Slik feilsøker du skadede Word 2003-dokumenter

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 826864 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Denne artikkelen er en konsolidering av følgende tidligere tilgjengelige artikler: 211634 og 290932
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Sammendrag

Skadede dokumentfiler kan føre til at et hvilket som helst program oppfører seg uvanlig. Dette skjer fordi deler av informasjonen i filen er feil.

Den beste måten å unngå problemer med dokumentskade er å ha sikkerhetskopier av dokumentene. Hvis du ikke har en sikkerhetskopi av dokumentet, kan du bruke feilsøkingsprosedyrene i denne artikkelen til å identifisere og muligens gjenopprette et skadet Microsoft Word-dokument.

Identifisere et skadet dokument

Skadede dokumenter oppfører seg ofte på en måte som ikke ligger i utformingen av programmet (for eksempel gjentatt paginering, uriktig dokumentoppsett og formatering, uleselige tegn på skjermen, feilmeldinger ved behandling, datamaskinen slutter å reagere når du laster inn eller viser filen, eller annen uvanlig oppførsel som ikke kan tilskrives programmets ordinære virkemåte). Noen av disse problemene kan være forårsaket av andre faktorer enn dokumentskade.

Du kan bruke følgende fremgangsmåter for å eliminere andre faktorer enn dokumentskade:
 1. Se etter lignende virkemåte i andre dokumenter.
 2. Se etter lignende virkemåte i andre programmer.
 3. Flytt det aktuelle dokumentet til en annen datamaskin, og forsøk deretter å reprodusere virkemåten.
 4. Endre malen som er knyttet til det skadede dokumentet, til den globale malen (Normal.dot). Hvis den tilknyttede malen er Normal.dot, kan du avslutte Word og gi Normal.dot nytt navn. Start deretter Word på nytt og forsøk å reprodusere virkemåten.

  Bruk denne fremgangsmåten når du skal endre malen som er knyttet til det skadede dokumentet, til den globale malen:

  1. Åpne det problematiske dokumentet
  2. Klikk Maler og tilleggVerktøy-menyen.

   Skjul dette bildetVis dette bildet
   Microsoft Word


  3. Hvis boksen Dokumentmal inneholder en annen mal enn Normal.dot, klikk Tilknytt.

   Skjul dette bildetVis dette bildet
   Dialogboksen Maler og tillegg


  4. Klikk Normal (Normal.dot) i Maler-mappen, og klikk deretter Åpne.

   Skjul dette bildetVis dette bildet
   Dialogboksen Knytt til mal
 5. Start Word med standardinnstillingene. Du kan bruke /a-bryteren til å starte Word. Når du bruker /a-bryteren, laster ikke Word inn noen tillegg, og det bruker heller ikke den eksisterende Normal.dot-malen. Start Word på nytt med /a-bryteren, og prøv deretter å reprodusere virkemåten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med brytere, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
  826857 Beskrivelse av oppstartsbryteren /a i Word (denne artikkelen kan være på engelsk)
  210565 Slik bruker du kommandolinjebrytere for oppstart for å starte Word 2003, Word 2002 og Word 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)
 6. Bruk en annen skriverdriver, og prøv deretter å reprodusere virkemåten. Hvis virkemåten vedvarer selv med en annen skriverdriver, kan det hende at du må fjerne og installere den eksisterende skriverdriveren på nytt. Du erstatter skriverdriveren ved å følge fremgangsmåten for din versjon av operativsystemet:

  Microsoft Windows 2000
  1. Klikk Start, velg Innstillinger, og klikk deretter Skrivere.

   Skjul dette bildetVis dette bildet
   Start-menyen


  2. Høyreklikk skriveren du vil erstatte, og klikk deretter Slett.

   Skjul dette bildetVis dette bildet
    Skrivere-vinduet


  3. Hvis du blir bedt om å fjerne alle filene som er tilknyttet skriveren, klikker du Ja.

   Skjul dette bildetVis dette bildet
   Dialogboksen Skrivere


  4. Under Skriveroppgaver klikker du Legg til skriver, og deretter følger du instruksjonene i veiviseren for skriverinstallasjon for å installere Microsoft Windows-skriverdriveren på nytt.

   Skjul dette bildetVis dette bildet
   Skrivere-vinduet
  Microsoft Windows XP og Windows Server 2003
  1. Klikk Start, og klikk deretter Skrivere og telefakser.

   Skjul dette bildetVis dette bildet
   Start-menyen


  2. Høyreklikk skriveren du vil erstatte, og klikk deretter Slett.

   Skjul dette bildetVis dette bildet
   Skrivere og telefakser-vinduet


  3. Hvis du blir bedt om å fjerne alle filene som er tilknyttet skriveren, klikker du Ja.

   Skjul dette bildetVis dette bildet
   Dialogboksen Skrivere


  4. Under Skriveroppgaver klikker du Legg til skriver, og deretter følger du instruksjonene i veiviseren for skriverinstallasjon for å installere Microsoft Windows-skriverdriveren på nytt.

   Skjul dette bildetVis dette bildet
   Skrivere og telefakser-vinduet
  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker skriverproblemer i Microsoft Windows, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
  871146 Slik feilsøker du generelle utskriftsproblemer i Windows 2000 når du bruker Office-produkter (denne artikkelen kan være på engelsk)
  870622 Slik feilsøker du problemer som kan oppstå når du prøver å skrive ut på en lokal skriver ved hjelp av Office-programmer i Windows XP
  870968 Slik feilsøker du generelle utskriftsproblemer i Windows Server 2003 når du bruker Office-produkter (denne artikkelen kan være på engelsk)
 7. Endre andre systemkomponenter (for eksempel skjermdrivere eller skrifter) og avslutt eventuelle tredjepartsprogrammer som kjøres (for eksempel minneresidente programmer (TSRer), skriftbehandling, skjermbeskyttere og systemskall), og forsøk deretter å reprodusere virkemåten. Start Windows i sikkermodus for å omgå disse programmene og systemkomponentene. Sikkermodus er en metode for å starte datamaskinen slik at Windows starter på enklest mulig måte. Sikkermodus omgår mange drivere og støttefiler som kan forårsake problemer hvis de er skadet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du starter Windows i sikkermodus, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
  310353 Slik foretar du en ren oppstart i Windows XP
  202485 Beskrivelse av oppstart i sikkermodus i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)
  Bruk denne fremgangsmåten for å starte Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003 i sikkermodus:

  1. Klikk Start og deretter Slå av.

   Skjul dette bildetVis dette bildet
   Avslutt-knappen


  2. Klikk Start på nytt, og klikk deretter OK.

   Skjul dette bildetVis dette bildet
   Dialogboksen Avslutt Windows


  3. Når du får følgende melding, trykk F8:
   Velg operativsystemet du vil starte.
  4. Bruk piltastene til å velge Sikkermodus på menyen Avanserte alternativer for Windows, og trykk deretter ENTER. Obs!  NUM LOCK må være slått av for at piltastene på det numeriske tastaturet skal virke.
  5. Hvis du kjører andre operativsystemer på datamaskinen, velger du Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003 i listen som vises, og trykker deretter ENTER.

Tvinge Word til å prøve å gjenopprette en fil

Microsoft Office Word 2003 og Microsoft Word 2002 prøver automatisk å gjenopprette et skadet dokument når det oppdages et problem med filen. Du kan også "tvinge" Word til å prøve å gjenopprette et dokument når du åpner det. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk ÅpneFil-menyen.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Microsoft Word


 2. I dialogboksen Åpne klikker du for å merke Word-dokumentet.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Dialogboksen Åpne


 3. Klikk pilen på Åpne-knappen, og klikk deretter Åpne og reparer.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Dialogboksen Åpne
Hvis du vil ha mer informasjon om gjenoppretting av dokumenter, klikk Hjelp for Microsoft Office WordHjelp-menyen.

Skjul dette bildetVis dette bildet
Microsoft Word


Skriv inn gjenoppretting i Søk etter-boksen.

Skjul dette bildetVis dette bildet
Hjelp-ruten i Word


Hjelp hvis dokumentet åpnes, men oppfører seg uventet

Lagre dokumentet i et annet filformat, og deretter konvertere det tilbake til Word

Denne metoden er den mest fullstendige metoden for gjenoppretting av dokumenter. Prøv alltid denne metoden først.

Lagre dokumentet i et annet filformat. Prøv å lagre dokumentet som rikt tekstformat (RTF) eller en webside (HTML). Disse formatene bevarer formateringen i Word-dokumentet.

Etter at du har lagret dokumentet i et annet filformat, lukker du det og åpner det på nytt i Word. Deretter lagrer du det som et Word-dokument (DOC). Hvis denne metoden fungerer, ble filskaden fjernet ved konvertering.

Hvis skaden vedvarer, kan du forsøke å lagre filen i et annet filformat. Prøv å lagre filen i følgende filformater, i den angitte rekkefølgen:
 • Rikt tekstformat (RTF)
 • Webside (HTML)
 • Et hvilket som helst annet tekstbehandlingsformat
 • Ren tekst (TXT)

  Obs!  Når du lagrer filer i Ren tekst-format, retter du kanskje opp skaden i dokumentet. All dokumentformatering, grafikk og makrokode går imidlertid tapt. Når du lagrer filer i Ren tekst-format, må du formatere på nytt. Bruk derfor Ren tekst-formatet først etter at du har prøvd å rette problemet med de andre filformatene.

Kopiere alt unntatt det siste avsnittsmerket til et nytt dokument

Word knytter formatering til det siste avsnittsmerket. Det gjelder for eksempel formatering av avsnitt og stil.

Hvis du kopierer alt unntatt det siste avsnittsmerket til et nytt dokument, er det mulig at skaden blir liggende igjen i det opprinnelige dokumentet.

Bruk formateringen for avsnitt eller stil på nytt i det nye dokumentet.

Obs!  Bruk denne fremgangsmåten for å merke alt unntatt siste avsnittsmerke:
 1. Trykk CTRL+END, og trykk deretter CTRL+SKIFT+HOME.
 2. Hvis dokumentet inneholder inndelingsskift, kopierer du bare teksten mellom inndelingsskiftene. (Ikke kopier og lim inn inndelingsskiftene, da dette kan overføre skaden til det nye dokumentet.) Microsoft anbefaler at du arbeider med Word-dokumentet i normalvisning når du kopierer og limer mellom dokumenter, for å unngå å overføre inndelingsskift mellom dokumentene. Hvis du vil endre til normalvisning, klikker du NormalVis-menyen.

Kopiere uskadede deler av dokumentet til et nytt dokument

Noen ganger kan du finne hvor i dokumentet filskaden ligger. I slike tilfeller kopierer du alt unntatt den skadede delen til en ny fil, og rekonstruerer den skadede delen av dokumentet.

Obs!  Hvis dokumentet inneholder inndelingsskift, kopierer du bare teksten mellom inndelingsskiftene. (Ikke kopier og lim inn inndelingsskiftene, da dette kan overføre skaden til det nye dokumentet.)

Hjelp hvis dokumentet ikke åpnes

Det finnes flere metoder du kan bruke for å åpne et dokument. Hvilken metode du bruker, avhenger av skadeomfanget og skadetypen i dokumentet og hvordan dokumentet oppfører seg. Selv om flere av disse metodene ofte lykkes, kan ikke alle skadede dokumenter gjenopprettes.

Åpne det skadede Word-dokumentet i kladdemodus uten å oppdatere koblinger

Noen ganger kan du åpne et dokument i kladdemodus uten å oppdatere koblinger. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk NormalVis-menyen.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Microsoft Word


 2. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Microsoft Word


 3. I kategorien Vis klikker du for å merke av for Kladdeskrift, og deretter klikker du for å merke av for Plassholdere for bilde.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Dialogboksen Alternativer


 4. I kategorien Generelt klikker du for å fjerne merket for Oppdater automatiske koblinger ved Åpne, og deretter klikker du OK.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Kategorien Generelt


 5. Åpne dokumentet.
Hvis du lykkes med å åpne dokumentet, kan du gjenopprette eller reparere filen ved hjelp av fremgangsmåten i delen Hjelp hvis dokumentet åpnes, men oppfører seg uventet, i denne artikkelen.

Sette inn dokumentet som en fil i et nytt dokument

Det siste avsnittsmerket i et Word-dokument inneholder informasjon om dokumentet. Hvis dokumentet er skadet, er det mulig at du kan hente frem teksten i dokumentet hvis du kan utelate dette siste avsnittsmerket. Bruk følgende fremgangsmåte for å få tilgang til et dokument, samtidig som du utelater det siste avsnittsmerket:
 1. Klikk NyFil-menyen.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Microsoft Word


 2. Velg Tomt dokument.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Nytt dokument-ruten


 3. Klikk FilSett inn-menyen.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Microsoft Word


 4. Finn og merk det skadede dokumentet i dialogboksen Sett inn fil, og klikk deretter Sett inn.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Dialogboksen Sett inn fil
Obs!  Det er mulig at du må formatere noe på nytt i det siste avsnittet i det nye dokumentet.

Åpne filen ved å opprette en kobling til den

Når du oppretter en kobling til filen, kan det hende at du kan åpne filen hvis en del av filhodet eller det siste avsnittsmerket finnes i den skadede delen av dokumentet. Bruk denne fremgangsmåten for å koble til en uskadet fil og deretter endre koblingen til å peke til den skadede filen:
 1. Klikk NyFil-menyen.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Microsoft Word


 2. Velg Tomt dokument.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Nytt dokument-ruten


 3. I det nye dokumentet skriver du Dette er en test, og deretter lagrer du dokumentet.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
   Microsoft Word


 4. Merk teksten, og klikk deretter KopierRediger-menyen.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Microsoft Word


 5. Klikk NyFil-menyen.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Microsoft Word


 6. Velg Tomt dokument.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Nytt dokument-ruten


 7. I dette nye dokumentet klikker du Lim inn utvalgRediger-menyen.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Microsoft Word


 8. Klikk Formatert tekst (RTF), klikk for å merke av for Lim inn kobling, og klikk deretter OK.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Dialogboksen Lim inn utvalg


 9. Klikk KoblingerRediger-menyen.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Microsoft Word


 10. I dialogboksen Koblinger merker du filnavnet til det koblede dokumentet, og deretter klikker du Endre kilde.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Dialogboksen Kobling


 11. I dialogboksen Endre kilde merker du dokumentet som du ikke lenger kan åpne, og deretter klikker du Åpne.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Dialogboksen Endre kilde


 12. Klikk OK for å lukke dialogboksen Koblinger. Obs!  Informasjonen fra det skadede dokumentet skal nå vises (forutsatt at det fantes data eller tekst som kunne gjenopprettes).

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Dialogboksen Koblinger


 13. Klikk KoblingerRediger-menyen.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Microsoft Word


 14. Klikk Bryt kobling i dialogboksen Koblinger.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Dialogboksen Koblinger


 15. Når du får følgende melding, klikker du Ja:
  Er du sikker på at du vil bryte de valgte koblingene?


  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Dialogboksen Microsoft Office Word
Du kan nå formatere det gjenopprettede dokumentet på nytt, og deretter lagre det.

Bruke konverteringsprogrammet Gjenopprett tekst fra alle filer

Med konverteringsprogrammet Gjenopprett tekst fra alle filer kan du trekke ut teksten fra enhver fil. Filen trenger ikke å være en Word-fil.

Konverteringsprogrammet Gjenopprett tekst fra alle filer har begrensninger. Formateringen i dokumentet går tapt. Alt som ikke er tekst, går tapt. Grafikk, felt, tegnede objekter og andre elementer som ikke er tekst, går tapt. Topptekst, bunntekst, fotnoter, sluttnoter og felttekst beholdes som enkel tekst. Etter at dokumentet er gjenopprettet med konverteringsprogrammet Gjenopprett tekst fra alle filer, inneholder det dessuten en del binære data som ikke ble konvertert, hovedsakelig på begynnelsen og slutten av dokumentet. Du må slette disse binære dataene før du formaterer filen på nytt og lagrer den som et Word-dokument. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjenoppretter tekst fra en hvilken som helst fil, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
290946 Gjenopprette tekst fra alle filer ved hjelp av konverteringsprogrammet Gjenopprett tekst fra alle filer i Word 2002 og Word 2003

Åpne filen i WordPad

Når du ikke kan åpne et skadet dokument i Word (vanligvis på grunn av skade i filhodet), kan du forsøke å filtrere ut de skadede delene av dokumentet ved å åpne det i WordPad, og deretter lagre filen som en RTF-fil (rikt tekstformat). Når du lagrer en fil som en RTF-fil i WordPad, fjernes alle strenger som ikke støttes.

Obs!  Noe formatering vil gå tapt.

Bruk denne fremgangsmåten for å åpne filen i WordPad:
 1. Start WordPad. Klikk Start og deretter Kjør.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Start-menyen


 2. Skriv inn wordpad i Åpne-boksen.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Dialogboksen Kjør


 3. Klikk ÅpneFil-menyen.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  WordPad


 4. Klikk Word for Windows (*.doc) i boksen Filtype.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Dialogboksen Åpne


 5. Klikk for å merke dokumentet du vil gjenopprette, og klikk deretter Åpne.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
   Dialogboksen Åpne


 6. Word-dokumentet bør nå åpnes.
 7. Klikk Lagre somFil-menyen.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
   WordPad


 8. I boksen Filnavn skriver du inn et nytt filnavn med filetternavnet RTF.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
   Dialogboksen Lagre som


 9. Klikk Rikt tekstformat (RTF) i Filtype-boksen. Før du klikker Lagre, legger du merke til mappen hvor filen lagres, slik at du enkelt kan finne den når du starter Word på nytt. Klikk Lagre.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Dialogboksen Lagre som


 10. Klikk AvsluttFil-menyen.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
   WordPad


 11. Start Word på nytt, og åpne deretter filen du lagret i WordPad (filen har navnet du gav den i trinn 7).
 12. Klikk Lagre somFil-menyen.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
   Microsoft Word


 13. Lagre filen i formatet Word-dokument (.doc).

  Skjul dette bildetVis dette bildet
   Dialogboksen Lagre som
Nå kan du reformatere det nye dokumentet og legge til grafikk, felt og annen formatering som det skadede dokumentet inneholdt.

Egenskaper

Artikkel-ID: 826864 - Forrige gjennomgang: 20. oktober 2006 - Gjennomgang: 4.2
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Nøkkelord: 
kbhowtomaster kbgraphxlink kbbackup kbscreenshot kbnomt KB826864

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com