วิธีการแก้ไขปัญหางานนำเสนอที่เสียหายใน PowerPoint 2003 และใน PowerPoint 2002

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 826810 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft PowerPoint 2000 ของบทความนี้ ดู207377.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

หากคุณพบลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณทำงานกับงานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint 2003 งานนำเสนอของคุณอาจจะเสียหาย หรือเสียหาย อาการของงานนำเสนอที่เสียหายอาจรวมถึงต่อไปนี้:
 • ข้อผิดพลาดไม่ถูกต้องเพจฟอลต์ ข้อ บกพร่องของการป้องกันทั่วไป หรือคำสั่งไม่ถูกต้องข้อ
 • เมื่อคุณพยายามเปิดงานนำเสนอ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  ไม่มี PowerPoint งานนำเสนอ
  PowerPoint ไม่สามารถเปิดชนิดแฟ้มที่มีแสดงโดยFileName :.ppt
  ส่วนของแฟ้มหายไป
 • ออกจากข้อผิดพลาดของหน่วยความจำ หรือข้อผิดพลาดของทรัพยากรระบบเหลือน้อย
หากลักษณะการทำงานนี้ไม่คาดคิดเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลในการนำเสนอที่หนึ่ง งานนำเสนออาจเสียหาย บทความนี้อธิบายขั้นตอนทั่วไปบางอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อพยายามกู้คืนงานนำเสนอที่เสียหาย อย่างไรก็ตาม ให้จำไว้ว่า ขั้นตอนเหล่านี้ไม่รับประกันการกู้คืนสำเร็จของงานนำเสนอที่เสียหาย ในบางกรณี ขึ้นอยู่กับชนิดของความเสียหาย คุณจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลใด ๆ และคุณต้องสร้างงานนำเสนอที่เสียหายใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ:คุณอาจได้รับข้อความแสดงอาการเหล่านี้ด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากงานนำเสนอที่เสียหาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณตรวจสอบว่า งานนำเสนอของคุณเสียหาย ลองทำตามวิธีต่อไปนี้เพื่อพยายามกู้คืนงานนำเสนอที่เสียหาย จัดวิธีการที่ระบุไว้ในบทความนี้ในหัวข้อต่อไปนี้:

การแก้ปัญหาทั่วไป

หมายเหตุ:เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้จึงอาจแตกต่างกันสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น ให้ดูคู่มือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อทำตามขั้นตอนนี้ให้สำเร็จ
เริ่มระบบ Windows ใหม่ในเซฟโหมด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ กดแป้น CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อคุณเห็นข้อความเริ่มต้น Windows กดแป้น F8 และจากนั้น คลิกSafe Modeในการเริ่มต้นเมนู

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
180902วิธีการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 98 ในเซฟโหมด
192926วิธีการแก้ไขปัญหาการคลีนบูตสำหรับ Windows 98
290367การแก้ไขปัญหาโปรแกรม Office ใน Microsoft Windows NT 4.0
หากคุณสามารถเปิดงานนำเสนอของคุณหลังจากที่มีเริ่ม Microsoft Windows ในเซฟโหมด ข้อขัดแย้งของระบบมีข้อมูลที่ป้องกันไม่ให้คุณเปิดงานนำเสนอของคุณถ้าคุณไม่สามารถเปิดงานนำเสนอ

ถ้าคุณยังคงไม่สามารถเปิดงานนำเสนอของคุณ ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีที่ 1: ลากงานนำเสนอไปยังแฟ้มโปรแกรม PowerPoint

 1. ระบุตำแหน่งที่ตั้งของโปรแกรม PowerPoint บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับ PowerPoint 2003 คือ:
  Office\Office11 Files\Microsoft C:\Program
  ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับ PowerPoint 2002 คือ:
  Office\Office10 Files\Microsoft C:\Program
 2. ลากงานนำเสนอ PowerPoint เสียหายกับ PowerPoint ไอคอนของโปรแกรม

วิธีที่ 2: การนำเสนอ PowerPoint ใน Microsoft Windows Explorer คลิกสองครั้ง

ให้ลองเปิดแฟ้ม คลิกสองครั้งที่งานนำเสนอ PowerPoint ใน Windows Explorer

วิธีที่ 3: พยายามแทรกภาพนิ่งในงานนำเสนอเปล่า

เมื่อต้องการกำลังพยายามแทรกภาพนิ่งในงานนำเสนอเปล่า ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกการนำเสนอเปล่าในการการนำเสนอใหม่บานหน้าต่างงาน

  ซึ่งสร้างภาพนิ่งชื่อเรื่องว่างเปล่า คุณสามารถลบภาพนิ่งนี้ในภายหลังหลังจากที่คุณสร้างอีกครั้งการนำเสนอของคุณ
 2. ในการแทรกเมนู คลิกภาพนิ่งจากแฟ้มแล้ว คลิกการค้นหางานนำเสนอแท็บ
 3. คลิกเรียกดู.

  เลือกการนำเสนอที่เสียหาย และคลิกOPEN.
 4. คลิกแทรกทั้งหมด.

  ถ้าการดำเนินการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีแทรกภาพนิ่งทั้งหมดจากเสนอเสียหาย ยกเว้นต้นแบบภาพนิ่ง ในงานนำเสนอใหม่
 5. บันทึกงานนำเสนอ

  ถ้างานนำเสนอของคุณไม่ดู วิธีการที่คุณคาดว่าหลังจากที่คุณลองใช้ขั้นตอนเหล่านี้ พยายามที่จะใช้งานนำเสนอที่เสียหายเป็นแม่แบบ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ทำการสำรองสำเนาของงานนำเสนอของคุณ
  2. ในการรูปแบบ:เมนู คลิกออกแบบภาพนิ่ง.
  3. ในการออกแบบภาพนิ่งบานหน้าต่าง คลิกเรียกดู.
  4. เลือกการนำเสนอที่เสียหาย และคลิกนำไปใช้.
  ต้นแบบภาพนิ่งในงานนำเสนอที่เสียหายแทนที่ต้นแบบภาพนิ่งใหม่

  หมายเหตุ:ถ้าคุณเริ่มการพบลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิด ต้นแบบอาจมีเสียงานนำเสนอ ในกรณีนี้ ใช้สำเนาสำรองของคุณ และสร้างภาพนิ่งต้นแบบอีกครั้ง

วิธีที่ 4: พยายามที่จะเปิดงานนำเสนอรุ่นแฟ้มชั่วคราว

เมื่อคุณแก้ไขการนำเสนอ PowerPoint มันจะสร้างสำเนาชั่วคราวของแฟ้มที่ มีชื่อ PPT####.tmp ที่ใด####แสดงตัวเลขสี่หลักแบบสุ่ม แฟ้มนี้อาจต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันเป็นงานนำเสนอ หรือดังกล่าวอาจอยู่ในโฟลเดอร์แฟ้มชั่วคราวของคุณ หลังจากที่คุณเปลี่ยนชื่อแฟ้มมีนามสกุลเป็น.ppt คุณอาจสามารถเปิดแฟ้มนี้ใน PowerPoint To open the temporary file, follow these steps:
 1. First check the folder that the presentation was opened from and look for a file with the name PPT####.tmp.

  If you do not find the file there, you must search for it. Otherwise skip steps 2 through 4.
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ค้นหาแล้ว คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์.

  หมายเหตุ:In Microsoft Windows 2000 or in Microsoft Windows Millennium Edition (Me), clickเริ่มการทำงานชี้ไปที่ค้นหาแล้ว คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์. In Microsoft Windows XP, clickเริ่มการทำงานแล้ว คลิกค้นหา.
 3. ในการการตั้งชื่อกล่อง หรือในนั้นSearch for files or folders namedกล่อง ชนิดPPT*.tmp.
 4. ในการค้นหากล่อง คลิกMy Computerแล้ว คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้หรือSearch Now.
 5. If you do find the file, follow these steps:
  1. คลิกขวาแฟ้ม และจากนั้น คลิกเปลี่ยนชื่อ.
  2. Change the old file name extension from .tmp to .ppt, so that the file name looks similar to the following: PPT####.ppt.
  3. Try to open the file in PowerPoint.
If more than one file corresponds to the last time that you saved your presentation, you may have to open each file to see if any one is the temporary copy of the presentation.

Method 5: Try to open the presentation in PowerPoint Viewer

If you can open the presentation in the PowerPoint Viewer, your PowerPoint installation may be corrupted or the presentation may contain corrupted objects.

Method 6: Move the presentation to another computer

Sometimes, if you copy the PowerPoint presentation to a different computer, you can open the presentation. If you can open the presentation, view each slide to determine if there are any blank object placeholders. If there are, delete them. Resave the presentation, and then copy the presentation back to the original computer.

Method 7: Move the presentation to another disk

Windows may not be able to read the presentation from where it is currently saved. Copy the presentation to another disk. For example, copy the presentation from a floppy disk to the hard disk.

หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่สามารถคัดลอกงานนำเสนอจากดิสก์ที่มีบันทึก อาจ cross-linked กับแฟ้มหรือโฟลเดอร์อื่น หรืออาจมีอยู่ในเซกเตอร์ที่เสียหายของดิสก์ ลองวิธีที่ 8

วิธีที่ 8: เรียกใช้ ScanDisk

เรียกใช้ ScanDisk เพื่อซ่อมแซมข้อผิดพลาดทั้งหมดบนไดรฟ์ การกำหนดให้โปรแกรมสามารถซ่อมแซมแฟ้ม cross-linked ทั้งหมด และแปลง fragments สูญหายไปยังแฟ้ม

หมายเหตุ:ถึงแม้ว่า ScanDisk อาจตรวจสอบงานนำเสนอของคุณคือ cross-linked และซ่อมแซมนั้น ซึ่งไม่ได้รับประกันคำว่า PowerPoint จะสามารถอ่านการนำเสนอ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
315265วิธีการตรวจสอบความผิดพลาดของดิสก์ใน Windows XP
156571วิธีการดำเนินการ Scandisk ใน Windows
186365คำอธิบายของ ScanDisk สำหรับ Windows (Scandskw.exe) ใน Windows 98 / Me


หากคุณสามารถเปิดงานนำเสนอที่เสียหาย

วิธีที่ 1: พยายามที่จะนำไปใช้งานนำเสนอที่เสียหายเป็นแม่แบบ

แทรกภาพนิ่งที่เป็นงานนำเสนอเปล่า และจากนั้น ให้ใช้งานนำเสนอที่เสียหายเป็นแม่แบบการรักษาหลัก โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่.

  ซึ่งสร้างภาพนิ่งชื่อเรื่องว่างเปล่า คุณสามารถลบภาพนิ่งนี้ในภายหลังหลังจากที่คุณสร้างอีกครั้งการนำเสนอของคุณ
 2. ในการแทรกเมนู คลิกภาพนิ่งจากแฟ้มแล้ว คลิกการค้นหางานนำเสนอแท็บ
 3. คลิกเรียกดูเลือกการนำเสนอที่เสียหาย และคลิกOPEN.
 4. คลิกแทรกทั้งหมด.

  ถ้านี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว การดำเนินการนี้แทรกภาพนิ่งทั้งหมดจากเสนอเสียหาย ยกเว้นหลัก นำเสนอภาพนิ่งในงานนำเสนอใหม่
 5. บันทึกงานนำเสนอ ถ้ามีการนำเสนอของคุณไม่ค้นหาวิธีการที่คุณคาดว่า พยายามที่จะใช้งานนำเสนอที่เสียหายเป็นแม่แบบ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ทำสำเนาสำรองของงานนำเสนอของคุณ
  2. ในการรูปแบบ:เมนู คลิกออกแบบภาพนิ่ง.
  3. ในการออกแบบภาพนิ่งบานหน้าต่าง คลิกเรียกดู.
  4. เลือกการนำเสนอที่เสียหาย และคลิกนำไปใช้.
  ต้นแบบภาพนิ่งในงานนำเสนอที่เสียหายแทนที่ต้นแบบภาพนิ่งใหม่

  หมายเหตุ:ถ้าคุณเริ่มการพบลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิด ต้นแบบอาจมีเสียงานนำเสนอ ในกรณีนี้ ใช้สำเนาสำรองของคุณ และภาพนิ่งต้นแบบการสร้างใหม่อีกครั้ง

วิธีที่ 2: วางภาพนิ่งจากงานนำเสนอที่เสียหายในงานนำเสนอใหม่

ใช้การดำเนินการคัดลอก และวางเพื่อย้ายไปภาพนิ่งจากงานนำเสนอที่เสียหายการนำเสนอเปล่า โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกOPENงานนำเสนอที่เสียหายการค้นหา และจากนั้น คลิกOPEN.
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกการนำเสนอเปล่าในการการนำเสนอใหม่บานหน้าต่างงาน
 3. ในการมุมมองเมนู คลิกเลื่อนตัวเรียงลำดับ.

  ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณสลับมุมมอง พยายามที่จะเปลี่ยนเป็นมุมมองเค้าร่างแทน
 4. คลิกการนำเสนอภาพนิ่งเพื่อคัดลอก
 5. ในการแก้ไขเมนู คลิกCopy.

  ถ้าคุณต้องการคัดลอกภาพนิ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง กด SHIFT ค้างไว้ และจากนั้น คลิกแต่ละภาพนิ่งที่คุณต้องการคัดลอก
 6. สลับไปที่งานนำเสนอใหม่

  ในการหน้าต่างเมนู คลิกงานนำเสนอใหม่ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 2
 7. ในการมุมมองเมนู คลิกเลื่อนตัวเรียงลำดับ.
 8. ในการแก้ไขเมนู คลิกวาง.
 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 ถึง 9 จนกว่างานนำเสนอทั้งหมดจะถูกโอนย้าย
หมายเหตุ:ในบางสถานการณ์ หนึ่งภาพนิ่งที่เสียหายอาจทำให้เกิดปัญหาในการนำเสนอทั้งหมด ถ้าคุณสังเกตเห็นลักษณะการทำงานที่ผิดปกติในงานนำเสนอใหม่หลังจากที่คุณคัดลอกภาพนิ่งไป การนำเสนอภาพนิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดเสียหาย สร้างอย่างใดอย่างหนึ่งใหม่อีกครั้งบางส่วนของภาพนิ่งหรือสำเนาของภาพนิ่งไปยังภาพนิ่งใหม่

วิธีที่ 3: บันทึกงานนำเสนอเป็น Rich ข้อความรูปแบบ (RTF)

หากความเสียหายตลอดงานนำเสนอ ตัวเลือกเดียวในการกู้คืนงานนำเสนออาจบันทึกงานนำเสนอเป็น RTF กู้คืนวิธีนี้ ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว แฟ้มเฉพาะความที่ปรากฏในมุมมองเค้าร่าง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เปิดงานนำเสนอ
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น.
 3. ในการบันทึกแฟ้มเป็นชนิดรายการ คลิกOutline/RTF(*.rtf).
 4. ในการชื่อแฟ้มกล่อง ชนิดของชื่อที่คุณต้องการ การรับของสถานที่เก็บ การจัดเก็บงานนำเสนอ แล้ว คลิกบันทึก.
 5. ปิดงานนำเสนอ
หมายเหตุ:เมื่อต้องดำเนินการทำงานหลังจากที่คุณเปิดงานนำเสนอ RTF คลิกOPENในการแฟ้ม:เมนู และจากนั้นในการชนิดแฟ้มรายการ คลิกเค้าทั้งหมดหรือแฟ้มทั้งหมด. งานนำเสนอ RTF ไม่ปรากฏขึ้นถ้าคุณคลิกการงานนำเสนอตัวเลือก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 826810 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbnewfile kbopenfile kberrmsg kbcorrupt kbtshoot kbhowto kbmt KB826810 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:826810

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com