"ข้อยกเว้นเกิด System.ExecutionEngineException" ข้อความข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้เหตุการณ์แบบอะซิงโครนัสหลาย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 825709 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้เหตุการณ์แบบอะซิงโครนัสหลายเช่น remoting เหตุการณ์ในโปรแกรมประยุกต์ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อยกเว้นเกิด System.ExecutionEngineException
สแตกการเรียกมีลักษณะคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
(a90.a7c): Access violation - code c0000005 (first chance)
First chance exceptions are reported before any exception handling.
This exception may be expected and handled.
eax=00000000 ebx=00000000 ecx=0000000f edx=ffffffef esi=00149d54 edi=00000080
eip=791bc44d esp=0012e450 ebp=0012e450 iopl=0     nv up ei ng nz ac pe nc
cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000       efl=00000292
mscorwks!ArrayList::GetPtr+f:
791bc44d 8b4804      mov   ecx,[eax+0x4]   ds:0023:00000004=????????
0:000> kpn
 # ChildEBP RetAddr
00 0012e450 791bc474 mscorwks!ArrayList::GetPtr
01 0012e45c 7921de49 mscorwks!SystemDomain::GetAppDomainAtId
02 0012e468 791f5ab8 mscorwks!AppDomainStack::GetNextDomainOnStack
03 0012e47c 791f5aee mscorwks!ApplicationSecurityDescriptor::CheckStatusOf
04 0012e4c8 791f5a49 mscorwks!COMCodeAccessSecurityEngine::SpecialDemand
05 0012e4f8 791f5a6a mscorwks!Security::DoDeclarativeActions
06 0012e50c 088fcccb mscorwks!DoDeclarativeSecurity

การแก้ไข

สามารถโหลด hotfix ได้แล้วจาก Microsoft แต่มุ่งหวังให้ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ.NET Framework ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

การแก้ปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อ Microsoft Product Support Services เพื่อรับ hotfix สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของ Microsoft Product Support Services และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size    File name     Platform
  ------------------------------------------------------------------------
  30-Jul-2003 02:06 1.1.4322.929   77,824 Corperfmonext.dll X86
  30-Jul-2003 02:03 1.1.4322.929  311,296 Mscorjit.dll    X86
  31-Jul-2003 06:33 1.1.4322.929 2,093,056 Mscorlib.dll    X86
  30-Jul-2003 01:57          10,748 Mscorlib.ldo
  30-Jul-2003 02:05 1.1.4322.929 2,498,560 Mscorsvr.dll    X86
  30-Jul-2003 02:06 1.1.4322.929 2,486,272 Mscorwks.dll    X86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 825709 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 1.1
Keywords: 
kbhotfixserver kbqfe kbnetframe110sp1fix kbnetframe110presp1fix kbfix kbbug kbmt KB825709 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:825709

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com