Popis přepínače příkazového řádku instalačního programu sady Office 2003

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 826530 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Microsoft Office XP verzi tohoto článku naleznete 283686.
Verze sady Microsoft Office 2000 tohoto článku naleznete v části 202946 .
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Můžete použít několik volitelné přepínače příkazového řádku s Microsoft Office 2003 instalační program. Tyto volitelné přepínače příkazového řádku řídit, jak funguje instalační program. V tomto článku je uveden seznam přepínačů a Popisuje funkce každého přepínače.

Další informace

Jsou použity následující přepínače příkazového řádku a možnosti Instalační program příkazového řádku. Pomocí možnosti příkazového řádku Správce můžete řídit, jak programy, které používají Instalační služba Microsoft Windows Installer balíčku (MSI soubory) a transformační soubory (soubory MST) instalace softwaru aplikace.

Pokud plánujete použít několik nastavení vlastností, zadejte je v souboru instalačního nastavení (Setup.ini) snížit pravděpodobnost vzniku omezení délky příkazového řádku.

Další informace o instalaci přepínače a vlastnosti, naleznete v sadě Microsoft Office 2003 Resource Kit. Zobrazit Microsoft Office 2003 Resource Kit, navštivte následující Web společnosti Microsoft:
http://Office.microsoft.com/en-us/ork2003/default.aspx

Důležité poznámky

 • Přepínače a možnosti nejsou rozlišována. Například Je stejný jako / a.
 • Není-li výslovně uvedeno jinak můžete použít přepínače pouze při provedení počáteční instalaci sady Office 2003.
 • Pokud použijete parametr příkazového řádku instalačního programu, která je použita také v souboru instalačního nastavení (Setup.ini) nebo transformaci (soubor MST) přepínač příkazového řádku obvykle přednost.
 • Balíček Instalační služba Windows Installer (soubor MSI) musí být stejné složky jako soubor Setup.exe. Při instalaci sady Microsoft Office systému Windows Instalační balíček musí být v kořenové složce instalace pro správu bod.
 • Pokud použijete více přepínačů, oddělte je prázdný místa. Například pomocí následujícího příkazového řádku použít zvláštní instalační zápis výsledků do souboru protokolu a souborů: Instalace /i Pro11.msi /l* c:\logfile.txt
 • Když soubor Setup.exe končí, pokud byla chyba nastaví % errorlevel % byla zjištěna. Pokud uživatel zruší proces instalace, chyby, je úroveň vrácena je nula (0), označující, že nedošlo k žádné chybě.

/a msifile

Na /a msifile přepínač vytvoří instalačnímu bodu pro správu Zadaný balíček (soubor MSI). Balení musí být ve stejné složce jako Setup.exe; balíček i soubor Setup.exe, musí být v kořenovém adresáři Instalační bod pro správu.
Příklad:
 • /a My.msi
 • /a "subfolder1\My.msi"

/f Možnostimsifile

Na /f Možnostimsifile Vynutí opravy programu, který je přidružený Zadaný balíček (soubor MSI). Balení musí být ve stejné složce jako Setup.exe; balíček i soubor Setup.exe, musí být v kořenovém adresáři Instalační bod pro správu. Můžete také zadat produktu Kód balíčku. Můžete zkopírovat kód produktu z části produktu soubor nastavení instalačního programu.
Poznámka: Je nutné zadat stejný balíček, který byl použit k instalaci původně program.

Platné hodnoty pro Možnosti následující:
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
PřepínačPopis
do Přeinstalace platnost všech souborů bez ohledu na kontrolní součty nebo verze.
cSoubor nainstalujte, pokud chybí nebo je poškozen.
dJe-li chybějící soubor nainstalujte nebo různé verze přítomen.
e Nainstalujte znovu soubor chybí nebo stejná či starší verze je k dispozici.
mPřepíše všechny požadované registru HKEY_LOCAL_MACHINE položky.
oNainstalujte znovu soubor chybí nebo je starší verze přítomen.
pZnovu soubor pouze v případě, že chybí.
s Přeinstalovat všechny klávesové zkratky a přepsat existující klávesové zkratky.
uPřepíše všechny požadované registru HKEY_CURRENT_USER položky.
v Načtěte balíček z původního zdroje a přepíšete jej v místním počítači.
Důležité Pokud uživatel použije aktualizace klienta (binární) do počítače, který nelze použít /f přepnete přepíšete a přeinstalování počítače z aktualizovaného Instalační bod pro správu. V takovém případě musíte odebrat uživatele a Přeinstalace z aktualizované bitové kopie pro správu.

Příklad:
 • /focums My.msi
 • /fvm {12345678-1234-1234-1234-123456789123}

/i msifile

Na /i msifile přepínač nainstaluje aplikace pomocí zadaný balíček. Na balíček musí být ve stejné složce jako soubor Setup.exe.
Poznámka: Ve výchozím nastavení směruje Setup.exe Instalační služba Windows Installer provádět stejnou funkci jako /i.

Příklad:
 • /i My.msi
 • /i "subfolder1\My.msi"

/j možnost msifile /t soubor MST

Na /j možnost msifile /t soubor MST přepínač inzeruje program v počítači a nainstaluje program při prvním použití. Je třeba zadat možnost Inzerovat program počítač nebo uživatele. Můžete použít /j přepínač pouze v případě, že spustíte instalační program z pro správu instalace nebo bitové kopie disku CD v síti. Pokud není žádný balíček zadán, používá nastavení zadané v souboru Setup.ini balíček. Použít transformaci pro inzerovaný program, použijte /t Přepnout a zadejte soubor MST.
Platné hodnoty parametru následující:
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
PřepínačPopis
mInzerujte všem uživatelům počítače.
uInzerování aktuálnímu uživateli.
Poznámka: Kromě /t, pomocí následujícího příkazového řádku tři možnosti, kdy je použití /j Inzerovat program: /l, /q, a / Settings.

Příklad:
 • /JM My.msi /t Custom.mst

/l Možnostisoubor protokolu

Na /l Možnostisoubor protokolu přepínač vytvoří protokol akcí instalace pro nastavení proces a soubor protokolu pro každý úkol Instalační služba Windows Installer. Na /l přepínač rovněž přepíše výchozí nastavení určené v protokolování část souboru Setup.ini.
Hodnoty pro tuto možnost jsou následující a zachycení dat odpovídající:
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
PřepínačPopis
doZačátek akce oznámení
cPočáteční parametry UI
eChybové zprávy
iPouze pro informaci zprávy
mZprávy o nedostatku paměti
oZprávy Out-of místa na disku
pSeznam vlastností tabulky ve formuláři vlastnost = hodnota
rAkce záznam dat; obsahuje specifické akce informace
uZprávy požadavku uživatele
vObsahuje podrobné zprávy ladění
wUpozornění
*Zapněte všechny možnosti protokolování, s výjimkou v
+Připojit ke stávajícímu souboru protokolu
!Každý řádek zapíše do souboru protokolu. Výchozí chování je 20 řádků textu souboru protokolu mezipaměti do paměti a pak 20 řádcích zapisovat do souboru protokolu současně. Důvodem je zvýšení výkonu.
Soubor protokolu označuje název a cestu k vytvoření souboru protokolu. Když zahrnete (*) v názvu souboru protokolu, proces instalace vytvoří jedinečný název souboru pro každou instanci procesu instalace.

Příklad: / lv * "txt %temp%\MyApp nastavení (*)"
Tento příkaz vytvoří následující soubory protokolu:
 • Soubor protokolu setup.exe "%temp%\MyAppSetup (0001) .txt"
 • Základní balíčky v souboru protokolu Instalační služba Windows Installer "%temp%\MyApp (0001) _Task (0001) .txt"

/m formát MIF souborů

Na /m přepínač určuje soubor SMS formát MIF název 8 znaků nebo méně.

Poznámka: Formát MIF příponu názvu souboru s názvem neobsahují. Pokud tak učiníte, příkaz vrátí následující chybová zpráva: "Neplatný příkaz."

/ noreboot

Na / noreboot přepínač určuje není restartování počítače zobrazit nebo restartování Dialogové okno na konci instalace. Na / noreboot možnost nastaví vlastnost RESTARTOVÁNÍ Instalační služba Windows Installer ReallySuppress každého balíčku součástí instalace kromě posledního jeden.

/p mspfile

Na /p mspfile přepínač určuje použít aktualizace pro správu (soubor MSP) instalace klienta. Můžete použít také /p aktualizaci instalace pro správu včetně parametr /a a název a cestu k soubor MSI na správních umístění instalace. Chcete-li použít aktualizaci v tichém režimu, /qb na příkazovém řádku ke generování souboru protokolu, /l.

Příklad:
 • msiexec /p mspfile /qb /lMožnosti
 • msiexec /p mspfile /amsifile/qb/lMožnosti

/q možnost

Nastavte úroveň zobrazení uživatelského rozhraní instalačního programu.
Platné hodnoty pro následující možnosti:
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
PřepínačPopis
bZobrazit indikátory průběhu pouze jednoduché a chyby zprávy (základní).
fZobrazit všechna dialogová okna a zpráv; ekvivalent k vynechání možnost /q (full)
nZobrazit bez uživatelského rozhraní; ekvivalentní zadání /q bez použití možností (žádný).
rZobrazit všechny indikátory průběhu a chybové zprávy ale shromažďovat informace o uživateli, žádné (snížené).
- Potlačí všechna modální dialogová; používá se pouze s b.
+Přidáte možnost n nebo b dokončení zprávy.
Poznámka: Pouze, pokud se proces instalace se zobrazí zpráva dokončení nebude mít po dokončení instalace restartujte počítač.

/ Settings soubor

Na / Settings soubor přepínač určuje vlastní soubor nastavení instalačního programu Setup.exe do použijte místo souboru Setup.ini. Soubor nastavení musí být ve stejné složce jako Soubor Setup.exe nebo cesta musí být zahrnut v příkazovém řádku.
Příklad:/ Settings MyApp.ini /x [msifile]

/

Počkejte na dokončení před ukončením nastavení instalace program.

/x msifile

Na /x msifile přepínač odstraní program přidružený k zadaný balíček. Balíček musí být ve stejné složce jako soubor Setup.exe a oba musí být kořenové umístění přípravné instalace. Poznámka: Je nutné zadat stejný balíček, který byl použit k instalaci původně program. Příklad:: /x My.msi

Vlastnost = hodnota

Na příkazovém řádku zadejte hodnotu vlastnosti. Pokud hodnota obsahuje mezery, uzavřete jej do uvozovek ("). Určit dvě nebo více Hodnota vlastnosti dvojice je oddělte mezerami. Následují příklady Tento přepínač:
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
ALLUSERS =řetězecNainstalovat Program pro všechny uživatele, počítače nebo pouze aktuálního uživatele. Ve výchozím nastavení, Instalační služba Windows Installer nainstaluje pro všechny uživatele počítače. Nastavení ALLUSERS hodnota Null ("") přepíše toto výchozí chování a nainstaluje na uživatele.
1 = Instalace pro všechny uživatele počítače. vyžaduje pověření pro správu.
2 = Instalace pro všechny uživatele počítače.
"" = Instalace pouze uživatel, který spouští proces instalace.
ALLUSER = ""
CDCACHE =řetězec Určení úroveň mezipaměti.
Auto = mezipaměti na základě volného místa na disku
1 = co můžete nainstalovat pouze do mezipaměti
2 = všechny zdroje do mezipaměti
0 = mezipaměti zakázáno
CDCACHE = auto
COMPANYNAME =řetězecUrčení název organizace.
COMPANYNAME = moje podnikání
INSTALLLOCATION =řetězecUrčení umístění instalace.
INSTALLLOCATION = C:\Program Files\MyApp
LOCALCACHEDRIVE =řetězecUrčení jednotka, která instalační soubory budou uloženy do mezipaměti.
LOCALCACHEDRIVE = C
PIDKEY =řetězecZadejte objem 25 znaků licenční klíč v příkazovém řádku instalačního programu nebo v nastavení soubor nastavení. Nastavíte-li vlastnost PIDKEY, uživatelé nemají k zadání kód Product key při instalaci.
PIDKEY = 123467890123456789012345
TRANSFORMACE =řetězec Určení transformaci, kterou chcete použít instalace.
TRANSFORMS=\\server\share\myApp\Custom.MST
USERNAME =řetězecZadejte výchozí uživatelské jméno.

Vlastnosti

ID článku: 826530 - Poslední aktualizace: 20. května 2011 - Revize: 8.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
Klíčová slova: 
kbsetup kbcommandline kbinfo kbmt KB826530 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:826530

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com