Office 2003 için kurulum komut satırı anahtarlarının açıklaması

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 826530 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Bu makalenin Microsoft Office XP sürümü için bkz: 283686.
Bu makalenin Microsoft Office 2000 sürümü için bkz: 202946 .
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Microsoft Office 2003 Kur programı ile isteğe bağlı birden fazla komut satırı anahtarlarını kullanabilirsiniz. Bu isteğe bağlı bir komut satırı anahtarlarının nasıl Kur programı çalışır denetler. Bu makalede, anahtarları listeler ve her anahtar işlevlerini açıklar.

Daha fazla bilgi

Kur komut satırında, aşağıdaki komut satırı anahtarları ve seçenekleri kullanılır. Komut satırı seçeneklerini kullanarak, Microsoft Windows ınstaller paketini (.msi dosyaları) ve dönüşümler (.mst dosyaları) kullanan programlar, yazılım uygulamaları nasıl yükleme bir yönetici denetleyebilirsiniz.

Çeşitli kurulum özellikleri'ni kullanmayı planlıyorsanız, bunları Kurulum ayarları dosyasında bir komut satırı uzunluğu kısıtlaması karşılaşmış olasılığını azaltmak için (Setup.ini) yazın.

Kur hakkında daha fazla bilgi için anahtarları ve özellikleri, Office 2003 Resource Kit'e bakın. Microsoft Office 2003 Resource Kit'i görüntülemek için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
http://office.microsoft.com/en-us/ork2003/default.aspx

Önemli notlar

 • Anahtarlar ve Seçenekler, büyük/küçük harfe duyarlı değildir. Örneğin, /A aynıdır / a.
 • Özellikle belirtilenler dışında yalnızca Office 2003'ün ilk yüklemesi gerçekleştirdiğinizde aşağıdaki anahtarları kullanabilirsiniz.
 • Kurulum ayarları dosyası (Setup.ini) veya dönüşüm (.mst dosyası) da kullanılan bir kurulum komut satırı seçeneğini kullanırsanız, komut satırı anahtarı genellikle önceliklidir.
 • Windows ınstaller paketini (.msi dosyası), Setup.exe ile aynı klasörde olması gerekir. Windows Yükleyici paketi, Microsoft Office'i yükleyin, yönetimsel yükleme noktasının kök klasöründe olması gerekir.
 • Birden çok anahtar kullanıyorsanız, bunları bir boşluk ile ayırın. Örneğin, bir özel bir yükleyici dosyası ve sonuçları bir günlük dosyasına yazmak için aşağıdaki komut satırını kullanın: /i Pro11.msi /l* c:\logfile.txt Kur
 • Setup.exe sonlandığında, bir hatayla karşılaşıldı, % errorlevel % ayarlar. Kullanıcı, kurulum işlemini iptal eder, döndürülen hata düzeyi hata oluştuğunu gösteren sıfır (0) olur.

/a msifile

msifile /a anahtarı, belirtilen paket (.msi dosyası) için yönetim yükleme noktası oluşturur. Paket Setup.exe ile aynı klasörde olması gerekir; paketi hem Setup.exe kök dizininde bir yönetimsel yükleme noktası olması gerekir.
Örnek:
 • <a1>/a</a1> My.msi
 • <a1>/a</a1> "subfolder1\My.msi"

/f optionsmsifile

Belirtilen paket (.msi dosyası) ile ilişkili olan bir programın /f optionsmsifile anahtarı zorlar onarın. Paket Setup.exe ile aynı klasörde olması gerekir; paketi hem Setup.exe kök dizininde bir yönetimsel yükleme noktası olması gerekir. Alternatif olarak, paketin ürün kodunu belirtebilirsiniz. Kurulum ayarları dosyası ürün bölümünden, ürün kodunu kopyalayabilirsiniz.
Not Başlangıçta, programı yüklemek için kullanılan aynı paketi belirtmeniz gerekir.

options için geçerli değerler şunlardır:
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
AnahtarAçıklama
C Sağlama toplamı veya sürümü ne olursa olsun tüm dosyaların yeniden zorla.
cEksik veya bozuk dosya yeniden yükleyin.
dDosya yoksa veya farklı bir sürüm varsa yeniden yükleyin.
e Eksik veya eşdeğer veya eski bir sürümü varsa, dosya yeniden yükleyin.
mTüm gerekli HKEY_LOCAL_MACHINE kayıt defteri girdilerini yeniden yazar.
oDosya yoksa veya eski bir sürüm varsa yeniden yükleyin.
pDosya, yalnızca eksik, yeniden yükleyin.
s Tüm kısayolları yeniden yükleyin ve varolan kısayolların üzerine yaz.
uTüm gerekli HKEY_CURRENT_USER kayıt defteri girdilerini yeniden yazar.
v Paket özgün kaynağından almak ve yerel bilgisayar üzerinde yeniden önbelleğe alır.
Önemli Bir kullanıcı, bir bilgisayar için bir istemci (ikili) güncelleştirmesi geçerliyse, yeniden önbelleğe alır ve bu bilgisayarda bir güncelleştirilmiş yönetimsel yükleme noktasından yeniden /f anahtarı'nı kullanamazsınız. Bu durumda, kullanıcıların gerekir kaldırıp güncelleþtirilmiþ yönetimsel Yansýmadan.

Örnek:
 • /focums My.msi
 • /fvm {12345678-1234-1234-1234-123456789123}

/i msifile

/I msifile anahtarı uygulamaları belirtilen paketini kullanarak yükler. Paket, Setup.exe ile aynı klasörde olması gerekir.
Not Varsayılan olarak, Setup.exe ile aynı işlevi gerçekleştirmek için Windows ınstaller yönlendirir /i.

Örnek:
 • <a1>/i</a1> My.msi
 • <a1>/i</a1> "subfolder1\My.msi"

/j option msifile /t mstfile

/J option msifile /t mstfile bilgisayarda program bildirir ve programı ilk kullanımda yüklenir. Bilgisayar veya kullanıcı için program duyurmak için bir seçenek belirtmeniz gerekir. /J anahtarı, yalnızca Kur bir yönetimsel yükleme noktası ya da CD'YI görüntüsünü ağ üzerinde çalıştırdığınızda kullanabilirsiniz. Hiçbir paket belirtilmediği takdirde, Kur Setup.ini içinde belirtilen paketi kullanır. Bir dönüşüm duyurulan programa uygulamak için bir .mst) dosyasını belirtin ve /t anahtarını kullanın.
Seçeneği için geçerli değerler şunlardır:
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
AnahtarAçıklama
mBilgisayardaki tüm kullanıcılar için duyururlar.
uGeçerli kullanıcıya duyururlar.
Not/T ek olarak, program duyurmak için /j kullandığınızda aşağıdaki üç komut satırı seçeneklerini kullanabilirsiniz: /l, /q, ve / ayarları.

Örnek:
 • /jm My.msi /t Custom.mst

/l optionslogfile

/L optionslogfile anahtarı yükleme eylemleri Kur işleminin ve her bir Windows ınstaller görev için bir günlük dosyası oluşturur. /L anahtarı da günlüğe, belirtilen varsayılan ayarları geçersiz kılar Setup.ini bölümü.
Bu seçenek için değer arasında şunlar yer alır ve ilgili veri yakalama:
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
AnahtarAçıklama
CBaşlangıç eylemini uyarı
cBaşlangıç UI parametreleri
eHata iletileri
iSalt bilgi iletileri
mYetersiz bellek iletileri
oÇıkış, disk alanı iletileri
pForm özelliğini Tablo listesinde özellik = değer
rEylem veri kaydı; -Eyleme özgü bilgileri içerir.
uKullanıcı isteği iletileri
vAyrıntılı hata ayıklama iletileri içerir.
wUyarı iletileri
*V dışındaki tüm günlüğü seçeneklerini etkinleştirme
+Varolan günlük dosyasına Ekle
!Her satırı, günlük dosyasına yazar. Günlük dosyasını metin 20 satırında belleğe önbelleğe ve sonra 20 satırları aynı zamanda günlük dosyasına yazmak için varsayılan davranıştır. Bu, performansı artırmak için yapılır.
Günlük dosyası oluşturmak için günlük dosyasının yolunu ve adını belirtir. (*) Günlük dosyası adını eklemeniz, kurulum işlemini benzersiz bir dosya adı <a0>Kur</a0> işleminin her bir örnek oluşturur.

Örnek: / lv * "%temp%\MyApp Kur (*) .txt"
Bu komut satırı aşağıdaki günlük dosyaları oluşturur:
 • Setup.exe günlük dosyası "(0001) %temp%\MyAppSetup .txt"
 • Windows ınstaller günlük dosyası için çekirdek paketleri "%temp%\MyApp (0001) _Task (0001) .txt"

/m .mif file

/M anahtarının bir SMS .mif dosya adına, 8 karakter veya daha az olarak belirtir.

Not .Mif dosya adı uzantısını dosya adı eklemeyin. Bunu yaparsanız, komutu, aşağıdaki hata döndürür: "Komut satırı geçersiz."

/noreboot

/ Noreboot anahtarını belirtir bilgisayarı yeniden başlatın veya yükleme işleminin sonunda yeniden başlatma iletişim kutusu görüntüler. / Noreboot seçeneği dışında en son yükleme dahil her bir paket ReallySuppress için Windows ınstaller REBOOT özelliğini ayarlar.

/p mspfile

Bir istemci yüklemesi için bir yönetimsel güncelleştirme (.msp dosyası) uygulama mspfile /p anahtarını belirtir. /A seçeneği ve adı .msi dosyasını yönetimsel yükleme noktasının yolu dahil, yönetimsel bir yükleme için bir güncelleştirme uygulamak için /p de kullanabilirsiniz. Güncelleştirmeyi bildirimsiz uygulamak için komut satırında /l içeren bir günlük dosyası oluşturmak için /qb içerir.

Örnek:
 • Msiexec /p mspfile /qb /l options
 • Msiexec /p mspfile /a msifile /qb /l options

/q option

Kur kullanıcı arabirimini görüntüleme düzeyini ayarlayın.
Seçenekler için geçerli değerler şunlardır:
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
AnahtarAçıklama
bYalnızca basit bir ilerleme durumu göstergelerini ve hata iletileri (temel) görüntüler.
fTüm iletişim kutularını ve iletileri; eşdeğer /q seçeneği (tam) atlama
nKullanıcı arabirimi görüntüler; /q seçeneği (hiçbiri) ile belirterek denktir.
rTüm hata iletileri ve ilerleme durumu göstergelerini görüntülemek, ancak hiçbir kullanıcı bilgileri (sınırlı).
- Tüm kalıcı iletişim kutularını gösterme; b ile kullanılır.
+Tamamlama iletisi n veya b seçeneğini ekleyin.
Not Yalnızca, Kur işlemi yüklemeden sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız yok bir tamamlama iletisi görünür.

/ Settings file

/ Ayarları file Setup.exe Setup.ini yerine kullanmak için özel bir kurulum ayarları dosyası anahtarı belirtir. Yolunu komut satırında dahil edilebilir veya ayarları dosyası Setup.exe ile aynı klasörde olması gerekir.
Örnek: / ayarları MyApp.ini /x [msifile]

Start /

Kurulum çıkmadan önce tamamlamak yükleme için beklemeniz program.

/x msifile

/X msifile anahtarı belirtilen paketiyle ilişkili program kaldırır. Paket, Setup.exe ile aynı klasörde olması gerekir ve her ikisi de bir yönetimsel yükleme noktasının kökündeki olması gerekir. Not Başlangıçta, programı yüklemek için kullanılan aynı paketi belirtmeniz gerekir. Örnek:: <a1>/x</a1> My.msi

özellik = değer

Bir özellik değeri, komut satırında belirtin. Değer boşluk içeriyorsa, boşluğu tırnak işareti ('') içine alın. Iki veya daha fazla özellik-değer çiftlerini belirtmek için <a0></a0>, bunları boşluklarla ayırın. Bu anahtar örnekleri şunlardır:
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
ALLUSERS = stringYalnızca geçerli kullanıcı veya bilgisayarın tüm kullanıcıları için bir program yükleyin. Varsayılan olarak, Windows ınstaller bilgisayarın tüm kullanıcıları için yükler. ALLUSERS null bir değere ayarlama ("") bu varsayılan davranışı geçersiz kılar ve kullanıcı başına yükler.
1 = Bilgisayarın tüm kullanıcıları için yükleme; yönetici kimlik bilgileri gerektirir.
2 = Bilgisayarın tüm kullanıcıları için yükleme.
"" = Yalnızca kurma işlemi çalıştıran kullanıcı için yükleme.
alluser = ""
CDCACHE = string Önbellek düzeyini belirtin.
Otomatik = cache kullanılabilir disk alanı temel alan
1 = yalnızca ne yüklediğiniz önbellek
2 = tüm kaynağı önbelleğe
0 = devre dışı cache.
CDCACHE otomatik =
COMPANYNAME = stringBir kuruluş adı belirtin.
COMPANYNAME benim Business =
INSTALLLOCATION = stringYükleme konumu belirtin.
INSTALLLOCATION C:\Program Files\MyApp =
LOCALCACHEDRIVE = stringYükleme dosyaları için önbelleğe sürücüyü belirtin.
localcachedrive c =
PIDKEY = stringKur komut satırında veya kurulumunda bir 25 karakterlik Toplu lisans anahtarı girin ayarları dosyası. PIDKEY özelliği ayarladığınızda, kullanıcılar yüklediğinizde bunlar ürün anahtarını girmeniz gerekmez.
pidkey 123467890123456789012345 =
TRANSFORMS = string Yükleme için uygulanacak dönüşümü belirtin.
TRANSFORMS=\\server\share\myApp\Custom.mst
USERNAME = stringVarsayılan kullanıcı adı belirtin.

Özellikler

Makale numarası: 826530 - Last Review: 27 Mart 2007 Salı - Gözden geçirme: 6.9
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbsetup kbcommandline kbinfo KB826530 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:826530

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com