วิธีการแก้ปัญหาการเสียรูปวาดใน Visio

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 826418 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขรูปวาดที่เสียหายใน Microsoft Office Visio 2013, Visio 2010, Visio 2007, Microsoft Office Visio 2003 และ Microsoft Visio 2002 บทความนี้อธิบายถึงอาการบางอย่างที่อาจบ่งชี้ว่า รูปวาดที่คุณกำลังทำงานใน Visio เสียหาย

นอกจากนี้ บทความนี้แสดงวิธีการกู้คืนบางอย่างที่คุณสามารถใช้ในการวาดที่เสียหาย มีวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไป วิธีการลองถ้าคุณสามารถ หรือไม่สามารถเปิดรูปวาด และเมธอดเพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรูปวาด

คำแนะนำ

ภาพรวม

หากคุณพบลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณทำงานกับรูปวาด Visio รูปวาด Visio อาจเสียหาย คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถ้าคุณมีรูปวาดที่เสียหาย:
 • "เพจฟอลต์ "ข้อบกพร่องป้องกันทั่วไป"หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด"คำสั่งไม่ถูกต้อง"
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้เมื่อคุณเปิดรูปวาด:

  เกิดข้อผิดพลาด (100) ในระหว่างการดำเนินการเปิด

  Visio ไม่สามารถเปิดแฟ้มได้เนื่องจากไม่มีแฟ้ม Visio หรือเสียหาย
 • ข้อผิดพลาด "หน่วยความจำ" หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่บ่งชี้ว่า ทรัพยากรระบบไม่เพียงพอ
หมายเหตุ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ไม่ได้หมายเสมอความ ว่า รูปวาดของคุณเสียหาย อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณซ้ำ ๆ พบอย่างน้อยหนึ่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้เมื่อคุณทำงานกับรูปวาดเฉพาะ รูปวาดนั้นอาจเสียหาย

บทความนี้แสดงวิธีการบางอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อกู้คืนรูปวาดที่เสียหาย วิธีการที่อธิบายไว้ในบทความนี้ไม่รับประกันการกู้คืนสำเร็จรูปวาดที่เสียหาย บางครั้ง ขึ้นอยู่กับชนิดของความเสียหาย คุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลใด ๆ คุณอาจต้องสร้างรูปวาดใหม่ หรือคืนค่ารูปวาดจากแฟ้มสำรองข้อมูลของคุณ

วิธีการแก้ไขปัญหาทั่วไป

Visio โดยไม่มีเหตุการณ์อัตโนมัติ และไม่มี Microsoft Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์เริ่มต้น

เริ่ม โดยไม่มีเหตุการณ์อัตโนมัติ และไม่ มี Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ Visio เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

วิธีที่ 1: Microsoft Office Visio 2013 และ Visio 2010
 1. เริ่มการทำงานของ Visio
 2. ในการแฟ้ม แท็บ คลิกตัวเลือกและจากนั้น คลิกศูนย์ความเชื่อถือ
 3. คลิกการตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือและจากนั้น คลิกปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 4. คลิก'เพิ่มเติม'
 5. คลิกเพื่อเลือกแบบปิดใช้งานทั้งหมดแอพลิเคชันเพิ่มเติม กล่องกาเครื่องหมาย
 6. คลิกตกลง
 7. จบการทำงานของ Visio และเริ่มการทำงาน Visio

วิธีที่ 2: Visio การ Microsoft Office 2007
 1. Start Visio ตามปกติ
 2. บนเมนูเครื่องมือคลิกศูนย์ความเชื่อถือ
 3. คลิกการตั้งค่าแมโครและจากนั้น คลิกปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 4. คลิก'เพิ่มเติม'
 5. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายปิดใช้งานทั้งหมดแอพลิเคชันเพิ่มเติม
 6. คลิกตกลง
 7. จบการทำงานของ Visio และเริ่มการทำงาน Visio
วิธีที่ 3: Microsoft Office Visio 2003 และ Visio รุ่นก่อนหน้า
 1. Start Visio ตามปกติ
 2. ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Visio ที่คุณกำลังเรียกใช้:
  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Visio 2003 คลิกตัวเลือกบนเมนูเครื่องมือและจากนั้น คลิกแท็บความปลอดภัย
  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Visio 2002 คลิกตัวเลือกบนเมนูเครื่องมือและจากนั้น คลิกแท็บขั้นสูง
 3. ทำสิ่งต่อไปนี้:
  • คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งาน Microsoft Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์

   หมายเหตุ หลังจากที่คุณคลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งาน Microsoft Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์กล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งาน Microsoft Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์โครงการสร้างและกล่องกาเครื่องหมายโหลด Microsoft Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์โครงการจากข้อความจะพร้อมใช้งาน
  • คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งาน COM เพิ่มเติม
  • คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเหตุการณ์อัตโนมัติเปิดใช้งาน
 4. คลิกตกลงและจบการทำงาน Visio
 5. เริ่มการทำงานของ Visio
วิธีที่ 4: ใช้คำสั่ง 'คัดลอกวาด' เพื่อคัดลอกแต่ละหน้าไว้ในเพจในรูปวาดใหม่
สำหรับ Visio 2013 และ Visio 2010:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีสิ่งใดในรูปวาดที่เลือก
 2. บนHome แท็บ ภายใต้การคลิปบอร์ กลุ่ม คลิกคัดลอก
 3. เปิดเอกสารที่คุณต้องการฝังรูปวาด และจากนั้นบนแท็บหน้าแรกในกลุ่มคลิปบอร์ดคลิกวาง
สำหรับ Visio 2007 และ Visio 2003:
 1. ในรูปวาดของ Microsoft Office Visio โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีสิ่งใดถูกเลือก
 2. บนเมนูแก้ไขคลิกรูปวาดสำเนาหมายเหตุ คำสั่งนี้คัดลอกรูปวาดทั้งหมด รวมถึงรูปร่าง บนหน้ารูปวาดอื่น และ บนพื้นหลัง เมื่อคุณฝังรูปวาด Visio หลายหน้า หน้าสามารถมองเห็นได้จะเป็นใช้งานอยู่เมื่อคุณคลิกคัดลอกรูปวาด
 3. เปิดเอกสารซึ่งคุณต้องการฝังรูปวาด จากนั้นบนแก้ไข เมนู คลิกวาง (หรือคำสั่งที่เทียบเท่ากัน)
  แหล่งที่มา: Visio 2007 ช่วยเหลือและวิธีhttp://office.microsoft.com/en-us/visio/HP012314701033.aspx

เริ่ม Windows ในเซฟโหมด

เริ่ม Windows ในเซฟโหมด หากต้องการทำเช่นนั้น ให้ปฏิบัติดังนี้:

หมายเหตุ เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไปตามคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ให้ดูเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. ปิด แล้ว เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 2. เมื่อคุณเห็นข้อความ "โปรดเลือกระบบปฏิบัติการเริ่มต้น" กด F8
 3. ในการตัวเลือกขั้นสูงของ Windows<b00> </b00> ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกเซฟโหมดและเมนูจากนั้น กด ENTER
 4. ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์แบบดูอัลบูต หรือมัลติบูต เลือกระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมจากรายการที่ปรากฏขึ้น และจากนั้น กด ENTER
 5. เริ่มการทำงานของ Visio และจากนั้น ให้ลองเปิดรูปวาดของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซฟโหมด คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
315222 คำอธิบายของตัวเลือก Safe Boot โหมดใน Windows XP
202485 คำอธิบายของโหมดการเริ่มระบบแบบปลอดภัยใน Windows 2000
180902 วิธีการเริ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 98 ในเซฟโหมด

วิธีการลองทำหากคุณไม่สามารถเปิดรูปวาด

วิธีที่ 1: ลากแฟ้มรูปวาดไปยังไอคอนของแฟ้ม Visio.exe

ลากแฟ้มรูปวาดไปยังไอคอนที่แทนแฟ้ม Visio.exe เมื่อต้องการทำเช่นนี้: ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Visio 2010 แฟ้ม Visio.exe อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้: ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft Office\Office14, * ถ้าคุณติดตั้ง Visio 32 บิตบน Windows 64 บิต จะมีโฟลเดอร์แฟ้มโปรแกรม (x86) หลังชื่อโฟลเดอร์ Visio 2010 ตอนนี้มีรุ่น 64 บิตดั้งเดิม
 1. จบการทำงานของ Visio
 2. เริ่มการทำงานของ Microsoft Windows Explorer และจากนั้น ระบุตำแหน่งแฟ้ม Visio.exe บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ถ้าคุณได้ติดตั้ง Visio ไปยังตำแหน่งเริ่มต้น แฟ้ม Visio.exe จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Visio ที่คุณกำลังเรียกใช้:
  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Visio 2013 แฟ้ม Visio.exe จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
   ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft Office\Office15
   หมายเหตุถ้าคุณได้ติดตั้ง Visio เวอร์ชั่น 32 บิตบน Windows เวอร์ชั่น 64 บิต โฟลเดอร์ไฟล์โปรแกรมจะมีตัว (x86) หลังชื่อโฟลเดอร์ Visio 2013 ตอนนี้มีรุ่น 64 บิตดั้งเดิม
  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Visio 2010 แฟ้ม Visio.exe อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft Office\Office14หมายเหตุถ้าคุณติดตั้ง Visio เวอร์ชั่น 32 บิตในรุ่น 64 บิตของ Windows โฟลเดอร์ไฟล์โปรแกรมจะมีตัว (x86) หลังชื่อโฟลเดอร์ Visio 2010 ตอนนี้มีรุ่น 64 บิตดั้งเดิม


   ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Visio 2007 แฟ้ม Visio.exe จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
   ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft Office\Office12
   ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Visio 2003 แฟ้ม Visio.exe จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
   ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft Office\Visio11
  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Visio 2002 แฟ้ม Visio.exe จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
   ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft Office\Visio10
   หมายเหตุ ถ้าคุณได้ติดตั้ง Visio ลงในโฟลเดอร์ที่แตกต่างจากตำแหน่งการติดตั้งเริ่มต้น เส้นทางของแฟ้ม Visio.exe จะแตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. ใน Windows Explorer ค้นหาแฟ้มรูปวาดที่คุณต้องการเปิด
 4. ลากแฟ้มรูปวาดไปยังไอคอนที่แทนแฟ้ม Visio.exe

วิธีที่ 2: คลิกสองครั้งที่แฟ้มใน Windows Explorer รูปวาด

กำลังพยายามเปิดแฟ้มรูปวาด โดยใช้ Windows Explorer หากต้องการทำเช่นนั้น ให้ปฏิบัติดังนี้:
 1. จบการทำงานของ Visio
 2. เริ่ม Windows Explorer และจากนั้น ค้นหาไฟล์รูปวาดที่คุณต้องการเปิด
 3. คลิกสองครั้งที่แฟ้มรูปวาด

วิธีที่ 3: เปิดสำเนาชั่วคราวของแฟ้มรูปวาด

เมื่อคุณแก้ไขรูปวาด Visio สำเนาชั่วคราวของแฟ้มรูปวาดถูกสร้างขึ้น ชื่อสำเนาชั่วคราวของแฟ้มรูปวาด ~ $$ชื่อแฟ้ม~ vsd สำเนาชั่วคราวของแฟ้มรูปวาดโดยทั่วไปจะถูกสร้าง และเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับที่เป็นที่ตั้งของรูปวาดของคุณ

เมื่อต้องการเปิดสำเนาชั่วคราวของแฟ้มรูปวาด ทำต่อไปนี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Visio และจากนั้น เปิดรูปวาดของคุณ
 2. เริ่ม Windows Explorer และจากนั้น ค้นหาโฟลเดอร์ที่เก็บรูปวาดของคุณ ค้นหาในโฟลเดอร์นี้สำหรับสำเนาชั่วคราวของแฟ้มรูปวาดไว้ ชื่อสำเนาชั่วคราวของแฟ้มรูปวาด ~ $$ชื่อแฟ้ม~ vsd

  หมายเหตุ ถ้าสำเนาชั่วคราวของแฟ้มรูปวาดไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ที่เก็บรูปวาดของคุณ ค้นหาฮาร์ดดิสก์สำหรับสำเนาชั่วคราวของแฟ้มรูปวาด

  เมื่อต้องการค้นหาฮาร์ดดิสก์สำหรับสำเนาชั่วคราวของแฟ้มรูปวาด ทำต่อไปนี้:

  หมายเหตุ เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไปตามคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ให้ดูเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิกค้นหา
  2. คลิกแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด
  3. ในกล่องชื่อแฟ้มบางส่วนหรือทั้งหมดพิมพ์ ~$$ชื่อแฟ้ม~ vsdแล้ว คลิกค้นหา
 3. เปลี่ยนส่วนขยายของสำเนาชั่วคราวของแฟ้มรูปวาดเพื่อ.vsd หากต้องการทำเช่นนั้น ให้ปฏิบัติดังนี้:
  1. คลิกขวาสำเนาชั่วคราวของแฟ้มรูปวาด และจากนั้น คลิกเปลี่ยนชื่อ
  2. เปลี่ยนส่วนขยายของสำเนาชั่วคราวของแฟ้มรูปวาดจาก ~.vsd .vsd
 4. พยายามเปิดสำเนาชั่วคราวของแฟ้มที่คุณเปลี่ยนชื่อรูปวาด

วิธีที่ 4: ใช้ Microsoft Office Visio Viewer เพื่อเปิดรูปวาด

การติดตั้ง Microsoft Office Visio Viewer 2010 และจากนั้น ใช้ Visio Viewer เพื่อเปิด และดูรูปวาดของคุณ เมื่อคุณติดตั้ง Visio Viewer 2010 คุณสามารถใช้ Microsoft Internet Explorer 5.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของโปรแกรม Internet Explorer เพื่อดูรูปวาด Visio และไดอะแกรมที่สร้างขึ้น ด้วย Visio 2010, Visio 2007, Visio 2003, Visio 2002, Microsoft Visio 2000 หรือ Microsoft Visio 5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visio Viewer 2010 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=21701

หากคุณสามารถเปิดรูปวาดของคุณในตัวแสดง Visio การติดตั้ง Visio บนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะเสียหาย หรือรูปวาดของคุณอาจประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งวัตถุที่อาจจะเสียหาย

วิธีที่ 5: คัดลอกแฟ้มรูปวาดไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

คัดลอกแฟ้มรูปวาดไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มี Visio ที่ติดตั้งอยู่ ถ้าคุณสามารถเปิดรูปวาดของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น บันทึกแฟ้มรูปวาดไปยังโฟลเดอร์อื่นบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น และจากนั้น คัดลอก แฟ้มรูปวาดกลับไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม

วิธีที่ 6: คัดลอกแฟ้มรูปวาดไปยังดิสก์อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

Windows อาจไม่สามารถอ่านแฟ้มรูปวาดที่วาดขณะบันทึกแฟ้ม คัดลอกแฟ้มรูปวาดไปยังดิสก์อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่าง คัดลอกแฟ้มจากฟล็อปปี้ดิสก์ลงบนฮาร์ดดิสก์ หลังจากที่คุณคัดลอกแฟ้มรูปวาดไปยังดิสก์อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ พยายามที่จะเปิดแฟ้มรูปวาด

หมายเหตุ ถ้าคุณไม่สามารถคัดลอกแฟ้มรูปวาดจากดิสก์ที่บันทึกแฟ้มรูปวาด แฟ้มรูปวาดอาจ cross-linked กับแฟ้มหรือโฟลเดอร์อื่น หรือแฟ้มรูปวาดอาจไปอยู่ในเซกเตอร์ที่เสียหายของดิสก์ การแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนในวิธีที่ 7

วิธีที่ 7: ตรวจหา และซ่อมแซมข้อผิดพลาดบนฮาร์ดดิสก์

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 หรือ Microsoft Windows NT 4.0 ใช้เครื่องมือการตรวจสอบดิสก์เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดของระบบแฟ้มหรือกเตอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
315265 วิธีการดำเนินการใน Windows XP การตรวจสอบข้อผิดพลาดของดิสก์
156571 วิธีการทำ Scandisk ใน Windows

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft (Me) Edition Millennium ของ Windows หรือ Microsoft Windows 98 ใช้เครื่องมือ Scandisk เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดของระบบแฟ้มหรือกเตอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
186365 คำอธิบายเกี่ยวกับ ScanDisk สำหรับ Windows (Scandskw.exe) ใน Windows 98 / Me

หมายเหตุ ถึงแม้ว่าเครื่องมือการตรวจสอบดิสก์หรือเครื่องมือ ScanDisk สามารถตรวจหา และซ่อมแซมข้อผิดพลาดของระบบแฟ้มหรือกเตอร์บนฮาร์ดดิสก์ Visio อาจยังคงไม่สามารถเปิด หรืออ่านแฟ้ม

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-US/Help/bc1393cf-9f9c-79c7-0f91-9337c2c41f811033.mspx
วิธีที่ 8: เปิดก่อนหน้า "สำเนาเงา" โดยใช้แท็บ'รุ่นก่อนหน้า


1คลิกขวาแฟ้ม Visio
2. เลือกคุณสมบัติ
3. เลือกแท็บ Previous Versions บางเวลาสำหรับรายการที่จะรวบรวม
4. เลือกแฟ้มรุ่นเก่า
5. คลิกเปิด
6. ถ้าแฟ้มเปิดเรียบร้อยแล้ว จากเมนูแฟ้มคลิกบันทึกเป็น และบันทึกสำเนาของแฟ้มวิธีการเพื่อลองหากคุณสามารถเปิดรูปวาด

วิธีที่ 1: บันทึกแฟ้มเป็นรูปวาดเป็น XML

บันทึกรูปวาดเป็นรูปวาดเป็น XML (แฟ้ม.vdx), และจากนั้น บันทึก XML รูปวาดเป็นรูปวาด (.vsd แฟ้ม) หากต้องการทำเช่นนั้น ให้ปฏิบัติดังนี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Visio และจากนั้น เปิดรูปวาดของคุณ
 2. บนเมนูแฟ้มคลิกบันทึกเป็น
 3. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นคลิรูปวาด XML (*.vdx)<b00> </b00> ในกล่องเก็บเป็นชนิดแล้วพิมพ์ชื่อแฟ้มในกล่องชื่อแฟ้ม ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้มรูปวาด และจากนั้น คลิกบันทึก
 4. ปิดภาพวาดทั้งหมดที่เปิดอยู่ในขณะนี้
 5. บนเมนูแฟ้มคลิกเปิด
 6. ค้นหารูปวาด XML (.vdx) ที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ในขั้นตอนที่ 3 และจากนั้น คลิ
 7. บนเมนูแฟ้มคลิกบันทึกเป็น
 8. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นคลิรูปวาด (*.vsd)<b00> </b00> ในกล่องเก็บเป็นชนิดแล้วพิมพ์ชื่อแฟ้มในกล่องชื่อแฟ้ม ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้มรูปวาด และจากนั้น คลิกบันทึก
 9. ปิดรูปวาด
 10. บนเมนูแฟ้มคลิกเปิด
 11. ค้นหารูปวาด (.vsd แฟ้ม) ที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ในขั้นตอนที่ 8 และจากนั้น คลิ

วิธีที่ 2: แทรกรูปวาดรูปวาดเปล่าใหม่

แทรกรูปวาดรูปวาดเปล่าใหม่ หากต้องการทำเช่นนั้น ให้ปฏิบัติดังนี้:

สำหรับ Visio 2013 และ Visio 2010:
 1. เริ่มการทำงานของ Visio
 2. ภายใต้การแฟ้ม แท็บ ภายใต้ใหม่เลือกภาพวาดและคลิกการสร้าง ปุ่ม
 3. ในการแทรก แท็บ คลิกวัตถุนั้น
 4. คลิกสร้างจากแฟ้มแล้ว คลิ กเรียกดู
 5. Selectthe รูปวาด คลิกเปิดและจากนั้น คลิกตกลง
 6. ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ ให้ตรวจสอบว่า แฟ้มรูปวาดที่เสียหายหรือไม่ หรือมีปัญหาอื่น
  • ถ้าคุณได้รับการ "ข้อผิดพลาด 3400 " ข้อผิดพลาด แฟ้มรูปวาดอาจจะเสียหายได้ ใช้วิธีการที่อธิบายไว้ในบทความนี้เพื่อพยายามกู้คืนรูปวาด
  • ถ้าคุณไม่ได้รับการ "ข้อผิดพลาด 3400 " ข้อผิดพลาด อาจมีปัญหาอื่นที่อาจป้องกัน Visio เปิดรูปวาดได้ ตัวอย่างเช่น ข้อขัดแย้งอาจมีอยู่ระหว่างส่วนประกอบบางอย่างบนคอมพิวเตอร์ที่ป้องกันไม่ให้เปิดรูปวาด Visio
สำหรับ Visio 2007 และ Visio 2003:
 1. เริ่มการทำงานของ Visio
 2. บนเมนูแฟ้มชี้ไปที่สร้างและจากนั้น คลิกรูปวาดใหม่
 3. บนเมนูแทรกคลิกวัตถุ
 4. คลิกสร้างจากแฟ้มแล้ว คลิ กเรียกดู
 5. คลิกรูปวาด คลิกเปิดและจากนั้น คลิกตกลง
 6. ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ ให้ตรวจสอบว่า แฟ้มรูปวาดที่เสียหายหรือไม่ หรือมีปัญหาอื่น
  • ถ้าคุณได้รับการ "ข้อผิดพลาด 3400 " ข้อผิดพลาด แฟ้มรูปวาดอาจจะเสียหายได้ ใช้วิธีการที่อธิบายไว้ในบทความนี้เพื่อพยายามกู้คืนรูปวาด
  • ถ้าคุณไม่ได้รับการ "ข้อผิดพลาด 3400 " ข้อผิดพลาด อาจมีปัญหาอื่นที่อาจป้องกัน Visio เปิดรูปวาดได้ ตัวอย่างเช่น ข้อขัดแย้งอาจมีอยู่ระหว่างส่วนประกอบบางอย่างบนคอมพิวเตอร์ที่ป้องกันไม่ให้เปิดรูปวาด Visio
  S

วิธีการในการพยายามที่จะช่วยป้องกันความเสียหายกับรูปวาด

คุณไม่สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับแฟ้มทั้งหมด ฮาร์ดดิสก์อาจใส่ออก อุปกรณ์สำรองไฟอาจล้มเหลว และเหตุการณ์อื่น ๆ unforeseeable อาจเกิดขึ้นซึ่งทำให้แฟ้มเสีย การเคล็ดลับและคำแนะนำต่อไปนี้อาจช่วยลดจำนวนแฟ้มที่เสียหายที่เกิดขึ้น ใน Visio และโปรแกรมอื่น ๆ

ปรับการตั้งค่าการกู้คืนอัตโนมัติใน Visio

กำหนดค่าการตั้งค่าการกู้คืนอัตโนมัติไปเป็นค่าที่เหมาะสมกับคุณ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณหยุดตอบสนองหรือถ้าคุณกู้ Visio เปิดแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มโปรแกรม แฟ้มกู้คืนอัตโนมัติอาจประกอบด้วยข้อมูลที่ยังไม่ได้บันทึกที่น่าจะหายไปจากแฟ้มรูปวาดเดิมของคุณ ถ้าเสียรูปวาดแฟ้มเดิมของคุณ คุณอาจจะสามารถกู้คืนข้อมูลจากแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติ

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าการกู้คืนอัตโนมัติใน Visio:
 1. เริ่มการทำงานของ Visio
 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 3. คลิกแท็บบันทึกหรือแท็บบันทึก/เปิด
 4. เลือกข้อมูลบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น ระบุเวลาเป็นนาทีที่คุณต้องการ โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าการกู้คืนอัตโนมัติถูกตั้งค่าสำหรับ 10 นาที
 5. คลิกตกลง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสอดคล้องกัน

ไฟที่ไม่สอดคล้องกันอาจทำให้เกิดความเสียหายกับแฟ้ม ถึงแม้ว่าคุณไม่สูญเสียพลังงาน ไฟว่า spikes หรือไม่เพียงพออาจส่งผลต่อกระบวนการอ่านและการเขียนกระบวนการบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และอาจทำให้เกิดความเสียหาย ถ้าไม่สอดคล้องกันไฟในพื้นที่ของคุณ ใช้เป็นตัวป้องกันกระแสไฟ ตัวป้องกันกระแสไฟจะช่วยป้องกันความเสียหายบนคอมพิวเตอร์ของคุณหากเกิดไฟ spikes นอกจากนี้คุณอาจเลือกใช้ไฟฟ้า (UPS) หน่วยของ UPS จัดหาคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้พลังงานแม้ว่าจะไม่มีกรณีไฟดับ ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับอย่างใดอย่างหนึ่งของอุปกรณ์เหล่านี้

สำรองข้อมูลของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสำรองข้อมูลของคุณอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น เก็บสำเนาสำรองของรูปวาดของคุณบนไดรฟ์ข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์อื่น หรือ ขึ้นอยู่ กับความต้องการของคุณ และ ในสภาพแวดล้อมของคุณ ใช้ข้อมูลสำรองอื่นหรือโซลูชันแบบทนต่ออื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ วิธีแก้ปัญหาแบบทนต่อ เช่นซ้ำซ้อนอาร์เรย์ของอิสระดิสก์ (RAID), ได้โดยทั่วไปเฉพาะด้านประสบการณ์สำหรับเครือข่ายที่ใหญ่กว่า ตัวเลือกการสำรองข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงต่อไปนี้:
 • เทปสำรองข้อมูล
 • การสำรองข้อมูลของซีดี
 • ไดรฟ์ข้อมูลที่ทำมิเรอร์
 • ไดรฟ์ข้อมูล raid-5
 • ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายนอก
 • ไดรฟ์ USB (Flash)

ทำงานกับข้อมูลภายในเครื่องของคุณ

ถ้าคุณทำงานในสภาพแวดล้อมเครือข่าย และคุณพบความเสียหายบ่อย คุณอาจต้องพิจารณาในการคัดลอกแฟ้มของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนที่จะเปิดแฟ้ม หรือ ก่อนที่คุณปรับเปลี่ยนแฟ้ม คัดลอกแฟ้มไปยังเดสก์ท็อปของคุณ โดยใช้ My Computer หรือ Windows Explorer เมื่อคุณทำงานกับแฟ้มที่เก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณป้องกันไม่ให้ปัญหาการอ่าน หรือเขียนปัญหาที่อาจเกิดจากปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายต่อไปนี้:
 • การเชื่อมต่อเครือข่ายที่ช้า
 • การเชื่อมต่อเครือข่ายที่ตกหาย
 • Spikes ในเครือข่าย
คุณอาจต้องการทำงานจากฮาร์ดดิสก์ และไม่ได้ทำงานจากสื่อแบบถอดได้เช่นฟล็อปปี้ดิสก์หรือไดรฟ์ ZIP สื่อเพิ่มเติมและโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องในการบันทึกการดำเนินการ เพิ่มเติมจะเพิ่มโอกาสของความเสียหายของแฟ้ม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visio แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 826418 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft Visio Standard 2013
 • Microsoft Visio Premium 2010
 • Microsoft Visio Professional 2010
 • Microsoft Visio Standard 2010
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
Keywords: 
kbpubtypekc kbopenfile kberrmsg kbdisplay kbhowtomaster kbtshoot kbprb kbmt KB826418 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:826418

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com