Lokal installationskälla (Msocache)

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 825933 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Lokal installationskälla är en installationsfunktion som kopierar installationskällfilerna från Microsoft Office 2003-installationsmedia (till exempel Office 2003-CD:n) till Msocache-mappen. Detta är en dold fil på den lokala hårddisken.

Mer Information

Installationskällfilerna kopieras från installationsmedia till Msocache-mappen på den lokala hårddisken om följande villkor är uppfyllda:
 • Det finns mer än 1,5 GB (gigabyte) tillgängligt ledigt utrymme på en av de tillgängliga hårddiskarna.
 • Hårddisken med tillräckligt utrymme är inte en flyttbar disk eller en nätverksenhet.
Funktionen Lokal installationskälla installeras för att du inte ska behöva sätta in CD:n under följande installationsprocesser:
 • Identifiera och reparera
 • Installation på begäran
 • Installation i underhållsläge
 • Installation av Service Pack-uppdateringar och korrigeringsfiler
Om du vill ta bort Msocache-mappen kan du göra det under eller efter installationen av Office. Du sparar ungefär 270 MB (megabyte) hårddiskutrymme genom att ta bort filerna. När du har tagit bort Msocache-mappen måste du kanske sätta in installationsmedia för att slutföra installationsåtgärderna som anges ovan.

Obs! MSOCACHE-mappen finns inte alltid på diskenheten med mest ledigt utrymme. Om datorn har en NTFS-enhet med minst 1,5 GB ledigt utrymme finns MSOCACHE-mappen på denna NTFS-enhet.

Ta bort Msocache-mappen under installationen

Under installationen av Office 2003, på sidan Installationen har slutförts, markerar du kryssrutan Ta bort installationsfiler och klickar sedan på Slutför.

Ta bort Msocache-mappen efter installationen av Office

När Office har installerats kan du använda guiden Diskrensning i Windows för att ta bort Msocache-mappen.

Obs! Om det finns mer än en partition på hårddisken måste du kanske upprepa dessa åtgärder för varje partition.

Varning! Ta aldrig bort MSOCACHE-mappen med hjälp av Utforskaren.

Gör så här:
 1. Klicka på Start, peka på Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och klicka sedan på Diskrensning.
 2. I dialogrutan Välj enhet, i listan Enheter, klickar du på C: och sedan på OK.

  Obs! Om du har mer än en hårddisk finns installationsfilerna för Office på den partition där det fanns mest ledigt utrymme under installationen av Office.
 3. Vänta tills enheten har kontrollerats.
 4. Markera kryssrutan Installationsfiler för Office i dialogrutan Filer att ta bort och klicka på OK.

  Obs! Om storleken av Installationsfiler för Office är noll finns installationsfilerna för Office på en annan hårddisk.
 5. Klicka på Ja när följande meddelande visas:
  Vill du ta bort dessa filer?

Flytta LIS Cache-mappen till en ny enhetsplats

Det finns ett verktyg som gör att du kan ändra platsen för din Lokal installationskälla-cachemapp när den har skapats av en produktinstallation. Du kan hämta Local Installation Source Tool från följande Microsoft-webbplats:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=10fa7aa3-695b-42c3-9045-b812ba0fed3e
Du kan reglera inställningarna och platsen för Local Install Source Tool med hjälp av Setup.ini-filen eller från en kommandorad. Mer information om hur du påverkar inställningar och plats för Local Install Source Tool finns i filen Setup.htm på installations-CD:n för Office 2003. Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;830168

Egenskaper

Artikel-id: 825933 - Senaste granskning: den 3 juni 2008 - Revision: 1.11
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
Nyckelord: 
kbinfo KB825933

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com