Düzeltme: silmeye ya da bir bağlantılı sunucu tablosunu güncelleştirmek için bir dağıtık sorgu çalıştırdığınızda satırlar beklenmedik biçimde siliniyor

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 825043 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
# Hata: 469673 (SQL Server 8.0)
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Belirtiler

Four-part bir adı silmek için veya bir bağlantılı sunucu tablosunu bir Microsoft SQL Server 2000 veritabanında bir satırda güncelleştirmek için kullandığı bir dağıtık sorgu çalıştırdığınızda, bağlı sunucu tablodaki birleştirme koşulu karşılayan satırları da silinir. DELETE Transact-SQL deyimini veya Transact-SQL UPDATE deyimi dağıtılmış sorguda birleştirme içerir ve ANSI olmayan sözdizimi kullanırsa, bu sorun oluşabilir. SQL Server örneği aynı dağıtılmış sorguda bağlantılı sunucu olarak kullanan bir dağıtık sorgu çalıştırdığınızda bu sorun oluşabilir.

Çözüm

Hizmet paketi bilgileri

Bu sorunu gidermek için <a0></a0>, Microsoft SQL Server 2000 için en son hizmet paketini edinin. Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
290211En son SQL Server 2000 hizmet paketi nasıl elde edilir

Düzeltme bilgileri

Bu düzeltmenin İngilizce sürümü, aşağıdaki tabloda listelenen dosya özniteliklerine (veya daha yeni dosya özniteliklerine) sahiptir. Bu dosyaların tarihleri ve saatleri Koordinatlı Evrensel Saat'e (UTC) göre listelenir. Dosya bilgilerini görüntülediğinizde yerel saate dönüştürülür. UTC ve yerel saat arasındaki farkı bulmak için <a0></a0>, Denetim Masası'ndaki Tarih ve Saat aracında saat dilimi sekmesini kullanın.
  Date     Time  Version      Size  File name
  ---------------------------------------------------------------------
  31-May-2003 06:15 2000.80.818.0   78,400 Console.exe   
  24-Jun-2003 12:31 2000.80.818.0   33,340 Dbmslpcn.dll   
  24-Apr-2003 13:42          786,432 Distmdl.ldf
  24-Apr-2003 13:42         2,359,296 Distmdl.mdf
  29-Jan-2003 13:25            180 Drop_repl_hotfix.sql
  23-Jun-2003 10:10 2000.80.837.0  1,557,052 Dtsui.dll    
  23-Jun-2003 10:10 2000.80.837.0   639,552 Dtswiz.dll    
  23-Apr-2003 14:21          747,927 Instdist.sql
  02-May-2003 13:26           1,581 Inst_repl_hotfix.sql
  07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll   
  31-Mar-2003 13:37           1,873 Odsole.sql
  04-Apr-2003 13:16 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll   
  07-May-2003 08:11 2000.80.819.0   25,144 Opends60.dll   
  02-Apr-2003 09:18 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe     
  02-Apr-2003 10:45 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll   
  22-May-2003 10:27           19,195 Qfe469571.sql
  11-Jul-2003 04:34         1,084,147 Replmerg.sql
  04-Apr-2003 09:23 2000.80.798.0   221,768 Replprov.dll   
  07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   307,784 Replrec.dll   
  11-Jul-2003 04:26         1,085,925 Replsys.sql
  31-May-2003 12:31 2000.80.818.0   492,096 Semobj.dll    
  31-May-2003 05:57 2000.80.818.0   172,032 Semobj.rll
  28-May-2003 11:59          115,944 Sp3_serv_uni.sql
  31-May-2003 12:31 2000.80.818.0  4,215,360 Sqldmo.dll    
  07-Apr-2003 05:14           25,172 Sqldumper.exe  
  19-Mar-2003 05:50 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll
  01-Jul-2003 11:48 2000.80.834.0   180,736 Sqlmap70.dll   
  07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll   
  21-Jul-2003 07:24 2000.80.842.0  7,553,105 Sqlservr.exe   
  07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll    
  24-Jun-2003 12:31 2000.80.818.0   33,340 Ssmslpcn.dll   
  31-May-2003 12:31 2000.80.818.0   82,492 Ssnetlib.dll   
  31-May-2003 12:31 2000.80.818.0   25,148 Ssnmpn70.dll   
  31-May-2003 12:31 2000.80.818.0   158,240 Svrnetcn.dll   
  31-May-2003 06:29 2000.80.818.0   76,416 Svrnetcn.exe   
  30-Apr-2003 11:22 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll     
  01-Jul-2003 11:49 2000.80.834.0   98,816 Xpweb70.dll  
Not Dosya bağımlılıkları nedeniyle, en son düzeltme veya özellik, bu dosyaları içeren ek dosyalar da içerebilir.

Pratik Çözüm

Bu soruna geçici bir çözüm için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Dağıtık sorgu silen bir bağlantılı sunucu tablosunu ya da güncelleştirmeleri, benzersiz bir dizin oluşturun.
 2. ANSI olmayan Transact-SQL DELETE deyimi veya dağıtılmış sorguda UPDATE Transact-SQL deyiminin sözdizimini ANSI sözdizimi ile değiştirin.
Aşağıdaki örnek, sorun koşul yeniden oluşturur:
 1. Kaynak sunucu kullanılacak olan SQL Server örneğinizle sınama bir veritabanı oluşturun.
 2. SQL Server örneğinizle SQL Server bağlantılı sunucu olarak çalışan bir bilgisayara ekleyin.
 3. Iki tablo oluşturmak için aşağıdaki Transact-SQL komut dosyası, SQL Server çalıştıran ve bir bağlantılı sunucu eklenmiş olan bilgisayarda çalıştırın:
  CREATE TABLE ct_batch (
  [BAT_PKEY] int NOT NULL ,
  [BTYP_KEY] int NOT NULL ,
  [BAT_START_DT] datetime NULL,
  [BAT_END_DT] datetime NULL,
  [BAT_STATUS] varchar(50) NULL,
  [BAT_DO_WORK_FLAG] int NULL)
  
  CREATE TABLE ct_batch_element ( 
  [BAT_KEY] int NOT NULL ,
  [BECC_KEY] int NOT NULL ,
  [BE_LINK_KEY] int NOT NULL ,
  [BE_CUST_STRING] varchar(20) NULL,
  [BE_CUST_VALUE] float NULL)
  GO
 4. 3. Adımda oluşturduğunuz tablolardaki sınama verileri doldurmak için aşağıdaki Transact-SQL komut dosyasını çalıştırın: @ sayısı
  DECLARE @count int
  SET @count = 0
  WHILE @count < 100
  BEGIN
  INSERT INTO ct_batch VALUES (@count,2,GETDATE(),GETDATE(),'closed',0)
  INSERT INTO ct_batch_element VALUES (100,1,@count,null,null)
  SET @count = @count + 1
  END
  INSERT INTO ct_batch VALUES (100,2,GETDATE(),GETDATE(),'current',0)
  GO
 5. Kaynak SQL sunucu veritabanı üzerinde aşağıdaki Transact-SQL komut dosyasını çalıştırın:
  DELETE Linked Server Name.pubs.dbo.ct_batch_element 
  FROM Linked Server Name.pubs.dbo.ct_batch_element A 
  JOIN Linked Server Name.pubs.dbo.ct_batch B
  ON A.bat_key=B.bat_pkey 
  WHERE A.be_link_key = 1
  Not bir yüz satırlar yerine tek satır silinemez.
Önceki örnekte oluşan bir sorunu gidermek için <a0></a0>, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Silinen sınama verileri yeniden doldurmak için aşağıdaki Transact-SQL komut dosyası, SQL Server çalıştıran ve bir bağlantılı sunucu eklenmiş olan bilgisayarda çalıştırın: @ sayısı
  DECLARE @count int
  SET @count = 0
  WHILE @count < 100
  BEGIN
  INSERT INTO ct_batch VALUES (@count,2,GETDATE(),GETDATE(),'closed',0)
  INSERT INTO ct_batch_element VALUES (100,1,@count,null,null)
  SET @count = @count + 1
  END
  INSERT INTO ct_batch VALUES (100,2,GETDATE(),GETDATE(),'current',0)
  GO
 2. SQL Server çalıştıran ve bir bağlantılı sunucu eklenmiş olan bilgisayarda aşağıdaki Transact-SQL komut dosyasını çalıştırın:
  CREATE UNIQUE INDEX idx1 ON ct_batch_element(be_link_key)
 3. Kaynak SQL sunucu veritabanı üzerinde aşağıdaki Transact-SQL komut dosyasını çalıştırın:
  DELETE Linked Server Name.pubs.dbo.ct_batch_element 
  FROM Linked Server Name.pubs.dbo.ct_batch_element A
  WHERE A.be_link_key = 1 
  AND EXISTS ( SELECT * 
  	   FROM Linked Server Name.pubs.dbo.ct_batch B 
  	   WHERE B.bat_pkey = A.bat_key )
  
  Not tek bir satır silindi, sorgu filtresi koşulu olarak belirtilen.

Durum

Microsoft, "Geçerli Olduğu Ürünler" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bu sorunun olduğunu onaylamıştır.Bu sorun ilk olarak Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4'te giderilmiştir.

Daha fazla bilgi

Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
824684Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklaması

Özellikler

Makale numarası: 825043 - Last Review: 2 Kasım 2007 Cuma - Gözden geçirme: 4.3
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64-bit
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbhotfixserver kbqfe kbqfe kbtsql kbserver kbdatabase kbremoting kbquery kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug KB825043 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:825043

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com