שאלות נפוצות בנושא תכונת מיזוג הדואר ב-Word 2003?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 826838 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

מאמר זה דן בתכונה מיזוג דואר ב-Word 2003.

מידע נוסף

מיזוג דואר משמש ליצירת מכתבים אחידים, תוויות דיוור, מעטפות, מדריכים והודעות דואר אלקטרוני המוניות או הודעות פקס להפצה המונית. בתהליך מיזוג דואר, מעורבים שלושה מסמכים: המסמך הראשי, מקור הנתונים והמסמך הממוזג. כדי להשלים תהליך בסיסי של מיזוג דואר, עליך לבצע את הפעולות הבאות:
 • פתח או צור מסמך ראשי.

  מסמך ראשי: בפעולת מיזוג דואר ב-Word 2003, זהו המסמך המכיל את הטקסט והגרפיקה האחידים, שיופיעו בכל אחד מעותקי המסמך הממוזג, לדוגמה, כתובת השולח או ברכה במכתב אחיד.
 • פתח או צור מקור נתונים ובו רשומות נפרדות של נתוני נמענים.

  מקור נתונים: זהו הקובץ המכיל את המידע האמור להתמזג במסמך העיקרי. לדוגמה, רשימת כל השמות והכתובות שתרצה להשתמש בהם בפעולת מיזוג הדואר. עליך להתחבר אל מקור הנתונים בטרם תוכל להשתמש במידע שהוא מכיל בתהליך מיזוג הדואר.
 • הוסף או התאם אישית שדות מיזוג במסמך הראשי.

  שדה מיזוג: שדה מיזוג הוא מציין מיקום שמוסיפים במסמך הראשי. לדוגמה, הוסף את שדה המיזוג עיר כדי ש-Word 2003 יוסיף שם של עיר, למשל 'פריס', בהתאם למאוחסן בשדה הנתונים עיר.
 • מזג את הנתונים ממקור הנתונים אל תוך המסמך הראשי כדי ליצור מסמך חדש ? המסמך הממוזג.

  מסמך ממוזג: מסמך זה הוא המסמך החדש שנוצר מהמיזוג בין הנתונים ממקור הנתונים לבין המסמך העיקרי בפעולת מיזוג דואר. את המסמך החדש ניתן להדפיס, או לשמור כמסמך Word 2003 המכיל את תוצאות המיזוג.
היישום Word 2003 הופך את מיזוג הדואר לתהליך פשוט הודות לאשף, המנחה אותך בכל שלבי התהליך. אם אינך זקוק לאשף, תוכל להשתמש בסרגל הכלים מיזוג דואר. בכל מקרה, התוצאה היא שכל שורה (או רשומה) במקור הנתונים, תפיק מכתב אחיד אחד, תווית דיוור אחת, מעטפה אחת או פריט ספריה אחד.

אפשר להשתמש במיזוג דואר גם כדי ליצור מסמכים מסוגים שונים אשר יש בהם מיפוי בין שדות לנתונים, ולא רק לצורך הכנת דברי דואר למשלוח או ספריות. לדוגמה, אם אתה שומר את רשימת קלטות הווידאו שלך בתוך גיליון אלקטרוני, תוכל להשתמש באפשרות תוויות כדי ליצור תוויות לקלטות וידאו.

ש1: האם ניתן לבצע מיזוג דואר באותה שיטה שבה בוצעה הפעולה בגירסאות הקודמות של Microsoft Word?

ת1: הפונקציונליות של מיזוג הדואר זהה לפונקציונליות בגירסאות קודמות של Word. השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי להפעיל את מיזוג הדואר ב-Word 2003:
 • השתמש בסרגל הכלים מיזוג דואר.

  כדי להציג את סרגל הכלים מיזוג דואר, הצבע על סרגלי כלים בתפריט תצוגה ולחץ על מיזוג דואר.

  הערה האפשרויות בסרגל הכלים מיזוג דואר זהות לפונקציות בגירסאות הקודמות של Word.

  -או-
 • השתמש בכלי עוזר מיזוג דואר.

  כדי להקל את השימוש בכלי זה, הוסף את הפקודה עוזר מיזוג דואר לתפריט המשנה מכתבים ודברי דואר בתפריט כלים. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בתפריט כלים, לחץ על התאמה אישית.
  2. לחץ על הכרטיסייה פקודות.
  3. ברשימה קטגוריות, לחץ על כל הפקודות.
  4. ברשימה פקודות, לחץ על עוזר מיזוג דואר.
  5. גרור את הפקודה עוזר מיזוג דואר לתפריט המשנה מכתבים ודברי דואר בתפריט כלים.

   הערה כאשר תניח את הסמן על תפריט המשנה מכתבים ודברי דואר, תראה פס שחור אופקי. פס זה מציין היכן בתפריט כלים תופיע הפקודה לאחר שתשחרר את לחצן העכבר.
  6. בתיבת הדו שיח התאמה אישית, לחץ על סגור.
ש2: האם ניתן להזיז את נקודת ההוספה בעת הוספת שדות מיזוג?

ת2: כאשר תיבת הדו-שיח הוספת שדה מיזוג פתוחה, אין אפשרות להזיז את נקודת ההוספה במסמך הראשי בפעולת מיזוג הדואר. אם תקיש על ENTER או על מקש הרווח כדי לנסות ולהזיז את נקודת ההוספה, שדה המיזוג הנבחר יתווסף למסמך. כדי להזיז את נקודת ההוספה, סגור את תיבת הדו-שיח הוספת שדה מיזוג והעבר את נקודת ההוספה למקום הרצוי. כדי להוסיף שדה מיזוג במיקום נוסף במסמך ראשי בהליך מיזוג דואר, לחץ על הוספת שדות מיזוג בסרגל הכלים מיזוג דואר. כדי לעקוף בעיה זו, השתמש בפונקציונליות הדומה לזו שבגירסאות קודמות של Word, והוסף את הלחצן הוספת שדה מיזוג לסרגל הכלים מיזוג דואר.

לקבלת מידע נוסף על אופן ההזזה של נקודת ההוספה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
276005 אין אפשרות להזיז את נקודת ההוספה בעת הוספת שדה מיזוג (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


ש3: תיבת הדו-שיח 'בחירת מקור נתונים' תמיד משתמשת בתיקייה 'מקורות הנתונים שלי' כאשר לוחצים על 'פתח מקור נתונים'. האם ניתן לשנות זאת?

ת3: לצערנו, אין אפשרות לשנות את התופעה הזו בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים. התיבה תמיד תבחר כברירת מחדל את התיקייה 'מקורות הנתונים שלי'. למרות זאת, ניתן ליצור קיצור דרך או להשתמש בשיטות אחרת בתיבת הדו שיח מקורות הנתונים שלי כדי לקבל גישה מהירה לרשימת הכתובות של מיזוג הדואר.

לקבלת מידע נוסף כיצד לקבל גישה מהירה אל רשימות כתובות למיזוג דואר, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
276004 התיקייה 'מקורות הנתונים שלי' תמיד מוצגת ברשימה 'חפש ב' בתיבת הדו-שיח 'בחירת מקור נתונים' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


ש4: כיצד יוצרים ומדפיסים מכתבים אחידים?

ת4: השתמש בתכונה מיזוג דואר אם ברצונך לשלוח אותו מכתב לכמה נמענים. לקבלת מידע נוסף כיצד להשתמש במיזוג דואר ליצירת מכתבים אחידים, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
294683 כיצד להשתמש במיזוג דואר כדי ליצור מכתבים אחידים ב-Word 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


ש5: כיצד מבצעים מיזוג דואר ליצירת הודעת דואר אלקטרוני?

ת5: באפשרותך להשתמש בתכונה מיזוג דואר כדי לשלוח את אותה הודעת דואר אלקטרוני לנמענים מרובים באמצעות תוכנית דואר.

לקבלת מידע נוסף כיצד לבצע מיזוג דואר לנמעני דואר אלקטרוני מרובים, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
294694 כיצד להשתמש במיזוג דואר כדי ליצור הודעות דואר אלקטרוני ב-Word 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


ש6: האם אפשר להשתמש בשדה מיזוג בתיבת הנושא של הודעת דואר אלקטרוני?

ת6: לא. ניתן להקליד טקסט רק בתיבה נושא של הודעת דואר אלקטרוני.

ש7: כיצד מבצעים מיזוג דואר ליצירת מעטפות?

ת7: באפשרותך להשתמש בתכונה מיזוג דואר כשברצונך לשלוח דואר לנמענים רבים, אך לשוות לכל מעטפה מראה אישי.

לקבלת מידע נוסף כיצד להשתמש במיזוג דואר להדפסה ישירה של מעטפות, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
294685 כיצד להשתמש במיזוג דואר כדי ליצור מעטפות ב-Word 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


ש8: כיצד מבצעים מיזוג דואר ליצירת תוויות?

ת8: באפשרותך להשתמש בתכונה מיזוג דואר כדי להדפיס מידע על תוויות, למשל, כתובות למשלוח עבור מכתבים או גלויות.

לקבלת מידע נוסף כיצד להשתמש במיזוג דואר ליצירת תוויות, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
294684 כיצד להשתמש במיזוג דואר כדי ליצור תוויות דיוור ב-Word 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


ש9: כיצד מוסיפים גרפיקה או לוגו לתוויות?

ת9: במסמך הראשי של מיזוג הדואר ליצירת תוויות, הוסף את הגרפיקה או הלוגו הרצויים לתווית הראשונה. (כדי להוסיף תמונה, הצבע על תמונה בתפריט הוספה ולחץ על מתוך קובץ). כעת השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי להוסיף את הגרפיקה או הלוגו לתווית:
 • בסרגל הכלים מיזוג דואר (בתפריט תצוגה, הצבע על סרגלי כלים ולחץ על מיזוג דואר), לחץ על הפץ תוויות.
 • בחלונית המשימות מיזוג דואר (בתפריט כלים, הצבע על מכתבים ודברי דואר ולחץ על אשף מיזוג דואר), לחץ על עדכן את כל התוויות.
דבר זה יגרום להעתקת כל המידע מהתווית הראשונה אל כל שאר התוויות במסמך הראשי של מיזוג הדואר ליצירת תוויות.

לקבלת מידע נוסף על הוספת גרפיקה או לוגו לתוויות, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
285065 כיצד להוסיף גרפיקה או לוגו לכל תווית ב-Word 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


ש10: מדוע מופיע על המסך רק דף אחד של תוויות כאשר מבצעים תצוגה מוקדמת של מסמך ממוזג?

ת10: כדי לראות תצוגה מוקדמת של תוויות דיוור באמצעות חלונית המשימות מיזוג דואר, לחץ על הבא: סקור את התוויות שלך. התכונה הצג לפני הדפסה באשף מיזוג הדואר נועדה להציג רק דף אחד בפעם. כדי לראות את כל התוויות ולהכניס בהן שינויים לפני הדפסת המסמך הממוזג, לחץ על הבא: השלמת המיזוג. לחץ על עריכת תוויות נפרדות. פעולה זו תפתח מסמך חדש שיכיל את התוויות שנוצרו בפעולת המיזוג.

ש11: כיצד משתמשים במיזוג דואר ליצירת ספריה או קטלוג?

ת11: ניתן להשתמש בתכונה מיזוג דואר כדי להדפיס רשימה, כגון מדריך טלפון או רשימת פריטים על אותו עמוד.

לקבלת מידע נוסף על מיזוג דואר ליצירת מדריך או קטלוג, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
294693 כיצד להשתמש במיזוג דואר כדי ליצור ספרייה ב-Word 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
294686 כיצד להשתמש במיזוג דואר כדי ליצור רשימה ממוינת לפי קטגוריות ב-Word 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


ש12: מדוע לא קיימת אפשרות 'מיזוג לפקס' בתכונת מיזוג הדואר?:

ת12: בגירסאות קודמות של Word, האפשרות מיזוג לפקס התבססה על התוכנית Microsoft Fax (שכונתה גם At Work Fax). אך Microsoft Outlook 2002, תוכנית שליחת ההודעות של Microsoft Office XP, אינה תומכת ב-Microsoft Fax.

לקבלת מידע נוסף על מיזוג לפקס, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
294695 כיצד להשתמש במיזוג דואר כדי ליצור פקסים ב-Word 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
282550 הפקודה 'מזג לפקס' אינה זמינה בסרגל הכלים 'מיזוג דואר' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


ש13: כיצד ליצור רשימת כתובות למיזוג דואר?

ת13: תבנית מקור הנתונים הפשוטה ביותר היא טבלה של Word. אך באפשרותך להשתמש בכל סוג של תבנית מסד נתונים, כגון קובץ טקסט המכיל שדות המופרדים בפסיקים או ב-TAB-ים, ורשומות המופרדות באמצעות סימוני פיסקה.

לקבלת מידע נוסף על יצירת רשימת כתובות למיזוג דואר ב-Word, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
294688 כיצד לעצב ולהגדיר רשימת כתובות למיזוג דואר ב-Word 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
תחזוקת תוכן: 12834

מאפיינים

Article ID: 826838 - Last Review: יום שלישי 06 יוני 2006 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
מילות מפתח 
kbfaq kbmerge kbhowto KB826838

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com