วิธีการกู้คืนข้อมูลในแฟ้มส่วน OneNote เสียหาย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 825779 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการกู้คืนข้อมูลในแฟ้มส่วนของ Microsoft Office OneNote 2003 เสียหายหรือแฟ้มส่วนของ Microsoft Office OneNote 2007

หมายเหตุ:วิธีการที่ระบุไว้ในบทความนี้อาจช่วยให้คุณเมื่อคุณพยายามที่จะเกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักเกิดการโหลดส่วนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีที่ 1: OneNote 2003 พยายามกู้คืนแฟ้มส่วนที่เสียหาย

เมื่อคุณเริ่มการทำงาน OneNote 2003 หรือเมื่อคุณเปิด ปรับให้เหมาะสม หา หรือสำรองข้อมูลส่วน OneNote, OneNote ตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้ม ถ้า OneNote กำหนดว่า ไม่มีปัญหากับแฟ้ม มันพยายามซ่อมแซมแฟ้ม และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
ขณะกำลังตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มของคุณส่วน OneNote ตรวจพบปัญหากับแฟ้มต่อไปนี้:

FileName :.one

ปัญหานี้อาจไม่ร้ายแรง แต่เป็นการดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาความถูกต้องเมื่อตรวจพบเป็นอันดับแรก onenote ต้องเริ่มต้นการซ่อมแซมแฟ้ม
เมื่อคุณคลิกตกลง, OneNote จบการทำงาน และเริ่มระบบใหม่ และจากนั้น การซ่อมแซมแฟ้ม หลังจากที่มีการซ่อมแซมแฟ้มส่วน คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
onenote ได้ซ่อมแซมแฟ้มต่อไปนี้:

FileName :.one

กรุณาตรวจทานแฟ้มในเหตุการณ์ unlikely ว่า บันทึกย่อบางตัวได้สูญหายไป หากสิ่งใดขาดหายไป คลิก Backup เปิดบนเมนู'วิธีใช้'เพื่อดูว่า มีแฟ้มสำรองข้อมูลใด ๆ พร้อมใช้งาน ถ้าบันทึกย่อที่สูญหายได้ถูกสำรอง คุณสามารถเพิ่มแฟ้มเหล่านั้นไปยังแฟ้มซ่อม โดยการคัดลอก และวางบันทึกย่อจากแฟ้มสำรองข้อมูล
การพยายามส่วนของคุณเสียหายการซ่อมแซมด้วยตนเอง ไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 2: กู้คืนข้อมูล โดยใช้สวิตช์ ForceRepair

ด้วยตนเองซ่อมแซมแฟ้มส่วน OneNote ที่คุณทราบเสียหาย และที่เป็นสาเหตุของปัญหา เมื่อคุณเริ่มการทำงาน OneNote หรือ เมื่อคุณเปิด OneNote ส่วน การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการเรียกใช้กล่อง คลิกเรียกดู.
 3. ในการเรียกดูกล่องโต้ตอบกล่อง เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งในการค้นหากล่องต่อไปนี้:
  Office\ Files\Microsoft C:\Program<office version=""></office>
  หมายเหตุ
  • ตำแหน่งที่ตั้งที่มีการติดตั้ง OneNote อาจแตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • <office version=""></office>OneNote 2003 คือ Office11<office version=""></office>OneNote 2007 มี Office12
 4. คลิกOnenote.exeแล้ว คลิกOPEN.
 5. คลิกในนั้นOPENกล่อง และจากนั้น ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของใบแจ้งยอดจากเส้นทางการ
 6. หลังจากปิดใบเสนอราคาหมาย พิมพ์ช่องว่าง และพิมพ์/ forcerepair "เส้นทางแฟ้ม"โดย:เส้นทางแฟ้มคือพาธเต็มและชื่อแฟ้มของแฟ้มส่วน OneNote คุณต้องการซ่อมแซม

  ใบแจ้งยอดจากเส้นทางในการOPENกล่องจะมีลักษณะคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\<office version=""></office>\Onenote.exe "/forcerepair" C:\Documents และ Settings\ชื่อผู้ใช้\My Documents\My Notebook\Quick Notes.one"
 7. คลิกตกลงเมื่อต้องการซ่อมแซมแฟ้มส่วน OneNote
  หมายเหตุ:หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่งใน OneNote 2007 คุณไม่ได้รับข้อความใด ๆ นอกจากนี้ คุณอาจต้องเปิดแฟ้มที่ซ่อมด้วยตนเอง
 8. คลิกตกลงเมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ขณะกำลังตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มของคุณส่วน OneNote ตรวจพบปัญหากับแฟ้มต่อไปนี้:

  FileName :.one

  ปัญหานี้อาจไม่ร้ายแรง แต่เป็นการดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาความถูกต้องเมื่อตรวจพบเป็นอันดับแรก onenote ต้องเริ่มต้นการซ่อมแซมแฟ้ม
 9. หลังจากที่มีการรีสตาร์ท OneNote คลิกตกลงเมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
  onenote ได้ซ่อมแซมแฟ้มต่อไปนี้:

  FileName :.one

  กรุณาตรวจทานแฟ้มในเหตุการณ์ unlikely ว่า บันทึกย่อบางตัวได้สูญหายไป หากสิ่งใดขาดหายไป คลิก Backup เปิดบนเมนู'วิธีใช้'เพื่อดูว่า มีแฟ้มสำรองข้อมูลใด ๆ พร้อมใช้งาน ถ้าบันทึกย่อที่สูญหายได้ถูกสำรอง คุณสามารถเพิ่มแฟ้มเหล่านั้นไปยังแฟ้มซ่อม โดยการคัดลอก และวางบันทึกย่อจากแฟ้มสำรองข้อมูล
 10. ถ้าข้อมูลในแฟ้มส่วน OneNote ซ่อมไม่ถูกต้อง และสมบูรณ์ คุณทำเสร็จสิ้นการซ่อมแซมแฟ้มของคุณส่วน OneNote

  - หรือ - ถ้าข้อมูลในแฟ้มส่วน OneNote ซ่อมหาย ใช้วิธีที่ 3 เพื่อกู้คืนข้อมูลในแฟ้มส่วนของคุณสูญหาย

วิธีที่ 3: กู้คืนข้อมูลจากการสำรองข้อมูลแฟ้มส่วน

เมื่อต้องการกู้คืนข้อมูลของคุณจากการสำรองข้อมูลแฟ้มส่วน ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • หากความเสียหายกับข้อมูลของคุณมีรอง คัดลอก และวางที่สูญหาย หรือเสียหายข้อมูลจากสำเนาสำรองของแฟ้มส่วนไปยังแฟ้มของส่วนที่ซ่อม โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. กับส่วนที่ซ่อมเปิด อยู่ในนั้นวิธีใช้เมนู คลิกเปิดการสำรองข้อมูล.
  2. ในการเปิดแฟ้มคลิกแฟ้มข้อมูลสำรองที่ pre-repair อย่างใดอย่างหนึ่ง กล่องโต้ตอบ และจากนั้น คลิกOPEN.

   หมายเหตุ:คุณอาจมีหลาย pre-repair ทำสำรองแฟ้ม เลือกแฟ้มที่ มีวันล่าสุดของแฟ้ม และเวลาเมื่อคุณพยายามกู้คืนข้อมูลของคุณสูญหาย หรือเสียหาย ถ้าแฟ้มนี้ไม่ให้ข้อมูลที่คุณต้องมี ลองแฟ้มอื่น
  3. เลือกแฟ้มของส่วนสำรอง ที่คุณต้องมี แล้ว คลิกOPEN.

   หมายเหตุ:คุณจะมีสองส่วนต่าง ๆ ที่ปรากฏมีชื่อเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณวางตัวชี้เมาส์เหนือแท็บส่วนที่คุณเปิด แนะนำเครื่องมือสำหรับแท็บส่วนจะได้ "(สำรอง)" เป็นส่วนหนึ่งของชื่อส่วน
  4. ในส่วนสำรอง เลือกข้อมูลที่หายไปในส่วนการซ่อมของคุณ
  5. ในการแก้ไขเมนู คลิกCopy.
  6. ในส่วนซ่อมที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เสียหาย หรือสูญหายไป วางจุดแทรกที่คุณต้องการให้ข้อมูลการแทนที่ การปรากฏ แล้ว คลิกวางในการแก้ไขเมนู
  7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4, 5 และ 6 จนกว่าคุณมีการแทนข้อมูลที่หายไปในส่วนของคุณซ่อม
  8. ในขณะที่คุณได้คลิกเปิด ของส่วนสำรองปิดในการแฟ้ม:เมนู
 • ถ้าข้อมูลในส่วนของคุณเสียหายรุนแรง ลบแฟ้มของส่วนที่เสียหาย และเปิดสำเนาของแฟ้มของส่วนสำรองของคุณแล้ว โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. กับส่วนที่ซ่อมเปิด คลิกขวาส่วนแท็บ และคลิกลบ.
  2. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์กับต่อไปนี้:
   คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการลบแฟ้มต่อไปนี้
  3. ในการวิธีใช้เมนู คลิกเปิดการสำรองข้อมูล.
  4. ในการเปิดแฟ้มคลิกแฟ้มข้อมูลสำรองที่ pre-repair อย่างใดอย่างหนึ่ง กล่องโต้ตอบ และจากนั้น คลิกOPEN.

   หมายเหตุ:คุณอาจมีหลาย pre-repair ทำสำรองแฟ้ม เลือกแฟ้มที่มีแฟ้มวันและเวลาเมื่อคุณพยายามกู้คืนข้อมูลของคุณสูญหาย หรือเสียหายล่าสุด ถ้าแฟ้มนี้ไม่ให้ข้อมูลที่คุณต้องมี ลองแฟ้มอื่น
  5. เลือกแฟ้มของส่วนสำรอง ที่คุณต้องมี แล้ว คลิกOPEN.
  6. เลิกแล้ว รีสตาร์ท OneNote
  7. เมื่อคุณรีสตาร์ท OneNote ส่วนที่คุณกู้คืนจากแฟ้มของส่วนสำรองของคุณจะมีชื่อว่า"Section_Name(สำเนาสำรอง) "

   เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อส่วนกลับไปยังชื่อของต้นฉบับ คลิกขวาที่แท็บส่วน และจากนั้น คลิกเปลี่ยนชื่อ. พิมพ์ชื่อเดิมของส่วนของคุณ และจากนั้น คลิกตกลง.
 • การกู้คืนข้อมูลของคุณจากสำเนาสำรองแฟ้มส่วนใน OneNote 2007 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกเปิดการสำรองข้อมูล.
  2. เลือกส่วนของข้อมูล การเปิด แล้ว คลิกOPEN.
  3. คลิก และเก็บแท็บส่วน แล้ว ลากส่วนโน้ตข้อที่มีอยู่

   หมายเหตุ:สำเนาสำรองของ notebooks อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ใน Windows Vista:
   C:\Users\<user name=""></user>\AppData\Local\Microsoft\OneNote\12.0\Backup

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 825779 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office OneNote 2007
Keywords: 
kbinfo kbcorrupt kbhowto kbmt KB825779 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:825779

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com