คำอธิบายและการใช้ตัวช่วยสร้างการบันทึกการตั้งค่าของฉัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 826809 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ใน Office 2003 เมื่อคุณเรียกใช้ตัวบันทึกของฉันการตั้งค่าการช่วยในการบันทึกส่วนกำหนดค่าหรือการคืนค่าส่วนกำหนดค่า ที่บันทึกก่อนหน้านี้ ตัวเลือกของคุณเท่านั้นคือการ บันทึกเอกสารนั้นไปยังแฟ้มภายในเครื่อง หรือ บนเครือข่ายของคุณ จุดเริ่มต้นกับ Office 2003 มีจะไม่มีตัวเลือกการบันทึกส่วนกำหนดค่าของคุณกับอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการบันทึกการตั้งค่าของฉัน คุณสามารถบันทึก หรือเรียกคืนการตั้งค่าคอนฟิกของคุณสำหรับโปรแกรม Office 2003 การตั้งค่าเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในส่วนกำหนดค่าการตั้งค่าแฟ้ม (แฟ้ม.ops) แฟ้มนี้คือ snapshot ของการตั้งค่ารีจิสทรีและแฟ้มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการกำหนดค่า Office ของคุณ

If you save your Office settings to an .ops file, your settings are not written to the file until you clickเสร็จสิ้น. Similarly, if you restore your settings from an .ops file, the computer is not updated until you clickเสร็จสิ้น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

You can use the Save My Settings Wizard to do the following two things:
 • Save Office program settings to a profile settings file (.ops file).

  หรือ
 • Restore previously saved settings from an .ops file.

Install the Save My Settings Wizard

The Save My Settings Wizard is typically installed with Office. To determine if the Save My Settings Wizard is installed, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานจากนั้น ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมด.
 2. ชี้ไปที่Microsoft Office Tools.
If the Save My Settings Wizard does not appear on theเครื่องมือของ Microsoft Officemenu, the wizard is not installed.

If you do not have the Save My Settings Wizard installed, follow these steps:
 1. ปิดการใช้งานโปรแกรม Office ทั้งหมด
 2. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 3. คลิกเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
 4. คลิกการเปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรมออก.
 5. ในการโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้รายการ คลิกMicrosoft Office 2003แล้ว คลิกเปลี่ยนแปลง.
 6. ในการMicrosoft Office 2003 Setupกล่องโต้ตอบกล่อง คลิกเพิ่ม หรือลบคุณลักษณะแล้ว คลิกถัดไป.
 7. ในการFeatures to installtree, expandOffice Tools.
 8. คลิกSave My Settings Wizardแล้ว คลิกเรียกทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ของฉัน.
 9. คลิกการปรับปรุง.
 10. คลิกตกลงwhen Setup has completed successfully.

Save or Restore Settings

You can either save your Office settings from your computer, or you can restore your settings to your computer or to a different computer.

Save Settings

กระบวนการSave the settings from this machineoption instructs the wizard to capture your Office configuration settings from the Office programs that you have installed.

To save your settings, follow these steps:
 1. ปิดการใช้งานโปรแกรม Office ทั้งหมด
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft Office, and then point toเครื่องมือของ Microsoft Office.
 3. คลิกMicrosoft Office 2003 Save My Settings Wizard.
 4. In the Save My Settings Wizard, clickถัดไป.
 5. คลิกSave the settings from this machineแล้ว คลิกถัดไป.
 6. Type the location where you want to save the file, and then clickเสร็จสิ้น.
หมายเหตุ:If you want to save the settings to a location other than the default location (for example, a network share), clickเรียกดู.

หมายเหตุ:The Save My Settings Wizard saves only user options that have been changed from their default values. For example, if you set the Microsoft WordAllow fast savesoption, but you do not change theสร้างสำเนาสำรองเสมอoption, the Save My Settings Wizard saves only theAllow fast savessetting to the .ops file.

สิ่งสำคัญThe Save My Settings Wizard does not create or write to the .ops file until you clickเสร็จสิ้น.

Restore Your Previously Saved Settings

กระบวนการRestore Your Previously Saved Settingsoption instructs the wizard to restore your Office configuration settings from the .ops file that you specify.

To restore your settings, follow these steps:
 1. ปิดการใช้งานโปรแกรม Office ทั้งหมด
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เครื่องมือของ Microsoft Officeแล้ว คลิกSave My Settings Wizard.
 3. In the Save My Settings Wizard, clickถัดไป.
 4. คลิกRestore previously saved settings to this machineแล้ว คลิกถัดไป.
 5. ในการFile to Restore Settings Frombox, type the path of the location of your .ops file, and then clickเสร็จสิ้น.
สิ่งสำคัญThe Save My Settings Wizard does not import the settings from the .ops file until you clickเสร็จสิ้น.

Files and Folders That the Save My Settings Wizard Saves

The Save My Settings Wizard saves only files and subfolders stored in the following folder locations:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
<appdata>\Microsoft\AddIns</appdata>
<appdata>\Microsoft\ClipGallery</appdata>
<appdata>\Microsoft\Excel</appdata>
<appdata>\Microsoft\FrontPage</appdata>
<appdata>\Microsoft\Graph</appdata>
<appdata>\Microsoft\Office</appdata>
<appdata>\Microsoft\Outlook</appdata>
<appdata>\Microsoft\PowerPoint</appdata>
<appdata>\Microsoft\Proof</appdata>
<appdata>\Microsoft\Queries</appdata>
<appdata>\Microsoft\Signatures</appdata>
<appdata>\Microsoft\Stationery</appdata>
<appdata>\Microsoft\Templates</appdata>
<appdata>\Microsoft\Themes</appdata>
<appdata>\Microsoft\InfoPath</appdata>
<appdata>\Microsoft\OneNote</appdata>
<appdata>\Microsoft\InterConnect</appdata>
<appdata>\Microsoft\Word</appdata>

หมายเหตุ: <appdata>> refers to the following folders on your hard disk.</appdata>
In Microsoft Windows XP and Microsoft Windows 2000:
C:\Documents and Settings\username\Application Data

Files That the Save My Settings Wizard Excludes

The Save My Settings Wizard excludes (does not save) the following files:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
*.ost
*.pab
*.pst
*.tmp
<appdata>\Microsoft\Word\*.ASD</appdata>
<appdata>\Microsoft\Word\*.WBK</appdata>

Files That Are Deleted Before Data Is Restored from the .ops File

The Save My Settings Wizard removes the following folders before writing data from the .ops file:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
<appdata>\Microsoft\Office\Shortcut Bar</appdata>
<appdata>\Microsoft\FrontPage</appdata>

Files That Are Not Removed

The following files are not removed before settings are restored from the .ops file:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
*.pab
*.pst
*.dic
*.ost

Registry Settings That Are Saved

The Save My Settings Wizard saves registry settings that are stored in the following registry keys. All values and subkeys in the specified tree are included:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Graph

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\MS Project

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\NetFolder

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Osa

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Shortcut Bar

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Web Server

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Publisher

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\ClipGallery

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InfoPath

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\OneNote

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Interconnect

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Visio

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\MSProject

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Visio

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Font Mapping

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SharedTools\Proofing Tools

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SharedTools\Outlook\Journaling

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Office

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\International\NumShape

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\International\Calendars\TwoDigitYearMax

HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\Office97

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\MailSettings\MarkCommentsWith

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows MessagingSubsystem\Profiles\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook
The Save My Settings Wizard also saves the registry settings for the following individual registry keys. Only values under these keys are imported and no subkeys are imported:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\Client\Options

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\LanguageResources

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Trusted

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserInfo

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\Mailsettings\MarkCommentsWith

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\Mailsettings\MarkComments

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Preferences

Registry Settings That Are Not Saved

The Save My Settings Wizard does not import the following registry keys into your profile. All values and subkeys in the specified tree are excluded:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Migration
The Save My Settings Wizard does not import the following registry keys into your profile. The Save My Settings Wizard excludes only the specific named values and not the subkeys.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Settings\Prefs Migrated


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\General\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Setup\First-Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\11.0\Outlook\Journal\Item Log File

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\First Run\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Publisher\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InfoPath\FirstBoot

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\OneNote\FirstBoot

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\General\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\OfficeBizcardDesign

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\HomeBizcardDesign

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Bizcard\UtilityBizcardDesign

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\FakeBizcardDesign

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\ActiveDigitalSignature


Registry Settings That Are Reset When You Restore Your Settings

The Save My Settings Wizard removes the following keys before writing custom values from the .ops file:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Visio

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Office

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Trusted

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Profiles
The Save My Settings Wizard resets the following keys to their default values before writing custom values from the .ops file:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Settings\Prefs Migrated

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\WebDriveUserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\General\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Setup\First-Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\11.0\Outlook\Journal\Item Log File

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\First Run\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options\FirstRun

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 826809 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2003
Keywords: 
kbinfo kbbug kbmt KB826809 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:826809

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com