Lokalne źródło instalacji (Msocache)

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 825933 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Lokalne źródło instalacji to funkcja instalatora, która kopiuje źródłowe pliki instalacji z nośnika instalacyjnego pakietu Microsoft Office 2003 (na przykład z dysku CD-ROM pakietu Office 2003) do folderu Msocache. Jest to ukryty folder znajdujący się na lokalnym dysku twardym.

Więcej informacji

Źródłowe pliki instalacyjne zostaną skopiowane z nośnika instalacyjnego do folderu Msocache na lokalnym dysku twardym, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:
 • Jeden z dostępnych dysków twardych ma co najmniej 1,5 GB wolnego miejsca.
 • Dysk twardy z wystarczającą ilością wolnego miejsca nie jest napędem wymiennym ani dyskiem sieciowym.
Funkcja Lokalne źródło instalacji jest zainstalowana, dzięki czemu włożenie dysku CD do napędu nie będzie konieczne podczas następujących operacji instalacyjnych:
 • Wykrywanie i naprawianie
 • Żądanie instalacji
 • Instalacja w trybie konserwacji
 • Instalacja dodatków Service Pack i poprawek
Folder Msocache można usunąć podczas instalacji pakietu Office lub później, po zainstalowaniu pakietu Office. Usunięcie tych plików pozwala zwolnić około 270 MB miejsca na dysku twardym. Po usunięciu folderu Msocache konieczne może być udostępnienie nośnika instalacyjnego w celu ukończenia operacji instalacyjnych wymienionych wcześniej.

Uwaga Folder MSOCACHE nie zawsze jest umieszczany na dysku z największą ilością wolnego miejsca. Jeśli komputer ma dysk NTFS z co najmniej 1,5 GB wolnego miejsca, folder MSOCACHE zostanie umieszczony na tym dysku NTFS.

Usuwanie folderu Msocache podczas instalacji

W instalatorze pakietu Office 2003 na stronie Instalacja zakończona zaznacz pole wyboru Usuń pliki instalacji, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Usuwanie folderu Msocache po zainstalowaniu pakietu Office

Po zainstalowaniu pakietu Office można użyć Kreatora oczyszczania systemu Windows, aby usunąć folder Msocache.

Uwaga Jeśli na dysku twardym istnieje więcej niż jedna partycja, konieczne może być powtórzenie tych kroków na każdej partycji.

Ostrzeżenie Nie wolno usuwać folderu MSOCACHE przy użyciu Eksploratora Microsoft Windows.

W tym należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Oczyszczanie dysku.
 2. W oknie dialogowym Wybieranie dysku na liście Dyski kliknij pozycję C:, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Jeśli komputer ma więcej niż jeden dysk twardy, pliki instalacyjne pakietu Office będą umieszczone na partycji, na której w chwili instalacji pakietu Office było najwięcej wolnego miejsca.
 3. Poczekaj na ukończenie sprawdzania dysku przez programu Oczyszczanie dysku.
 4. Na liście Pliki do usunięcia zaznacz pole wyboru Pliki instalacyjne pakietu Office, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Jeśli rozmiar plików instalacyjnych pakietu Office wynosi zero, to znaczy, że te pliki znajdują się na innym dysku twardym.
 5. Gdy pojawi się poniższy komunikat, kliknij przycisk Tak:
  Czy na pewno chcesz usunąć te pliki?

Przenoszenie folderu pamięci podręcznej lokalnego źródła instalacji do nowej lokalizacji na dysku

Opracowano narzędzie umożliwiające zmienianie lokalizacji folderu pamięci podręcznej lokalnego źródła instalacji po utworzeniu tego folderu podczas instalacji produktu. Aby pobrać to narzędzie, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=18304
Ustawienia tego narzędzia i nową lokalizację folderu pamięci podręcznej można dostosować przy użyciu pliku Setup.ini lub przełączników wiersza poleceń. Więcej informacji o sterowaniu działaniem narzędzia lokalnego źródła lokalizacji można znaleźć w pliki Setup.htm na instalacyjnym dysku CD pakietu Office 2003. Dodatkowe informacje można uzyskać w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;830168
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 825933 - Ostatnia weryfikacja: 8 stycznia 2014 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
Słowa kluczowe: 
kbinfo KB825933

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com