คำอธิบายของเนื้อหาของแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows XP Service Pack 2 และ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 824994 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงสาเหตุที่ปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" อย่างน้อยหนึ่งอย่างรวม ตั้งแต่สองสำเนาของแฟ้มเดียวกัน การปรับปรุงซอฟต์แวร์เหล่านี้รวมต่อไปนี้:
 • การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
 • การปรับปรุงที่สำคัญ
 • Updates
 • การปรับปรุง rollups
 • โปรแกรมควบคุม
 • ลักษณะการทำงานชุด
นอกจากนี้บทความนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบแฟ้มใดเหมาะสมสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เฉพาะเจาะจง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft สร้างการปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ในสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่แตกต่างกันสอง ปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่เน้น widespread สำคัญปัญหา เช่นด้านความปลอดภัย และที่งานนำออกใช้ โดย Microsoft จะเรียกว่ารุ่นของการแจกจ่ายทั่วไป (GDRs) การปรับปรุงซอฟต์แวร์เหล่านี้รวมต่อไปนี้:
 • การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
 • การปรับปรุงที่สำคัญ
 • Updates
 • การปรับปรุง rollups
 • โปรแกรมควบคุม
 • ลักษณะการทำงานชุด
การปรับปรุงซอฟต์แวร์เหล่านี้ถูกสร้างในสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่แยกต่างหากจากโปรแกรมแก้ไขด่วน โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแจกจ่าย โดยผลิตภัณฑ์ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนเพื่อเน้นสถานการณ์เฉพาะลูกค้าที่ โปรแกรมแก้ไขด่วนจะผลิตอย่างรวดเร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือในทันทีไปยัง Microsoft เฉพาะลูกค้า ดังนั้น ฮอตฟิกซ์อาจไม่สามารถทดสอบอย่างเป็นละเอียดเป็นโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ปรับปรุงที่สำคัญ โปรแกรมปรับปรุง ปรับปรุง rollups ไดรเวอร์ และชุดของลักษณะการทำงานได้ Microsoft เก็บรักษาสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่แตกต่างกันเพื่อแยกการปรับปรุงความปลอดภัย ปรับปรุงที่สำคัญ โปรแกรมปรับปรุง ปรับปรุง rollups ไดรเวอร์ และชุดของคุณลักษณะจากโปรแกรมแก้ไขด่วนและงานของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่กำลังดำเนินการ โดย Microsoft สำหรับต่อมาเซอร์วิสแพ็ค ย่อหน้าให้เล็กกระบวนการนี้สุดความเสี่ยงสำหรับลูกค้า โดยการอนุญาตให้ติดตั้งการแก้ไขเท่านั้นที่เน้น widespread สำคัญปัญหา เช่นด้านความปลอดภัย และที่ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนแฟ้มเหล่านั้น

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย การปรับปรุงที่สำคัญ โปรแกรมปรับปรุง ปรับปรุง rollups ไดรเวอร์ และชุดคุณลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" รวมสอง หรือมากกว่าสำเนาของแฟ้มเดียวกันเพื่อให้สนับสนุนสำหรับระบบการพัฒนาที่แตกต่างกันสองเหล่านี้สำหรับแต่ละ "cardinal จุด" ในรุ่นของผลิตภัณฑ์รอบ A cardinal point exists for the original release version of the product and each service pack (SPx). GDR and hotfix copies of the same files are put in different folders in the software update package for each cardinal point in the product's release cycle. For example, before Service Pack 1 (SP1), security updates, critical updates, updates, update rollups, drivers, and feature packs for Windows Server 2003 contain two copies of the same files in RTMGDR and RTMQFE folders. After SP1 is released, Windows Server 2003 security updates, critical updates, updates, update rollups, drivers, and feature packs may contain copies of the same files in RTMGDR and RTMQFE folders and SP1GDR and SP1QFE folders. Files in thecardinal point>GDR folders contain only GDR-class fixes. Files in thecardinal point>QFE folders are cumulative and contain both the GDR-class fix and all previous hotfixes that affect the included binaries. Because Microsoft provides support for the current and the next most recent service pack (N and N-1), security updates, critical updates, updates, update rollups, drivers, and feature packs may contain up to six versions of the same files.

When you install a security update, critical update, update, update rollup, driver, or feature pack, the package installer (Update.exe) checks to see if your existing files are from the original release version (RTM), SPx, or the GDR environment or hotfix environment. If all the files that are being updated on your computer are from the original release version, SPx, or GDR environment (you have not previously installed a hotfix to update one of the files since the last cardinal point was established) then Update.exe installs the files from the appropriate GDR folder to your computer. If any of the files that are being updated on your computer are from the hotfix environment (you have previously installed a hotfix to update one of the files since the last cardinal point was established), Update.exe installs the files from the appropriate QFE folder to your computer.

To determine whether a file on your computer is from the GDR or hotfix environment, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ค้นหาแล้ว คลิกสำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์. อีกวิธีหนึ่งคือ คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกค้นหา.
 2. ในการชื่อแฟ้มบางส่วนหรือทั้งหมดbox, type the file name and then clickค้นหา.
 3. In the search results pane, right-click the file and then clickคุณสมบัติ.
 4. ในการรุ่นแท็บ คลิกFile versionในการOther version informationพื้นที่
The following tables list the possible formats for the file version:

Windows Server 2003
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
srv03_rtm.mmmmmm-nnnnThis format indicates that the file is from the original release version of the product and has not been updated by a security update, critical update, update, update rollup, driver, feature pack, or hotfix. Security updates, critical updates, updates, update rollups, drivers, and feature packs will replace the file with a GDR version.
srv03_spx_gdr.mmmmmm-nnnnThis format indicates that the file is from a security update, critical update, update, update rollup, driver, or feature pack and has not been updated by a hotfix. It is the build that is based on SPxSecurity updates, critical updates, updates, update rollups, drivers, and feature packs will replace the file with a GDR version.
srv03_spx_rtm.mmmmmm-nnnnThis format indicates that the file is from SPxand has not been updated by a security update, critical update, update, update rollup, driver, feature pack, or hotfix. Security updates, critical updates, updates, update rollups, drivers, and feature packs will replace the file with a GDR version.
srv03_spx_qfe.mmmmmm-nnnnThis format indicates that the file is from a hotfix. It is the build that is based on SPx. Security updates, critical updates, updates, update rollups, drivers, and feature packs will replace the file with a hotfix version that also includes the GDR fix.
Windows XP SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
xpclient.mmmmmm-nnnnThis format indicates that the file is from the original release version of the product and has not been updated by a security update, critical update, update, update rollup, driver, feature pack, or hotfix. Security updates, critical updates, updates, update rollups, drivers, and feature packs will replace the file with a GDR version.
xpsp_spx_gdr.mmmmmm-nnnnThis format indicates that the file is from a security update, critical update, update, update rollup, driver, or feature pack and has not been updated by a hotfix. Security updates, critical updates, updates, update rollups, drivers, and feature packs will replace the file with a GDR version.
xpspx.mmmmmm-nnnnThis format indicates that the file is from a hotfix. Security updates, critical updates, updates, update rollups, drivers, and feature packs will replace the file with a hotfix version that also includes the GDR fix.
xpspxrtm.mmmmmm-nnnnThis format indicates that the file is from SPxand has not been updated by a security update, critical update, update, update rollup, driver, feature pack or hotfix. Security updates, critical updates, updates, update rollups, drivers, and feature packs will replace the file with a GDR version.
xpclnt_qfe.mmmmmm-nnnnThis format indicates that the file is from a hotfix. Security updates, critical updates, updates, update rollups, drivers, and feature packs will replace the file with a hotfix version that also includes the GDR fix.
xpsp.mmmmmm-nnnnรูปแบบนี้บ่งชี้ว่า แฟ้มนั้นมาจากโปรแกรมแก้ไขด่วน SP3 ก่อน SP 2 ที่จำเป็นสำหรับแฟ้มนี้ให้ติดตั้งอยู่ ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำคัญโปรแกรมปรับปรุง โปรแกรมปรับปรุง ปรับปรุง rollups ไดรเวอร์ และคุณลักษณะ pack จะแทนแฟ้ม ด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นที่รวมถึงการแก้ไข GDR

วิธีการบังคับการเริ่มต้นสาขา QFE ที่ติดตั้ง

กระบวนการ/bสวิตช์มีตัวเลือกที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการภายใน Update.exe branching ดำเนินการติดตั้ง สวิตช์เปลี่ยนสาขาเริ่มต้นที่ใช้ในการติดตั้งแพ็คเกจ branching ทั้งหมด GDR แพคเกจที่จะเขียนดังนั้นไบนารี GDR จะทำให้เกิดการเรียกใช้ไบนารีเป็นค่าเริ่มต้นที่มีการติดตั้งบนระบบ โปรแกรมติดตั้งจะใช้ได้/bสลับการสื่อสารความต้องการสลับผ่านสาขา QFE

กระบวนการ/bสวิตช์ไม่บังคับให้โปรแกรมติดตั้งจะติดตั้งแพคเกจในสาขาเฉพาะใด ๆ สวิตช์เพิ่งเปลี่ยนสาขาที่โปรแกรมเริ่มการประเมินสาขาที่จะติดตั้ง โปรแกรมเลือกการติดตั้งรุ่นที่เหมาะสมที่สุดของไบนารีที่พร้อมใช้งานบนระบบ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณมีระบบที่ประกอบด้วยบิต QFE ที่เหลื่อมกับ GDR เป็นแพคเกจที่คุณกำลังติดตั้ง ถ้าคุณติดตั้งแพคเกจ โดยใช้การ/b:RTMGDRสวิตช์ คุณยังคงจบขึ้น ด้วยไบนารีการสาขา QFE สาขา QFE เป็นปกติสาขาสูงสุด ดังนั้น เมื่อคุณติดตั้งแพคเกจ โดยใช้การ/b:RTMQFEสวิตช์ คุณได้โดยทั่วไปจะบังคับเหนือการสาขา QFE

หมายเหตุ:ข้อความที่ตามนั้น/bสวิตช์ต้องใช้ชื่อของสาขา ตามที่ปรากฏในแพคเกจเอง ข้อความใช้รูปแบบต่อไปนี้
 • Windows XP:
  จุด cardinal/b:SP2QFE ENU.exe 86 WindowsXp KB826939 x QFE
 • Windows Server 2003
  จุด cardinal/b:RTMQFE ENU.exe 86 WindowsServer2003 KB826939 x QFE
ตารางต่อไป summarizes ระบุสาขาเริ่มต้นที่คุณเลือกการเปลี่ยนแปลงการทำงานโปรแกรมติดตั้งสำหรับระบบที่แตกต่างกันอย่างไร
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Package to installGDR (n)GDR (n-1)QFE (n)QFE (n-1)
GDR (n)GDR(n) installedGDR(n) installedQFE(n) installedQFE(n) installed
GDR (n) /b:cardinal pointQFEQFE(n) installedQFE(n) installedQFE(n) installedQFE(n) installed
GDR (n-1)GDR(n) installedGDR(n-1) installedQFE(n) installedQFE(n-1) installed
GDR (n-1) /b:cardinal pointQFEQFE(n) installedQFE(n-1) installedQFE(n) installedQFE(n-1) installed
QFE (n)QFE(n) installedQFE(n) installedQFE(n) installedQFE(n) installed
QFE (n) /b:cardinal pointGDRQFE(n) installedQFE(n) installedQFE(n) installedQFE(n) installed
QFE (n-1)QFE(n) installedQFE(n-1) installedQFE(n) installedQFE(n-1) installed
QFE (n-1) /b:cardinal pointGDRQFE(n) installedQFE(n-1) installedQFE(n) installedQFE(n-1) installed
คำเตือนกระบวนการ/bswitch cannot be used to install the GDR branch of a package in the presence of an installed QFE package that contains overlapping binaries.

หมายเหตุ
 • GDR-class fixes are included in hotfix files, but hotfixes are not included in GDR version files.
 • The GDR and hotfix versions of a particular file in a security update, critical update, update, update rollup, driver, or feature pack package will typically have the same version numbers. If the version numbers are different then the hotfix file will have a later version number. This indicates that the hotfix file includes a hotfix that was created after the GDR-class fix.
 • GDR version files are installed when one of the following conditions is true:
  • The files on your computer are the original released versions (srv03_rtm.mmmmmm-nnnnor xpclient.mmmmmm-nnnn).
  • The files on your computer are service pack versions (srv03_spx.mmmmmm-nnnnor xpspx.mmmmmm-nnnn).
  • The files on your computer are GDR versions (srv03_gdr.mmmmmm-nnnn, xpsp_spx_gdr.mmmmmm-nnnn).
 • When a security update, critical update, update, update rollup, driver, or feature pack installs GDR version files, the hotfix files are also copied to the %windir%\$hf_mig$ folder. This supports migration to the appropriate files if you later install a hotfix or service pack that includes earlier versions of these files. For example, consider the following scenario:
  1. You apply a security update that installs a GDR version of File.dll with a version number of 5.2.3790.1000 and copies a hotfix version of File.dll with a version number of 5.2.3790.1000 to the %windir%\$hf_mig$ folder.
  2. You apply a hotfix that includes a hotfix version of File.dll with a version number of 5.2.3790.0000.
  In this scenario the hotfix installation in step 2 installs the hotfix version of File.dll (version number 5.2.3790.1000) from the %windir%\$hf_mig$ folder instead of the hotfix version of File.dll (version number 5.2.3790.0000) from the hotfix package.
 • Hotfix files are only installed when the files on your computer are hotfix versions (srv03_qfe.mmmmmm-nnnn, xpsp.mmmmmm-nnnn, or xpclnt_qfe.mmmmmm-nnnn) or depend on other hotfix version files.
 • Windows Server 2003 hotfix packages only include files with "QFE" file versions.
 • If you have not installed a hotfix to update files since the last cardinal point was established for those files then security updates, critical updates, updates, update rollups, drivers, and feature packs will install the GDR version of those files.
 • When you install a Windows service pack, all files that are updated with the service pack are upgraded to the "cardinal point" for that service pack. Therefore, security updates, critical updates, updates, update rollups, drivers, and feature packs will then replace the service pack files with the GDR versions until you install a hotfix.
 • All Windows Server 2003 software updates and Windows XP SP2 and later software updates contain both QFE and GDR files.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about Windows XP software updates, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
328848Description of dual-mode update packages for Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 824994 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Keywords: 
kbmt KB824994 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:824994

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com