BŁĄD: Kod nie zostaje wyłączony, jeśli się naciśnie i przytrzyma klawisz SHIFT podczas otwierania skoroszytu programu Microsoft Excel z okienka zadań Uruchamianie

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 826826 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Jeśli się naciśnie i przytrzyma klawisz SHIFT podczas korzystania z okienka zadań Uruchamianie do otwierania skoroszytu programu Microsoft Excel, kod nie zostaje wyłączony. Gdy używa się tego okienka zadań do otwierania skoroszytu zawierającego makra języka Microsoft Visual Basic for Applications, które odwołują się do rozszerzenia zarządzanego kodu, kod zawsze zostaje uruchomiony.

Rozwiązanie

Aby zapobiec uruchamianiu się kodu podczas otwierania skoroszytu, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, używając do otwierania skoroszytu menu Plik zamiast okienka zadań.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to błąd występujący w programie Microsoft Office Excel 2003.

Więcej informacji

Kroki prowadzące do odtworzenia problemu

 1. Utwórz nowy plik programu Microsoft Excel zawierający rozszerzenia zarządzanego kodu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom program Microsoft Visual Studio .NET 2003
  2. W menu File wybierz polecenie New, a następnie kliknij polecenie Project.
  3. W obszarze Microsoft Office System Projects kliknij opcję Visual Basic Projects, a następnie kliknij opcję Excel Workbook.
  4. Kliknij przycisk OK, aby uruchomić kreatora Microsoft Office Project Wizard.
  5. Kliknij polecenie Create new document, a następnie kliknij przycisk Finish.
  6. W oknie Code zamień następujący kod
   ' Wywoływane podczas otwierania skoroszytu. 
   Private Sub ThisWorkbook_Open() Handles ThisWorkbook.Open 
   
   End Sub
   na:
   ' Wywoływane podczas otwierania skoroszytu. 
   Private Sub ThisWorkbook_Open() Handles ThisWorkbook.Open 
     MessageBox.Show("Nastąpiło zdarzenie Open.")
   End Sub 
  7. Naciśnij klawisz F5, aby zbudować projekt, a następnie uruchom projekt.

   Skoroszyt zostanie otwarty w programie Excel i pojawi się okno komunikatu. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno komunikatu.
 2. Zamknij skoroszyt. Nie zamykaj programu Excel.
 3. W menu Widok w programie Excel kliknij polecenie Okienko zadań, aby wyświetlić okienko zadań Uruchamianie.
 4. Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT podczas klikania skoroszytu w okienku zadań Uruchamianie.

  Gdy skoroszyt otworzy się, zostanie uruchomione zdarzenie Open rozszerzenia zarządzanego kodu.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno komunikatu. Zamknij skoroszyt.
 6. Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT podczas używania do otwarcia skoroszytu menu Plik w programie Excel.

  Zdarzenie Open z rozszerzenia zarządzanego kodu nie uruchomi się.

Właściwości

Numer ID artykułu: 826826 - Ostatnia weryfikacja: 12 lutego 2004 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Visual Studio Tools dla systemu Microsoft Office
Słowa kluczowe: 
kbbug KB826826

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com