วิธีการ: การเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูลสูงสุดต่อหน่วย (MTU) ขนาดค่าเริ่มต้น สำหรับการเชื่อมต่อ PPP หรือ สำหรับการเชื่อมต่อ VPN

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 826159 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการแก้ไขรีจิสทรีเพื่อเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูลสูงสุดต่อหน่วย (MTU) ขนาดค่าเริ่มต้น สำหรับการเชื่อมต่อจุดต่อจุดโพรโทคอล (PPP) หรือ สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)

Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ใช้ขนาด MTU ถาวร 1500 ไบต์สำหรับการเชื่อมต่อ PPP ทั้งหมด และใช้ขนาด MTU ถาวร 1400 ไบต์สำหรับการเชื่อมต่อ VPN ทั้งหมด นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น สำหรับไคลเอนต์ PPP สำหรับไคลเอนต์ VPN สำหรับเซิร์ฟเวอร์ PPP หรือ VPN เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Routing and Remote Access

การเชื่อมต่อ PPP กำลังเชื่อมต่อเช่นการเชื่อมต่อโมเด็ม การเชื่อมต่อแบบรวมบริการดิจิทัลเครือข่าย (ISDN) หรือการเชื่อมต่อสายเคเบิลโดยตรง ผ่านสายเคเบิลอนุกรมเป็น null หรือ ผ่านสายเคเบิลแบบขนาน การเชื่อมต่อ VPN มีการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด Tunneling Protocol (PPTP) หรือการเชื่อมต่อของเลเยอร์ 2 Tunneling Protocol (L2TP)

หมายเหตุ ใช้วิธีการในบทความนี้เมื่อต้องการแก้ไขรีจิสทรีเพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าขนาด MTU หากคุณประสบปัญหาใด ๆ หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงานหลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนการตั้งค่าขนาด MTU ลบคีย์รีจิสทรีที่คุณเพิ่มเข้าไป

เปลี่ยนการตั้งค่า MTU สำหรับการเชื่อมต่อ PPP

ต้องการให้เราเปลี่ยนการตั้งค่า MTU สำหรับการเชื่อมต่อ PPP สำหรับคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวคุณเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉันต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ การ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปุ่มหรือการเชื่อมโยง ในการ การดาวน์โหลดแฟ้ม กล่องโต้ตอบ คลิก เรียกใช้ จากนั้น ทำตามขั้นตอนในการแก้ไขนั้นตัวช่วยสร้าง


เปลี่ยนการตั้งค่า MTU สำหรับการเชื่อมต่อ PPP
Microsoft Fix it 50613


บันทึกย่อ
 • กรุณาพิมพ์ขนาด MTU ที่ต้องการระหว่าง1ถึง1500เมื่อถามในระหว่างกระบวนการติดตั้ง
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันนี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขด้วยตนเองเมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า MTU สำหรับการเชื่อมต่อ PPP เพิ่มการ
ProtocolType
ค่า DWORD,
PPPProtocolType
ค่า DWORD และ
ProtocolMTU
ค่า DWORD เมื่อต้องการรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndiswan\Parameters\Protocols\0
เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด regedit ในการ เปิด กล่อง และคลิก ตกลง.
 2. ค้นหา และคลิกคีย์ ย่อยดังต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NdisWan\Parameters
 3. เพิ่มคำ
  Protocols
  คีย์ย่อย (ถ้าดังกล่าวไม่มีอยู่) เมื่อต้องการทำเช่นนี้:
  1. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก คีย์.
  2. ชนิด โพรโทคอลแล้ว กด ENTER
 4. เพิ่มคำ
  0
  คีย์ย่อย (ศูนย์) ไป
  Protocols
  คีย์ย่อยนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้:
  1. คลิก
   Protocols
   คีย์ย่อยที่คุณสร้างขั้นตอนที่ 3
  2. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก คีย์.
  3. ชนิด 0 (ศูนย์), แล้ว กด ENTER
 5. คลิก
  0
  คีย์ย่อยที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 4
 6. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 7. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด ProtocolTypeแล้ว คลิก ตกลง.
 8. ในการ แก้ไข เมนู คลิก ปรับเปลี่ยน.
 9. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด 800ตรวจสอบให้แน่ใจ เลขฐานสิบหก มีเลือกภายใต้ ฐานแล้ว คลิก ตกลง.
 10. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 11. ชนิด PPPProtocolTypeแล้ว กด ENTER
 12. ในการ แก้ไข เมนู คลิก ปรับเปลี่ยน.
 13. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด 21ตรวจสอบให้แน่ใจ เลขฐานสิบหก มีเลือกภายใต้ ฐานแล้ว คลิก ตกลง.
 14. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 15. ชนิด ProtocolMTUแล้ว กด ENTER
 16. ในการ แก้ไข เมนู คลิก ปรับเปลี่ยน.
 17. ภายใต้ ฐานคลิก เลขฐานสิบพิมพ์ขนาด MTU ที่คุณต้องการในการ ข้อมูลค่า กล่อง และคลิก ตกลง.
 18. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 19. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

เปลี่ยนการตั้งค่า MTU สำหรับการเชื่อมต่อ VPN

ต้องการให้เราเปลี่ยนการตั้งค่า MTU สำหรับการเชื่อมต่อ VPN สำหรับคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวคุณเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉันต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ การ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปุ่มหรือการเชื่อมโยง ในการ การดาวน์โหลดแฟ้ม กล่องโต้ตอบ คลิก เรียกใช้ จากนั้น ทำตามขั้นตอนในการแก้ไขนั้นตัวช่วยสร้าง


เปลี่ยนการตั้งค่า MTU สำหรับการเชื่อมต่อ VPN
Microsoft Fix it 50614


บันทึกย่อ
 • กรุณาพิมพ์ขนาด MTU ที่ต้องการระหว่าง1ถึง1500เมื่อถามในระหว่างกระบวนการติดตั้ง
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันนี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า MTU สำหรับการเชื่อมต่อ VPN เพิ่มการ
ProtocolType
ค่า DWORD,
PPPProtocolType
ค่า DWORD และ
TunnelMTU
ค่า DWORD เมื่อต้องการรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndiswan\Parameters\Protocols\0
เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด regedit ในการ เปิด กล่อง และคลิก ตกลง.
 2. ค้นหา และคลิกคีย์ ย่อยดังต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NdisWan\Parameters
 3. เพิ่มคำ
  Protocols
  คีย์ย่อย (ถ้าดังกล่าวไม่มีอยู่) เมื่อต้องการทำเช่นนี้:
  1. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก คีย์.
  2. ชนิด โพรโทคอลแล้ว กด ENTER
 4. เพิ่มคำ
  0
  คีย์ย่อย (ศูนย์) ไป
  Protocols
  คีย์ย่อยนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้:
  1. คลิก
   Protocols
   คีย์ย่อยที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 3
  2. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก คีย์.
  3. ชนิด 0 (ศูนย์), แล้ว กด ENTER
 5. คลิก
  0
  คีย์ย่อยที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 4
 6. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 7. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด ProtocolTypeแล้ว คลิก ตกลง.
 8. ในการ แก้ไข เมนู คลิก ปรับเปลี่ยน.
 9. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด 800ตรวจสอบให้แน่ใจ เลขฐานสิบหก มีเลือกภายใต้ ฐานแล้ว คลิก ตกลง.
 10. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 11. ชนิด PPPProtocolTypeแล้ว กด ENTER
 12. ในการ แก้ไข เมนู คลิก ปรับเปลี่ยน.
 13. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด 21ตรวจสอบให้แน่ใจ เลขฐานสิบหก มีเลือกภายใต้ ฐานแล้ว คลิก ตกลง.
 14. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 15. ชนิด TunnelMTUแล้ว กด ENTER
 16. ในการ แก้ไข เมนู คลิก ปรับเปลี่ยน.
 17. ภายใต้ ฐานคลิก เลขฐานสิบพิมพ์ขนาด MTU ที่คุณต้องการในการ ข้อมูลค่า กล่อง และคลิก ตกลง.
 18. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 19. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นส่วนนี้แล้ว ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหา คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับทราบคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงความคิดเห็น หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ กรุณาฝากความคิดเห็นในการ "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งให้เรามี อีเมล ข้อความ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาด MTU ใน Microsoft Windows NT 4.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
183229RAS ใช้ขนาด MTU ถาวรของ TCP/IP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PPP ดูการร้องขอสำหรับข้อคิดเห็น (RFC) 1548 เมื่อต้องการทำเช่นนั้น แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของอินเทอร์เน็ตทางวิศวกรรมบังคับใช้งาน (IETF):
http://www.ietf.org/rfc/rfc1548.txt?number=1548

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 826159 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbclientprotocols kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme kbmt KB826159 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:826159

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com