การอ้างอิงที่คุณต้องตั้งค่าเมื่อคุณใช้ Microsoft Office Access 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 825796 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
moderate: ต้องแมโครพื้นฐาน รหัส และทักษะในการทำงานร่วมกัน
บทความนี้ใช้ กับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb) และโครงการ Microsoft Access (.adp)

สำหรับข้อมูล Microsoft Access 2002 รุ่นของบทความนี้ ดู283115.


สำหรับข้อมูล Microsoft Access 2000 และ Access 97 รุ่นของบทความนี้ ดู197110.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยรายการของข้อมูลอ้างอิงที่คุณต้องตั้งค่า เมื่อคุณใช้ฐานข้อมูล Microsoft Office Access 2003 หรือ เมื่อคุณเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล Microsoft Office Access 2003 จากโปรแกรมประยุกต์อื่น

บทความนี้อธิบายหัวข้อต่อไปนี้::

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft Access ประกอบด้วยคอมโพเนนต์ต่าง ๆ คอมโพเนนต์แต่ละส่งชุดของตัวเองของวัตถุ ไลบรารีวัตถุของส่วนประกอบประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุนั้น คุณสมบัติ และวิธีการใดวิธีการ วัตถุเหล่านี้จะพร้อมใช้งาน Microsoft Office Access 2003 ก็ต่อเมื่อโปรแกรมประยุกต์ Access 2003 ประกอบด้วยการอ้างอิงไปยังไลบรารีวัตถุที่สอดคล้องกัน

เมื่อต้องการดูรายการของการอ้างอิงที่พร้อมใช้งานสำหรับโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล Access 2003 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. การเริ่มการทำงานการเข้าถึงของ Microsoft Office 2003
 2. เปิดฐานข้อมูล Access 2003 ที่คุณต้องการ
 3. ในการเครื่องมือเมนูที่อยู่ในฐานข้อมูลหน้าต่าง ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 4. ในการเครื่องมือคลิกที่เมนูที่อยู่ใน Visual Basic Editorอ้างอิง:.

  กระบวนการการอ้างอิง-ชื่อฐานข้อมูลกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ข้อมูลอ้างอิงปรากฏอยู่ในนั้นการอ้างอิงที่มีอยู่รายการในกล่องโต้ตอบนี้

  หมายเหตุ:การอ้างอิงไลบรารีที่เลือกที่ปรากฏอยู่ในนั้นการอ้างอิงที่มีอยู่รายการพร้อมสำหรับใช้ในแอพลิเคชันของฐานข้อมูลปัจจุบัน
โดยค่าเริ่มต้น การอ้างอิงต่อไปนี้ถูกเลือกเมื่อคุณสร้างฐานข้อมูล Microsoft Access ใหม่ใน Access 2000 รูป โดยใช้ Microsoft Office Access 2003:
 • visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์
 • วัตถุ Microsoft Access 11.0 ไลบรารี
 • การทำงานอัตโนมัติ ole
 • Microsoft ActiveX ข้อมูลวัตถุไลบรารี 2.1
 • วัตถุ Microsoft DAO 3.6 ไลบรารี
โดยค่าเริ่มต้น การอ้างอิงต่อไปนี้ถูกเลือกเมื่อคุณสร้างฐานข้อมูล Microsoft Access ใหม่ใน Access 2002-2003 รูปแบบ โดยใช้ Microsoft Office Access 2003:
 • visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์
 • วัตถุ Microsoft Access 11.0 ไลบรารี
 • การทำงานอัตโนมัติ ole
 • Microsoft ActiveX ข้อมูลวัตถุไลบรารี 2.5
 • วัตถุ Microsoft DAO 3.6 ไลบรารี

วัตถุที่มีอยู่ในไลบรารีวัตถุ

ต่อไปนี้เป็นการไลบรารีวัตถุที่สำคัญที่พร้อมใช้งานสำหรับใช้ในแอพลิเคชันฐานข้อมูล Microsoft Office Access 2003 และวัตถุที่รวมอยู่ในไลบรารีวัตถุเหล่านี้

visual Basic สำหรับการอ้างอิงไลบรารีของโปรแกรมประยุกต์ (Vbe6.dll)

Visual Basic สำหรับไลบรารีวัตถุของโปรแกรมประยุกต์ที่รวมออบเจ็กต์ต่อไปนี้:
 • ตรวจแก้จุดบกพร่องวัตถุ
 • ErrObjectวัตถุ
 • คอลเลกชันวัตถุ

การอ้างอิงไลบรารีวัตถุ Microsoft Access 11.0 (Msacc.olb)

ไลบรา Microsoft Access 10.0 Object รีมีวัตถุและคอลเลกชันต่อไปนี้:
 • โปรแกรมประยุกต์วัตถุ
 • แบบฟอร์มวัตถุ และแบบฟอร์มคอลเลกชัน
 • รายงานวัตถุ และรายงาน:คอลเลกชัน
 • ตัวควบคุมวัตถุ และตัวควบคุมคอลเลกชัน
 • โมดูลวัตถุ และโมดูลคอลเลกชัน
 • การอ้างอิงวัตถุ และอ้างอิง:คอลเลกชัน
 • DoCmdวัตถุ
 • หน้าจอวัตถุ

การอ้างอิงไลบรารีทำงานอัตโนมัติของ ole (Stdole2.tlb)

ไลบราใน OLE Automation Object รีรวมถึงออบเจ็กต์ต่อไปนี้:
 • StdFontวัตถุ
 • StdPictureวัตถุ

การอ้างอิงไลบรารีวัตถุ 2.1 ของ Microsoft ActiveX ข้อมูล (Msado21.tlb)

ไลบรา Microsoft ActiveX ข้อมูลวัตถุ 2.5 รีมีวัตถุและคอลเลกชันต่อไปนี้:
 • คำสั่งวัตถุ
 • เชื่อมต่อวัตถุ
 • เฉพาะวัตถุ และข้อผิดพลาดคอลเลกชัน
 • เขตข้อมูล:วัตถุ และฟิลด์คอลเลกชัน
 • พารามิเตอร์วัตถุ และพารามิเตอร์คอลเลกชัน
 • คุณสมบัติวัตถุ และคุณสมบัติคอลเลกชัน
 • ชุดระเบียนวัตถุ

การอ้างอิงไลบรารีวัตถุ 2.5 ของ Microsoft ActiveX ข้อมูล (Msado25.tlb)

ไลบรา Microsoft ActiveX ข้อมูลวัตถุ 2.5 รีมีวัตถุและคอลเลกชันต่อไปนี้:
 • คำสั่งวัตถุ
 • เชื่อมต่อวัตถุ
 • เฉพาะวัตถุ และข้อผิดพลาดคอลเลกชัน
 • เขตข้อมูล:วัตถุ และฟิลด์คอลเลกชัน
 • พารามิเตอร์วัตถุ และพารามิเตอร์คอลเลกชัน
 • คุณสมบัติวัตถุ และคุณสมบัติคอลเลกชัน
 • ชุดระเบียนวัตถุ
 • ระเบียนวัตถุ
 • กระแสข้อมูลวัตถุ

ส่วนขยายของ Microsoft ADO 2.5 สำหรับ DDL และความปลอดภัยการอ้างอิงไลบรารี (Msadox.dll)

Microsoft ADO ไลบรารีส่วนต่อขยายที่มีวัตถุและคอลเลกชันต่อไปนี้:
 • แค็ตตาล็อกวัตถุ
 • คอลัมน์วัตถุ และคอลัมน์คอลเลกชัน
 • กลุ่มวัตถุ และกลุ่มคอลเลกชัน
 • ดัชนีวัตถุ และดัชนีคอลเลกชัน
 • คีย์:วัตถุ และคีย์คอลเลกชัน
 • ขั้นตอนวัตถุ และขั้นตอนคอลเลกชัน
 • คุณสมบัติวัตถุ และคุณสมบัติคอลเลกชัน
 • ตาราง:วัตถุ และตารางคอลเลกชัน
 • ผู้ใช้:วัตถุ และผู้ใช้คอลเลกชัน
 • มุมมองวัตถุ และมุมมองคอลเลกชัน

Microsoft Jet และการอ้างอิงไลบรารีวัตถุ 2.5 การจำลองแบบ (Msjro.dll)

Microsoft Jet และไลบรารีของวัตถุที่จำลองแบบมีวัตถุและคอลเลกชันต่อไปนี้:
 • ตัวกรองวัตถุ และตัวกรองคอลเลกชัน
 • JetEngineวัตถุ
 • แบบจำลองวัตถุ

ไลบรารีวัตถุ Microsoft DAO 3.6 (Dao360.dll)

ไลบรารีวัตถุข้อมูลการเข้าถึงวัตถุ (DAO) รวมถึงออบเจ็กต์และคอลเลกชันต่อไปนี้:
 • DBEngineวัตถุ
 • พื้นที่ทำงานวัตถุ และพื้นที่ทำงานคอลเลกชัน
 • เฉพาะวัตถุ และข้อผิดพลาดคอลเลกชัน
 • database.วัตถุ และฐานข้อมูลคอลเลกชัน
 • TableDefวัตถุ และTableDefsคอลเลกชัน
 • เขตข้อมูล:วัตถุ และฟิลด์คอลเลกชัน
 • ดัชนีวัตถุ และดัชนีคอลเลกชัน
 • QueryDefวัตถุ และQueryDefsคอลเลกชัน
 • พารามิเตอร์วัตถุ และพารามิเตอร์คอลเลกชัน
 • ความสัมพันธ์วัตถุ และความสัมพันธ์คอลเลกชัน
 • ชุดระเบียนวัตถุ และชุดระเบียนคอลเลกชัน
 • กลุ่มวัตถุ และกลุ่มคอลเลกชัน
 • ผู้ใช้:วัตถุ และผู้ใช้คอลเลกชัน
 • คอนเทนเนอร์วัตถุ และคอนเทนเนอร์คอลเลกชัน
 • เอกสารวัตถุ และเอกสารคอลเลกชัน
 • คุณสมบัติคอลเลกชัน
หมายเหตุ:ไลบรารีชนิด DAO 3.6 เอาการสนับสนุนสำหรับออบเจ็กต์ที่ล้าสมัย วิธี และคุณสมบัติ ดังนั้น ถ้าคุณทำการอ้างอิงไลบรารีชนิด DAO 3.6 และคุณใช้ constructs ที่ไม่สนับสนุน คุณอาจพบข้อผิดพลาดในโค้ดของคุณการคอมไพล์

การอ้างอิงไลบรารีวัตถุ Microsoft Office 11.0 (Mso.dll)

Microsoft Office Access 2003 ยังมี Microsoft Office ไลบรารีวัตถุ 11.0 ไลบรารีวัตถุนี้ถูกรวมไว้สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้วัตถุที่ให้ Microsoft Office
 • CommandBarวัตถุ
 • FileSearchวัตถุ
 • ผู้ช่วยวัตถุ

วิธีการตั้งค่าการอ้างอิงไปยังโปรแกรมประยุกต์อื่น

คุณยังสามารถกำหนดอ้างอิงไปยังไลบรารีวัตถุที่คอมโพเนนต์หรือโปรแกรมประยุกต์อื่นให้ถ้าคุณต้องการใช้วัตถุที่อยู่ในไลบรารีดังกล่าวสำหรับการดำเนินการทำงานอัตโนมัติในการเข้าถึงของ Microsoft ตารางต่อไปนี้แสดงรายการโปรแกรมประยุกต์และไลบรารีวัตถุที่คุณสามารถอ้างอิง:
Application                   Reference
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Microsoft Excel 2000 objects          Microsoft Excel 9.0 Object Library (Excel9.olb)
Microsoft Excel 2002 objects          Microsoft Excel 10.0 Object Library (Excel.exe)
Microsoft Office Excel 2003 objects       Microsoft Excel 11.0 Object Library (Excel.exe)

Microsoft Word 2000 objects           Microsoft Word 9.0 Object Library (Msword9.olb)
Microsoft Word 2002 objects           Microsoft Word 10.0 Object Library (Msword.olb)
Microsoft Office Word 2003 objects       Microsoft Word 11.0 Object Library (Msword.olb)

Microsoft Graph 9.0 objects           Microsoft Graph 9.0 Object Library (Graph9.olb)
Microsoft Graph 10 objects           Microsoft Graph 10.0 Object Library (Graph.exe)
Microsoft Graph 11 objects           Microsoft Graph 11.0 Object Library (Graph.exe)

Microsoft Office Outlook 2003 objects      Microsoft Outlook 11.0 Object Library (Msoutl.olb)

Microsoft PowerPoint 2002            Microsoft PowerPoint 10.0 Object Library (Msppt.olb)
Microsoft Office PowerPoint 2003 objects    Microsoft PowerPoint 11.0 Object Library (Msppt.olb)

Microsoft Office Publisher 2003 objects     Microsoft Publisher 11.0 Object Library (Mspub.tlb)

วิธีการตั้งค่าการอ้างอิงถึง DAO สำหรับรุ่นต่าง ๆ ของ Microsoft ในการเข้าถึง

ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งรุ่นติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ Microsoft Access, Microsoft แนะนำให้ คุณอ้างอิงรุ่นต่าง ๆ ของไลบราวัตถุ DAO Microsoft ตามที่ระบุไว้ในรายการต่อไปนี้:
Version of Microsoft Access       Version(s) of DAO
---------------------------------------------------------------------------
Microsoft Access 1.0          Microsoft DAO 2.5/3.0 Compatibility
Microsoft Access 1.1          Microsoft DAO 2.5/3.0 Compatibility
Microsoft Access 2.0          Microsoft DAO 2.5/3.0 Compatibility
Microsoft Access 7.0          Microsoft DAO 3.0 Object Library
Microsoft Access 97           Microsoft DAO 3.5 Object Library
Microsoft Access 2000          Microsoft DAO 3.6 Object Library
Microsoft Access 2002          Microsoft DAO 3.6 Object Library
Microsoft Office Access 2003      Microsoft DAO 3.6 Object Library

วิธีการตั้งค่าการอ้างอิงถึง DAO สำหรับโปรแกรมประยุกต์อื่นที่ใช้ Microsoft Access

ถ้าคุณใช้โปรแกรมประยุกต์ที่สื่อสารกับ Microsoft Access รุ่นที่แตกต่างกัน ตรวจสอบว่า รุ่นของ DAO ที่อยู่ในแอพลิเคชันสามารถสื่อสารกับรุ่นของ DAO ที่อยู่ใน Microsoft Access รายการต่อไปนี้ระบุรุ่น (หรือรุ่น) ของ DAO ที่ใช้โปรแกรมประยุกต์อื่น:
Application               DAO
---------------------------------------------------------------------------
Visual Basic 4.0 (16-bit)        Microsoft DAO 2.5/3.0 Compatibility
Visual Basic 4.0 (32-bit)        Microsoft DAO 3.0 Object Library
Visual Basic 5.0            Microsoft DAO 3.5x Object Library
Visual Basic 6.0            Microsoft DAO 3.5x Object Library

Microsoft IIS 3.0/4.0          Microsoft DAO 3.5x Object Library

Microsoft Excel 97           Microsoft DAO 3.5x Object Library
Microsoft Excel 2000          Microsoft DAO 3.6 Object Library
Microsoft Excel 2002          Microsoft DAO 3.6 Object Library
Microsoft Office Excel 2003       Microsoft DAO 3.6 Object Library

Microsoft Word 97            Microsoft DAO 3.5x Object Library
Microsoft Word 2000           Microsoft DAO 3.6 Object Library
Microsoft Word 2002           Microsoft DAO 3.6 Object Library
Microsoft Office Word 2003       Microsoft DAO 3.6 Object Library

Microsoft Project 4.1          Microsoft DAO 3.0 Object Library
Microsoft Project 95          Microsoft DAO 3.0 Object Library
Microsoft Project 2000         Microsoft DAO 3.6 Object Library
Microsoft Project 2002         Microsoft DAO 3.6 Object Library
Microsoft Office Project 2003      Microsoft DAO 3.6 Object Library

Microsoft PowerPoint 2002        Microsoft DAO 3.6 Object Library
Microsoft Office PowerPoint 2003    Microsoft DAO 3.6 Object Library

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างอิงใน Visual Basic Editor คลิกMicrosoft ในการแสดงผลวิธีพื้นฐานในการวิธีใช้เมนู ชนิดการอ้างอิงการเรียกเก็บเงินในการค้นหากล่องในบานหน้าต่าง'ความช่วยเหลือ' และจากนั้น คลิกเริ่มการค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 825796 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2003
Keywords: 
kbado kbprogramming kbautomation kbinfo kbmt KB825796 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:825796

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com