วิธีการใช้เขตข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในแบบฟอร์ม ใน เว็บของนิพจน์ SharePoint Designer 2007 และ ใน FrontPage 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 825546 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายถึงวิธีการใช้เขตข้อมูลที่ซ่อนอยู่ ใน Microsoft นิพจน์เว็บ ใน Microsoft Office SharePoint Designer 2007 หรือ ในฟอร์ม 2003 Microsoft Office FrontPage

เมื่อผู้ใช้ใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อดูฟอร์ม แล้ว ชนิดข้อมูลในเขตข้อมูลบนฟอร์ม เมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์ม ค่าที่ผู้ใช้ที่ได้พิมพ์ไว้ในแต่ละแบบฟอร์ม การส่งผ่านเบราว์เซอร์ เขตข้อมูลไปยังตัวจัดการฟอร์ม ที่<form>แอตทริบิวต์การกระทำของป้ายระบุ ค่าเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่ส่งผ่านไปยังตัวจัดการฟอร์ม</form>

ตัวอย่างเช่น ถ้า เขตข้อมูลฟอร์มของคุณมีกล่องข้อความ เบราว์เซอร์ส่งค่าของฟอร์มแต่ละ เขตข้อมูลระหว่างการ<form>และ</form>แท็กไปยังตัวจัดการฟอร์ม การบันทึกผลลัพธ์การจัดการฟอร์มและตัวจัดการฟอร์มลงทะเบียนให้เป็นตัวอย่างของ ตัวจัดการฟอร์ม
 • ตัวจัดการฟอร์มลงทะเบียน

  ในการลงทะเบียน ตัวจัดการฟอร์ม คุณสามารถลงโดยอัตโนมัติทะเบียนผู้ใช้สำหรับการเข้าถึงบริการ ที่ คอมโพเนนต์ในการลงทะเบียนเพิ่มผู้ใช้ไปยังฐานข้อมูลการรับรองความถูกต้องของการ บริการ คอมโพเนนต์ลงทะเบียนสามารถแล้วรวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์ม และการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น HTML หรือ ASCII อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณ สามารถเข้าถึงส่วนประกอบในการลงทะเบียนจากนั้นคุณสมบัติฟอร์มกล่องโต้ตอบ
 • บันทึกตัวจัดการฟอร์มผลลัพธ์

  การบันทึกแบบฟอร์มผลลัพธ์ ตัวจัดการการรวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์ม และเก็บข้อมูลในหนึ่ง หลากหลายรูปแบบ เช่น HTML หรือ ASCII เมื่อคุณส่งฟอร์ม การบันทึก ตัวจัดการฟอร์มผลลัพธ์ผนวกข้อมูลฟอร์มไปยังแฟ้มที่ระบุในแบบ รูปแบบที่ระบุ คุณสามารถเข้าถึงการบันทึกผลลัพธ์การจัดการฟอร์มจากนั้นคุณสมบัติฟอร์มกล่องโต้ตอบ
บางเขตข้อมูลแบบฟอร์มอาจถูกซ่อนไว้เมื่อคุณดูฟอร์ม คุณสามารถ กำหนดค่าให้กับเขตข้อมูลฟอร์มที่ซ่อนอยู่ และการส่งผ่านค่าไปยังแบบฟอร์ม ตัวจัดการงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีหลายแบบฟอร์มที่บันทึกผลเป็นการทั่วไป ที่อยู่อีเมลหรือแฟ้มผลลัพธ์ คุณสามารถใช้เขตข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในแต่ละฟอร์ม แต่ละแบบฟอร์ม โดยชื่อหรือหมายเลขเฉพาะที่ระบุ เขตข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในแบบฟอร์ม ผลลัพธ์บอกคุณจากสิ่งที่ฟอร์มผลลัพธ์มา

การเพิ่มเขตข้อมูลฟอร์มที่ซ่อนไว้

เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในฟอร์มของคุณ ใน เว็บของนิพจน์ SharePoint Designer 2007 และ ใน FrontPage 2003 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดเพจที่มีข้อมูลของคุณ แบบฟอร์ม
 2. คลิกขวาที่ฟอร์ม จากนั้น คลิกแบบฟอร์ม คุณสมบัติ.
 3. ในการคุณสมบัติฟอร์มกล่องโต้ตอบ คลิกขั้นสูงแล้ว คลิกเพิ่ม.
 4. ในการชื่อกล่อง พิมพ์ชื่อใหม่ เขตข้อมูลที่ซ่อน
 5. ในการค่ากล่อง พิมพ์ค่าที่คุณ ต้องการที่ถูกส่งไปยังตัวจัดการฟอร์ม
 6. คลิกตกลงคลิกตกลงและ แล้ว คลิกตกลงอีกครั้ง
 7. คลิกแฟ้มแล้ว คลิกบันทึก.

ใช้เขตข้อมูลฟอร์มที่ซ่อนไว้กับตัวจัดการฟอร์มลงทะเบียน

เมื่อต้องการใช้ตัวจัดการฟอร์มลงทะเบียนเพื่อบันทึกเขตข้อมูลที่ซ่อนไว้ ทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกขวาที่ฟอร์ม จากนั้น คลิกแบบฟอร์ม คุณสมบัติ.
 2. ในการคุณสมบัติฟอร์มกล่องโต้ตอบ คลิกตัวเลือก.
 3. คลิกเขตข้อมูลที่บันทึกไว้แท็บ
 4. ในการเขตข้อมูลฟอร์มเพื่อบันทึกกล่อง พิมพ์ เขตข้อมูลที่ซ่อนอยู่ที่คุณต้องการใช้
 5. คลิกบันทึกทั้งหมดเมื่อต้องการบันทึกในฟิลด์ทั้งหมด รวมเขตข้อมูลที่ซ่อน คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลง.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
260535ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าของเขตข้อมูลฟอร์มที่ซ่อนอยู่ใน FrontPage 2000
194156อย่างไร เมื่อต้องการสร้างการลงทะเบียนเว็บใน FrontPage 98
193955ภาพรวมของคอมโพเนนต์ของ FrontPage 98
177092ภาพรวมของสถาปัตยกรรมเว็บการสนทนาของ FrontPage
197735ไม่มี เข้าถึงคุณสมบัติของแบบฟอร์ม ด้วยการคลิกขวาที่เขตข้อมูลฟอร์มใน FrontPage 2000
183049บันทึก ตัวจัดการฟอร์มผลลัพธ์และการจัดรูปแบบตัวเลขปีสี่หลักใน FrontPage 98
197605คุณเห็นข้อความ "FrontPage บันทึกผลประกอบ" แทนที่เป็นของฟอร์มเมื่อดูเพจที่ประกอบด้วยฟอร์ม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 825546 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Expression Web
Keywords: 
kbforms kbhowtomaster kbmt KB825546 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:825546

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com