วิธีการกำหนดค่า Distiller Acrobat การทำงาน กับ Publisher 2007 และ กับผู้เผยแพร่ 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 826360 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่า Adobe Acrobat Distiller เพื่อให้คุณสามารถใช้กับการ Publisher Microsoft Office 2007 และกับ Microsoft Office Publisher 2003 ในการผลิตพร้อม PrePress แฟ้มรูปแบบเอกสารที่แบบพกพา (PDF) จากแห่ง Publisher 2007 และผู้เผยแพร่ 2003 ถ้าคุณทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในบทความนี้ คุณจะหลีกเลี่ยงข้อความแสดงข้อผิดพลาดสามทั่ว PostScript ข้อที่พบเมื่อคุณใช้ Adobe Acrobat Distiller Publisher 2007 และผู้เผยแพร่ 2003

หมายเหตุ:ขั้นตอนที่ระบุไว้ในบทความนี้เป็นเฉพาะ Adobe Acrobat 6.0 ถ้าคุณใช้รุ่นต่าง ๆ ของ Adobe Acrobat ชื่อของเมนูและคำสั่งต่าง ๆ อาจแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ขั้นตอนทั้งหมดจะเหมือนกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่า Adobe Acrobat Distiller การทำงาน กับ Publisher 2007 และ กับผู้เผยแพร่ 2003 คุณต้องทำสองสิ่งต่อไปนี้:
 • ตั้งค่าโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของ Adobe PDF การทำงานอย่างถูกต้อง กับ Publisher 2007 และ กับผู้เผยแพร่ 2003
 • สร้างแฟ้มตัวเลือกของงาน (.joboptions) สำหรับการ Adobe Acrobat Distiller โปรแกรม

วิธีการตั้งค่าโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ PDF Adobe เพื่อทำงาน กับ Publisher 2007 และ กับผู้เผยแพร่ 2003

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์และโทรสาร.
 2. คลิกขวาadobe PDFไอคอน แล้วคลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการการตั้งค่าอุปกรณ์แท็บ
 4. การเปลี่ยนแปลงนั้นแปลงกราฟิกสีเทาเป็น PostScript สีเทาการตั้งค่าไม่มี.
 5. การเปลี่ยนแปลงนั้นแปลงข้อความสีเทาเป็น PostScript สีเทาการตั้งค่าไม่มี.
 6. คลิกการทั่วไปแท็บ
 7. คลิกการกำหนดลักษณะการพิมพ์.
 8. คลิกการการตั้งค่าการ PDF adobeแท็บ
 9. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นใช้แบบอักษรระบบเท่านั้น ไม่ได้ใช้แบบอักษรของเอกสารกล่องกาเครื่องหมาย
 10. คลิกการเค้าโครงแท็บ
 11. คลิกขั้นสูง.
 12. การเปลี่ยนแปลงนั้นแบบอักษร TrueTypeการตั้งค่าดาวน์โหลดเป็น softfont.
 13. คลิกตกลงสามครั้งเพื่อปิดการคุณสมบัติ PDF adobeกล่องโต้ตอบ

วิธีการสร้างแฟ้มตัวเลือกงานสำหรับ Adobe Acrobat Distiller โปรแกรม

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดแล้ว คลิกDistiller adobe 8.
 2. ในการการตั้งค่าเริ่มต้นกล่อง คลิกเพื่อเลือกกดคุณภาพ.
 3. ในการการตั้งค่าเมนู คลิกแก้ไขการตั้งค่า PDF ของ Adobe.
 4. คลิกการแบบอักษรแท็บ
 5. ในการเมื่อมีการฝังล้มเหลวกล่อง คลิกเพื่อเลือกเตือน และการดำเนินต่อ.
 6. คลิกบันทึกเป็น.
 7. ในการบันทึกการตั้งค่าการ PDF Adobe เป็นกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้ม.joboptions ใหม่ และคลิกบันทึก.
 8. คลิกตกลง.

วิธีการใช้ Publisher 2007 และผู้เผยแพร่ 2003 ด้วย Distiller เมื่อต้องการสร้างเป็น PDF

หลังจากที่คุณกำหนด Distiller Acrobat Adobe เพื่อทำงาน กับ Publisher 2007 และ กับผู้เผยแพร่ 2003 และสร้างแฟ้มตัวเลือกของงาน (.joboptions) สำหรับ Distiller Acrobat ของ Adobe โปรแกรม คุณสามารถใช้ Publisher 2007 และผู้เผยแพร่ 2003 กับ Adobe Acrobat Distiller การสร้าง PDF แฟ้มได้
 1. เปิดสิ่งพิมพ์ Publisher 2007 หรือผู้เผยแพร่ 2003 ที่คุณต้องการแปลงแฟ้ม PDF
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่เครื่องมือการพิมพ์เชิงพาณิชย์แล้ว คลิกสีพิมพ์.
 3. ถ้าสิ่งพิมพ์ Publisher 2007 หรือผู้เผยแพร่ 2003 ต้องการจะพิมพ์เป็นสี spot ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีกำหนดสี spot เหล่านั้น
 4. หลังจากที่คุณได้รับการตรวจสอบการตั้งค่าในการสีพิมพ์กล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.
 5. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษ.
 6. คลิกขั้นสูงจากนั้น คลิกเพื่อเลือกชนิดเค้าโครงที่คุณต้องการ (โปรดสังเกตการตั้งค่าขนาดหน้า)
 7. คลิกตกลงสองครั้ง
 8. คลิกแฟ้ม:แล้วตั้งค่าพิมพ์.
 9. ในการชื่อเครื่องพิมพ์กล่อง คลิกเพื่อเลือกadobe PDFแล้ว คลิกตกลง.
 10. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่าขนาดเพยังคงถูกต้อง ถ้างานเป็น แบบ booklet หรืองาน multi-up คุณสามารถใช้ตัวควบคุมในกล่องโต้ตอบนี้เพื่อตั้งค่าหน้ากระดาษ imposition
 11. เมื่อต้องการตั้งค่าการตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกตกลง.
 12. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกการพิมพ์.
 13. คลิกเพื่อเลือกนั้นพิมพ์ไปยังแฟ้มกล่องกาเครื่องหมาย
 14. คลิกการตั้งค่าการพิมพ์ขั้นสูง.
 15. ในการเอาพุตกล่อง คลิกคอมโพสิต CMYK,separationsหรือระดับสีเทาคอมโพสิต(เป็นเหมาะ)
 16. คลิกการการตั้งค่าหน้ากระดาษแท็บ และจากนั้น คลิกเครื่องหมายของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ Publisher 2007 หรือผู้เผยแพร่ 2003 เพื่อพิมพ์
 17. คลิกตกลง.
 18. เมื่อได้รับการพร้อมท์ คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้อง การบันทึกแฟ้มของคุณ พิมพ์ชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้ม PostScript จากนั้น ให้บันทึกแฟ้มนี้
 19. เริ่ม Adobe Acrobat Distiller
 20. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกOPEN.
 21. ในการOPENกล่องโต้ตอบ ค้นหาแฟ้ม PostScript ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 6 และจากนั้น คลิกOPEN.
หมายเหตุ:คุณไม่สามารถพิมพ์ CMYK คอมโพสิตหรือแบ่งกับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของ Adobe PDF โดยตรง คุณต้องพิมพ์ไปยังแฟ้ม PostScript และคุณต้องเปิดแฟ้มนั้นใน Adobe Acrobat Distiller นี่เป็นปัญหากับรุ่นของ Adobe Acrobat Distiller 4.0 และทำงานในภายหลัง รุ่น 3.0 ได้อย่างถูกต้อง ตามที่ต้องการโปรแกรม distilling ไม่ - Adobe PDF

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
822978เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ Distiller Acrobat distill PostScript แฟ้มที่ถูกสร้าง โดยผู้เผยแพร่ 2003 หรือ 2007 ผู้เผยแพร่: " <font name="">ไม่พบ" </font>

823135คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด stackunderflow เมื่อคุณพิมพ์สิ่งพิมพ์ผู้เผยแพร่เป็น CMYK แบบร่วมในผู้เผยแพร่ 2003
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 826360 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003 with Digital Imaging
Keywords: 
kbformat kb3rdparty kbprepress kbprint kbhowto kbmt KB826360 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:826360

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com