Opis i użyj Kreatora zapisywania moich ustawień

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 826809 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W pakiecie Office 2003, po uruchomieniu Kreatora zapisywania moich ustawień do Zapisz profile lub przywracania uprzednio zapisane profilów jest jedyną opcją zapisać je w pliku lokalnie lub w sieci. Począwszy od pakietu Office 2003 istnieje możliwość zapisywania profile do Internetu.

Po uruchomieniu Kreator zapisywania moich ustawień można zapisać lub przywrócić konfigurację ustawienia dla programów pakietu Office 2003. Te ustawienia są zapisywane w profilu Ustawienia plik (.ops). Ten plik jest migawkę ustawień rejestru i pliki powiązane konfiguracji pakietu Office.

Jeśli zapiszesz pakietu Office ustawienia w pliku .ops, ustawienia nie zostaną zapisane pliku do momentu Kliknij przycisk Zakończ. Podobnie jeśli przywrócić ustawienia z plik .ops, komputer nie jest aktualizowany do momentu kliknięcia Zakończ.

Więcej informacji

Kreator zapisywania moich ustawień można użyć do następujących dwie rzeczy:
 • Zapisać plik ustawień profilu ustawień programów pakietu Office (plik .ops).

  - lub -
 • Przywróć uprzednio zapisane ustawienia z .ops plik.

Zainstalowanie zapisywania moich ustawień Kreator

Kreator zapisywania moich ustawień jest instalowane z pakietem Office. Aby ustalić, czy Kreator zapisywania moich ustawień jest zainstalowana, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wskaż Wszystkie Programy.
 2. Wskaż Pakiet Microsoft Office Narzędzia.
Jeśli Kreator zapisywania moich ustawień nie pojawia się na Narzędzia pakietu Microsoft Office menu, Kreator nie jest zainstalowane.

Jeśli nie masz Kreatora zapisywania moich ustawień instalacji wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie programy pakietu Office.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przyciskW Panelu sterowania.
 3. Kliknij przycisk Dodaj lub usuń programy.
 4. Kliknij przycisk Zmień lub usuń programy.
 5. W Aktualnie zainstalowane programy Lista, Kliknij przycisk Program Microsoft Office 2003, a następnie kliknij przyciskZmiana.
 6. W Instalator pakietu Microsoft Office 2003 okno dialogowe Kliknij przycisk Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przyciskDalej.
 7. W Funkcje do zainstalowania drzewa, rozwiń węzełNarzędzia pakietu Office.
 8. Kliknij przycisk Kreator zapisywania moich ustawień, a następnie Kliknij przycisk Uruchom wszystko z mojego komputera.
 9. Kliknij przycisk Aktualizacja.
 10. Kliknij przycisk OK Po zakończeniu instalacji pomyślnie.

Zapisać lub przywrócić ustawienia

Z komputera, można zapisać ustawienia pakietu Office lub można przywrócić ustawień na komputerze lub na innym komputerze.

Zapisz ustawienia

W Zapisz ustawienia z tego komputera Opcja powoduje, że Kreator ustawień konfiguracji pakietu Office z przechwytywania Programy pakietu Office został zainstalowany.

Aby zapisać ustawienia, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie programy pakietu Office.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie Programy, wskaż polecenie Pakiet Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Aby Narzędzia pakietu Microsoft Office.
 3. Kliknij przycisk Microsoft Office 2003 zapisywania moich ustawień Kreator.
 4. W Kreatora zapisywania moich ustawień kliknij przyciskDalej.
 5. Kliknij przycisk Zapisz ustawienia z tego komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Wpisz lokalizację, w której chcesz zapisać plik, a następnie Kliknij przycisk Zakończ.
Uwaga Aby zapisać ustawienia w lokalizacji innej niż Domyślna lokalizacja (na przykład udział sieciowy), kliknij przycisk Przeglądaj.

Uwaga Kreator zapisywania moich ustawień zapisuje tylko opcje użytkownika, które mają została zmieniona od ich wartości domyślne. Na przykład, jeśli zestaw Microsoft Program Word Zezwalaj na szybkie zapisywanie opcja, ale nie ulegają zmianie. Zawsze twórz kopię zapasową opcja, Kreator zapisywania moich ustawień zapisuje tylko Zezwalaj na szybkie zapisywanie ustawienie .ops plik.

Ważne Kreator zapisywania moich ustawień nie tworzy ani zapisać .ops plik do momentu kliknięcia Zakończ.

Przywróć uprzednio zapisane ustawienia

W Przywróć uprzednio zapisane ustawieniaopcja powoduje, że Kreator przywracania ustawień konfiguracji pakietu Office z plik .ops, który określisz.

Aby przywrócić ustawienia, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie programy pakietu Office.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie Programy, wskaż polecenie Narzędzia pakietu Microsoft Office, a następnie Kliknij przycisk Kreator zapisywania moich ustawień.
 3. W Kreatora zapisywania moich ustawień kliknij przyciskDalej.
 4. Kliknij przycisk Przywróć uprzednio zapisane ustawienia tej maszyny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. W Plik do przywrócenia ustawień z pole, Wpisz ścieżkę lokalizacji pliku .ops, a następnie kliknij przyciskZakończ.
Ważne Kreator zapisywania moich ustawień nie importuje ustawienia z plik .ops do momentu kliknięcia Zakończ.

Pliki i foldery że zapisywania moich ustawień kreator zapisuje

Kreator zapisywania moich ustawień zapisywane są tylko pliki i podfoldery przechowywane w następującym folderze:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
<appdata>\Microsoft\AddIns</appdata>
<appdata>\Microsoft\ClipGallery</appdata>
<appdata>\Microsoft\Excel<b00></b00></appdata>
<appdata>\Microsoft\FrontPage</appdata>
<appdata>\Microsoft\Graph</appdata>
<appdata>\Microsoft\Office</appdata>
<appdata>\Microsoft\Outlook</appdata>
<appdata>\Microsoft\PowerPoint</appdata>
<appdata>\Microsoft\Proof<b00></b00></appdata>
<appdata>\Microsoft\Queries</appdata>
<appdata>\Microsoft\Signatures<b00></b00></appdata>
<appdata>\Microsoft\Stationery</appdata>
<appdata>\Microsoft\Templates</appdata>
<appdata>\Microsoft\Themes<b00></b00></appdata>
<appdata>\Microsoft\InfoPath<b00></b00></appdata>
<appdata>\Microsoft\OneNote</appdata>
<appdata>\Microsoft\InterConnect<b00></b00></appdata>
<appdata>\Microsoft\Word<b00></b00></appdata>

Uwaga <appdata>> odnosi się do następujących folderów w sieci dysk twardy.</appdata>
W systemie Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000:
C:\Documents and Settings\Nazwa użytkownika\Dane danych

Pliki, że zapisywania moich ustawień Kreator wyklucza

Kreator zapisywania moich ustawień wyklucza (nie zapisuje) następujących pliki:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
*.ost
*.pab
*.pst
*.tmp
<appdata>\Microsoft\Word\*.ASD</appdata>
<appdata>\Microsoft\Word\*.WBK<b00></b00></appdata>

Pliki, które zostały usunięte przed przywróceniem danych z pliku .ops

Kreator zapisywania moich ustawień powoduje usunięcie następujących folderów przed Zapisywanie danych z pliku .ops:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
<appdata>Pasek \Microsoft\Office\Shortcut</appdata>
<appdata>\Microsoft\FrontPage</appdata>

Pliki, które nie są usuwane

Następujące pliki nie są usuwane, zanim zostaną przywrócone ustawienia z pliku .ops:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
*.pab
*.pst
*.dic
*.ost

Ustawienia rejestru, które są zapisywane

Kreator zapisywania moich ustawień zapisuje ustawienia rejestru, które są przechowywane w następujących kluczach rejestru. Wszystkie wartości i podklucze określonego Włącza się drzewa:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Graph

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\MS projektu

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\NetFolder

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Osa

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint

Pasek HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Shortcut

Serwer HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Web

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Publisher

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\ClipGallery

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InfoPath

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\OneNote

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Interconnect

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Visio

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\MSProject

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Visio

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage

Mapowanie Tools\Font HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared

Narzędzia HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SharedTools\Proofing

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SharedTools\Outlook\Journaling

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Office

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\International\NumShape

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\International\Calendars\TwoDigitYearMax

HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\Office97

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\MailSettings\MarkCommentsWith

HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows MessagingSubsystem\Profiles\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook
Kreator zapisywania moich ustawień powoduje również zapisanie rejestru ustawienia dla następujących kluczy rejestru indywidualnych. Tylko wartości w tych są importowane klucze i podklucze nie są przywożone:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\Client\Options

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\LanguageResources

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Trusted

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserInfo

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\Mailsettings\MarkCommentsWith

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\Mailsettings\MarkComments

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Preferences

Ustawienia rejestru, które nie są zapisywane

Kreator zapisywania moich ustawień nie importuje następujących rejestru Klawisze do tego profilu. Wszystkie wartości i podklucze w określonym drzewie wyłączone:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Migration
Kreator zapisywania moich ustawień nie są importowane. następujące klucze rejestru do tego profilu. Nie obejmuje Kreatora zapisywania moich ustawień tylko określonych o nazwie nie podkluczy i wartości.
Migracja HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Settings\Prefs


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\General\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Setup\First-Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\UserData

Plik dziennika HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\11.0\Outlook\Journal\Item

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\First Run\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Publisher\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InfoPath\FirstBoot

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\OneNote\FirstBoot

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\General\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\OfficeBizcardDesign

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\HomeBizcardDesign

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Bizcard\UtilityBizcardDesign

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\FakeBizcardDesign

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\ActiveDigitalSignature


Ustawienia rejestru, które są zerowane po przywróceniu ustawień

Kreator zapisywania moich ustawień usuwa następujące klucze przed Zapisywanie niestandardowe wartości z pliku .ops:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Visio

Narzędzia Tools\Proofing HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Office

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Trusted

HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Profiles
Kreator zapisywania moich ustawień resetuje następujące klucze: wartości domyślne przed zapisaniem niestandardowe wartości z pliku .ops:
Migracja HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Settings\Prefs

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\WebDriveUserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\General\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Setup\First-Run

Plik dziennika HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\11.0\Outlook\Journal\Item

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\First Run\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options\FirstRun

Właściwości

Numer ID artykułu: 826809 - Ostatnia weryfikacja: 17 września 2011 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Outlook 2003
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbbug kbmt KB826809 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:826809

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com