วิธีการคัดลอก SharePoint Designer 2007 เว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของ FrontPage 2003 กับเครื่องคอมพิวเตอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 825448 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft FrontPage 2002 ของบทความนี้ ดู310620.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ใช้คำแนะนำทีละขั้นตอนนี้เพื่อคัดลอกเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ลักษณะการทำงานในการเผยแพร่ ใน Microsoft Office SharePoint Designer 2007 และ Microsoft Office FrontPage 2003

การคัดลอกเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องการคัดลอกเว็บไซต์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่ม SharePoint Designer 2007 หรือ FrontPage 2003
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกเปิดไซต์เมื่อต้องการเปิดเว็บไซต์ที่คุณต้องการคัดลอกไปยังฮาร์ดดิสก์ในระบบ
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกเผยแพร่ไซต์.
 4. ในการคุณสมบัติของเว็บไซต์ระยะไกลกล่องโต้ตอบ คลิกระบบแฟ้มจากนั้น ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:
  • ในการตำแหน่งที่ตั้งเว็บไซต์ระยะไกลกล่อง พิมพ์เส้นทางของโฟลเดอร์ภายในที่ที่คุณต้องการคัดลอกเว็บ ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้ ที่ใดอักษรชื่อไดรฟ์คืออักษรระบุไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ทางกายภาพ และFolderNameมีชื่อของโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ:
   อักษรชื่อไดรฟ์:\FolderName
  • คลิกเรียกดูการค้นหาหน้าเริ่มต้นของเว็บไซต์ที่คุณต้อง การนำเข้า คลิกหน้าเริ่มต้น แล้ว คลิกOPEN. หน้าเริ่มต้นสามารถเป็นหน้าใด ๆ ในเว็บไซต์ ไม่เพียงโฮมเพจหรือไม่

   หมายเหตุ:ถ้าคุณเผยแพร่เว็บไซต์นี้ ก่อนหน้านี้เผยแพร่ปลายทางไม่ปรากฏกล่องโต้ตอบ ไปที่ขั้นตอนที่ 5
 5. คลิกตกลง.
 6. เพจที่คุณต้องการประกาศที่ระบุ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในการโลคัลเว็บไซต์บานหน้าต่าง คลิกขวาที่แต่ละแฟ้มที่คุณไม่ต้อง การเผยแพร่ แล้ว คลิกไม่ต้องการเผยแพร่.
  2. ในการเว็บไซต์ระยะไกลบานหน้าต่าง ภายใต้ประกาศเพจที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดคลิกเมื่อต้องการระยะไกลภายในเครื่อง.
  3. ข้างต้นแบบเว็บไซต์ระยะไกลบานหน้าต่าง คลิกปรับการตั้งค่าการเผยแพร่ HTMLแล้ว คลิกการกำลังเผยแพร่แท็บ
  4. ภายใต้ทั่วไป,, คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ
  5. ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้มบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างการเผยแพร่ คลิกเพื่อเลือกนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการประกาศกล่องกาเครื่องหมาย
  6. การเผยแพร่ที่ไซต์ย่อย คลิกเพื่อเลือกนั้นรวมไซต์ย่อยกล่องกาเครื่องหมาย
  7. คลิกตกลง.
 7. คลิกการเผยแพร่เว็บไซต์.

การนำเข้าเว็บไซต์ โดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าเว็บไซต์

เมื่อต้องการนำเข้าแฟ้มจากเว็บไซต์มีอยู่ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าเว็บไซต์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SharePoint Designer 2007 ชี้ไปที่นำเข้าในการแฟ้ม:เมนู แล้วคลิกตัวช่วยสร้างไซต์นำเข้า.

  ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ FrontPage 2003 คลิกนำเข้าในการแฟ้ม:เมนู แล้วคลิกจากไซต์.
 2. ในตัวช่วยนำเข้าเว็บไซต์สร้าง คลิกhttp.
 3. ในการตำแหน่งที่ตั้งเว็บไซต์กล่อง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ที่คุณต้องการนำเข้า ตัวอย่างเช่น พิมพ์http://example.comในการเว็บไซต์ที่ตั้งกล่อง

  หมายเหตุ:คุณยังสามารถคลิกเรียกดูการค้นหาหน้าเริ่มต้นของเว็บไซต์ที่คุณต้อง การนำเข้า คลิกหน้าเริ่มต้น แล้ว คลิกOPEN. หน้าเริ่มต้นสามารถเป็นหน้าใด ๆ ในเว็บไซต์ ไม่เพียงโฮมเพจหรือไม่
 4. คลิกถัดไปจากนั้น ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการนำเข้าเว็บไซต์
หมายเหตุ:ใน FrontPage 2003 กระบวนการเผยแพร่ รวมทั้งแฟ้มที่มีการอ้างถึงทั้งหมด ถูกทำโดยอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนำเข้าเว็บไซต์ที่ขยาย ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ FrontPage คุณจะเผยแพร่เว็บไซต์ที่จะนำเข้าแฟ้มทั้งหมด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 825448 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
Keywords: 
kbwebpublishing kbhowto kbmt KB825448 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:825448

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com