เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้อักขระพิเศษในฐานข้อมูลการเข้าถึง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 826763 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ใช้ กับทั้ง Microsoft Access (.mdb) แฟ้มฐานข้อมูล หรือ ไปยังแฟ้มฐานข้อมูล (.accdb) Microsoft Access และแฟ้มโครงการ (.adp) Microsoft Access
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้อักขระพิเศษในการเข้าถึง คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ปัญหา 1

คุณใช้อักขระพิเศษต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในชื่อของเขตข้อมูลตาราง:
 • เน้น grave (')
 • เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
 • รอบระยะเวลา
 • bracket([])
 • พื้นที่นำ
 • ไม่สามารถพิมพ์อักขระ
ในกรณีนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ชื่อเขตข้อมูลไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ประกอบด้วยชื่อ period(.) เครื่องหมายอัศเจรีย์ point(!), bracket([]) เลขนำหน้าว่าง หรืออักขระที่ไม่สามารถพิมพ์เช่นค่าขนส่งส่งคืน ถ้าคุณจะวางชื่อจากโปรแกรมประยุกต์อื่น ลองการกด ESC และพิมพ์ชื่อใหม่อีกครั้ง
ถ้าคุณใช้อักขระพิเศษเหล่านี้ในตารางชื่อ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ชื่อวัตถุ 'TableName' คุณใส่นั้นไม่เป็นไปตามกฎการตั้งชื่อวัตถุ Microsoft Office Access

ปัญหา 2

คุณสร้างนิพจน์แบบสอบถาม นิพจน์แบบสอบถามที่รวมเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยอักขระพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอักขระพิเศษเจาะจง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • ถ้าชื่อเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยอักขระช่องว่าง เครื่องหมายคำถาม (?), หรือเกิดในเครื่องหมาย (@), คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  นิพจน์ที่คุณใส่นั้นประกอบด้วยไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้อง
  คุณอาจจะใส่ตัวถูกดำเนินการ โดยไม่มีการดำเนินการ
 • ถ้าชื่อเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยแบบ mark(") ใบเสนอราคาหรือการ apostrophe(') คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  นิพจน์ที่คุณใส่นั้นมีสายอักขระไม่ถูกต้อง
  สตริงที่สามารถมีความยาว รวมทั้งเปิด และปิดการพูดถึง 2048 อักขระ
 • ถ้าชื่อเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยเครื่องหมายเลข (#), คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  นิพจน์ที่คุณใส่นั้นมีค่าวันที่ไม่ถูกต้อง
 • ถ้าชื่อเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์(%) tilde (~), เครื่องหมายอัฒภาค (), หรือวงเล็บเหลี่ยม ([]), คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
  นิพจน์ที่คุณใส่นั้นประกอบด้วยไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้อง
  คุณไม่มีตัวถูกดำเนินการหรือตัวดำเนินการ คุณใส่มีอักขระไม่ถูกต้องหรือเครื่องหมายจุลภาค หรือคุณได้ป้อนข้อความโดยไม่ต้องรอบข้างอัญประกาศ
 • ถ้าชื่อเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยวงเล็บปีกกา ({}), คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
  GUID ที่อยู่ในรูปแบบในนิพจน์แบบสอบถาม 'ObjectName'
 • ถ้าชื่อเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยวงเล็บเหลี่ยม ([]) หรือวงเล็บ (()), คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  นิพจน์ที่คุณใส่นั้นมีขาดหายไปในวงเล็บปิด วงเล็บเหลี่ยม (]), หรือ bar(|) แนวตั้ง

ปัญหา 3

คุณมีการสอบถามที่ประกอบด้วยนิพจน์แบบสอบถาม นิพจน์แบบสอบถามรวมเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยอักขระพิเศษ เมื่อคุณรันการสอบถามได้ คุณจะ promoted ใส่ค่าพารามิเตอร์ โดยทั่วไป ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้อักขระพิเศษต่อไปนี้:
 • มากกว่าเครื่องหมาย (>)
 • น้อยกว่า(เครื่องหมาย<>
 • รอบระยะเวลา
 • เครื่องหมายดอก (*)
 • ลอน (:)
 • caret (^)
 • เครื่องหมายบวก(+)
 • เครื่องหมายทับขวา (\)
 • เครื่องหมายเท่ากับ(=)
 • ampersand (&)
 • slash เครื่องหมาย (/)

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ arond ไม่ใช้อักขระพิเศษ ถ้าคุณต้องใช้อักขระพิเศษในนิพจน์แบบสอบถาม ใส่อักขระพิเศษในวงเล็บ ([]) ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการใช้มากกว่าการลงทะเบียน (>), ใช้ [>]

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft Access ไม่จำกัดการใช้อักขระพิเศษเช่นเครื่องหมายเลข (#), รอบระยะเวลา(.) หรือใบเสนอราคาเครื่อง (") ในชื่อวัตถุฐานข้อมูล หรือ ในฟิลด์ชื่อฐานข้อมูล อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้อักขระพิเศษ คุณอาจพบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด ดังนั้น Microsoft แนะนำว่า คุณไม่ได้ใช้อักขระพิเศษในชื่อวัตถุฐานข้อมูล ในฐานข้อมูล Access หรือโครงการฐานข้อมูล บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับอักขระพิเศษที่คุณต้องการหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากของปัญหาที่พบด้วยอักขระพิเศษเหล่านี้

เมื่อคุณทำงาน กับการเข้าถึง หรือ มีโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ บางอย่างเช่นโปรแกรมประยุกต์ที่ Microsoft Visual Basic หรือการใช้งานอยู่เซิร์ฟเวอร์หน้า (ASP) application คุณต้องหลีกอักขระพิเศษต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เนื้อที่ว่าง
apostrophe'
เครื่องหมายใบเสนอราคา"
apostrophe'
เมื่อเข้าสู่ระบบ@
เน้น grave`
เครื่องหมายเลข#
เปอร์เซ็นต์%
มากกว่าเข้าสู่ระบบ>
น้อยกว่าการเข้าสู่ระบบ
เครื่องหมายอัศเจรีย์!
รอบระยะเวลา.
วงเล็บ[ ]
เครื่องหมายดอก*
เครื่องหมายดอลลาร์$
อัฒภาค;
โคลอน:
เครื่องหมายคำถาม?
caret^
วงเล็บปีกกา{ }
เครื่องหมายบวก+
ยัติภังค์-
เครื่องหมายเท่ากับ=
tilde~
เครื่องหมายทับขวา\

แบบแผนการเข้าถึงตัวควบคุมชื่อคิด

Microsoft แนะนำว่า คุณไม่ได้ใช้รอบระยะเวลา (.), การอัศเจรีย์ (!), การ grave เน้น ('), วงเล็บเหลี่ยม ([]), ()เป็นช่องว่าง หรือใบเสนอราคาเครื่อง (") ภายในชื่อของฟังก์ชัน ชื่อของตัวแปร ชื่อของเขตข้อมูล หรือชื่อของฐานข้อมูลวัตถุเช่นตารางและแบบฟอร์ม

There are known problems that occur if you use the following special characters in Access. The following scenarios describe when you must not use the special characters:
 • When you export the database objects to other file formats such as a Microsoft Excel file format, an HTML file format, or a text file format, do not use a number sign (#) or a period (.) in the database object names or in the field names.

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  308686Special characters in field names are changed when you export a table to a different file format in Access 2000
 • When you use hyperlinks in Access, the hyperlinks are stored as modified Memo fields with a number sign (#) as a delimiter. Therefore, the number sign is regarded as a reserved word in Access. Do not use the number sign when you create hyperlinks.

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  162855Cannot hyperlink to documents that have "#" in the name in Access 97
 • When you import a text file into Access and that text file contains tabs or other special characters, the special characters are converted, and then the special characters appear as boxes. Therefore, when you try to use the imported table, you receive unexpected errors. You must not use the special characters in the source table when you import into Access.

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  210433Sample function to replace or to remove special characters in an MDB in Access 2000
 • When you use ASP forms to add or to modify data in an Access database, you must not use a percent sign (%), a plus sign (+), or a caret (^) in the form. These special characters may not translate correctly in the Access database.

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  163334How to use percent, plus, and caret symbols in ASP forms in Access 97
 • When you use Full-width languages, do not use Full-width characters in the name of database objects or in the name of controls. For example, you must not use Full-width parentheses when you use Full-width languages This may cause compile errors if there is code in an event procedure for the object or for the control.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 826763 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
Keywords: 
kbexport kbdesign kbdatabase kbusage kbinfo kbmt KB826763 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:826763

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com