ผู้ดูแลระบบสามารถใช้แม่แบบของนโยบาย Office ด้วยการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'ของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 826170 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีผู้ดูแลระบบสามารถใช้แม่แบบนโยบายของ Microsoft Office ด้วยการตั้งค่า Group Policy ของ Microsoft Windows กระบวนการMicrosoft Office 2003 Resource Kitประกอบด้วยเท็มเพลนโยบาย (ไฟล์.adm) ที่ผู้ดูแลสามารถใช้ได้กับโปรแกรม Office 2003 ใน Microsoft Windows โดยใช้เครือ การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'จะช่วยผู้ดูแลระบบในการควบคุมวิธีที่ผู้ใช้ทำงานกับ Office 2003

บทความนี้อธิบายถึงทรัพยากรที่พร้อมใช้งานสำหรับการสร้างนโยบายที่จะใช้ ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ Microsoft Windows Server 2000 และ ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลในส่วนต่อไปนี้:
 • ภาพรวม
 • เท็มเพลนโยบายของ Office 2003 ที่มีอยู่
 • วิธีการติดตั้งแม่แบบของนโยบาย Office 2003
 • วิธีการที่โหลดแม่แบบของนโยบายมี Office 2003 ในนโยบายคอมพิวเตอร์เฉพาะ
 • อ้างอิง:

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวม

โดยการตั้งค่านโยบาย คุณสามารถกำหนดค่า และรักษาโครงแบบ Office 2003 เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ซึ่งแตกต่างจากการกำหนดเองอื่น ๆ (เช่นการตั้งค่าเริ่มต้นที่แจกจ่ายในการแปลง [แฟ้ม MST]), นโยบายมี reapplied ทุกครั้งที่ผู้ใช้ล็อกออ นเข้าเครือข่าย (หรือตามบางอื่น ๆ ช่วงที่กำหนด โดยผู้ดูแลระบบ) ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขรีจิสทรีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

คุณสามารถตั้งค่านโยบายที่นำไปใช้ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (และผู้ใช้ทุกคนของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น), หรือคุณสามารถตั้งค่านโยบายที่ใช้ผู้ใช้คนละไปเท่านั้น คุณสามารถกำหนดนโยบายสำหรับแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใต้การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ในนโยบายกลุ่มที่จะใช้นโยบายนิ้วแนปต่อคอมพิวเตอร์ครั้งแรกที่ผู้ใช้ล็อกอินไปยังเครือข่ายจากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น คุณสามารถกำหนดนโยบายสำหรับแต่ละผู้ใช้ที่อยู่ภายใต้การกำหนดค่าผู้ใช้ในสแน็ปอินนโยบายกลุ่ม นโยบายต่อผู้ใช้จะใช้เมื่อผู้ใช้ที่ระบุบนเครือข่ายจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็

เมื่อต้องการใช้เท็มเพลตอีนโยบายของ Office 2003 คุณต้องโหลดดังกล่าวในสแน็ปอินคอนโซลการจัดการ Microsoft ของนโยบายกลุ่ม

เท็มเพลนโยบายของ Office 2003 ที่มีอยู่

มีแฟ้มแม่แบบของนโยบายในการMicrosoft Office 2003 Resource Kitคุณสามารถตั้งค่านโยบายทั้งระบบสำหรับผู้ใช้ของ Office บนเครือข่ายได้ โดยใช้นโยบาย คุณสามารถบังคับใช้การกำหนดค่าผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อย่างรวดเร็วเมื่อผู้ใช้ กลุ่ม หรือคอมพิวเตอร์สู่เครือข่าย

แฟ้มแม่แบบนโยบายของ Office (ไฟล์.adm) อธิบายการตั้งค่านโยบายทั้งหมดที่คุณสามารถตั้งค่าสำหรับ Office คุณสามารถใช้ไฟล์.adm เหล่านี้ ด้วย'นโยบายกลุ่ม'สแนปอินที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เพื่อที่นำนโยบายไปใช้กับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

โปรแกรมติดตั้งของMicrosoft Office 2003 Resource Kitติดตั้งแม่แบบต่อไปนี้ของนโยบายในโฟลเดอร์ Windows\Inf บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มคำอธิบายของต้นแบบ
Access11.admการเข้าถึงของ Microsoft Office 2003
Excel11.admMicrosoft Office Excel 2003
Fp11.admMicrosoft Office FrontPage 2003
Gal11.admตัวจัดระเบียบคลิปของ Microsoft
Inf11.admInfoPath Microsoft Office 2003
Office11.admMicrosoft Office 2003
Onent11.admMicrosoft Office OneNote 2003
Outlk11.admMicrosoft Office Outlook 2003:
Ppt11.admMicrosoft Office PowerPoint 2003
Pub11.admผู้เผยแพร่ที่ Microsoft Office 2003
Visio.admVisio Microsoft Office 2003
Word11.admMicrosoft Office Word 2003

วิธีการติดตั้งแม่แบบของนโยบาย Office 2003

เมื่อต้องการดาวน์โหลดแม่แบบของนโยบาย Office 2003 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/office/ork/2003/tools/BoxA19.htm
ในการแฟ้มแม่แบบของนโยบายเว็บเพจที่ของMicrosoft Office 2003 Resource Kitเว็บไซต์ คุณสามารถติดตั้ง Office 2003 นโยบาย แบบ หรือนโยบายแบบ Visio 2003 หรือทั้งสอง
 • การติดตั้งแม่แบบของนโยบาย Office 2003 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. เลื่อนลงในแฟ้มแม่แบบของนโยบายเว็บเพ และจากนั้น คลิกการork.exeการเชื่อมโยง
  2. ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบ คลิกOPEN.
  3. คลิกยอมรับการข้อตกลงว่าด้วยสิทธิ์การใช้งานแล้ว คลิกถัดไป.
  4. ในการชนิดของการติดตั้งบานหน้าต่าง คลิกการติดตั้งแบบปกติแล้ว คลิกถัดไป.
  5. คลิกติดตั้ง.
  6. คลิกตกลงเมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
  หมายเหตุ:แฟ้มแม่แบบของนโยบาย Office 2003 มีการติดตั้งในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  เส้นทาง\Windows\inf
  หมายเหตุ:เส้นทางคือไดรฟ์ที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ Windows ของคุณ และWindowsมีชื่อของโฟลเดอร์ Windows ของคุณ
 • การติดตั้งนโยบายแบบ Visio 2003 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. เลื่อนลงในแฟ้มแม่แบบของนโยบายเว็บเพ และจากนั้น คลิกการVisioRKTools.exeการเชื่อมโยง
  2. ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบ คลิกOPEN.
  3. คลิกใช่ยอมรับใบอนุญาตการใช้งานข้อตกลง
  4. ในการกรุณาพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการวางแฟ้มที่แยกแล้วกล่อง ชนิดเส้นทาง: \Program Files\Orktools\Ork11\Tools\Visioที่เส้นทางเป็น ไดรฟ์ที่เครื่องของคุณ Kit ทรัพยากร 2003 Office มืออื่น ๆ จะถูกติดตั้ง (เช่น C), แล้ว คลิกตกลง.
  5. คลิกใช่สร้างโฟลเดอร์ที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 4

   หมายเหตุ:ไม่มีข้อความที่ระบุว่า แฟ้มที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ได้
  6. คลิกขวาเริ่มการทำงานแล้ว คลิกสำรวจ.
  7. ค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 4 และจากนั้น ให้เปิดโฟลเดอร์ที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 4
  8. คัดลอกแฟ้ม Visio11.adm ไปยังตำแหน่งต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:
   เส้นทาง\Windows\inf
   โดย:เส้นทางคือไดรฟ์ที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ Windows ของคุณ และWindowsมีชื่อของโฟลเดอร์ Windows ของคุณ

วิธีการที่โหลดแม่แบบของนโยบายมี Office 2003 ในนโยบายคอมพิวเตอร์เฉพาะ

You use the Group Policy snap-in to set Office 2003 policies from the Office policy templates (.adm files). After you set policies for a particular Group Policy object, Windows automatically implements the policies on the users' computers.

To load an Office 2003 policy in the Local Computer Policy, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:gpedit.mscในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ภายใต้การกำหนดค่าผู้ใช้คลิกขวาแม่แบบการดูแลระบบชี้ไปที่งานทั้งหมดแล้ว คลิกAdd/Remove Templates.
 3. ในการAdd/Remove Templatesกล่องโต้ตอบ คลิกadd.
 4. ในการPolicy Templatesdialog box, click the Office 2003 policy template that you want to add, and then clickOPEN.

  หมายเหตุ:The Office 2003 policy templates are located in theเส้นทาง\Winnt\Inf folder, whereเส้นทางis the drive location of your Windows folder andWinntis the folder name where Windows is installed.
 5. ในการAdd/Remove Templatesกล่องโต้ตอบ คลิกปิด.
 6. ในการแผนภูมิแท็บนี้Group Policyหน้าต่าง ขยายแม่แบบการดูแลระบบภายใต้การกำหนดค่าผู้ใช้.
 7. Expand the Office 2003 policy that you added in step 5.
You are ready to set the Office 2003 user policies that you want in the Local Computer policy.

อ้างอิง:

For information about how to manage users' configurations by policy, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/office/ork/2003/five/ch18/MntA04.htm
For information about how to use group policies in Microsoft Windows Server 2003, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/gpintro.mspx
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้นโยบายกลุ่มใน Microsoft Windows 2000 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/library/Bb742376.aspx
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง และการเก็บรักษาซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์ที่ขึ้นอยู่กับนโยบายกลุ่ม แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/office/ork/2003/two/ch5/DepC04.htm
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการองค์กรด้วย'นโยบายกลุ่ม'คอนโซลการจัดการ เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/gpmc/default.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 826170 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
Keywords: 
kbgrppolicyinfo kbdeployment kbfunctions kbarttyperoadmap kbinfo kbmt KB826170 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:826170

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com