Så här styr du startmeddelanden om uppdatering av länkade arbetsböcker i Excel 2003 och Excel 2002

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 826921 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Artikeln innehåller instruktioner för hur du styr startmeddelanden om uppdatering av länkade arbetsböcker i Microsoft Office Excel 2003 och Microsoft Excel 2002.

Följande meddelande kan visas när du öppnar en arbetsbok som innehåller länkar till celler i andra arbetsböcker:
Denna arbetsbok innehåller länkar till andra källor. Om du uppdaterar länkarna hämtas den senaste informationen. Om du inte uppdaterar behålls den befintliga informationen.
Du kan klicka på Uppdatera eller Uppdatera inte.

I Excel visas detta meddelande som standard, men du kan styra om det ska visas eller inte och om länkarna ska uppdateras manuellt eller automatiskt. Så här gör du dessa ändringar

Obs! Oavsett vilka alternativ du väljer visas ett meddelande om arbetsboken innehåller ogiltiga eller brutna länkar. Klicka på LänkarRedigera-menyn om du vill ha information om länkar i en arbetsbok.

Dessutom gäller endast följande alternativ när den arbetsbok som innehåller grundläggande data är stängd. Om arbetsboken med grundläggande data redan är öppen när du öppnar arbetsboken med länkarna, uppdateras länkarna.

Automatisk uppdatering utan meddelande

Gör så här om du vill att inget meddelande ska visas, och att länkarna ska uppdateras automatiskt när du öppnar en arbetsbok:
 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Redigera.
 2. Avmarkera kryssrutan Fråga vid uppdatering av automatiska länkar.

  Om kryssrutan Fråga vid uppdatering av automatiska länkar avmarkeras, uppdateras länkarna automatiskt utan att något meddelande visas.
Obs! Detta alternativ gäller endast den aktuella användaren, och påverkar alla arbetsböcker som den aktuella användaren öppnar. Övriga användare av samma arbetsbok påverkas inte.

Manuell uppdatering utan meddelande

Du kan inaktivera uppdateringen och uppmaningen att uppdatera om du delar arbetsboken med andra som inte har tillgång till länkkällorna. Gör så här om du vill att meddelandet inte ska visas och att länkarna ska lämnas ouppdaterade tills användaren väljer att uppdatera dem:
 1. Klicka på LänkarRedigera-menyn.
 2. Klicka på Uppmaning vid start.
 3. Klicka på alternativet Visa inte varningen och uppdatera inte länkar automatiskt.
Varning! Om du väljer att inte uppdatera länkarna och inte ta emot meddelandet, vet inte användarna av arbetsboken att data är inaktuella. Detta val påverkar alla användare av arbetsboken, men det gäller endast den här arbetsboken.

Så här uppdaterar du länkarna manuellt:
 1. Klicka på LänkarRedigera-menyn.
 2. Klicka på Uppdatera värden.
 3. Klicka på Stäng.

Visa inte varningen och uppdatera länkar

Om du väljer alternativet Visa inte varningen och uppdatera länkar för en arbetsbok påverkas alla användare av arbetsboken, men det gäller endast den aktuella arbetsboken. Meddelandet visas om personen som öppnar arbetsboken har markerat kryssrutan Fråga vid uppdatering av automatiska länkar. Användarnas inställningar på alternativsidan åsidosätter arbetsboksinställningen.

Låta användarna välja att visa länkar

Om du väljer alternativet Visa inte varningen och uppdatera länkar ignoreras det. Meddelandet visas om personen som öppnar arbetsboken har markerat kryssrutan Fråga vid uppdatering av automatiska länkar. I annat fall uppdateras länkarna automatiskt.

Referenser

Gör så här om du vill veta mer om hur styr länkmeddelandet vid start: klicka på Hjälp om Microsoft ExcelHjälp-menyn, skriv uppdatera länkar i rutan Sök efter i hjälpfönstret och visa avsnittet genom att klicka på Starta sökning. Om du vill veta mer om uppdatering av externa länkar i Excel klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
327006 Externa länkar uppdateras när en fil som senast sparades i en tidigare Excel-version öppnas

Egenskaper

Artikel-id: 826921 - Senaste granskning: den 6 januari 2006 - Revision: 1.4
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
Nyckelord: 
kbhowto KB826921

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com