รายการรหัสข้อผิดพลาดสำหรับการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์หรือเชื่อมต่อ VPN

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 824864 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้แสดงรหัสข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับเมื่อคุณใช้ Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003 กับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์หรือเชื่อมต่อ VPN

หมายเหตุ รหัสข้อผิดพลาดกับตัวเลขที่สูงกว่า 900 จะสามารถเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณกำลังพยายามเชื่อมต่อไปยังสายงานการผลิตและเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงระยะไกลที่กำลังเรียกใช้ Windows 2000 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยรหัสข้อผิดพลาดสำหรับการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์หรือเชื่อมต่อ VPN:

600
การดำเนินการที่ค้างอยู่

601
หมายเลขอ้างอิงพอร์ตไม่ถูกต้อง

602
พอร์ตเปิดอยู่แล้ว

603
บัฟเฟอร์ของตัวเรียกมีขนาดเล็กเกินไป

604
ข้อมูลที่ระบุไม่ถูกต้อง

605
ไม่สามารถตั้งค่าข้อมูลการพอร์ต

606
ไม่ได้เชื่อมต่อกับพอร์ต

607
เหตุการณ์ไม่ถูกต้อง

608
อุปกรณ์ไม่มีอยู่

609
ชนิดของอุปกรณ์ไม่มีอยู่

610
บัฟเฟอร์ไม่ถูกต้อง

611
กระบวนการผลิตไม่พร้อมใช้งาน

612
กระบวนการผลิตจะไม่มีการปันส่วน

613
ระบุของการบีบอัดไม่ถูกต้อง

614
ออกจากบัฟเฟอร์

615
ไม่พบพอร์ต

616
การร้องขอแบบอะซิงโครนัสค้างอยู่

617
พอร์ตหรืออุปกรณ์ถูกถอดสายเรียบร้อยแล้ว

618
พอร์ตไม่ได้เปิด

619
ไม่ได้เชื่อมต่อกับพอร์ต

620
ไม่มีปลายทางอยู่

621
ไม่สามารถเปิดแฟ้มสมุดโทรศัพท์

622
ไม่สามารถโหลดแฟ้มสมุดโทรศัพท์

623
ไม่พบรายการสมุดโทรศัพท์

624
ไม่สามารถเขียนแฟ้มสมุดโทรศัพท์

625
ข้อมูลไม่ถูกต้องที่พบในสมุดโทรศัพท์

626
ไม่สามารถโหลดสตริงที่

627
ไม่พบคีย์

628
พอร์ตถูกตัดการเชื่อมต่อ

629
พอร์ตถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ โดยคอมพิวเตอร์ระยะไกล

630
พอร์ตถูกยกเลิกการเชื่อมต่อเนื่องจากฮาร์ดแวร์ล้มเหลว

631
พอร์ตถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ โดยผู้ใช้

632
ขนาดโครงสร้างไม่ถูกต้อง

633
พอร์ตที่ถูกใช้อยู่แล้ว หรือไม่ได้รับการกำหนดค่าสำหรับการเข้าถึงระยะไกลตมี

634
ไม่สามารถลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนเครือข่ายระยะไกล

635
ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก

636
อุปกรณ์ไม่ถูกต้องถูกแนบกับพอร์ต

637
ไม่สามารถแปลงสายอักขระ

638
การร้องขอหมดเวลา

639
ไม่มีแบบอะซิงโครนัสสุทธิพร้อมใช้งาน

640
มีข้อผิดพลาดของ NetBIOS เกิดขึ้น

641
เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากร NetBIOS ที่จำเป็นสำหรับการสนับสนุนไคลเอ็นต์

642
หนึ่งในชื่อ NetBIOS ของคุณได้ลงทะเบียนบนเครือข่ายระยะไกล

643
อะแดปเตอร์เครือข่ายที่เซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว

644
คุณจะไม่ได้รับหน้าต่างแบบผุดขึ้นของข้อความบนเครือข่าย

645
ข้อผิดพลาดในการรับรองความถูกต้องภายใน

646
บัญชีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบในเวลานี้ของวัน

647
บัญชีผู้ใช้ถูกปิดใช้งาน

648
รหัสผ่านหมดอายุแล้ว

649
บัญชีผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงระยะไกล

650
เซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงระยะไกลไม่ตอบสนอง

651
โมเด็มของคุณ (หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ) มีรายงานข้อผิดพลาด

652
การตอบสนองจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก

653
ไม่พบแมโครที่กำหนดสำหรับอุปกรณ์ในอุปกรณ์ส่วนแฟ้ม INF

654
คำสั่งหรือการตอบสนองในอุปกรณ์ส่วนแฟ้ม INF ที่อ้างอิงถึงแมโครที่มีไม่เป็นที่รู้จัก

655
ไม่พบแมโค<message>ในอุปกรณ์ส่วนแฟ้ม INF</message>

656
แมโค<defaultoff>ในอุปกรณ์ส่วนแฟ้ม INF ที่ประกอบด้วยแมโครที่ไม่ได้กำหนดไว้มี</defaultoff>

657
แฟ้ม.inf ของอุปกรณ์ไม่สามารถเปิดแฟ้ม INF

658
ชื่ออุปกรณ์ในอุปกรณ์INF หรือสื่อแฟ้ม INI ยาวเกินไป

659
สื่อแฟ้ม INI อ้างถึงเป็นชื่ออุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก

660
แฟ้ม.inf ของอุปกรณ์แฟ้ม INF ที่ประกอบด้วยไม่มีการตอบสนองสำหรับคำสั่ง

661
แฟ้ม.inf ของอุปกรณ์แฟ้ม INF ไม่มีคำสั่ง

662
มีความพยายามในการตั้งค่าแมโครที่ไม่อยู่ในรายการในอุปกรณ์ส่วนแฟ้ม INF

663
สื่อแฟ้ม INI อ้างอิงไปยังชนิดของอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก

664
ไม่สามารถจัดสรรหน่วยความจำ

665
พอร์ตไม่ได้ถูกกำหนดค่าสำหรับการเข้าถึงระยะไกล

666
โมเด็มของคุณ (หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ) ไม่ทำงาน

667
ไม่สามารถอ่านสื่อแฟ้ม INI

668
ลบการเชื่อมต่อ

669
พารามิเตอร์การใช้งานในสื่อแฟ้ม INI ไม่ถูกต้อง

670
ไม่สามารถอ่านชื่อส่วนจากสื่อแฟ้ม INI

671
ไม่สามารถอ่านชนิดอุปกรณ์จากสื่อแฟ้ม INI

672
ไม่สามารถอ่านชื่ออุปกรณ์จากสื่อแฟ้ม INI

673
ไม่สามารถอ่านการใช้งานจากสื่อแฟ้ม INI

674
ไม่สามารถอ่านอัตรา BPS การเชื่อมต่อสูงสุดจากสื่อแฟ้ม INI

675
ไม่สามารถอ่านบริษัทขนส่งสูงสุดอัตรา BPS จากสื่อแฟ้ม INI

676
สายไม่ว่าง

677
มีผู้รับสายแทนโมเด็ม

678
ไม่มีการตอบรับ

679
ไม่สามารถตรวจหาสัญญาณพาห์

680
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อยู่

681
อุปกรณ์รายงานข้อผิดพลาดทั่วไป

682
ข้อผิดพลาด SECTIONNAME การเขียน

683
DEVICETYPE เขียนข้อผิดพลาด

684
ชื่ออุปกรณ์เขียนข้อผิดพลาด

685
ข้อผิดพลาด MAXCONNECTBPS การเขียน

686
ข้อผิดพลาด MAXCARRIERBPS การเขียน

687
ข้อผิดพลาดในการใช้งานการเขียน

688
ข้อผิดพลาด DEFAULTOFF การเขียน

689
ข้อผิดพลาด DEFAULTOFF การอ่าน

690
ข้อผิดพลาดแฟ้ม INI ว่างเปล่า

691
การเข้าถึงถูกปฏิเสธเนื่องจากชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องบนโดเมน

692
พอร์ ตหรือแนบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไม่

693
ข้อผิดพลาดในแมโครที่ไม่ไบนารี

694
ไม่พบข้อผิดพลาด

695
เครื่องจักรสถานะข้อผิดพลาดที่ไม่ได้เริ่มต้น

696
เครื่องจักรข้อผิดพลาดสถานะเริ่มต้นแล้ว

697
ข้อผิดพลาดการตอบสนองบางส่วนมีการวนรอบ

698
ชื่อคีย์ตอบสนองในอุปกรณ์แฟ้ม INF ไม่อยู่ในรูปแบบที่คาดไว้

699
การตอบสนองของอุปกรณ์ทำให้บัฟเฟอร์เกิน

700
คำสั่งที่ขยายในอุปกรณ์แฟ้ม INF ที่ยาวเกินไป

701
ย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอัตรา BPS ไม่ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมควบคุม COM

702
ตอบสนองของอุปกรณ์รับไม่คาดคิด

703
โหมดโต้ตอบข้อผิดพลาด

704
หมายเลขติดต่อกลับที่ไม่ถูกต้องของข้อผิดพลาด

705
ข้อผิดพลาด

706
ข้อผิดพลาด INITBPS การเขียน

707
การวินิจฉัย x.25

708
บัญชีหมดอายุแล้ว

709
การเกิดข้อผิดพลาดเปลี่ยนรหัสผ่านบนโดเมน

710
พบข้อผิดพลาดลำดับเกินขณะกำลังสื่อสารกับโมเด็มของคุณ

711
เตรียมใช้งาน RasMan ล้มเหลว ตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์

712
พอร์ต Biplex กำลังเตรียมใช้งาน กรุณารอสักครู่ และเรียกเลขหมายใหม่

713
ไม่มีสาย ISDN ที่พร้อมใช้งานได้

714
สถานี ISDN ไม่เพียงพอจะพร้อมใช้งานจะทำการโทร

715
ข้อผิดพลาดที่มากเกินไปเกิดขึ้นเนื่องจากคุณภาพของสายโทรศัพท์ไม่ดี

716
การกำหนดค่า IP การเข้าถึงระยะไกลไม่สามารถใช้งาน

717
ไม่มีที่อยู่ IP จะพร้อมใช้งานในประเภทการผลิตแบบคงที่ของที่อยู่ IP เข้าถึงระยะไกล

718
หมดเวลา PPP

719
PPP สิ้นสุดลง โดยคอมพิวเตอร์ระยะไกล

720
ไม่มี PPP ควบคุมรโตตั้งค่าคอนฟิก

721
เพียร์ PPP ระยะไกลไม่ตอบสนอง

722
แพคเก็ต PPP ไม่ถูกต้อง

723
หมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งคำนำหน้าและคำต่อท้าย ยาวเกินไป

724
โพรโทคอล IPX ไม่สามารถเรียกเลขหมายออกบนพอร์ตได้เนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่มีเราเตอร์ IPX

725
โพรโทคอล IPX ไม่สามารถเรียกเลขหมายในบนพอร์ตได้เนื่องจากไม่มีการติดตั้งเราเตอร์ IPX

726
ไม่สามารถใช้โพรโทคอล IPX สำหรับการเรียกสายออกมากกว่าหนึ่งพอร์ตในแต่ละครั้ง

727
ไม่สามารถเข้าถึง TCPCFGDLL

728
ไม่สามารถค้นหา IP อะแด็ปการเข้าถึงระยะไกล

729
ไม่สามารถใช้จัดยกเว้นว่ามีการติดตั้งโพรโทคอล IP 730
การลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ไม่สมบูรณ์

731
ไม่มีการกำหนดค่าโพรโทคอล

732
การเจรจา PPP ไม่บรรจบกัน

733
โพรโทคอลควบคุม PPP สำหรับโพรโทคอลนี้เครือข่ายไม่พร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์

734
โพรโทคอลการควบคุมการเชื่อมโยง PPP สิ้นสุดลง...

735
อยู่ที่ร้องขอถูกปฏิเสธ โดยเซิร์ฟเวอร์...

736
คอมพิวเตอร์ระยะไกลสิ้นสุดลงโพรโทคอลในการควบคุม

737
ตรวจพบการวนรอบ...

738
เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้กำหนดอยู่

739
เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลไม่สามารถใช้รหัสผ่านการเข้ารหัสลับของ Windows NT

740
อุปกรณ์ TAPI ที่กำหนดค่าสำหรับการเข้าถึงระยะไกลล้มเหลวในการเตรียมใช้งาน หรือไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง

741
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่สนับสนุนการเข้ารหัสลับ

742
เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลไม่สนับสนุนการเข้ารหัสลับ

743
เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลจำเป็นต้องมีการเข้ารหัสลับ

744
ไม่สามารถใช้หมายเลขสุทธิ IPX ที่กำหนด โดยเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์

745
ERROR_INVALID_SMM

746
ERROR_SMM_UNINITIALIZED

747
ERROR_NO_MAC_FOR_PORT

748
ERROR_SMM_TIMEOUT

749
ERROR_BAD_PHONE_NUMBER

750
ERROR_WRONG_MODULE

751
หมายเลขติดต่อกลับประกอบด้วยอักขระไม่ถูกต้อง อนุญาตให้ใช้เฉพาะอักขระ 18 ต่อไปนี้: 0 ถึง 9, T, P, W (), -, และช่องว่าง

752
พบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ขณะประมวลผลสคริปต์

753
ไม่สามารถเชื่อมต่อการเชื่อมต่อได้เนื่องจากถูกสร้าง โดยเราเตอร์แบบหลายโพรโทคอ

754
ระบบไม่พบกลุ่มการเชื่อมโยงแบบหลาย

755
ระบบไม่สามารถทำการเรียกเลขหมายแบบอัตโนมัติเนื่องจากการเชื่อมต่อนี้มีการเรียกแบบกำหนดเองที่ระบุ

756
การเชื่อมต่อนี้มีอยู่แล้วที่เรียก

757
บริการการเข้าถึงระยะไกลไม่สามารถเริ่มโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเพิ่มเติมจะอยู่ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์

758
แล้วเปิดใช้งาน Internet Connection Sharing บนการเชื่อมต่อ

759
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะตั้งค่า Internet Connection Sharing ที่มีอยู่มีการเปลี่ยนแปลง

760
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังเปิดใช้งานความสามารถในสายงานการผลิต

761
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะที่ Internet Connection Sharing ถูกเปิดใช้งานสำหรับการเชื่อมต่อ

762
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะที่เครือข่ายท้องถิ่นกำลังจัดโครงแบบสำหรับใช้ร่วมกัน

763
Internet Connection Sharing ไม่สามารถเปิด มีมากกว่าหนึ่งการเชื่อมต่อ LAN อื่นนอกเหนือจากการเชื่อมต่อสามารถใช้ร่วมกันอยู่

764
ไม่มีเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดถูกติดตั้งไว้

765
Internet Connection Sharing ไม่สามารถเปิด การเชื่อมต่อ LAN ถูกกำหนดค่า ด้วยอยู่ IP ที่จำเป็นสำหรับการกำหนดที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ

766
ไม่พบใบรับรอง การเชื่อมต่อที่ใช้โพรโทคอล L2TP ผ่าน IPSec ต้องมีการติดตั้งใบรับรองเครื่องจักร หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าใบรับรองคอมพิวเตอร์

767
Internet Connection Sharing ไม่สามารถเปิด การเชื่อมต่อ LAN ที่เลือกเป็นเครือข่ายส่วนตัวมีที่อยู่ IP มากกว่าหนึ่งการกำหนดค่า โปรดกำหนดค่าการเชื่อมต่อ LAN มีอยู่ IP เดียวก่อนเปิดใช้งาน Internet Connection Sharing

768
ความพยายามในการเชื่อมต่อล้มเหลวเนื่องจากความล้มเหลวของการเข้ารหัสลับข้อมูล

769
ระบุปลายทางไม่สามารถเข้าถึง

770
คอมพิวเตอร์ระยะไกลปฏิเสธความพยายามในการเชื่อมต่อ

771
ความพยายามในการเชื่อมต่อล้มเหลวเนื่องจากเครือข่ายไม่ว่าง

772
ฮาร์ดแวร์เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ระยะไกลไม่เข้ากันกับชนิดของการเรียกที่ร้องขอ

773
ความพยายามในการเชื่อมต่อล้มเหลวเนื่องจากเลขหมายปลายทางมีการเปลี่ยนแปลง

774
ความพยายามในการเชื่อมต่อล้มเหลวเนื่องจากความล้มเหลวชั่วคราว ลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

775
การเรียกถูกยับยั้ง โดยคอมพิวเตอร์ระยะไกล

776
การเรียกไม่สามารถเชื่อมต่อได้เนื่องจากคอมพิวเตอร์ระยะไกลเรียกคุณลักษณะการห้ามรบกวน

777
ความพยายามในการเชื่อมต่อล้มเหลวเนื่องจากโมเด็ม (หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลไม่ได้งาน

778
ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของเซิร์ฟเวอร์

779
เมื่อต้องการเรียกเลขหมายออกโดยใช้การเชื่อมต่อนี้ คุณต้องใช้สมาร์ทการ์ด

780
ฟังก์ชันการพยายามทำไม่ถูกต้องสำหรับการเชื่อมต่อนี้

781
การเชื่อมต่อที่จำเป็นต้องมีใบรับรอง และตรวจพบใบรับรองที่ไม่ถูกต้อง สำหรับความช่วยเหลือ คลิกข้อมูลเพิ่มเติม หรือค้นที่ศูนย์ช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับหมายเลขข้อผิดพลาดนี้

782
Internet Connection Sharing (ICS และไฟร์วอลล์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ICF ไม่สามารถเปิดใช้ได้เนื่องจากสายงานการผลิต และมีการเปิดใช้การเข้าถึงระยะไกลบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ เปิดใช้งาน ICS หรือ ICF การใช้กำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกล ICS หรือ ICF ดูบริการช่วยเหลือและสนับสนุน

783
Internet Connection Sharing ไม่สามารถเปิด การเชื่อมต่อ LAN ที่เลือกเป็นเครือข่ายส่วนตัวไม่มีอยู่ หรือถูกยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่าย โปรดตรวจสอบว่า มีการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ LAN ก่อนเปิดใช้งาน Internet Connection Sharing

784
คุณไม่สามารถเรียกใช้การเชื่อมต่อนี้ในเวลาเข้าสู่ระบบ เนื่องจากได้ถูกกำหนดค่าให้ใช้ชื่อผู้ใช้อื่นที่ไม่ใช่อยู่บนสมาร์ทการ์ด ถ้าคุณต้องการใช้งานในขณะที่เข้าสู่ระบบ คุณต้องกำหนดค่าให้ใช้ชื่อผู้ใช้บนสมาร์ทการ์ด

785
คุณไม่สามารถเรียกใช้การเชื่อมต่อนี้ในเวลาเข้าสู่ระบบ เนื่องจากไม่มีการกำหนดค่าให้ใช้สมาร์ทการ์ด ถ้าคุณต้องการใช้งานในขณะที่เข้าสู่ระบบ คุณต้องแก้ไขคุณสมบัติของการเชื่อมต่อนี้เพื่อที่จะใช้สมาร์ทการ์ด

786
ความพยายามในการเชื่อมต่อ L2TP ล้มเหลวเนื่องจากไม่มีใบรับรองเครื่องที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับการรับรองความถูกต้องของความปลอดภัย

787
ความพยายามในการเชื่อมต่อ L2TP ล้มเหลวเนื่องจากเลเยอร์ความปลอดภัยไม่สามารถรับรองความถูกต้องคอมพิวเตอร์ระยะไกล

788
ความพยายามในการเชื่อมต่อ L2TP ล้มเหลวเนื่องจากเลเยอร์ความปลอดภัยไม่สามารถเจรจาพารามิเตอร์ที่เข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์ระยะไกล

789
ความพยายามในการเชื่อมต่อ L2TP ล้มเหลวเนื่องจากเลเยอร์ความปลอดภัยพบข้อผิดพลาดในการประมวลผลระหว่างการเริ่มเจรจากับคอมพิวเตอร์ระยะไกล

790
ความพยายามในการเชื่อมต่อ L2TP ล้มเหลวเนื่องจากการตรวจสอบใบรับรองบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลล้มเหลว

791
ความพยายามในการเชื่อมต่อ L2TP ล้มเหลวเนื่องจากไม่พบนโยบายความปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อ

792
ความพยายามในการเชื่อมต่อ L2TP ล้มเหลวเนื่องจากการเจรจาความปลอดภัยหมดเวลา

793
ความพยายามในการเชื่อมต่อ L2TP ล้มเหลวเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดขณะกำลังเจรจาความปลอดภัย

794
แอตทริบิวต์ล้อมรัศมีโพรโทคอลสำหรับผู้ใช้นี้ไม่ใช่ PPP

795
แอตทริบิวต์ทันเนลชนิดรัศมีสำหรับผู้ใช้นี้ไม่ถูกต้อง

796
แอตทริบิวต์รัศมีชนิดการบริการสำหรับผู้ใช้นี้ไม่ใช่ Framed หรือล้อมเรียกกลับ

797
ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้เนื่องจากไม่พบโมเด็ม หรือโมเด็มไม่ว่าง สำหรับความช่วยเหลือ คลิกข้อมูลเพิ่มเติม หรือค้นที่ศูนย์ช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับหมายเลขข้อผิดพลาดนี้

798
ไม่พบใบรับรองที่สามารถใช้ได้กับโพรโทคอลการรับรองความถูกต้องนี้สามารถขยายได้

799
Internet Connection Sharing (ICS ไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากมีข้อขัดแย้งที่อยู่ IP บนเครือข่ายได้ ICS ต้องการโฮสต์กำหนดค่าให้ใช้ 192.168.0.1 โปรดตรวจสอบว่า ไม่มีไคลเอ็นต์อื่นบนเครือข่ายถูกกำหนดค่าให้ใช้ 192.168.0.1

800
ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อ VPN เซิร์ฟเวอร์ VPN อาจไม่สามารถเข้าถึง หรือพารามิเตอร์ความปลอดภัยอาจไม่ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องสำหรับการเชื่อมต่อนี้

801
การเชื่อมต่อนี้ถูกกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึง แต่ Windows ไม่สามารถตรวจสอบใบรับรองดิจิทัลที่เซิร์ฟเวอร์ส่ง

802
ไม่รู้จักการ์ดนำมา กรุณาตรวจสอบว่า ได้ถูกใส่การ์ดอย่างถูกต้อง และแน่นพอดี

803
การกำหนดค่า PEAP ที่เก็บอยู่ในเซสชันคุกกี้ไม่ตรงกับการกำหนดค่าเซสชันปัจจุบัน

804
ข้อมูลเฉพาะตัว PEAP เก็บอยู่ในเซสชันคุกกี้ไม่ตรงกับข้อมูลเฉพาะตัวปัจจุบัน

805
คุณไม่สามารถเรียกใช้การเชื่อมต่อนี้ในเวลาเข้าสู่ระบบ เนื่องจากมีการกำหนดค่าเพื่อใช้เข้าสู่ระบบของผู้ใช้

900
เราเตอร์ไม่ทำงาน

901
อินเทอร์เฟซเชื่อมต่ออยู่แล้ว

902
ไม่รู้จักตัวระบุของโพรโทคอลที่ระบุไปยังเราเตอร์

903
ตัวจัดการการอินเทอร์เฟซการเรียกเลขหมายตามคำขอไม่ทำงาน

904
อินเทอร์เฟซที่ มีชื่อนี้ได้ลงทะเบียนกับเราเตอร์

905
อินเทอร์เฟซที่ มีชื่อนี้ไม่ได้ลงทะเบียนกับเราเตอร์

906
อินเทอร์เฟซไม่ถูกเชื่อมต่อ

907
การหยุดการโพรโทคอลที่ระบุ

908
อินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อ และจึง ไม่สามารถลบ

909
ข้อมูลประจำตัวของอินเทอร์เฟซไม่มีการตั้งไว้

910
อินเทอร์เฟซนี้อยู่แล้วในกระบวนการการเชื่อมต่อ

911
การปรับปรุงข้อมูลสายงานการผลิตบนอินเทอร์เฟซนี้อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่แล้ว

912
กำหนดค่าอินเทอร์เฟซที่ไม่ถูกต้อง มีอินเทอร์เฟสอื่นที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซเดียวกันบนเราเตอร์ระยะไกล อยู่แล้ว

913
ไคลเอนต์การเข้าถึงระยะไกลที่พยายามเชื่อมต่อผ่านพอร์ตที่ถูกจองสำหรับเราเตอร์เท่านั้น

914
เราเตอร์เรียกเลขหมายตามคำขอที่พยายามเชื่อมต่อผ่านพอร์ตที่ถูกจองสำหรับไคลเอนต์การเข้าถึงระยะไกลเท่านั้น

915
อินเทอร์เฟซของไคลเอ็นต์ มีชื่อนี้อยู่แล้ว และถูกเชื่อมต่ออยู่ในขณะนี้

916
อินเทอร์เฟซอยู่ในสถานะถูกปิดใช้งาน

917
โพรโทคอลการรับรองความถูกต้องถูกปฏิเสธ โดยเพียร์แบบระยะไกล

918
มีโพรโทคอลการรับรองความถูกต้องไม่พร้อมใช้งาน

919
คอมพิวเตอร์ระยะไกลปฏิเสธที่จะถูกรับรองความถูกต้องโดยใช้โพรโทคอลในการรับรองความถูกต้องที่กำหนดค่าไว้ บรรทัดถูกตัด

920
บัญชีผู้ใช้ระยะไกลไม่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงระยะไกล

921
บัญชีผู้ใช้ระยะไกลหมดอายุแล้ว

922
บัญชีผู้ใช้ระยะไกลถูกปิดใช้งาน

923
บัญชีผู้ใช้ระยะไกลไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบในเวลานี้ของวัน

924
เข้าถึงถูกปฏิเสธให้เพียร์แบบระยะไกลได้เนื่องจากชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องบนโดเมน

925
มีพอร์ตที่เปิดใช้งานสายงานการผลิตที่ไม่มีอยู่สำหรับใช้โดยอินเทอร์เฟซการเรียกเลขหมายตามคำขอนี้

926
พอร์ตถูกตัดเนื่องจากไม่มีกิจกรรม

927
อินเทอร์เฟซไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้

928
บริการเรียกเลขหมายตามคำขออยู่ในสถานะหยุดชั่วคราว

929
อินเทอร์เฟซที่ถูกตัด โดยผู้ดูแลระบบ

930
เซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้องที่ไม่ตอบสนองการร้องขอการรับรองความถูกต้องในเวลาเหมาะสม

931
มาถึงจำนวนสูงสุดของพอร์ตที่อนุญาตให้ใช้ในการเชื่อมต่อ multilinked แล้ว

932
ถึงขีดจำกัดเวลาการเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้แล้ว

933
ถึงขีดจำกัดสูงสุดจำนวน LAN อินเทอร์เฟซที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว

934
ถึงขีดจำกัดสูงสุดในหมายเลขของอินเทอร์เฟซการเรียกเลขหมายตามคำขอได้รับการสนับสนุนแล้ว

935
ถึงขีดจำกัดสูงสุดจำนวนไคลเอนต์การเข้าถึงระยะไกลที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว

936
พอร์ตถูกตัดเนื่องจากนโยบาย BAP

937
เนื่องจากชนิดของการเชื่อมต่ออื่นกำลังใช้ การเชื่อมต่อขาเข้าไม่สามารถยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อของคุณ

938
ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ RADIUS เป็นตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย

939
ได้รับการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องจากเซิร์ฟเวอร์ RADIUS รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีกำหนดรหัสผ่านสำหรับเซิร์ฟเวอร์ RADIUS ลับเล็กอย่างถูกต้อง

940
คุณไม่มีสิทธิ์ในการเชื่อมต่อในขณะนี้

941
คุณไม่มีสิทธิ์ในการเชื่อมต่อโดยใช้อุปกรณ์ชนิดปัจจุบัน

942
คุณไม่มีสิทธิ์ในการเชื่อมต่อโดยใช้โพรโทคอลในการรับรองความถูกต้องที่เลือก

943
BAP ที่ถูกต้องสำหรับผู้ใช้นี้

944
ไม่อนุญาตให้อินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อในขณะนี้

945
การกำหนดค่าเราเตอร์ที่บันทึกไว้ไม่เข้ากันกับเราเตอร์ปัจจุบัน

946
RemoteAccess ตรวจพบบัญชีผู้ใช้รูปแบบเก่าที่จะไม่ถูกย้ายโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการย้ายข้อมูลเหล่านี้ด้วยตนเอง เรียกใช้กับ XXXX

948
การขนส่งถูกติดตั้งกับเราเตอร์แล้ว

949
ได้รับความยาวของลายเซ็นไม่ถูกต้องในแพคเก็ตจากเซิร์ฟเวอร์ RADIUS

950
ได้รับลายเซ็นไม่ถูกต้องในแพคเก็ตจากเซิร์ฟเวอร์ RADIUS

951
ไม่ได้รับลายเซ็นพร้อมกับ EAPMessage จากเซิร์ฟเวอร์ RADIUS

952
ได้รับแพคเก็ต มีความยาวไม่ถูกต้องหรือรหัสจากเซิร์ฟเวอร์ RADIUS

953
ได้รับแพคเก็ตที่ มีแอตทริบิวต์มีความยาวไม่ถูกต้องจากเซิร์ฟเวอร์ RADIUS

954
ได้รับแพคเก็ตที่ไม่ถูกต้องจากเซิร์ฟเวอร์ RADIUS

955
รับรองความถูกต้องตรงกับในแพคเก็ตจากเซิร์ฟเวอร์ RADIUS

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 824864 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbfirewall kbwinservnetwork kbnetwork kbinfo kbmt KB824864 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:824864

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com