้องระบบแฟ้ม
832269crashes คอมพิวเตอร์ของคุณและคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA Srv.sys"ระบบแฟ้ม
832336" PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50) " แจ้งความผิดพลาดใน Windows Server 2003ระบบแฟ้ม
832971เทอร์มินัลบริการหยุดการตอบสนองบนเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2003ระบบแฟ้ม
833814หยุดข้อผิดพลาด 23 เมื่อโปรแกรมพยายาม dismount FastFat ไดรฟ์ข้อมูลใน Windows Server 2003ระบบแฟ้ม
835421อาจมีการส่งคืนค่าตัวนับไม่ถูกต้องเมื่อคุณตรวจสอบตัวนับทั้งหมดในเบราว์เซอร์ที่วัตถุประสิทธิภาพใน Windows Server 2003ระบบแฟ้ม
837665ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน CreateFile และการตั้งค่าสถานะ FILE_FLAG_DELETE_ON_CLOSE เพื่อเข้าถึงแฟ้มที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ Windows Server 2003ระบบแฟ้ม
838523คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ตัวเลือกที่ไม่รู้จัก" เมื่อคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ DFS เพื่อเพิ่มข้อคิดเห็นไปยังราก DFS ใน Windows Server 2003ระบบแฟ้ม
839231ดำเนินการคัดลอกแฟ้มไปใช้ร่วมกัน DFS ทำงานช้า ใน Windows Server 2003 หรือ ใน Windows XPระบบแฟ้ม
840390การปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อเปลี่ยนลักษณะการทำงานของคำสั่ง SMB_COM_FLUSH ใน Windows Server 2003ระบบแฟ้ม
840516ประสิทธิภาพที่ช้าลงเมื่อ Windows Server 2003 เขียนข้อมูลไปยังแฟ้มการเชื่อมต่อ fiber-ช่องที่อยู่ใช้ร่วมกันระบบแฟ้ม
841071คุณได้รับข้อความแสดงข้อความ "Stop 0x7E" เมื่อไคลเอนต์ Samba บน UNIX หรือ Linux เชื่อมต่อกับ Windows Server 2003ระบบแฟ้ม
841475"stop 0xA ใน srv.sys" เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการเริ่มต้นระบบ Windows Server 2003ระบบแฟ้ม
842130คุณไม่สามารถเปิดราก DFS ในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 เป็นเว็บโฟลเดอร์ระบบแฟ้ม
843515การเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณอาจได้รับการตั้งค่าใหม่เมื่อคุณพยายามดำเนินการกับแฟ้มที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ Windows Server 2003ระบบแฟ้ม
843517เวิร์กสเตชันอาจกลายเป็น เบราว์เซอร์หลักแทนการเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิกที่ใช้ Windows Server 2003ระบบแฟ้ม
867525คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "แฟ้มหรือไดเรกทอรีไม่เสียหาย และไม่สามารถอ่านได้" เมื่อคุณย้าย และเปลี่ยนชื่อแฟ้มใน Windows Server 2003ระบบแฟ้ม
867765แฟ้มในโฟลเดอร์จัดเก็บทั่วไปของที่เก็บอย่างเดียว (SIS) จะไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณกู้คืนไดรฟ์ข้อมูลระยะไกลการติดตั้งบริการ (RIS) จากการสำรองข้อมูล ใน Windows Server 2003 และ ใน Windows 2000ระบบแฟ้ม
883664คุณได้รับข้อความแสดงข้อ “ Stop 0x0000008e ” ข้อผิดพลาดความเป็นครั้งคราวบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003ระบบแฟ้ม
884885"การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้คุณลักษณะการโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันของโฟลเดอร์ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลใน Windows Server 2003 ที่ใช้ร่วมกันFile systems
885250MS05-011: Vulnerability in server message block could allow remote code executionFile systems
885451A 35-second delay occurs when you delete a file that is located on a network share in Windows Server 2003File systems
886670Event 2020 is logged and your Windows Server 2003-based file server stops respondingFile systems
887602The DFS service may consume many of the CPU and memory resources on a Windows Server 2003-based domain controllerFile systems
888319You experience connectivity issues when you run a program that accesses data on a computer that is running Windows Server 2003 or Windows XPFile systems
889177The Distributed File System service (Dfssvc.exe) may take too much memory and use too much of the system resources on a Windows Server 2003-based domain controllerFile systems
889326You may receive an "Invalid parameter error" error when you try to change the file summary information for a shared file that is on a Windows Server 2003-based computerFile systems
890352A program may stop responding, and event 50 and event 26 are logged, when the program tries to write data to a volume mount point on a Windows Server 2003-based computerFile systems
890553You may experience delays of between 10 and 60 seconds when you use UNC paths to access files that are stored on a remote SMB server on a multihomed Windows Server 2003-based computerระบบแฟ้ม
890554You receive a "STOP 0x000000D1" error message on a blue screen in Windows Server 2003ระบบแฟ้ม
890584"TOO_MANY_OPEN_FILES" error message when the redirector component in Windows Server 2003 uses the SMB protocol to open a file in a shared network folderระบบแฟ้ม
891189You receive an error message if you run Chkdsk.exe on a Windows Server 2003 quorum diskระบบแฟ้ม
891511You cannot log on locally or remotely to your Microsoft Windows Server 2003-based computerระบบแฟ้ม
833407A critical update is available to remove unacceptable symbols from the Bookshelf Symbol 7 fontแบบอักษร
841082Date and Time tool does not display date and time correctly in Windows Server 2003 64-Bit EditionFusion
828514Intermittent "Stop 0x1E" error messageGraphics
828969"Stop 0x50" error message when you use multithread programs in Windows Server 2003Graphics
829422"Stop 0x0000008E" error message when a Terminal Services client prints a documentGraphics
830648BugCheck 50 error when you use Remote Desktop Connection to disconnect from Windows Server 2003Graphics
833987MS04-028: Buffer overrun in JPEG processing (GDI+) could allow code executionGraphics
833990Multiple memory leaks occur in the Remote Registry service when you use performance counters in Windows Server 2003Graphics
837583STOP: 0x00000050 error occurs in Windows Server 2003 when a Terminal Services session is closedGraphics
837996FIX: Bitmaps are incorrectly colored on the mirrored display in Windows Server 2003Graphics
842642Your Windows Server 2003-based computer crashes and you receive a "Stop 0x00000050" error messageGraphics
842910A Stop error that references the Win32k.sys file occurs after a screen redrawGraphics
884865A rectangle that you draw by using the ExtTexOut function is not displayed after you copy it to a program that uses the Windows metafile format in Windows Server 2003, in Windows XP, and in Windows 2000Graphics
890859MS05-018: Vulnerabilities in Windows kernel could allow elevation of privilege and denial of serviceGraphics
825119MS03-044: Buffer overrun in Windows Help and Support Center could lead to system compromiseวิธีใช้
838640The Device column is blank when you run Msinfo32.exe with a FQDN in Windows Server 2003วิธีใช้
840315MS04-023: Vulnerability in HTML Help could allow code executionวิธีใช้
840374MS04-015 Security Update for Microsoft Windowsวิธีใช้
873343Update to MS04-023 for HTML Help programsวิธีใช้
890175MS05-001: Vulnerability in HTML Help could allow code executionวิธีใช้
823544MD_ETAG_CHANGENUMBER metabase property is not honored in Internet Information Services version 6.0IIS 6.0:
823596IIS Admin Service quits unexpectedly without generating an error messageIIS 6.0
824322ASP file cache is deleted after a network errorIIS 6.0:
824330FIX: IIS 6.0 does not return AUTH_TYPE for Integrated securityIIS 6.0:
824446A Common Gateway Interface (CGI) program may not work correctly if a multi-byte character set string is entered in the HTTP Cookie Header fieldIIS 6.0:
826007You may receive a "The IIS Admin scripts only support IIS 6.0" error message when you run the Iisback.vbs script in IIS 6.0IIS 6.0:
826270FIX: You cannot suppress the default FTP banner for the FTP serviceIIS 6.0:
826756FIX: The Response.BinaryWrite method fails when you use it to send files that are larger than 20 MBIIS 6.0:
828086FIX: You cannot rename a file after you upload the file to an FTP serverIIS 6.0:
828970Problems decoding client certificate attributes of type CERT_RDN_UTF8_STRINGIIS 6.0
829010FIX: Query strings cannot be appended to a default document for a web applicationIIS 6.0:
830219FIX: Extending the metabase schema may result in corrupt custom propertiesIIS 6.0
830520Two authentication prompts when you use an ISAPI filter for authenticationIIS 6.0:
831464FIX: IIS 6.0 compression corruption causes access violationsIIS 6.0:
832139FIX: IIS 6.0 serves stale content if your Web site has both an IP address and host headers setIIS 6.0:
833734FIX: You experience various problems when you use the Password Change pages in IIS 6.0IIS 6.0:
834100You cannot use the shutdown command to shut down or to restart Windows Server 2003 remotelyIIS 6.0:
836533You receive a "The security context is invalid" error message when you call or create an out-of-process componentIIS 6.0:
838369BUG: You cannot use an asterisk ("*") character to configure a redirection to a URL with Internet Information Services (IIS) Manager in Internet Information Services 6.0IIS 6.0:
838790FIX: You receive a 403.2 error message when you use an ISAPI extension .dll file as a default documentIIS 6.0:
839003FIX: "Automation Error, object is not registered" error message when an ASP page calls COM objects that are running in a COM+ package on IIS 6.0IIS 6.0:
841460You may experience performance problems when you use the URL authorization feature of IIS 6.0IIS 6.0:
867755Content in Web pages does not appear as expected, or you receive script error messages, after you turn on dynamic HTTP compression for Web sites that use ISAPI filters in Internet Information Services 6.0IIS 6.0:
867776FIX: Memory leaks may occur in ASP transactional pages that create COM objects in Internet Information Services (IIS) 6.0IIS 6.0:
872953FIX: HTTP headers are set incorrectly when the AddHeader function or the SetHeader function is called in IIS 6.0IIS 6.0:
883489You receive an "Access is denied" error message when you connect to a Web site after you modify permissions in the metabase in IIS 6.0IIS 6.0:
883661The ILogPlugin::QueryExtraLoggingFields method returns incorrectly formatted data in IIS 6.0IIS 6.0:
883944Web requests may not obtain the correct security context on a server that is running Windows Server 2003IIS 6.0:
884503FIX: You cannot configure CGI wildcard application mapping in IIS 6.0 in Windows Server 2003IIS 6.0:
886695You receive an "Error 1053: The service did not respond to the start or control request in a timely fashion" error message when a service that uses the local system account tries to start on a Windows Server 2003-based computerIIS 6.0:
886810The values in the Request.ClientCertificate object are not displayed correctly in IIS 6.0IIS 6.0:
892499FIX: Some virtual directory configuration information may be lost and event ID 51260 may be logged on your computer that is running Internet Information Services 6.0IIS 6.0:
892988An access violation may occur when you use an ISAPI filter in IIS 6.0IIS 6.0
820524คอมพิวเตอร์ไม่ได้ปิดระบบลง และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ระบบไม่พบตัวเลือกสภาพแวดล้อมที่มีการป้อน" เมื่อคุณจัดตารางเวลางานปิดระบบ โดยใช้คำสั่ง ATการรายงานข้อมูลระบบ/การติดตามเหตุการณ์
872959ข้อความแสดงข้อผิดพลาด “ไม่สามารถสร้างแฟ้มเมื่อแฟ้มนั้นอยู่แล้ว ” เมื่อคุณรัน Logman.exe ใน Windows Server 2003การรายงานข้อมูลระบบ/การติดตามเหตุการณ์
889016คุณไม่สามารถรับข้อมูลการตรวจแก้จุดบกพร่องเกี่ยวกับวัตถุทรัพยากรของข้อผิดพลาด Stop Verifier แอพลิเคชันข้อ ใน Windows Server 2003 หรือ ใน Windows XPการรายงานข้อมูลระบบ/การติดตามเหตุการณ์
810080คำเตือนการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้การล็อกที่ซ้อนกันออกจากสคริปต์ผ่าน FQDN ข้อIntellimirror
821929ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่ใช้งานข้ามเขตเส้นทางโปรไฟล์ถ้ามีการเข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่ มีชื่อเดียวกันจากโดเมนอื่นIntellimirror
826982User.Dat registry file is not excluded from the profile quota policyIntellimirror
827878The "Exclude directories in roaming profiles" policy stops working when you add pathsIntellimirror
830464Group Policy does not apply roaming profiles correctly if NTuser.dat and NTuser.pol files are not synchronizedIntellimirror
841238The %HOMEDRIVE% environment variable does not point to the partition that hosts the user profiles in Windows Server 2003Intellimirror
842804A Windows Server 2003-based computer may stop responding when it is resumed from standby and events 1030 and 1058 are logged in the application log of a domain controllerIntellimirror
842933"The following entry in the [strings] section is too long and has been truncated" error message when you try to modify or to view GPOs in Windows Server 2003, Windows XP Professional, or Windows 2000Intellimirror
884884Users who are in a group that you have denied Write permissions for in the access control list of a Group Policy object (GPO) cannot access the GPO folder in Windows Server 2003Intellimirror
889088Your computer does not start and you receive a "Stop 0xC000021a" error message in Windows Server 2003Intellimirror
824145MS03-048: November 2003 Cumulative Security Update for Internet ExplorerInternet Explorer
828750MS03-040: October, 2003, Cumulative patch for Internet ExplorerInternet Explorer
830313The title bar contains the Web site address instead of the Web site title in Windows Server 2003Internet Explorer
831923You receive an "Access is denied" error message when you try to view a Web page in Internet Explorer 6 SP1Internet Explorer
832894MS04-004: Cumulative security update for Internet ExplorerInternet Explorer
835311Internet Explorer 6 stops responding when you start it from a JavaScript hyperlink or from a Jscript hyperlink in an Office documentInternet Explorer
839571Connections do not use LAN automatic configuration and proxy settings in Windows Server 2003Internet Explorer
840378Roaming profiles are not unloaded on a Windows Server 2003-based computer that is running Terminal ServicesInternet Explorer
843526Web site content is not updated or you receive an unrecoverable error message in Internet Explorer Service Pack 1 (SP1) on a computer that is running Windows Server 2003Internet Explorer
867282MS05-014: Cumulative security update for Internet ExplorerInternet Explorer
867801MS04-025: Cumulative security update for Internet ExplorerInternet Explorer
870772Internet Explorer may quit unexpectedly with an error in module Mshtml.dll when you click a button on a Web page in Windows Server 2003Internet Explorer
885436You may be continually prompted to authenticate in Internet Explorer 6 when you browse Web sites that you already logged on to in Windows Server 2003Internet Explorer
888113MS05-015: Vulnerability in hyperlink object library could allow remote code execution in Windows Server 2003Internet Explorer
890923MS05-020: Cumulative security update for Internet ExplorerInternet Explorer
891781MS05-013: Vulnerability in the DHTML editing component ActiveX control could allow code executionInternet Explorer
893310A printed document contains additional characters or words when you print a Web page that uses Adobe Type 1 fonts in Internet Explorer 6Internet Explorer
895194You may receive a stack overflow error message if you try to open multiple modal dialog boxes in Internet Explorer 6 or in the Mshta.exe HTML programInternet Explorer
817812System information reports incorrect number of processors when you run an IBM eServer x440 in a 16-way configurationKernel/HAL
821047Hotfix that is dated October 20, 2003 for Windows Server 2003 servers with multiple CPUsKernel/HAL
823684A service that makes a call to the SetProcessWorkingSetSize function fails in Windows Server 2003 and Windows 2000 ServerKernel/HAL
826276Double-byte characters are returned very slowly to the Special Administration Console in a remotely administered environmentKernel/HAL
826277SAC client console is not updated correctly when you use the WMIC commandKernel/HAL
827909Time stamps may not be synchronized correctly on a large Symmetric Multiprocessing computer that is running Windows Server 2003Kernel/HAL
829482The memory-management feature incorrectly initializes a page in memory on 64-bit editions of Windows Server 2003Kernel/HAL
830098A Windows Server 2003-based multiprocessor computer intermittently crashesKernel/HAL
833272You cannot start your HP Itanium II computerKernel/HAL
833723"The network boot card in your computer has an older version of ROM and cannot be used to remotely install Windows" error message when you try to remotely install Windows on an EFI-compliant computerKernel/HAL
833812You cannot use programs that require more that 16 gigabytes of RAM in Windows Server 2003Kernel/HAL
833904You cannot use the Console Registry tool to back up the SAM or the SECURITY registry hivesKernel/HAL
834027PRB: Disconnected TCP session after chunked transfer response in IIS 6.0Kernel/HAL
834628Data is corrupted when PAE is enabled on a Windows Server 2003-based computerKernel/HAL
834631An interrupt storm that is generated by the ACPI driver causes your Windows Server 2003-based computer to stop respondingKernel/HAL
835768A machine check error may occur without any noticeable symptoms in Windows Server 2003Kernel/HAL
838987System Monitor shows only one active CPU on a 64-bit multiprocessor in Windows Server 2003Kernel/HAL
839575You cannot start an Itanium computer that is running Windows Server 2003 after a system failureKernel/HAL
840207You cannot send a print job from a LPR client after you restart the LPD serviceKernel/HAL
840213Your USB keyboard may not work correctly with a 64-bit version of Windows Server 2003Kernel/HAL
840216Stop 0x0000008e error occurs on a server that is running Microsoft Windows Server 2003Kernel/HAL
840551Intermittent Stop errors in 64-bit editions of Windows Server 2003Kernel/HAL
841176An access violation in Kernel32.dll occurs in Windows Server 2003Kernel/HAL
843536คุณไม่สามารถระบุพอร์ตที่จะใช้เมื่อคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เชื่อมต่อกับ ADS เซิร์ฟเวอร์เคอร์เนล/Hal
867582ข้อผิดพลาด "stop 0x7B" อาจเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ DIMMs 4 กิกะไบต์ในระหว่างการติดตั้ง Windows Server 2003เคอร์เนล/Hal
870679เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003 หลายตัวประมวลผลคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยการ chipset AMD อาจหยุดตอบสนองเป็นครั้งคราวเคอร์เนล/Hal
871011ฟังก์ชัน SetThreadContext อาจไม่ทำงาน ตามที่คุณคาดไว้มากในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 บิตเคอร์เนล/Hal
885889windows Server 2003 คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองระหว่างการเข้าสู่ระบบแบบอัตโนมัติและการทดสอบปัญหาการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เคอร์เนล/Hal
886717โหนที่ตามมาไม่สามารถเข้าร่วมคลัสเตอร์ และเหตุการณ์ 1070 และ 1009 เข้าสู่ระบบ โดย Windows Server 2003เคอร์เนล/Hal
888431"หยุด 0x000000C2 BAD_POOL_CALLER " ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Windows Server 2003เคอร์เนล/Hal
891506โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมไม่เสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณใช้ซีดี USB ไดรฟ์ที่ติดตั้งรุ่นที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2003เคอร์เนล/Hal
895575กระบวนการที่เรียกใช้ในเคอร์เนลของส่วนขยายที่อยู่ทางกายภาพ (PAE) อาจพบความเสียหายของหน่วยความจำใน Windows Server 2003เคอร์เนล/Hal
824345ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "รหัสการยืนยันไม่ถูกต้อง" เมื่อคุณพยายามเรียกใช้ Windows Server 2003 ทางโทรศัพท์การออกสิทธิ์การใช้งาน
822714ค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ถูกแปลไม่ถูกต้องเมื่อมีการตั้งค่าการติดตั้ง Windows ของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งของภาษาฝรั่งเศสการแปลภาษา
831367รายการการ ListView ยังคงเลือกหลังจากที่คุณยกเลิกการดำเนินการลาก แล้วปล่อยใน 2.0 คอนโซลการจัดการของ Microsoftการจัดการ
831716คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่มีเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของบริการเทอร์มินัลพบบนเครือข่าย" ข้อความเมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างจัดการเซิร์ฟเวอร์ของคุณบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003การจัดการ
267316การแก้ไข: ประสิทธิภาพการทำงานเคาน์เตอร์การตรวจสอบจะสูญหายในคลัสเตอร์ในระหว่างการ failover ในการจัดคิวข้อความการจัดคิวข้อความ
824375หยุดข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่ล้มเหลวบนโหนดคลัสเตอร์ไปยังโหนดอื่นการจัดคิวข้อความ
830953การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Message Queuing 3.0 และการติดตามการวินิจฉัยอาจหยุดการตอบสนองการจัดคิวข้อความ
831160บริการจัดคิวข้อความส่งกลับข้อความที่สองเมื่อทำการดำเนินการอ่านแบบระยะไกลการจัดคิวข้อความ
831844การจัดคิวข้อความ 3.0 อาจทำให้กระบวนการหยุดการตอบสนองการจัดคิวข้อความ
833176คุณได้รับการ "ข้อผิดพลาด Mqbkup: 80 ที่มีแฟ้ม" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามคืนค่าสำเนาสำรองในการจัดคิวข้อความการจัดคิวข้อความ
842511การแก้ไข: การติดตั้งแบบอัตโนมัติกับข้อความจัดคิวลงระดับไคลเอ็นต์บริการอาจไม่สำเร็จหากมีเลือกตัวเลือก MQDSการจัดคิวข้อความ
842513การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ Message Queuing 3.0 ที่ไม่สามารถเปิดคิวสาธารณะที่ถูกสร้างเมื่อเร็ว ๆ นี้การจัดคิวข้อความ
873322การแก้ไข: คุณอาจไม่สามารถส่งข้อความ โดยใช้การขนส่งการจัดคิวข้อความในการติดตั้งแบบเคียงข้างกันของการจัดคิวข้อความและเลื่อนการจัดคิวข้อความใน BizTalk Server 2004การจัดคิวข้อความ
884046การแก้ไข: บริการการจัดคิวข้อความของ Microsoft (Mqsvc.exe) exhausts ของไบต์ที่ส่วนตัวเมื่อมีเรียกฟังก์ชัน GetPrivateQueuesByMachineการจัดคิวข้อความ
884557การแก้ไข: บริการการจัดคิวข้อความใน Microsoft หยุดการตอบสนองเมื่อแอพลิเคชันไคลเอนต์ทำการอ่านระยะไกลหลายการจัดคิวข้อความ
889731การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" เมื่อคุณใช้ใน Windows Server 2003 ใช้เว็บแอพลิเคชันการอ่านข้อความที่จัดคิวคิวสาธารณะบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ Windows Server 2003การจัดคิวข้อความ
890746การแก้ไข: บริการตัวจัดคิวข้อความออกจากโดยไม่คาดคิด และเหตุการณ์ 7034 รหัสและ 4355 เข้าสู่ระบบใน Windows Server 2003การจัดคิวข้อความ
897688The computer stops responding and you receive a PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50) error when Message Queuing 3.0 automatically starts on a Windows Server 2003-based computerการจัดคิวข้อความ
823984Text appears too large and does not fit on the screen during mini-setupMUI
819696MS03-030: Unchecked buffer in DirectX could enable system compromiseMultimedia
835563OpenGL hardware acceleration is unavailable for Windows on Windows 64 in the 64-bit editions of Windows Server 2003Multimedia
839643MS04-016: Vulnerability in DirectPlay could allow denial of serviceMultimedia
872940The mixerGetDevCaps function discovers both the client audio device and the Remote Desktop Connection audio device at the same time during a Terminal Services session on a Windows Server 2003-based computerMultimedia
811233Wi-Fi Protected Access (WPA) support for Wireless Network (IEEE 802.11) Policies is available for Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
840156Excessive ARP requests are generated when you transfer data between two Windows Server 2003-based computersระบบเครือข่าย
300034Your RIS client may not be able to obtain an IP address during the PXE restart on Windows Server 2003 and Windows 2000ระบบเครือข่าย
815230Changing the TcpAckFrequency value to 1 does not have any effectระบบเครือข่าย
817690When you disconnect and reconnect your primary network adapter, the secondary adapter no longer worksระบบเครือข่าย
817892Cannot connect to a Windows-based server that is running NAT if the client source port is 1723ระบบเครือข่าย
818320Modem device entries in the properties of a dial-up connection are changedระบบเครือข่าย
819673Microsoft UAM volume folder is not created when you install Services for Macintoshระบบเครือข่าย
820551Access violation occurs in the MGM component on a Windows Server 2003-based VPN serverระบบเครือข่าย
821264CPU utilization is unexpectedly high after Exchange virtual server fails over to another cluster nodeระบบเครือข่าย
822542“Access is denied” message may occur when you click the Dial-in tab in Active Directory Users and Computers in Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
822713GetHostByName function does not return IP addresses in the correct orderระบบเครือข่าย
822743Device manager may stop responding when you uninstall a network adaptor in Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
823356Large files copy slowly from a Macintosh computer to a Windows Server 2003-based computer that is running Services for Macintoshระบบเครือข่าย
823608Event ID 1091 and event ID 1085 appear in the Application event logระบบเครือข่าย
823980MS03-026: Buffer overrun in RPC may allow code executionระบบเครือข่าย
824069Wireless and VPN clients cannot successfully authenticate by using EAP-TLS authenticationระบบเครือข่าย
824139Domain controller loses its role as a global catalog serverระบบเครือข่าย
824414"Error 31" error message when you use dial-up networking to connect to a SLIP serverระบบเครือข่าย
825030Network throttling setting results in lower network transmission speedระบบเครือข่าย
826240A client certificate on one request handle may interfere with Secure Sockets Layer (SSL) negotiations on other request handles when you use WinHTTPระบบเครือข่าย
827536An IP multicast may not be sent correctly from Windows 2000, Windows XP, or Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
827537Windows XP Service Pack 1 and Windows Server 2003 wireless clients are not compatible with RSA Security Extensible Authentication Protocol (EAP) typeระบบเครือข่าย
827817คอนโซล WINS ป้อนการวนรอบต่อเนื่อง ใน Windows 2000 Server หรือ ใน Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
828333เหตุการณ์ 5774 เกิดขึ้นใน Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
828741ms04-012: โปรแกรมปรับปรุงสะสมสำหรับ RPC Microsoft/DCOMระบบเครือข่าย
828742โปรแกรมติดตั้ง Windows หลายโปรแกรมไม่สามารถเขียนไปยังรีจิสทรีคีย์ที่เหมือนกันใน Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
830352ms04-006: มีช่องโหว่ใน Windows อินเทอร์เน็ตชื่อ Service (WINS) อาจทำให้เรียกใช้โค้ดระบบเครือข่าย
830471คุณพบการเชื่อมต่อเป็นระยะ ๆ เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
830885"ไม่เช่นอุปกรณ์หรือที่อยู่" ข้อผิดพลาดความเมื่อคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Ftp เพื่อถ่ายโอนแฟ้มใน Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
831630การแก้ไข: Structs หรืออาร์เรย์ของสตริงที่ไม่ marshal อย่างถูกต้องเพื่อ COM + แอปพลิเคชันระบบเครือข่าย
831735การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกขั้นตอนระยะไกลแบบเพิ่มหน่วยความจำสองครั้งระบบเครือข่าย
831914โปรแกรมไคลเอนต์ FTP ไม่สามารถอัปโหลดแฟ้มที่อยู่ 2 กิกะไบต์ หรือใหญ่ใน Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
832487การตรวจสอบเครือข่ายหยุดการจับภาพการส่งข้อมูลระหว่างการรับส่งข้อมูลเครือข่ายหนาระบบเครือข่าย
832521RPC ของโปรแกรมประยุกต์อาจหยุดการตอบสนอง หรือ slow ลงเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ RPC บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
832689อะแดปเตอร์เครือข่ายที่ถูกผูกไว้ไม่ข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ DHCP บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
832911FIX: Users sometimes receive an "HTTP 401.3 unauthorized due to access control list (ACL) on resource" error message when they visit your Web siteระบบเครือข่าย
834115The SnmpMgrOpen function fails and returns a null session, and the GetLastError function does not return an error codeระบบเครือข่าย
834141FIX: IP address is revealed in the content-location field in the TCP header in IIS 6.0ระบบเครือข่าย
834395You cannot load a remote LMHOSTS file in Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
834630"Stop 0x000000D1" error message on your Windows Server 2003-based computerระบบเครือข่าย
834824Network Monitor stops running on your Windows Server 2003-based computerระบบเครือข่าย
834831You receive a "Stop 0x000000D1" error message in Ipnat.sys on a Windows Server 2003-based computer that is configured to use NATระบบเครือข่าย
835845You receive the "Bugcheck 0x50 in HTTP!UlLargeMemSetData" Stop error message in Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
835880You receive a "400 – BadRequest" error message from Internet Information Services 6.0ระบบเครือข่าย
835987You may receive an error message when you browse an IIS 6.0 Web siteระบบเครือข่าย
836766"An error occurred while trying to make a connection to the datastore" message when you try to start the IAS snap-in in Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
836769Handle leak in an IP helper function in Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
836773Windows Server 2003 does not import an LMHOSTS record that includes a quoted string of 15 characters plus the NetBIOS suffix after the IP addressระบบเครือข่าย
836875The "Connect using a modem, ISDN adapter, or other physical device" option is not available when you try to create a Routing and Remote Access connection in Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
837061DHCP server processes expired PTR resource records in Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
837422You receive a "Stop 0x7E" message while running Windows Server 2003 and downloading a large file from a Web siteระบบเครือข่าย
837432"Serious system error" error message and event ID 1003 after you restart your Windows Server 2003-based computerระบบเครือข่าย
837702Telnet client stops responding and does not show a prompt when you try to connect to a Telnet server that is running on a Windows Server 2003-based or Windows XP-based computerระบบเครือข่าย
837822Access violation when you use WinHTTP in Microsoft Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
837823Access violation errors when you use the Application Verifier tool in Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
838633Event 7005 is logged in Microsoft Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
839638Universally unique identifiers that are returned contain the same seed value in Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
839891NTBackup.exe stops responding after you click "Cancel" during a restore or a backup operation in Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
840036Event 671 appears two times in the security event log when you unlock an account in Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
840711A NULL IP address is assigned to the network adapter in a Windows Server 2003-based computerระบบเครือข่าย
841027"Error: print server did not accept request" error message when you use the Lpr command-line tool to print to a printer in Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
841125The DHCP server statistics may not be correct on Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
843215The daily DHCP audit log file is deleted after you restart the DHCP service in Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
843554The Lsass.exe process or the Svchost.exe service that hosts the RPCSS may leak memory in Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
867482The Connection Manager Custom button is linked to the UserName input dialog box in Windows Server 2003 and in Windows XPระบบเครือข่าย
867667The Beremote.exe process uses up to 100 percent of CPU resourcesระบบเครือข่าย
867772"STOP: 0x000000D1" error occurs after Windows Server 2003 stops unexpectedlyระบบเครือข่าย
867792IP addresses may not be assigned from the correct scope by a Windows Server 2003 DHCP serverระบบเครือข่าย
870763MS04-045: Vulnerability in WINS could allow remote code executionระบบเครือข่าย
872824The HOMEPATH environment variable is not correct after you use a Telnet session to connect to a Windows Server 2003-based computerระบบเครือข่าย
873353A bug check 0x19 error occurs in Tcpip.sys and your computer stops unexpectedly on Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
875501You are unexpectedly disconnected from your VPN session after several minutes in Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
883634A remote procedure call returns an incorrect error message to an Exchange client when a user password has expired in Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
883659Internet Authentication Service takes a long time to authenticate a wireless connection in Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
884054Member server takes 20 minutes or more to log on to the domain in Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
885267Connections time out when client computers that are running Windows Server 2003 or Windows XP try to connect to a server on a wireless network that uses IPsec NAT-Tระบบเครือข่าย
885893The data in an ICMP error packet from a host computer may be truncated or missing in Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
886461FIX: You cannot download large files from an ASP.NET application on a computer that is running IIS 6.0ระบบเครือข่าย
887175A local copy of the file that is specified in the ftp: get command is deleted on your Windows Server 2003-based computerระบบเครือข่าย
887579ฟังก์ชัน gethostbyname ไม่เกิดอยู่ IP ที่ถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ใน Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
888090การกำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกลไม่ตอบสนองใน Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
888108Microsoft Office Outlook 2003 อาจไม่ปิดอย่างถูกต้องใน Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
888403คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 อาจหยุดการตอบสนองเมื่อบริบทแบบส่วนกลางเป็นลงโดยไม่คาดคิดระบบเครือข่าย
893066ms05-019: ช่องโหว่ใน TCP/IP อาจยอมให้มีโค้ดจากระยะไกลและปฏิเสธเซอร์วิสระบบเครือข่าย
896427หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 885250 (MS05-011) คุณอาจไม่สามารถดูเนื้อหาของโฟลเดอร์ย่อยบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันโดยการใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003ระบบเครือข่าย
827089การตั้งค่าภาษาสำหรับเวเนซุเอลาถูกแสดงเป็น Espa?ol (Republica Bolivariana [ve ช่]) ใน Internet Explorerการสนับสนุนภาษาประจำชาติ (NLS)
840381outlook 2003 ปัญหาหลังจากที่คุณทำการติดตั้งแบบอัตโนมัติของ Windows Server 2003, Windows XP หรือ Windows 2000 รุ่นตุรกีภาษาประจำชาติสนับสนุน (NLS)
832129ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "word กำลังรอโปรแกรมประยุกต์อื่นเพื่อทำการดำเนินการ OLE ให้เสร็จสมบูรณ์" เมื่อคุณคัดลอกรูปร่างรูปวาด Visio แล้ว วางลงในเอกสาร Word ระหว่างเซสชันบริการเทอร์มินัล Windows Server 2003OLE
886707แบบสอบถามอาจไม่แปลงบางครั้งการเข้าถึงของคุณอย่างถูกต้องค่าใน Windows Server 2003OLE
837009MS04-013: Cumulative security update for Outlook ExpressOutlook Express
829200A script that uses the RELOG command stops working when the log file size limit is reached in Windows Server 2003ประสิทธิภาพการทำงาน
818038PCI-X device is not detected and not configured after you hot plug itPlug and Play
818522Error message in the Setupapi.log file when you try to remove a devicePlug and Play
819760Windows turns off the power after it shuts down the computer if a program calls the ExitWindowsEx or the InitiateSystemShutdownEx functionPlug and Play
825913UPS Service does not detect when a COM port is reconnectedPlug and Play
843299HBA device is displayed in Windows Server 2003 Device Manager with a black exclamation point on a yellow fieldPlug and Play
873337A tape device unexpectedly goes offline and backup operations that use third-party backup software are not completed successfully in Windows Server 2003Plug and Play
883521Changes to your roaming user profile are not saved when you log off and then log on to a Windows Server 2003-based computerPlug and Play
821683You receive an unsigned driver warning when you install Windows Server 2003การพิมพ์
822553You experience slow printer performance on a clustered print server in Windows Server 2003 and in Windows 2000 Serverการพิมพ์
823447Add Printer Wizard does not complete the installation of your printerการพิมพ์
828513HP LaserJet 5000 printer inserts an extra blank page between two printed pages when you print a Word document under Windows Server 2003การพิมพ์
831666Various printing issues in Windows Server 2003การพิมพ์
834695You cannot successfully print a document that has multiple pages to multiple printer trays on a PostScript-based printerการพิมพ์
835609You receive an error message when you try to use the Add Printer Wizard to add a printer to a virtual server that is part of a Windows Server 2003 clusterการพิมพ์
835933Print jobs that you send to a Windows Server 2003 print queue when the printer is out of paper take a long time after you add paperการพิมพ์
836797Unidrv.dll print support for JPEG pass-through and PNG pass-through in Windows Server 2003การพิมพ์
838337Printers on a cluster are not published in Active Directory in Windows Server 2003การพิมพ์
840371High processor usage from the spooler occurs when a user logs off from a session on a terminal server that is running Windows Server 2003 or Windows 2000การพิมพ์
843192Print output is garbled or incorrectly formatted when you print in vector mode to a Windows 2003-based computerการพิมพ์
843356Users can map a network drive in a Terminal Services session even after you enable the "Remove 'Map Network Drive' and 'Disconnect Network Drive'" Group Policy setting in Windows Server 2003การพิมพ์
870981Printer tray assignments on a print server may not transfer to the client computer when you install a network printer in Windows XP, or Windows Server 2003การพิมพ์
875521"Invalid number" error message when you try to change the forms in the server properties of a printer in Windows Server 2003การพิมพ์
883673A memory leak occurs in Windows Server 2003 when you send multiple print jobs to a locally attached printerการพิมพ์
884552"Device Status Page Error" error message when your printer tries to display a status notification messageการพิมพ์
886679A printer connection that is bridged between Windows 98 and Windows Server 2003 or Windows 2000 Server stops workingการพิมพ์
837175The Active Directory Replication Monitor cannot display more than 200 replication partners in Windows Server 2003Resource Kit
831657Users cannot obtain an account certificate for Rights Management ServicesRights Management Services
817433สิทธิ์ delegated ไม่พร้อมใช้งาน และสิ่งที่สืบทอดถูกปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติการรักษาความปลอดภัย
835732MS04-011: Security Update for Microsoft Windowsการรักษาความปลอดภัย
818080An access violation occurs in Lsass.exe and event IDs 1015 and 1000 are logged in the application log on a Windows Server 2003 domain controllerการรักษาความปลอดภัย
818858The CreateProcessWithLogonW() function ignores the startinfo.wShowWindow flagการรักษาความปลอดภัย
821008Windows Server 2003-based computer becomes slow and unresponsive after running for several daysการรักษาความปลอดภัย
821425Users receive a password complexity requirements message that does not specify character group requirements for a passwordการรักษาความปลอดภัย
822774System performance decreases, and many event id 576 entries are logged to the Security event logการรักษาความปลอดภัย
822820Windows Server 2003-based computer becomes unresponsive during periods of high server useการรักษาความปลอดภัย
823182MS03-041: Vulnerability in authenticode verification could allow remote code executionการรักษาความปลอดภัย
823559MS03-023: Buffer overrun in the HTML converter could allow code executionการรักษาความปลอดภัย
823688CD-ROM drive is unavailable in the Windows Server 2003 Disk Management utilityการรักษาความปลอดภัย
824105MS03-034: Flaw in NetBIOS could lead to information disclosureการรักษาความปลอดภัย
824245The size of the event log cannot be reduced by using Group Policyการรักษาความปลอดภัย
824905Event ID 677 and event ID 673 audit failure messages are repeatedly logged to the Security log of domain controllers that are running Windows 2000 and Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
826133User of a disabled account is prompted to change the password before the "Account has been disabled" message appearsการรักษาความปลอดภัย
826817Certificates other than logon certificates on a smart card are not propagated to the local certificate store of the user in Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
827182จัดกลุ่มนโยบายที่จะไม่มีใช้การตั้งค่าเมื่อคุณล็อกอินไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้บัญชีผู้ใช้จากการ realm MIT Kerberosการรักษาความปลอดภัย
828028ms04-007: มี ASN.1 โหว่โค้ดการรักษาความปลอดภัย
829011คุณได้รับการพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ของคุณเมื่อคุณทำการร้องขอสคริปต์ CGIการรักษาความปลอดภัย
829074ผู้ใช้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโดเมน Windows Server 2003 โดยการใช้ VPN เชื่อมต่อการรักษาความปลอดภัย
829082คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop" ข้อผิดพลาด 0xC0000244 {ตรวจสอบล้มเหลว} เมื่อมีการตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ crashonauditfail 1 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
829194การปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงคีย์ผู้ใช้ที่เก็บถาวรในโมดูลการจบการทำงานใน Windows Server 2003 CAการรักษาความปลอดภัย
830880ไม่สามารถเข้าร่วมโดเมน Windows Server 2003 Active Directory ได้เมื่อคุณรันโปรแกรมติดตั้งแบบอัตโนมัติการรักษาความปลอดภัย
831789ความปลอดภัยรูปแบบของข้อมูลเฉพาะตัวของการแมปไม่ homogeneous ด้วยรูปแบบ mapper ใบรับรอง Schannel ใน Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
832572มีการปรับปรุงที่แนะนำค่าสถานะ NO_AUTH_REQUIRED UserAccountControl ที่คุณสมบัติ ใน Windows Server 2003 และ ใน Windows 2000การรักษาความปลอดภัย
833174เฉพาะการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยสแนปอินไม่ตอบสนองในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
833281การสำรองข้อมูลแบบเพิ่มหน่วยที่ประกอบด้วยแฟ้มที่ยังคง และมีขนาดใหญ่กว่าที่คาดไว้ ใน Windows 2000 และ Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
833409โพรไฟล์ข้ามเขตไม่ถูกโหลดหลังจากที่ผู้ใช้ใช้บริการเทอร์มินัลการเข้าสู่ระบบ Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
833620ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่ถูกต้องเข้าถึงหน่วยความจำตั้ง (998)" เมื่อโปรแกรมประยุกต์แบบ 32 บิตที่เรียกฟังก์ชัน LsaLogonUser บน Windows Server 2003 รุ่น 64 บิตการรักษาความปลอดภัย
833708kdc ไม่อนุญาตให้ไคลเอนต์เพื่อระบุ etype มีใน Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
834108การกำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกลไม่ตอบสนองเมื่อคุณใช้สายงานการผลิตและ MMC การเข้าถึงระยะไกลเพื่อเริ่มบริการการรักษาความปลอดภัย
834389ใบรับรองที่บริการละเว้นรายการรีจิสทรี HighSerial หลังจากการรีสตาร์ทครั้งแรกใน Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
834859ข้อผิดพลาด "โดเมนที่ระบุไม่มีอยู่ หรือไม่สามารถติดต่อ" ความใน Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
837001ms04-014: อนุญาตช่องโหว่ในโปรแกรมฐานข้อมูลของ Jet Microsoft อาจให้เรียกใช้โค้ดการรักษาความปลอดภัย
837117โปรแกรมที่ใช้โพรโทคอลการรับรองความถูกต้องของ Kerberos อาจไม่สามารถประมวลผลข้อความออกไปจากลำดับการรักษาความปลอดภัย
837682สมาร์ทการ์ด APIs อาจล้มเหลวในระหว่าง Windows Server 2003 Terminal Services เซสชันการรักษาความปลอดภัย
838165ไม่มีตัวเลือกการตั้งค่าส่วนขยายที่ขยายแป้นใช้งาน (EKU) เพื่อใช้การตั้งค่า "สำคัญ" ใน Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
838656การละเมิดการเข้าถึงใน Lsass.exe บังคับให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่กำลังเรียกใช้บริการเทอร์มินัลเพื่อเริ่มระบบใหม่การรักษาความปลอดภัย
838777โฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันใหม่กำหนดให้อ่านสิทธิ์ไปยังทุกคนที่จัดกลุ่มใน Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
838971การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นใน Lsass.exe เมื่อคุณรัน Diskeeper Administrator ใน Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
839146โปรแกรมประยุกต์ที่มีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลที่หยุดการตอบสนองใน Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
840721ผู้ใช้ระยะไกลไม่สามารถปลดล็อกเซสชันบริการเทอร์มินัลใน Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
840837เชื่อมต่อความปลอดภัยอาจไม่สามารถพบได้อย่างถูกต้องใน Internet Explorer 6 หรือ Internet Explorer 5การรักษาความปลอดภัย
841105คุณไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มที่เข้ารหัสไว้หลังจากที่คุณล็อกออนโดยใช้รหัสผ่านที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยทางโปรแกรมใน Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
841870ms04-017: ช่องโหว่ในตัวแสดง Crystal รายงานเว็บที่ re-distributed กับ Visual Studio .NET อาจทำให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิเสธบริการการรักษาความปลอดภัย
842308Users from a trusted MIT Kerberos realm cannot reconnect to a disconnected remote desktop session on a Windows XP-based or Windows Server 2003-based computerการรักษาความปลอดภัย
842436MS04-026: Vulnerability in Exchange Server 5.5 Outlook Web Access could allow cross-site scripting and spoofing attacksการรักษาความปลอดภัย
842689MS04-017: Vulnerability in Crystal Reports Web viewer could permit information disclosure and denial of serviceการรักษาความปลอดภัย
843071Ktpass.exe may not create a Kerberos keytab file successfully when you use the /target switch and the /mapuser switch on a Windows Server 2003-based computer or on a Windows 2000-based computerการรักษาความปลอดภัย
843196The performance of your computer may decrease significantly when you configure your Windows Server 2003-based computer to accept SSL connectionsการรักษาความปลอดภัย
870973A memory leak occurs in an application using the Volume Shadow Copy Service on a computer that is running Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
872810A certificate with a policy extension URL is not accepted by some programs in Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
873407Slow performance when you apply Access Control Lists remotely on a DFS shared path in Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
873419"Windows cannot open this program because it has been prevented by a software restriction policy" error message when a user tries to open a file in Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
875506The PIN dialog box may not be displayed when you use a smart card to log on to a Windows Server 2003 Terminal Services sessionการรักษาความปลอดภัย
875534You receive a "Lsass.exe access violation in Schannel.dll" error message in Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
883933You cannot use Authorization Manager together with Active Directory Application Mode in Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
885835MS04-044: Vulnerabilities in Windows Kernel and LSASS could allow elevation of privilegeการรักษาความปลอดภัย
886675You cannot establish new Terminal Services connections to a Windows Server 2003-based terminal serverการรักษาความปลอดภัย
888303Windows Update Services cannot download large Windows update files in Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
889529You cannot log on to a computer that is running an Itanium-based version of Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
890477Kerberos Event ID: 529 is logged when you use a local user account to verify security access or group membership on a Windows Server 2003-based Kerberos clientการรักษาความปลอดภัย
890479You can only access your mailboxes on the domain controller domain when you use Microsoft Windows NT 4.0 if the Exchange server points to a Windows Server 2003-based global catalog serverการรักษาความปลอดภัย
891307TCP connections are not closed on LDAP port 389 after you copy EFS-encrypted files to a Windows Server 2003-based file server in a domainการรักษาความปลอดภัย
893238A custom Authorization Manager application may leak memory in Windows Server 2003การรักษาความปลอดภัย
893246FIX: A memory leak may occur in the Lsass.exe process on a Windows Server 2003-based computerการรักษาความปลอดภัย
884566Your computer may become slow and unresponsive after you run a script that uses the Saport.sys library file in Windows Server 2003Server Appliance Kit
827209"Error 1783" error message when you use Subinacl.exe to set permissionsบริการ
833010The WMI Event Log provider takes a long time to notify the WMI subscriber when multiple event logs are written to an event log fileบริการ
839207สถานะของระบบมีการดำเนินการสำรองข้อมูลไม่สำเร็จเมื่อพยายามสำรองค่าโหนแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ที่กำหนดเองใน Windows Server 2003บริการ
871250ms05-003: ช่องโหว่ในบริการการทำดัชนีอาจทำให้โค้ดจากระยะไกลบริการ
885899เต็มค้นหาข้อความที่สร้างแค็ตตาล็อกล้มเหลวเมื่อมีใช้สายอักขระของอักขระภาษาญี่ปุ่นบริการ
887693บริการไม่รู้จักการเปลี่ยนตัวแปรสภาพแวดล้อมของ Windows บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003บริการ
820364Setupldr.efi แฟ้มไม่สามารถอ่านดิสก์การกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติหรือแฟ้ม Winnt.sif จากฟลอปปีไดรฟ์ USB ใน Windows Server 2003การตั้งค่า
823616ไม่สามารถเพิ่มไซต์ที่เชื่อถือได้ใน Internet Explorer โดยการใช้ Sysprep.exeการตั้งค่า
823658"รูประบบปฏิบัติการที่คุณเลือกไม่ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมที่จำเป็นสำหรับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย" เกิดข้อผิดพลาดระหว่างส่วนโหมดข้อความของการติดตั้งเมื่อคุณปรับใช้อิมเมระบบปฏิบัติการ โดยใช้ RISการตั้งค่า
826508การติดตั้งแบบอัตโนมัติของ Windows Server 2003 ไม่สามารถดำเนินการต่อไป และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่ มีรหัสข้อผิดพลาด 18การตั้งค่า
829053ไม่มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่กำหนดให้ผู้จัดจำหน่ายที่คุณเพิ่มลงในเก็บข้อมูลการบริการตัวสร้างตัวแทนการจัดวาง ADSการตั้งค่า
834229ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อคุณกดแป้นที่ S หลังจากที่คุณได้รับการ " S =แผ่นดิสก์ op Stuurprogramma " ข้อความระหว่างการติดตั้ง Windows Server 2003การตั้งค่า
838457เกิดข้อผิดพลาดในการ 0x7B หยุดเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมของ Windows Server 2003 Setup สำหรับรูปภาพที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้ Sysprep - สลับ pnpการตั้งค่า
885891รายการตัวจัดการการเริ่มระบบ efi จะจัดลำดับใหม่เมื่อคุณปรับใช้ Windows Server 2003 เป็นรูปที่คุณสร้างขึ้น โดยใช้เครื่องมือ Sysprep และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาพการตั้งค่า
891718ตัวเลือกที่คุณเลือกในตัวช่วยสร้างการติดตั้งไคลเอนต์จะไม่ได้รับการรักษาไว้เมื่อคุณใช้ RIS ติดตั้งไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ใน Windows Server 2003การตั้งค่า
825809ของ frontpage เซิร์ฟเวอร์ส่วนขยายหยุดตอบสนองใน Windows Server 2003Sharepoint (FPSE)
822415ปุ่มแถบเครื่องมือจะไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อแถบเครื่องมือจะย้ายต่อเนื่องเชลล์
822601เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณลากแฟ้มจาก DFS หนึ่งที่ใช้ร่วมกันเพื่อใช้ร่วมกัน DFS อื่นใน Windowsเชลล์
824038MMC quits unexpectedly when you press a Korean-language keyเชลล์
824690The computer name is not displayed in the title bar of the Log On to Windows dialog boxเชลล์
826819The server stops responding and an access violation occurs in Lsass.exe when the server reloads certain policy parametersเชลล์
827180"C:\Boot.ini file can not be opened" error message when you try to make changes to your boot.ini file by using the system toolเชลล์
829995You cannot burn a CD after you install Windows XP 64-Bit Edition Version 2003เชลล์
831129Folder tree flickers when you view a mapped network drive in Microsoft Windows Explorerเชลล์
834293Window states may not be restored correctly when you disconnect and then reconnect to Remote Desktopเชลล์
834654You cannot set the size of the paging file to a value that is less than 16 MB in Windows Server 2003เชลล์
835301Users can gain access to the Run menu by using Task Manager in Windows Server 2003เชลล์
835735Logging on to a terminal server takes three minutes after you upgrade to Windows Server 2003เชลล์
835926Programs or scripts that use the CopyHere method might not copy items that are specified by using a wildcard characterเชลล์
837642You receive an error message or the /SAGERUN command-line option does not work correctly when you run the Disk Cleanup wizard from the command line in Windows Server 2003เชลล์
841356MS04-037: Vulnerability in Windows shell could allow remote code executionเชลล์
843122Access violation in Iexplore.exe when you use a Control Panel tool if Control Panel is set to Classic View in Windows Server 2003เชลล์
843253Compressed (zip) files that are on an offline resource are listed in the Search Results window in Windows XP and in Windows Server 2003 even if you do not choose the "Search tape backup" optionเชลล์
871242After you install security update 839645, you may again experience symptoms that were fixed by hotfix 830411 for Windows XP SP1เชลล์
872960The Manage command is not removed from the Windows Explorer shortcut menuเชลล์
873375An event ID 10010 error message may be logged many times in the event log of your Windows Server 2003-based computer that is running Terminal Servicesเชลล์
873376MS04-034: Vulnerability in compressed (zipped) folders could allow code executionเชลล์
873414A delay may occur before the contents of a folder are displayed in the Windows Explorer Folders pane in Windows Server 2003 or Windows XPเชลล์
885843No results are returned when you search for files or for folders over a slow network link in Windows Server 2003 or in Windows XPเชลล์
887189The Previous Versions tab for a file or for a folder in a DFS share is not displayed in Windows Server 2003 and in Windows XPเชลล์
887710Your domain user name may not be accepted in Windows Server 2003 or in Windows XPเชลล์
888603Update to disable Volume Shadow Copy Service restore options on Terminal Server client computers that are running Windows Server 2003 or Windows XPเชลล์
890047MS05-008: Vulnerability in Windows shell could allow remote code executionเชลล์
893086MS05-016: Vulnerability in Windows shell that could allow remote code executionเชลล์
873395"Please enter a three-letter site code" error message when you use the Systems Management Server 2003 Administrator Console to modify the address of a child siteSMS
817688"Error on a Request to Write Data to Media" error message when you use Ntbackup.exeStorage Services
817708"Setup Was Unable to Format the Drive" error message appears during ASR restoreStorage Services
818877Cluster servers may experience connection timeouts to drives after you install or upgrade to the Windows Clustering feature in Windows Server 2003Storage Services
820127Disks are displayed with an incorrect status of "Not Initialized" in Disk Management when you use an MSA 1000 SAN storage system in Windows Server 2003Storage Services
820766VDS service returns an error status of 8000ffff to all requests in Windows Server 2003Storage Services
821730Ntbackup does not run as expected when you run it from a command promptStorage Services
822132"The backup completed, but some files were skipped" message when you try to back up the system state files on a Windows Server 2003 domain controllerStorage Services
824200Windows 2000 Shadow Copies of Shared Folders client does not show the previous versions of the root directory of a mapped Windows Server 2003 network shareStorage Services
826751Backup program causes gradually declining performanceStorage Services
826821Terminal server remote session unexpectedly runs in install modeStorage Services
826823"The operation did not complete" error message when you try to convert a hard disk to a dynamic diskStorage Services
826936เกิดข้อผิดพลาดการหมดเวลาในตัวเขียน Volume Shadow Copy Service และ Shadow Copy สูญหายในระหว่างการสำรองข้อมูลและในช่วงเวลาที่มีระดับการรับเข้า/ส่งออกสูงบริการจัดเก็บข้อมูล
828259การจัดกำหนดการงานสำหรับการเงาสำเนาของที่ใช้ร่วมกันโฟลเดอร์ลักษณะการทำงานอาจไม่มีการทำงานในคลัสเตอร์ Windows Server 2003บริการจัดเก็บข้อมูล
828402หยุด (NTBackup.exe) สำรองข้อมูลในระหว่างกระบวนการสำรองข้อมูลและเหตุการณ์ 8017 ถูกบันทึกไว้บริการจัดเก็บข้อมูล
828481800423f4 ข้อผิดพลาดปรากฏในแฟ้มบันทึกการสำรองข้อมูลเมื่อคุณสำรองค่าไดรฟ์ข้อมูล โดยใช้บริการ Volume Shadow Copy ใน Windows Server 2003บริการจัดเก็บข้อมูล
831112คุณไม่สามารถนำเข้า transportable shadow ไดรฟ์ข้อมูลใน Windows Server 2003บริการจัดเก็บข้อมูล
833167แพคเกจโปรแกรมปรับปรุง Volume Shadow Copy Service (VSS) มีพร้อมใช้งานกับ Windows Server 2003บริการจัดเก็บข้อมูล
833905เซิร์ฟเวอร์ของคุณใช้ Windows Server 2003 หยุดการตอบสนองถ้าไดรฟ์ข้อมูลดิสก์ไดนามิกที่มิเรอร์ใช้ฮาร์ดดิสก์สองที่เชื่อมต่อกับตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์ที่แตกต่างกันสองบริการจัดเก็บข้อมูล
836721คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การละเมิดการเข้าถึง 0xc0000005"บริการจัดเก็บข้อมูล
836842windows Server 2003 หยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้ SAK เพื่อจัดการดิสก์บริการจัดเก็บข้อมูล
837814ตัวจัดการดิสก์แบบลอจิคัลหยุดการตอบสนอง หรือรายงานข้อผิดพลาดเมื่อคุณสลับ hot dynamic มีดิสก์ใน Windows Server 2003บริการจัดเก็บข้อมูล
838055ข้อผิดพลาดอาจรบกวนการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติใน Windows Server 2003บริการจัดเก็บข้อมูล
838864การสำรองข้อมูลหรือการดำเนินการคืนค่าของกลุ่มการจัดเก็บข้อมูล Exchange 2003 ล้มเหลวกับเหตุการณ์ 9609 รหัสและ 9611 เมื่อคุณใช้ Windows Server 2003 Volume Shadow คัดลอกบริการบริการจัดเก็บข้อมูล
838913ดิสก์เริ่มต้นการดำเนินงาน quits ถ้าเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดบริการจัดเก็บข้อมูล
839272ระบบประสิทธิภาพ negatively มีผลกระทบเมื่อ Ntbackup.exe เขียนไปยังแฟ้ม.bkf ปลายทางบริการจัดเก็บข้อมูล
839591จบการทำงานสำรองข้อมูลที่กำหนดเวลาไว้โดยไม่คาดคิดงานใน Windows Server 2003 เมื่อเทปสำรองข้อมูลเต็มบริการจัดเก็บข้อมูล
840781Diskpart.exe ใหม่คำสั่งเพื่อรีเซ็ตสถานะแอตทริบิวต์ไดรฟ์ข้อมูลที่อยู่ในวอลุ่ม snapshot ล้มเหลวใน Windows Server 2003บริการจัดเก็บข้อมูล
841187คุณไม่สามารถกำหนดใช้เทปไดรฟ์ได้สำเร็จแล้วบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003บริการจัดเก็บข้อมูล
841650DiskPart.exe โปรแกรมอรรถประโยชน์ไม่สามารถขยายไดรฟ์แบบลอจิคัลในพาร์ติชันเสริมใน Windows Server 2003บริการจัดเก็บข้อมูล
843161ยกเลิกตลับหมึกที่ล้างไม่การโหลดจากเทปไดรฟ์หลังจากที่คุณล้างไดรฟ์บริการจัดเก็บข้อมูล
843447โปรแกรม 32 บิตที่ใช้บริการดิสก์เสมือน API อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องในคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003, Edition ไซต์องค์กรสำหรับระบบที่ใช้ Itaniumบริการจัดเก็บข้อมูล
843542ขึ้นอยู่กับ USB ซีดีรอมไดรฟ์ถูกแมปกับอักษรชื่อไดรฟ์มากกว่าหนึ่งใน Windows Server 2003บริการจัดเก็บข้อมูล
867699ตัวจัดการดิสก์แบบลอจิคัลที่อาจหยุดการตอบสนอง หรืออาจรายงานข้อผิดพลาดเมื่อคุณแทนข้อความแสดงไดนามิกดิสก์ใน Windows Server 2003 ในขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้บริการจัดเก็บข้อมูล
870677หมายเลขของคีย์รีจิสทรีเปิดจัดการเพิ่มเมื่อคุณใช้การกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติลักษณะการทำงานของเครื่องมือ Windows Backup ใน Windows Server 2003 และ ใน Windows XPบริการจัดเก็บข้อมูล
872937แฟ้ม.bks อาจไม่ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณใช้ยูทิลิตี NTBackup ใน Windows Server 2003 ให้เรียกใช้แฟ้ม.bks Unicode ที่ไม่ได้สร้างโปรแกรมอรรถประโยชน์ NTBackupบริการจัดเก็บข้อมูล
884037Windows รีจิสทรีอาจไม่สามารถปรับปรุงหลังจากที่คุณสามารถเอาฮาร์ดดิสก์ออกจากไดรฟ์ข้อมูลแบบมิเรอร์ใน Windows Server 2003บริการจัดเก็บข้อมูล
884055ระบบของคุณหยุดการตอบสนอง เมื่อคุณสร้างอย่างต่อเนื่องแล้ว ลบ snapshots บริการสำเนาเงาของระดับเสียงใน Windows Server 2003Storage Services
884848Backup may remove the archive bit information when you back up data to a .bkf file in Windows Server 2003Storage Services
886800A disk signature is unexpectedly changed on a Windows Server 2003 clustered physical disk resourceStorage Services
886805A memory leak occurs in the Virtual Disk Service in Windows Storage Server 2003Storage Services
887532You may receive the "VDS_E_OBJECT_DELETED" error message when you try to import a transportable shadow volume in Windows Server 2003Storage Services
887827A Volume Shadow Copy Service (VSS) update-2 package is availableStorage Services
887975"An inconsistency was encountered on the requested media" error when you use Backup with an Imation Travan tape drive in Windows Server 2003Storage Services
889003Your IDE storage device may become unavailable after you change the transfer mode of another device on the same IDE channelStorage Services
890018After you set a directory quota on an NFS share in Windows Storage Server 2003, your computer may stop respondingStorage Services
892926Your computer crashes with a "STOP: 0x000000C2" error when you dismount a SAN drive in Windows Server 2003Storage Services
821467Windows Server 2003 Terminal Server stops respondingTerminal Server
822110The minimum encryption level set in a Citrix policy for Citrix MetaFrame for Windows Server 2003 is not enforcedTerminal Server
822664WMI terminal server provider SelectNetworkAdapterIP method does not work correctlyTerminal Server
822807You receive a "Syntaxe incorrecte" error message when you try to install Remote Desktop Web Connection (Tswebsetup.exe) in the French version of Windows Server 2003Terminal Server
823874Access does not start after you modify the terminal server registry to return the user name instead of the computer nameTerminal Server
824952The Beep function does not generate a beep sound in a Terminal Services session to a Windows Server 2003-based computerTerminal Server
828745Active Directory Application Mode (ADAM) update for MUI PackTerminal Server
829109Terminal server profile path is ignored if the user who is logging on does not have Query Information permissions on the RDP-TCP connectionTerminal Server
830209Mouse pointer movement is not smooth if you use Microsoft Terminal Services Advanced Client 5.1 or laterTerminal Server
832048Terminal Services .ini files do not synchronize as you expect in Windows Server 2003Terminal Server
832088Windows Server 2003 Terminal Server ignores the idle disconnect settings in a user profileTerminal Server
832794Terminal Server License Server Activation Wizard generates a product ID that does not workTerminal Server
833308"%" character in Terminal Services profile path appears as a numeric string when you use the TSPROF command in Windows Server 2003Terminal Server
833343The WTSSetUserConfig command causes a memory leak on Microsoft Windows Server 2003Terminal Server
833746You cannot print from a Terminal Server session that is hosted by Windows Server 2003Terminal Server
833890Tsadmin.exe quits unexpectedly when you click the server name or the Processes tab in Terminal Services ManagerTerminal Server
834651Terminal Services licensing mode changes from Per User or from Per Device to an invalid value after you add or remove a Windows componentTerminal Server
834803License Server Security Group setting does not work in Windows Server 2003 Terminal ServerTerminal Server
837211คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่สามารถรับแบบถาวร Windows 2000 เทอร์มินัลบริการไคลเอนต์การเข้าถึงสิทธิ์การใช้งาน (CAL) จากการบริการ Windows Server 2003 เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์Terminal Server
837321คุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ Windows 2000 Terminal ถ้ามีการให้สิทธิ์การใช้งานบริการเทอร์มินัล Windows Server 2003 ของคุณหมดอายุแล้วTerminal Server
838291โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมไม่สามารถเข้าถึงพอร์ตอนุกรมใน Windows Server 2003Terminal Server
838462Terminal Services clients may continue to receive a third-party GINA window after it is disabledTerminal Server
839727You may receive an error in the Userinit.exe component when you log on to a Windows Server 2003-based or a Windows 2000-based Terminal Services sessionTerminal Server
840872You may not be able to paste an item in an Office 2003 program after you connect to a Windows Server 2003-based server that is running Terminal ServerTerminal Server
842506You cannot use the tsshutdn command to restart a Windows Server 2003-based terminal serverTerminal Server
843285Remote Desktop Connection triggers an access violation and does not respond when you set the FilterQueueType registry value to 0x7 in Windows Server 2003Terminal Server
843301A Remote Desktop session is disconnected without warning if a session reconnect request does not complete as expected on a Windows Server 2003-based computerTerminal Server
867684You receive a stop error message when your Windows Server 2003-based computer connects to a terminal server sessionTerminal Server
873391Remote Desktop Web Connection triggers an access violation and does not respond when you set the FilterQueueType registry value to 0x7 in Windows Server 2003Terminal Server
873418Cursor does not blink in programs when you connect to a Windows Server 2003-based computer by using a Terminal Services sessionTerminal Server
875535Terminal Services Home Folder path does not inherit the parent folder permissions in Windows Server 2003Terminal Server
883100"Logical Disk Manager" error messages when you use Disk Management to format a new hard-disk partition in Windows Server 2003Terminal Server
884570Event ID 1004 is logged when a thin client tries to obtain a license from a Windows Server 2003-based terminal serverTerminal Server
885834MS05-010: Vulnerability in the License Logging service could allow code executionTerminal Server
885923You may experience home folder permissions problems when you use Windows Server 2003 Terminal Services in an environment that includes Windows NT 4 computersTerminal Server
831733A handle leak occurs when you use "Run as" to run a program in Windows Server 2003Text Services Framework
840620You cannot start a program when the Language bar is running on a Windows Server 2003-based multiprocessor computerText Services Framework
821170UDDI Services installation fails on computers that use a Turkish system localeUDDI
822441You cannot open the properties page for databases or web components from UDDI Services nor can you completely remove UDDI Services on a computer that uses a Turkish system localeUDDI
827823Errors in the UDDI Services Web user interface are not recorded in the Application event logUDDI
824141MS03-045: Buffer overrun in the ListBox and in the ComboBox Control could allow code executionผู้ใช้:
824337Your computer screen may not repaint correctly if the child window of a translucent parent is movedผู้ใช้:
839229Multiple Web-based programs or Component Object Model-based programs stop responding on a computer that is running Windows Server 2003 or Windows 2000ผู้ใช้:
841533MS04-031: Vulnerability in NetDDE could allow remote code executionผู้ใช้:
842136The IgnoreRemoteKeyboardLayout registry entry has no effect in Windows Server 2003ผู้ใช้:
872797Windows crashes and you receive a 0x50 Stop error message when you copy an image to the clipboard in Windows Server 2003 or Windows XPผู้ใช้:
885449You cannot configure a new keyboard layout in a Windows Server 2003-based Windows Preinstallation Environmentผู้ใช้:
885450You may receive a "Stop: 0x0000008e" error message when you try to log on to a Windows Server 2003-based computerผู้ใช้:
891711MS05-002: Vulnerability in cursor and icon format handling could allow remote code executionผู้ใช้:
831210FIX: Cannot create Web projects on Windows Server 2003visual Studio
829393BUG: You receive an "E_INVALIDARG" exception of type 0x80070057 when a ServicedComponent object is activatedvisual Studio
835459BUG: You receive a "failed to create MSI engine" error message when you validate a Windows Installer package on Windows Server 2003visual Studio
833781"Windows cannot unload your registry class file" error message when you log off from a Terminal Services session that is running on a Windows Server 2003 computerWindows Installer
839937The KeBugCheckEx() function causes a system reset on multiprocessor Windows Server 2003-based computersWindows Installer
843186The Winmgmt.exe process stops responding when you run a custom WMI decoupled provider program in Windows 2000WMI
819064You receive an "Invalid Class" error message when you use a WDM methodWMI
821234WMI decoupled provider does not forward statusWMI
823442"x80041001- Generic Failure" error message is returned in WMI HiPerf provider when you use Windows Server 2003WMI
823778You receive an error message when you use WMI to enumerate the CD-ROM or DVD-ROM drives that are installed on your Windows 2000 Server-based computer or on your Windows Server 2003-based computerWMI
824024Win32_DiskDrivePartition Class does not return extended partition informationWMI
824223Script that runs a WMIC command runs slowly, and you cannot specify a custom timeout value for the WMIC /FAILFAST switchWMI
828653Large WMI notification query may cause a quota violationWMI
829994Your Windows Server 2003 computer may experience an access violation in Svchost.exe when it becomes extremely low on resourcesWMI
832479Win32_LogicalDisk does not provide removable disk information in Windows Server 2003WMI
833558WMI decoupled method provider does not return status in Windows Server 2003WMI
834544You cannot modify an instance of a dynamic class with a decoupled WMI provider in Windows Server 2003WMI
835330Post-installation scripts do not install programs successfully when Windows Server 2003 is installed from a Sysprep imageWMI
835438Wmiprvse.exe crashes in low-memory conditions in Windows Server 2003WMI
836802"Not Supported (0x8004100C)" error message when you run a query in WMI under Windows Server 2003WMI
870775You have problems when you try to install or use 32-bit programs that use WMI in Windows Server 2003 64-Bit Enterprise EditionWMI
873406Many RPC calls to a global catalog occur in a distributed Windows Server 2003 environmentWMI
885827Some memory-related results that are returned from the Win32_OperatingSystem WMI class are incorrect in Windows 2000 and in Windows Server 2003WMI
891011ขนาดของแฟ้ม Framework.log เกินกว่ามูลค่าที่มีการตั้งค่าสำหรับขนาดสูงสุดของแฟ้มบันทึก subkey รายการเมื่อคุณใช้ WMI บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003WMI
892294แบบสอบถามการแจ้งเตือนเหตุการณ์ WMI ไม่พบการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้ใช้ใน Windows 2000 หรือ Windows Server 2003WMI
889706คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณทำธุรกรรมที่แจกจ่ายเมื่อคุณมีเซิร์ฟเวอร์เสมือน SQL Server 2000 ในระบบแบบคลัสเตอร์ Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 824721 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbservicepack kbwinserv2003sp1fix kbtshoot kbinfo kbmt KB824721 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:824721

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com