Jak utworzyć i zmodyfikować dokument HTML w programie Word 2003

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 826212 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W artykule opisano tworzenie dokumentu HTML przy użyciu programu Word 2003, w tym takie czynności, jak wprowadzanie tekstu oraz dodawanie obrazów i hiperłączy do dokumentu HTML.

Tworzenie dokumentu HTML

Aby utworzyć nowy dokument HTML, skorzystaj z jednej z następujących metod.

Metoda 1

 1. Uruchom program Word 2003.
 2. W okienku zadań Nowy dokument kliknij opcję Strona sieci Web w obszarze Nowy.
 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

  Uwaga: W polu Zapisz jako typ ustawiony będzie typ Jednoplikowa strona sieci Web (*.mht; *.mhtml), który można zmienić na Strona sieci Web (*.htm, *.html).
 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku dla nowego dokumentu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Metoda 2

 1. Uruchom program Word 2003.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako stronę sieci Web.
 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku dla nowego dokumentu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie tekstu i hiperłączy do dokumentu HTML

 1. Otwórz dokument HTML utworzony w sposób opisany wcześniej w tym artykule. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.
  2. Odszukaj dokument, którego tworzenie opisano w sekcji „Tworzenie dokumentu HTML” tego artykułu.
  3. Kliknij plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 2. Wpisz w tym dokumencie następujący tekst:
  W programie Microsoft Word można tworzyć dokumenty HTML równie łatwo jak zwykłe dokumenty programu Word.
 3. Aby utworzyć hiperłącze, zaznacz słowa Microsoft Word we wpisanym tekście.
 4. W menu Wstaw kliknij polecenie Hiperłącze.
 5. W oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza wpisz adres http://www.microsoft.com/word w polu Adres, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zapisz zmiany w dokumencie.

Dodawanie obrazu do dokumentu HTML

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz do dokumentu.
 2. W menu Wstaw wskaż polecenie Obraz, a następnie kliknij polecenie Clipart.
 3. W okienku zadań Clipart kliknij przycisk Przejdź.

  Uwaga: Kliknięcie przycisku Przejdź bez wpisywania tekstu w polu Wyszukaj spowoduje wyświetlenie wszystkich obrazów dostępnych obecnie w systemie.
 4. W sekcji Wyniki wybierz obraz, który chcesz wstawić na stronie.
 5. Zapisz zmiany i zamknij dokument.

Otwieranie dokumentu HTML w programie Word

 1. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.
 2. W oknie dialogowym Otwórz odszukaj utworzony wcześniej dokument HTML, a następnie wybierz go.
 3. Kliknij przycisk Otwórz.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o obsłudze języka HTML w programie Word 2003, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program Word 2003.
 2. W menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Office Word - Pomoc.
 3. Wpisz HTML w polu Wyszukaj, a następnie kliknij przycisk strzałki.
 4. Pojawią się pokrewne tematy i szablony.

  Kliknij dowolną pozycję, aby wyświetlić informacje.

Właściwości

Numer ID artykułu: 826212 - Ostatnia weryfikacja: 30 marca 2007 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Word 2003
Słowa kluczowe: 
kbhowtomaster KB826212

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com