תיאור התכולה של חבילת עדכוני התוכנה של Windows XP Service Pack 2 ו-Windows Server 2003

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 824994 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר מדוע עדכוני תוכנה עבור אחד או יותר מן המוצרים המופיעים בסעיף "חל על" מכילים שני עותקים או יותר של אותם קבצים. עדכוני תוכנה אלו כוללים:
 • עדכוני אבטחה
 • עדכונים קריטיים
 • עדכונים
 • אוספי עדכונים
 • מנהלי התקנים
 • ערכות Feature Pack
מאמר זה גם מתאר כיצד לקבוע אילו קבצים מתאימים עבור מחשב מסוים.

מידע נוסף

Microsoft יוצרת עדכוני תוכנה עבור מוצרים המופיעים בסעיף "חל על" בשתי סביבות פיתוח שונות. עדכוני תוכנה המטפלים בבעיות קריטיות נפוצות כמו פגיעויות אבטחה ואשר מופצים בהיקף רחב על ידי Microsoft ידועים גם בשם General Distribution Releases ?(GDR). עדכוני תוכנה אלו כוללים:
 • עדכוני אבטחה
 • עדכונים קריטיים
 • עדכונים
 • אוספי עדכונים
 • מנהלי התקנים
 • ערכות Feature Pack
עדכוני תוכנה אלו נוצרים בסביבת פיתוח שונה מזו של תיקונים חמים. תיקונים חמים מופצים על ידי שירותי התמיכה במוצר של Microsoft כדי לטפל במצב של לקוח מסוים. תיקונים חמים מיוצרים במהירות כדי לספק סיוע מיידי ללקוחות מסוימים של Microsoft. משום כך ייתכן כי תיקונים חמים לא נבדקים באותה יסודיות בה נבדקים עדכוני אבטחה, עדכונים קריטיים, עדכונים, אוספי עדכונים, מנהלי התקנים וערכות Feature Pack.? Microsoft מנהלת סביבות פיתוח שונות על מנת לבודד עדכוני אבטחה, עדכונים קריטיים, עדכונים, אוספי עדכונים, מנהלי התקנים וערכות Feature Pack מפני תיקונים חמים ומפני עבודת הפיתוח השוטפת המבוצעת על ידי Microsoft עבור מהדורות Service Pack עתידיות. תהליך זה ממזער את הסיכון ללקוחות בכך שהוא מאפשר להם להתקין רק תיקונים אשר עונים על בעיות קריטיות נפוצות כמו פגיעויות אבטחה ואשר אינם מכילים קבצי תיקונים חמים.

עדכוני אבטחה, עדכונים קריטיים, עדכונים, אוספי עדכונים, מנהלי התקנים וערכות Feature Pack עבור המוצרים המופיעים בסעיף "חל על" מכילים שני עותקים או יותר של אותם קבצים, לשם תמיכה בשתי סביבות פיתוח שונות אלו עבור כל "נקודה קרדינלית" במחזור ההפצה של המוצר. נקודה קרדינלית קיימת עבור הגירסה המסחרית המקורית של המוצר ועבור כל service pack ?(SPx). עותקי GDR ותיקונים חמים של אותם קבצים נמצאים בתיקיות שונות בחבילת עדכון התוכנה עבור כל נקודה קרדינלית במחזור ההפצה של המוצר. למשל, לפני Service Pack 1? (SP1), עדכוני אבטחה, עדכונים קריטיים, עדכונים, אוספי עדכונים, מנהלי התקנים וערכות Feature Pack עבור Windows Server 2003 מכילים שני עותקים של אותם הקבצים בתיקיות RTMGDR וכן RTMQFE. לאחר הפצת SP1, עדכוני אבטחה, עדכונים קריטיים, עדכונים, אוספי עדכונים, מנהלי התקנים וערכות Feature Pack של Windows Server 2003 עשויים להכיל עותקים של אותם הקבצים בתיקיות RTMGDR ו-RTMQFE וגם בתיקיות SP1GDR ו-SP1QFE. קבצים בתיקיות GDR של <נקודה קרדינלית> מכילים רק תיקונים של המחלקה GDR. קבצים בתיקיות QFE של <נקודה קרדינלית> הם מצטברים ומכילים הן את התיקונים של המחלקה GDR והן את כל התיקונים החמים הקודמים אשר משפיעים על הקבצים הבינאריים הנכללים. מכיוון ש-Microsoft מספקת תמיכה עבור ה-service pack הנוכחי וזה הקודם לו (N וכן N-1), הרי שעדכוני אבטחה, עדכונים קריטיים, עדכונים, אוספי עדכונים, מנהלי התקנים וערכות Feature Pack עשויים להכיל עד שש גירסאות של אותם הקבצים.

בעת התקנת עדכוני אבטחה, עדכונים קריטיים, עדכונים, אוספי עדכונים, מנהלי התקנים או ערכות Feature Pack, מתקין החבילות (Update.exe) בודק האם הקבצים הקיימים שלך הם מהגירסה המסחרית המקורית (RTM)?, SPx, או מסביבת GDR או מסביבת תיקונים חמים. אם כל הקבצים המעודכנים במחשב שלך הם מהגירסה המסחרית המקורית, SPx או מסביבת GDR (לא התקנת בעבר תיקון חם לעדכון אחד הקבצים מאז שנקבעה הנקודה הקרדינלית האחרונה) אזי Update.exe יתקין את הקבצים מתיקיית GDR המתאימה למחשב שלך. אם אחד הקבצים העוברים עדכון במחשב שלך הוא מסביבת התיקונים החמים (התקנת בעבר תיקון חם לעדכון אחד הקבצים מאז שנקבעה הנקודה הקרדינלית האחרונה), אזי Update.exe יתקין את הקבצים מתיקיית QFE המתאימה למחשב שלך.

על מנת לקבוע האם קובץ במחשב שלך הינו מסביבת GDR או מסביבת התיקונים החמים, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, הצבע על חפש ולאחר מכן לחץ על קבצים או תיקיות. לחלופין, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
 2. בתיבה חלק משם הקובץ או כולו, הקלד את שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
 3. בחלונית תוצאות החיפוש, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 4. בכרטיסיה גירסה, לחץ על גירסת קובץ באזור פרטי גירסה נוספים.
הטבלאות הבאות מפרטות את התבניות האפשריות עבור גירסת הקובץ:

Windows Server 2003
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
srv03_rtm.mmmmmm-nnnnתבנית זו מציינת כי הקובץ הוא מהגירסה המסחרית המקורית של המוצר וכי לא עודכן באמצעות עדכון אבטחה, עדכון קריטי, עדכון, אוסף עדכונים, מנהל התקן, ערכת Feature Pack או תיקון חם. עדכוני אבטחה, עדכונים קריטיים, עדכונים, אוספי עדכונים, מנהלי התקנים וערכות Feature Pack יחליפו את הקובץ בגירסת GDR.
srv03_spx_gdr.mmmmmm-nnnnתבנית זו מציינת כי הקובץ נלקח מתוך עדכון אבטחה, עדכון קריטי, עדכון, אוסף עדכונים, מנהל התקנים או ערכת Feature Pack וכי לא עודכן על ידי תיקון חם. זוהי גירסת ה- build המבוסס על SPx עדכוני אבטחה, עדכונים קריטיים, עדכונים, אוספי עדכונים, מנהלי התקנים וערכות Feature Pack יחליפו את הקובץ בגירסת GDR.
srv03_spx_rtm.mmmmmm-nnnnתבנית זו מציינת כי הקובץ הוא מתוך SPx וכי לא עודכן באמצעות עדכון אבטחה, עדכון קריטי, עדכון, אוסף עדכונים, מנהל התקן, ערכת Feature Pack או תיקון חם. עדכוני אבטחה, עדכונים קריטיים, עדכונים, אוספי עדכונים, מנהלי התקנים וערכות Feature Pack יחליפו את הקובץ בגירסת GDR.
srv03_spx_qfe.mmmmmm-nnnnתבנית זו מציינת כי הקובץ הוא מתוך תיקון חם. זוהי גירסת ה- build המבוסס על SPx. עדכוני אבטחה, עדכונים קריטיים, עדכונים, אוספי עדכונים, מנהלי התקנים וערכות Feature Pack יחליפו את הקובץ בגירסת תיקון חם הכוללת גם את תיקון ה-GDR.
Windows XP SP2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
xpclient.mmmmmm-nnnnתבנית זו מציינת כי הקובץ הוא מהגירסה המסחרית המקורית של המוצר וכי לא עודכן באמצעות עדכון אבטחה, עדכון קריטי, עדכון, אוסף עדכונים, מנהל התקן, ערכת Feature Pack או תיקון חם. עדכוני אבטחה, עדכונים קריטיים, עדכונים, אוספי עדכונים, מנהלי התקנים וערכות Feature Pack יחליפו את הקובץ בגירסת GDR.
xpsp_spx_gdr.mmmmmm-nnnnתבנית זו מציינת כי הקובץ נלקח מתוך עדכון אבטחה, עדכון קריטי, עדכון, אוסף עדכונים, מנהל התקנים או ערכת Feature Pack וכי לא עודכן על ידי תיקון חם. עדכוני אבטחה, עדכונים קריטיים, עדכונים, אוספי עדכונים, מנהלי התקנים וערכות Feature Pack יחליפו את הקובץ בגירסת GDR.
xpspx.mmmmmm-nnnnתבנית זו מציינת כי הקובץ הוא מתוך תיקון חם. עדכוני אבטחה, עדכונים קריטיים, עדכונים, אוספי עדכונים, מנהלי התקנים וערכות Feature Pack יחליפו את הקובץ בגירסת תיקון חם הכוללת גם את תיקון ה-GDR.
xpspxrtm.mmmmmm-nnnnתבנית זו מציינת כי הקובץ הוא מתוך SPx וכי לא עודכן באמצעות עדכון אבטחה, עדכון קריטי, עדכון, אוסף עדכונים, מנהל התקן, ערכת Feature Pack או תיקון חם. עדכוני אבטחה, עדכונים קריטיים, עדכונים, אוספי עדכונים, מנהלי התקנים וערכות Feature Pack יחליפו את הקובץ בגירסת GDR.
xpclnt_qfe.mmmmmm-nnnnתבנית זו מציינת כי הקובץ הוא מתוך תיקון חם. עדכוני אבטחה, עדכונים קריטיים, עדכונים, אוספי עדכונים, מנהלי התקנים וערכות Feature Pack יחליפו את הקובץ בגירסת תיקון חם הכוללת גם את תיקון ה-GDR.
xpsp.mmmmmm-nnnnתבנית זו מציינת כי הקובץ הוא מתוך תיקון חם שלפני SP3.? SP 2 נדרש לשם התקנת קובץ זה. עדכוני אבטחה, עדכונים קריטיים, עדכונים, אוספי עדכונים, מנהלי התקנים וערכות Feature Pack יחליפו את הקובץ בגירסת תיקון חם הכוללת גם את תיקון ה-GDR.

כיצד לאכוף את הסתעפות ברירת המחדל ל-QFE בעת ההתקנה

בורר שורת הפקודה ?/B הוא אפשרות המשמשת כחלק מפעולת ההתקנה הפנימית של Update.exe ליצירת הסתעפות. הבורר משנה את הסתעפות ברירת המחדל המשמשת להתקנה של חבילת הסתעפות. כל חבילות GDR נערכות כך שקבצי ה-GDR הבינאריים יהיו הקבצים הבינאריים של ברירת המחדל המותקנים במערכת. המתקין ישתמש בבורר שורת הפקודה ?/B לשם העברת הדרישה למעבר אל הסתעפות ה-QFE.

הבורר ?/B איננו מחייב את המתקין להתקין חבילה בהסתעפות זו או אחרת. הבורר רק משנה את ההסתעפות שבה מתחילה התוכנית לבדוק את ההסתעפות ממנה תבוצע ההתקנה. התוכנית בוחרת להתקין את הגירסה המתאימה ביותר של הקבצים הבינאריים הזמינים במערכת. נניח, לדוגמה, מערכת המכילה חלקי QFE אשר חופפים לחבילת GDR שאותה אתה מתקין. אם תתקין את החבילה באמצעות הבורר ?/b:RTMGDR, עדיין תישאר עם הקבצים הבינאריים של הסתעפות QFE. הסתעפות QFE היא בדרך כלל ההסתעפות הגבוהה ביותר. לפיכך, כאשר תתקין את החבילה באמצעות הבורר ?/b:RTMQFE, ייאכף עליך בדרך כלל מעבר להסתעפות QFE.

שים לב הטקסט המופיע לאחר הבורר ?/b חייב להשתמש בשם ההסתעפות כפי שהוא מופיע בחבילה עצמה. הטקסט משתמש בתבנית הבאה.
 • Windows XP
  QFE WindowsXp-KB826939-x86-ENU.exe /b:SP2QFE נקודה קרדינלית
 • Windows Server 2003
  QFE WindowsServer2003-KB826939-x86-ENU.exe /b:RTMQFE נקודה קרדינלית
הטבלה שלהלן מסכמת את האופן בו משנה הבחירה בהסתעפות ברירת המחדל את התנהגות המתקין עבור מצבי מערכת שונים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
חבילה להתקנהGDR (n)?GDR (n-1)? QFE (n)?QFE (n-1)?
GDR (n)?GDR(n)? מותקןGDR(n)? מותקןQFE(n)? מותקןQFE(n)? מותקן
QFE נקודה קרדינליתGDR (n) /b:?QFE(n)? מותקןQFE(n)? מותקןQFE(n)? מותקןQFE(n)? מותקן
GDR (n-1)?GDR(n)? מותקןGDR(n-1)? מותקןQFE(n)? מותקןQFE(n-1)? מותקן
QFE נקודה קרדינליתGDR (n-1) /b:?QFE(n)? מותקןQFE(n-1)? מותקןQFE(n)? מותקןQFE(n-1)? מותקן
QFE (n)?QFE(n)? מותקןQFE(n)? מותקןQFE(n)? מותקןQFE(n)? מותקן
GDR נקודה קרדינליתQFE (n) /b:?QFE(n)? מותקןQFE(n)? מותקןQFE(n)? מותקןQFE(n)? מותקן
QFE (n-1)?QFE(n)? מותקןQFE(n-1)? מותקןQFE(n)? מותקןQFE(n-1)? מותקן
GDR נקודה קרדינליתQFE (n-1) /b:?QFE(n)? מותקןQFE(n-1)? מותקןQFE(n)? מותקןQFE(n-1)? מותקן
אזהרה אין אפשרות להשתמש בבורר ?/b לשם התקנת הסתעפות GDR של חבילה בנוכחות חבילת QFE המכילה קבצים בינאריים חופפים.

הערות
 • תיקונים של המחלקה GDR נכללים בקבצי תיקונים חמים, אולם תיקונים חמים אינם נכללים בקבצים של גירסת GDR.
 • גירסאות GDR ותיקון חם של קובץ מסוים בעדכון אבטחה, עדכון קריטי, עדכון, אוסף עדכונים, מנהל התקן או ערכת Feature Pack יהיו בדרך כלל בעלי מספרי גירסה זהים. אם מספרי הגירסה שונים, אזי קובץ התיקון החם יהיה בעל מספר גירסה מאוחר יותר. עובדה זו מציינת שקובץ התיקון החם מכיל תיקון חם אשר נוצר לאחר התיקון של המחלקה GDR.
 • קבצי גירסת GDR מותקנים כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • הקבצים במחשב שלך הם הגירסאות המסחריות המקוריות (srv03_rtm.mmmmmm-nnnn או xpclient.mmmmmm-nnnn).
  • הקבצים במחשב שלך הם גירסאות Service Pack ?(srv03_spx.mmmmmm-nnnn או xpspx.mmmmmm-nnnn).
  • הקבצים במחשב שלך הם גירסאות GDR ?(srv03_gdr.mmmmmm-nnnn, xpsp_spx_gdr.mmmmmm-nnnn).
 • כאשר עדכון אבטחה, עדכון קריטי, עדכון, אוסף עדכונים, מנהל התקן או ערכת Feature Pack מתקינים קבצים מגירסת GDR, קבצי התיקון החם מועתקים גם הם לתיקייה ?%windir%\$hf_mig$?. פעולה זו תומכת בהעברה לקבצים המתאימים אם בשלב מאוחר יותר תתקין תיקון חם או Service Pack הכוללים גירסאות מוקדמות יותר של קבצים אלה. בחן, למשל, את התרחיש הבא:
  1. אתה מחיל עדכון אבטחה המתקין גירסת GDR של File.dll שמספרה 5.2.3790.1000 ומעתיק גירסת תיקון חם של File.dll שמספרה 5.2.3790.1000 לתיקייה ?%windir%\$hf_mig$?.
  2. אתה מחיל תיקון חם הכולל גירסת תיקון חם של File.dll שמספרה 5.2.3790.0000.
  בתרחיש זה, התקנת התיקון החם בשלב 2 מתקינה את גירסת התיקון החם של File.dll (גירסה מספר 5.2.3790.1000) מהתיקייה ?%windir%\$hf_mig$? במקום את גירסת התיקון החם של File.dll (גירסה מספר 5.2.3790.0000) מחבילת התיקון החם.
 • קבצי תיקון חם מותקנים רק כאשר הקבצים במחשב שלך הם גירסאות תיקון חם (srv03_qfe.mmmmmm-nnnn, xpsp.mmmmmm-nnnn, או xpclnt_qfe.mmmmmm-nnnn) או שהם תלויים בקבצים של גירסאות תיקון חם אחרות.
 • חבילות תיקון חם של Windows Server 2003 מכילות רק קבצים בעלי גירסאות קובץ QFE.
 • אם לא התקנת תיקון חם לעדכון הקבצים מאז שנוצרה הנקודה הקרדינלית האחרונה עבור אותם הקבצים, אזי עדכוני אבטחה, עדכונים קריטיים, עדכונים, אוספי עדכונים, מנהלי התקנים וערכות Feature Pack יתקינו את גירסאות GDR של אותם הקבצים.
 • בעת התקנת Windows service pack, כל הקבצים המעודכנים ב-service pack משודרגים ל"נקודה קרדינלית" עבור אותו service pack. לפיכך עדכוני אבטחה, עדכונים קריטיים, עדכונים, אוספי עדכונים, מנהלי התקנים וערכות Feature Pack יחליפו את קובצי ה-service pack בגירסאות GDR עד שתתקין תיקון חם.
 • כל עדכוני התוכנה של Windows Server 2003 ושל Windows XP SP2 ואילך מכילים הן קבצי QFE והן קבצי GDR.

מידע נוסף

לקבלת פרטים נוספים על עדכוני תוכנה של Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
328848 תיאור של חבילות עדכון דו-תכליתיות עבור Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft

מאפיינים

Article ID: 824994 - Last Review: יום שני 04 פברואר 2008 - Revision: 11.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)
מילות מפתח 
KB824994

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com