วิธีการใช้แฟ้มบันทึกการตั้งค่าการแก้ไขปัญหาการติดตั้งใน Office

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 826511 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Office XP รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 296603.

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้แฟ้มบันทึกการติดตั้ง Microsoft Office เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Office

ในบางครั้งเกิดปัญหากับโปรแกรมติดตั้ง Office และคุณอาจได้รับข้อผิดพลาด แม้ว่าคุณได้รับข้อผิดพลาด คุณอาจต้องใช้แฟ้มบันทึกของตัวติดตั้งเป็นหนึ่งในเครื่องมือของคุณเพื่อตรวจสอบปัญหา

บทความนี้กล่าวถึงเทคนิคต่าง ๆ เพื่อตีความข้อมูลในแฟ้มบันทึกการติดตั้ง Office หัวข้อที่อยู่ในใบสั่งที่คุณต้องการใช้เทคนิคแต่ละครั้ง บทความนี้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่คุณอาจพบ แต่จะกล่าวถึงในตัวหลายอย่างที่ซึ่งการตั้งค่าปัญหา โดยการตีความจากล็อกไฟล์การตั้งค่า

บทต่าง ๆ ใน Microsoft Knowledge Base ที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดในการติดตั้งยังรวมถึงส่วนของล็อกไฟล์ที่ช่วยให้คุณยืนยันว่า บทความที่อธิบายปัญหาเดียวกันกับที่คุณกำลังประสบ

วิธีการสร้างแฟ้มบันทึก

โปรแกรมติดตั้ง office สร้างแฟ้มบันทึกโดยอัตโนมัติในโฟลเดอร์ \Temp ของคุณ แฟ้มบันทึกมีชื่อที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ล็อกไฟล์ชื่อแฟ้มบันทึก
Setup.exeMicrosoft Office Setup(####).txt
Windows Installer (ปรับปรุงแฟ้มระบบ)การตั้งค่า Microsoft Office (#) _Task (0001) .txt
Windows Installer (การติดตั้ง Office)การตั้งค่า Microsoft Office .txt (#) _Task (0002)
การเอา ### อักขระในชื่อแฟ้มบันทึกเป็นตัวเลขที่ขึ้นต้น ด้วย 0001 จะเพิ่มขึ้นหนึ่งทุกครั้งที่คุณเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง ดังนั้น ล็อกไฟล์ที่มีหมายเลขสูงสุดคือ แฟ้มบันทึกครั้งล่าสุดที่คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง

หมายเหตุ คุณอาจมีเฉพาะ Microsoft Windows Installer ล็อกไฟล์สำหรับการติดตั้ง Office ในสถานการณ์นี้ Windows Installer ล็อกไฟล์สำหรับการติดตั้ง Office ได้ Task(0001) ที่ผนวกเข้ากับแฟ้มบันทึกแทนที่เป็น Task(0002)

วิธีการแปลแฟ้มบันทึก

ขึ้นอยู่กับปัญหาที่คุณประสบ คุณอาจจะต้องดูแฟ้มบันทึกการติดตั้งหรือแฟ้มบันทึกของ Windows Installer สำหรับการติดตั้ง Office

การตั้งค่าแฟ้มบันทึก

ล็อกไฟล์สำหรับไฟล์ Setup.exe จะสั้นมากเนื่องจากจำนวนของงานที่ดำเนินการ Setup.exe จำกัดงานดังต่อไปนี้:
 • อ่านแฟ้ม Setup.ini
 • การแยกวิเคราะห์บรรทัดคำสั่งสำหรับคุณสมบัติและสวิตช์ thathave ผ่านเข้าสู่ Windows Installer มีข้อผิดพลาดทั่วไปรวม thefollowing บนบรรทัดคำสั่ง:
  แปลง =เส้นทาง\ชื่อแฟ้มแปลง.mst
  ใช้ข้อมูลนี้ในบรรทัดคำสั่งสร้าง messageduring มีข้อผิดพลาดในการติดตั้ง แต่การแปลงจะไม่สามารถใช้กับ theinstallation บรรทัดคำสั่งที่ถูกต้องคือ:
  แปลง =เส้นทาง\ชื่อแฟ้มแปลง.mst
  ล็อกไฟล์ Setup.exe ประกอบด้วยบรรทัดคำสั่งที่ youspecified สำหรับการติดตั้งเพื่อที่คุณต้องตรวจสอบข้อผิดพลาดการ fortypographical แฟ้มล็อกเช่นแฟ้มที่ถูกแสดงในตัวอย่างก่อนหน้านี้ (theletter "s" หายไปจากจุดสิ้นสุดของ "แปลง" ในบรรทัดคำสั่งแรก)
 • ตรวจสอบว่า ถูกต้องปฏิบัติงานระบบและบริการ packare ถูกใช้งาน
 • ตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม Msi.dll
 • เริ่มแฟ้ม.exe Instmsi (w) WindowsInstaller ติดตั้ง
 • การตรวจสอบสำหรับ Office รุ่นเบต้าที่ติดตั้งไว้หรือไม่
 • ตรวจสอบรุ่นของ Tahoma และ TahomaBDfonts
โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าสร้างแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น ใน Office แต่เฉพาะ เมื่อคุณติดตั้ง Office จากซีดีหรือซีดีอิมเมบีบอัด ถ้ามีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์เพียงพอบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งค่าเก็บแหล่งการติดตั้งทั้งหมด โดยค่าเริ่มต้น Windows Installer ใช้แหล่งการติดตั้งภายในเครื่องนี้เพื่อติดตั้ง Office และแหล่งท้องถิ่นยังคงพร้อมใช้งานสำหรับการซ่อมแซม ติดตั้ง หรือการปรับปรุง Office รุ่นที่ใหม่กว่า ผู้ใช้สามารถติดตั้งคุณลักษณะตามความต้องการ หรือเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งในโหมดการบำรุงรักษาเมื่อต้องการเพิ่มลักษณะการทำงานใหม่ เนื่องจากการตั้งค่าสร้างแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น โดยค่าเริ่มต้น คุณไม่มีการตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติม การตั้งค่าสร้างแหล่งการติดตั้งภายในเครื่องในโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่ซ่อนไว้ต่อไปนี้:

ไดรฟ์\Msocache\Downloadcode

โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าเก็บแหล่งมาทั้งหมดใน Office ถ้าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่ไม่มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์เพียงพอ ตั้งค่าเก็บแฟ้มการติดตั้งสำหรับคุณลักษณะที่เลือกเท่านั้น โปรแกรมติดตั้งรักษาแหล่งการติดตั้งท้องถิ่นหลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลต่อไปนี้อาจอยู่ในแฟ้มบันทึกการติดตั้ง:
 • แสดงรายการของแฟ้มที่จะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ \MSOCACHE:
  Files to Download:
  File: FILES\WINDOWS\INF\AER_1033.ADM (DW20.ADM_1033)
  File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\DW20.EXE (DW20.EXE_0001)
  File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\DWDCW20.DLL (DWDCW20.DLL)
  File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\1033\DWINTL20.DLL (DWINTL20.DLL_0001_1033)
  File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\DWTRIG20.EXE (DWTRIG20.EXE)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OCLEAN.DLL (OCLEAN.DLL_1033)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OCLNCORE.OPC (OCLNCORE.OPC_1033)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OCLNCUST.OPC (OCLNCUST.OPC_1033)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\OCLNINTL.OPC (OCLNINTL.OPC_1033)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OFFCLN.EXE (OFFCLN.EXE_1033)
  File: FILES\SETUP\OSE.EXE (OSE.EXE)
  File: PRO11.MSI (PRO11.MSI)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\PSS10O.CHM (PSS10O.CHM_1033)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\PSS10R.CHM (PSS10R.CHM_1033)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\SETUP.CHM (SETUP.CHM_1033)
  File: SKU011.XML (SKU011.XML_0002_1033)
  File: A2561405.CAB (A2561405.CAB)
  File: A3561405.CAB (A3561405.CAB)
  File: A4561405.CAB (A4561405.CAB)
  File: AV561403.CAB (AV561403.CAB)
  File: CC561401.CAB (CC561401.CAB)
 • ยืนยันการตั้งค่าแหล่งติดตั้งภายในเครื่อง:
  Using Local Cache Drive of already installed product: C:\.
  Found enough space on drive "C:\" to cache all feature cabinets.
  (CDCACHE=AUTO) - There is enough space to cache some or all of the image. Drive for this download is C:\
 • การยืนยันของงานที่เสร็จสมบูรณ์:
  Package was: E:\5614.0_o11pro_CBXS_ENG\PRO11.MSI.
  Setting Package to: C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\PRO11.MSI.
  Done with CD Caching, cached MSI to: C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\PRO11.MSI
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
830168 ถามคำถามเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดตั้งคุณลักษณะแหล่งบ่อย

หากคุณสงสัยว่าปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของบรรทัดคำสั่งและสวิตช์ที่คุณกำลังใช้ รายการเหล่านี้ยังอยู่ในแฟ้มบันทึกการติดตั้ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง
ข้อมูล companyname f:\Setup.exe = /qb "บริษัทของฉัน"
ข้อความต่อไปนี้จะรวมอยู่ในแฟ้มบันทึกการติดตั้ง:
Launch Setup 
9/22/03 1:49:46 PM 
companyname="my company" /qb
Detected Windows Info:
 PlatformId = 2
 MajorVersion = 4
 MinorVersion = 0
Setup path: \\server\share\2003_Admin\SETUP.EXE
Adding property...companyname="my company"

Recognized command line switch: /qb
- และ -
Office-specific properties added: companyname="my company"
General properties added: LAUNCHEDFROMSETUP=1 SETUPEXEPATH=\\server\share\2003_Admin\ 
Writing Task:
D:\WINNT\System32\msiexec.exe
 /I \\server\share\2003_Admin\PRO11.MSI
 METRICSSOURCE="\\server\share\2003_Admin companyname=""my company"" /qb"
 companyname="my company" LAUNCHEDFROMSETUP=1 
SETUPEXEPATH=\\server\share\2003_Admin\ /qb
หมายเหตุ Setup.exe จริง ๆ ใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่งและคุณสมบัติ เหล่านี้ นี้เพียงแค่ส่งออกไปยังแฟ้ม Msiexec.exe (Windows Installer)

ถ้าแฟ้มบันทึกสำหรับ Setup.exe สิ้นสุดลงในข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้ (รหัสส่งคืน: 1603), มีปัญหากับส่วนของการติดตั้ง Windows Installer:
9/22/03 3:34:27 PM Chained install return code: 1603
Shutting down chained setup processing.
Set Verbose logging for subsequent setup.
	
***** Setup exits 
9/22/03 3:34:27 PM 
(return = 1603)
ในกรณีนี้ คุณต้องตรวจสอบแฟ้มบันทึกของ Windows Installer สำหรับการติดตั้ง Office

แฟ้มบันทึกของ Windows Installer

Windows Installer ล็อกไฟล์มีขนาดใหญ่กว่าแฟ้มบันทึกการติดตั้งอย่างมาก และอาจปรากฏขึ้นได้เพื่อให้ สามารถอ่านได้ในตอนแรก อย่างไรก็ตาม คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยให้คุณแคบลงปัญหา:
 • ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดระหว่างการติดตั้ง ค้นหาหมายเลขข้อผิดพลาดในแฟ้มบันทึก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้รับ "ข้อผิดพลาด 1327 " ระหว่างการติดตั้ง ค้นหา "1327" ในแฟ้มบันทึก คุณอาจพบข้อความที่ถูก similarto ต่อไปนี้:
  MSI (c) (41:90): หมายเหตุ: 2 1:1327: C:\
  เกิดข้อผิดพลาด 1327 ไดรฟ์ไม่ถูกต้อง: C:\
  MSI (c) (41:90): ผลิตภัณฑ์: ระบบแฟ้มปรับปรุง - ข้อผิดพลาด 1327 ไดรฟ์ไม่ถูกต้อง: C:\

  การกระทำสิ้นสุด 15:34:26: CostFinalize ส่งกลับค่า 3
  ข้อความหลักในรายการบันทึกเหล่านี้เป็น "ไดรฟ์ ไม่ถูกต้อง" Problemin ในกรณีนี้คือการ ที่คุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์เหมือนกับดิสก์ผู้ดูแลเมื่อต้องการเปลี่ยนอักษรระบุ thedrive ของที่ตั้งที่ติดตั้ง Windows ถึงแม้ว่าตัวอักษรชื่อไดรฟ์มีการเปลี่ยนแปลง คีย์รีจิสทรีบางอย่างยังคงอ้างถึงอักษรชื่อไดรฟ์เดิม
 • ถ้าไม่มีฐานความรู้ของ Microsoft articlethat ตรงกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเฉพาะของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในการวิเคราะห์ theissue:
  1. ค้นหาหมายเลขข้อผิดพลาดในล็อกไฟล์
  2. อ่านบรรทัดแต่ละค่าจากบรรทัดที่ มีหมายเลขข้อผิดพลาด โดยทั่วไปคุณสามารถเห็นเส้นที่ล้มเหลว ด้วยผล ultimate กำลังมีข้อผิดพลาดในการติดตั้ง

   ตัวอย่างเช่น แฟ้มบันทึกถูกค้นหา " 2737 " ข้อผิดพลาด ข้อความต่อไปนี้มีอยู่ที่ หรือด้าน บนบรรทัดที่มีข้อผิดพลาด 2737:
   MSI (c) (B7:A7): Note: 1: 2737 2: CheckCAServer 3: 
   c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP 4: CheckCAServer
   Info 2898. An internal error has occurred. (Tahoma8  Tahoma  1      
   )
   Error 2737. An internal error has occurred. (CheckCAServer 
    
   c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP  CheckCAServer      )
   MSI (c) (B7:A7): Product: Microsoft Office Professional 2003 -- Error 2737. An 
   
   internal error has occurred. (CheckCAServer  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP
     
   CheckCAServer      )
   
   Action ended 9:58:55: CheckCAServer. Return value 3.
   ดูข้อความนี้ คุณเห็นว่า โปรแกรมติดตั้งล้มเหลวในการเรียกไปยัง CheckCAServer
 • แฟ้มบันทึกทั้งหมดประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งข้อผิดพลาดที่ถูกละเว้น canbe ข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจปรากฏในแฟ้มบันทึกใด ๆ และปกติจะระบุปัญหาการตั้งค่าของ donot:
  ข้อมูล 2898 การ errorhas ภายในเกิดขึ้น ติดต่อ forassistance ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
  รายละเอียด 2743 Hasoccurred มีข้อผิดพลาดภายใน ติดต่อ forassistance ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
  รายละเอียด 2726 Hasoccurred มีข้อผิดพลาดภายใน ติดต่อ forassistance ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สิ่งหนึ่งที่ต้องการค้นหาเป็นสายอักขระ "บันทึก" ใน casewhere หนึ่งสอง โปรแกรมติดตั้งไม่ มีความผิดพลาด 2755 การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการ wasderived กรณีจากบันทึกย่อหลายบรรทัดข้างบนข้อผิดพลาด:
  MSI (s) (EC:BC): Note: 1: 2336 2: 5 3: C:\WINNT\Installer\ 
  MSI (s) (EC:BC): MainEngineThread is returning 1632
  MSI (c) (F8:F4): Note: 1: 2755 2: 1632 3: \\server\share\2003_Admin\PRO11.MSI 
  Error 2755. An internal error has occurred. (1632  \\server\share\2003_Admin\PRO11.MSI
          ) Contact your
  Information Technology department for assistance.
  ในตัวอย่างนี้ สองบรรทัดต่อไปนี้บ่งชี้ว่า aproblem มีสิทธิ์บนโฟลเดอร์ \Winnt\Installer:
  MSI (s) (EC:BC): Note: 1: 2336 2: 5 3: C:\WINNT\Installer\ 
  MSI (s) (EC:BC): MainEngineThread is returning 1632
  หลังจากที่มีแก้ไขสิทธิ์บนโฟลเดอร์นี้ ข้อผิดพลาด 2755 ไม่ได้เกิดขึ้น

  หมายเหตุ บรรทัดที่ประกอบด้วย "1632" จะเป็นตัวกำหนดตัวอ่อนที่ thisissue ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์

  หมายเหตุ อ้างในรายการล็อกที่ประกอบด้วย "บันทึก" thatfollows เลขสี่หลักที่สามารถแม็ป "บันทึก" ตรงกับข้อผิดพลาดของ Windows Installer ที่ arelisted ในบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ถึงก่อนหน้าในบทความนี้
 • สายอักขระอื่นเพื่อค้นหาในการบันทึก แฟ้มเป็น " ReturnValue 3 " ถ้าคุณไม่ได้ หรือจำหมายเลขข้อผิดพลาด แต่คุณค้นหา "กลับ 3 ค่า" ในล็อกไฟล์ นี้อย่างชัดเจนคือพื้นที่ซึ่งมี แนว tofocus การแก้ไขปัญหาของคุณ เมื่อทำการดำเนินการระหว่างการติดตั้ง theaction ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึก เมื่อการดำเนินการนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว valueis คืนการจดบันทึกไว้ในเวลาต่อมา ถ้าค่าที่ส่งกลับคือ 1 การดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าการดำเนินการที่ล้มเหลว ค่าที่ส่งคืนจะเป็น 3
  Action start 9:56:45: SetW2kMill_WFP.
  Action ended 9:56:45: SetW2kMill_WFP. Return value 1.
  MSI (c) (B7:A7): Doing action: CheckCAServer
  Action start 9:56:45: CheckCAServer.
  MSI (c) (B7:A7): Creating MSIHANDLE (3) of type 790542 for thread -183129
  MSI (c) (B7:A7): Closing MSIHANDLE (3) of type 790542 for thread -183129
  MSI (c) (B7:A7): Note: 1: 2737 2: CheckCAServer 3: 
  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP 4: CheckCAServer
  Info 2898. An internal error has occurred. (Tahoma8  Tahoma  1      
  )
  Error 2737. An internal error has occurred. (CheckCAServer  
  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP  CheckCAServer      )
  MSI (c) (B7:A7): Product: Microsoft Office Standard 2003 -- Error 2737. An 
  internal error has occurred. (CheckCAServer  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP  
  CheckCAServer      )
  		
  Action ended 9:58:55: CheckCAServer. Return value 3.
  ในกรณีนี้ การดำเนินการ SetW2kMill_WFP สำเร็จ เนื่องจากค่าที่ส่งกลับคือ 1 อย่างไรก็ตาม การดำเนินการ CheckCAServer, failsbecause ถัดไปของค่าที่ส่งกลับคือ 3
 • ในบางครั้งเมื่อคุณตรวจทานแฟ้มบันทึก คุณไม่พบ "บันทึก", "ส่งกลับค่า 3 " หรือหมายเลขข้อผิดพลาด แต่ คุณอาจเห็นข้อความที่ issimilar ดังต่อไปนี้:
  MSI (c) (A5:65): Looking for file transform: c:\test.mst
  MSI (c) (A5:65): Note: 1: 2203 2: c:\test.mst 3: -2147287038 
  MSI (c) (A5:65): Couldn't find cached transform c:\test.mst. Looking for it at the source.
  MSI (c) (A5:65): Looking for file transform: \\server\share\2003_ADMIN\test.mst
  MSI (c) (A5:65): Note: 1: 2203 2: \\server\share\2003_ADMIN\test.mst 3: -2147287038 
  MSI (c) (A5:65): Note: 1: 2729 
  1: 2203 2: \\server\share\2003_ADMIN\test.mst 3: -2147287038 
  Error applying transforms. Verify that the specified transform paths are valid.
  \\server\share\2003_ADMIN\test.mst
  MSI (c) (A5:65): MainEngineThread is returning 1624
  ในกรณีนี้ โปรแกรมติดตั้งกำลังมีปัญหาในการใช้ atransform เนื่องจากการแปลงไม่สามารถอยู่บน path(C:\test.mst) ที่ระบุ ดังนั้น เซ็ตอัพยังพยายามที่จะค้นหาการแปลงบนตำแหน่งที่ตั้ง Office ต้นฉบับ rootof ขึ้น เมื่อการแปลงไม่สามารถอยู่ใน eitherplace หยุดการติดตั้ง

แฟ้มบันทึก verbose

สามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในส่วน "โปรแกรมติดตั้งแฟ้มบันทึกของ Windows" ในแฟ้มบันทึก verbose อย่างไรก็ตาม บันทึก verbose เพิ่มเวลาเซ็ตอัพ ใช้การล็อก verbose ถ้าคุณมีปัญหาในการติดตั้งที่ไม่ได้รับการวิเคราะห์ ด้วยค่าเริ่มต้นแฟ้มบันทึกเท่า นั้น
 • สร้างแฟ้มบันทึก Verbose

  ในการติดตั้งเริ่มต้นของ Office, verbose loggingis ที่ไม่ได้ใช้ แต่ถ้าเกิดความล้มเหลวในการตั้งค่า ที่สองพยายามติดตั้งแฟ้มบันทึกการสร้าง willgenerate อย่างไรก็ตาม ตัวล็อกที่แฟ้มบันทึกการสร้าง forthese ใช้ไม่ใช่ตัวเลือกทั้งหมดที่มีการติดตั้ง theWindows ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้มบันทึก Windows Installer รายละเอียดเพิ่มเติม ด้วยตัวเลือกการบันทึกทั้งหมด คุณสามารถใช้การ * ชุดพารามิเตอร์ v สำหรับสวิตช์/Lได้

  หมายเหตุ คุณสามารถสร้างแฟ้มบันทึก verbose ในขณะที่คุณทำการติดตั้ง Office anadministrative โดยใช้บรรทัดคำสั่งที่เป็น similarto ต่อไปนี้:
  เส้นทาง\setup.exe /a เส้นทาง\Pro11.msi /L * v C:\Verboselog.txt
  การวิเคราะห์เมื่อโปรแกรมติดตั้งหยุดการตอบสนอง

  บางครั้ง โปรแกรมติดตั้ง Office หยุดการตอบสนอง (แฮง), และ youdo ไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใด ๆ สิ่งที่ดีที่สุดที่ทำได้ในสถานการณ์นี้คือ torestart คอมพิวเตอร์ของคุณ และเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Office อีกครั้ง โดยสมบูรณ์ verbose loggingturned บน (มีเพียงตัวเลือกเพิ่มเติม) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เริ่มต้นโปรแกรมติดตั้ง Office Doso ตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
  2. ในกล่องเปิดพิมพ์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกตกลง:
   เส้นทาง\Setup.exe /L * v C:\Verboselog.txt
   หมายเหตุว่า เส้นทาง มีเส้นทางแบบเต็มของตำแหน่งต้นทางของ Office
  โดยทั่วไป บรรทัดที่ 19 ของบันทึกข้อมูลคือ inmemory แคชก่อนกำลังถูกเขียนไปยังแฟ้มบันทึก verbose ถ้าคุณไม่ได้ใช้การ! ตัวเลือกสำหรับสวิตช์/L (บันทึก) คุณอาจสูญเสียบางส่วนของข้อมูลที่เก็บไว้ในแค orall เช่นถ้าไม่มีการตั้งค่าได้ ถ้าคุณใช้การ ตัวเลือก การสูญเสีย mostyou มีหนึ่งบรรทัด เนื่องจากการ ตัวเลือกบังคับให้โปรแกรมติดตั้งจะเขียน logginginformation ไปยังแฟ้มบันทึกหนึ่งบรรทัดในแต่ละครั้ง (ไม่มี ofinformation ไม่มีแคช)

  หลังจากที่คุณสร้างแฟ้มบันทึก verbose เลื่อนลักษณะ endand ในบรรทัดหนึ่ง หรือสองครั้งล่าสุด บรรทัดเหล่านี้บอก wastrying ใดการตั้งค่าเพื่อจะหยุดการทำงาน ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  ComponentRegister(ComponentId={71CE92CC2CB71D119A12000A9CE1A22A},
  KeyPath=C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web
  Components\11\1033\OWCDCH11.CHM,State=3,,Disk=1,SharedDllRefCount=0)
  1: {90170409-6000-11D3-8CFE-0050048383C9} 2:
  {71CE92CC2CB71D119A12000A9CE1A22A} 3: C:\Program Files\Common
  Files\Microsoft Shared\Web Components\11\1033\OWCDCH11.CHM
  ซึ่งระบุปัญหากับการลงทะเบียนของคอมโพเนนต์ (71CE92CC2CB71D119A12000A9CE1A22A), ที่มีเส้นทางหลักคือ OWCDCH11.CHM (ในรีจิสทรีของ Windows)

  การแก้ปัญหาสำหรับ particularissue นี้จะซ่อมแซมรีจิสทรีของ Windows ก่อนที่คุณเรียกใช้ Office Setupagain

  ในกรณีอื่น คุณอาจเห็นข้อความที่คล้ายกับ thefollowing ในแฟ้มบันทึกของคุณ:
  MSI (c) (EB:1F): Doing action: OPCRemove
  Action start 11:42:57: OPCRemove.
  MSI (c) (EB:1F): Creating MSIHANDLE (504) of type 790542 for thread -194273
  ซึ่งระบุปัญหากับการดำเนินงาน Office RemovalWizard ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมติดตั้ง Office มี problemremoving Microsoft Office รุ่นก่อนหน้านี้ของคุณ ลองเอาตัว earlierversion ของ Office และจากนั้น เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Office 2003 อีกครั้ง

  หมายเหตุ โปรแกรมติดตั้ง office ใช้หมายเลขนำหน้าที่ต่อไปนี้สำหรับการดำเนินการแบบกำหนดเอง แฟ้มบันทึก Ifthe บ่งชี้ว่า มีปัญหากับการกระทำแบบกำหนดเอง indicatewhere หมายเลขนำหน้าเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาของคุณ
  • OLCA: การกระทำแบบกำหนดเองของ Outlook
  • OPC: ตัวช่วยสร้างการเอา Office
  • CAG, CaMMC: ที่เกี่ยวข้องกับภาพตัดปะ
  • IE: Internet Explorer

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 826511 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
Keywords: 
kbtshoot kbsetup kbwindowsinstaller kbhowtomaster kbhowto kbinfo kbmt KB826511 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:826511

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com