כיצד למנוע פתיחת קבצים אוטומטית ב- Excel 2003

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 826922 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר בשלבים כיצד למנוע פתיחה אוטומטית של קבצים בעת הפעלת Microsoft Office Excel 2003.

כיצד למנוע פתיחת קבצים ב- Excel

בעת הפעלת Excel 2003, כל הקבצים בתיקייה XLStart נפתחים באופן אוטומטי. תופעה זו מתרחשת ללא קשר לסוג הקובץ. בנוסף, אם ציינת תיקיית הפעלה חלופית עבור Excel (בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה כללי), כל קובץ באותה תיקייה ייפתח אף הוא באופן אוטומטי. תופעה זו עלולה לגרום ל- Excel להפסיק להגיב או להידרש לזמן רב כדי להיפתח, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 • הקבצים באחד המיקומים אינם קובצי Excel חוקיים.
 • הקבצים שמורים ברשת שהגישה אליה איטית.
פעל באחת משלוש השיטות הבאות כדי למנוע פתיחה אוטומטית של קבצים במיקומים אלה כאשר אתה מפעיל את Excel.

הסר את הקבצים מהתיקייה XLStart ומתיקיות ההפעלה החלופיות.

כדי להסיר קבצים מהתיקייה XLStart ומתיקיות ההפעלה החלופיות, פעל באופן הבא:
 1. הפעל את Excel.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.
 3. לחץ על הכרטיסייה כללי.
 4. שים לב איזו תיקייה מופיעה בתיבה בזמן הפעלה, פתח את כל הקבצים ב:.

  הערה אם אינך מעוניין לפתוח שום קובץ בעת ההפעלה, מחק את תוכנה של תיבה זו.
 5. לחץ על אישור.
 6. צא מ- Excel
 7. הפעל את סייר Microsoft Windows או לחץ לחיצה כפולה על המחשב שלי בשולחן העבודה.
 8. אתר את התיקייה הבאה, על פי גירסת Excel המותקנת אצלך.
  • Excel 97 ו- Excel 2000:?
   C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE\XLSTART
  • Excel 2002:
   C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE10\XLSTART?
  • Excel 2003:
   C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\XLSTART
 9. בחר את הקבצים שאינך מעוניין לפתוח בעת ההפעלה של Excel, והעבר אותם לתיקייה אחרת.
 10. אם ברשותך מערכת הפעלה Windows 2000?, Windows XP או Windows Server 2003, אתר את התיקייה הבאה:
  C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART
 11. בחר את הקבצים שאינך מעוניין לפתוח באופן אוטומטי בעת ההפעלה של Excel, והעבר אותם לתיקייה אחרת.
 12. אתר את התיקייה שציינת לעצמך בשלב 4.
 13. בחר את הקבצים שאינך מעוניין לפתוח באופן אוטומטי בעת ההפעלה של Excel והעבר אותם לתיקייה אחרת.

הפעל את Excel במצב בטוח

כאשר אתה מפעיל את Excel, קבצים שיימצאו בתיקייה XLStart או בתיקיות ההפעלה החלופיות יתחילו להיפתח. כדי למנוע את פתיחתם של הקבצים באותם מיקומים כאשר אתה מפעיל את Excel, תוכל להפעיל את Excel במצב בטוח. הפעלת Excel במצב בטוח מונעת את הטעינה של כל התוספות, התאמות סרגלי הכלים ותיקיות ההפעלה בעת הפעלת היישום.
ב- Excel 2002 ומעלה, אם רצונך להפעיל את Excel במצב בטוח, החזק את לחצן CTRL לחוץ תוך כדי ההפעלה של Excel. ההודעה הבאה תופיע על המסך:
Excel זיהה שאתה מחזיק את מקש CTRL לחוץ. האם ברצונך להפעיל את Excel במצב בטוח?
אם תלחץ על כן, Excel יופעל במצב בטוח. בשלב זה תוכל לנקות את מיקום תיקיית ההפעלה החלופית, כמתואר לעיל. בכל הגירסאות של Excel, תוכל להשתמש בשורת הפקודה כדי להפעיל את Excel במצב בטוח.

שימוש בבוררי שורת הפקודה

אם יש בתיקייה XLStart או בתיקיות ההפעלה החלופיות קבצים שאינך מעוניין לפתוח בעת ההפעלה של Excel ואינך מעוניין להעביר אותם לתיקייה אחרת, השתמש בבוררי שורת הפקודה כדי למנוע את פתיחתם בעת הפעלת היישום. לצורך זה תוכל להשתמש בבורר ?safe?/ או בבורר ?automation?/.

הערה הבורר ?safe?/ מפעיל את Excel במצב בטוח. הבורר automation?/ משבית פתיחה אוטומטית של כל הקבצים ואת כל פקודות המאקרו המפעילות את עצמן.

כדי להפעיל את Excel בעזרת בורר של שורת הפקודה, פעל באופן הבא:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתיחה, הקלד אחת משתי השורות הבאות:
  Excel.exe /safe?

  Excel.exe /automation
 3. לחץ על אישור.
הערה אם תוכנית ההתקנה של Microsoft Windows מופעלת כאשר אתה משתמש באחד מבוררי שורת הפקודה הללו, לחץ על ביטול כדי לסיים את הפעלת Excel

מקורות והפניות

לקבלת מידע נוסף על תיקיית ההפעלה החלופית, לחץ על עזרה של Microsoft Excel בתפריט העזרה, הקלד ציין תיקיית הפעלה נוספת בסייען Office או באשף התשובות, ולחץ על חפש כדי להציג את הנושא.
לקבלת מידע נוסף על מיקום ברירת המחדל של קבצים (תיקיית ברירת המחדל לעבודה שוטפת), לחץ על עזרה של Microsoft Excel בתפריט העזרה, הקלד הגדר את תיקיית ברירת המחדל לעבודה בתיבת הדו-שיח 'שמירה' במסייע של Office או באשף התשובות, ולחץ על חפש כדי להציג את הנושא.
לקבלת מידע נוסף על שליטה באופן ההפעלה של Excel, לחץ על עזרה של Microsoft Excel בתפריט עזרה, הקלד שליטה באופן ההפעלה של Microsoft Excel במסייע של Office או באשף השאלות, ולחץ על חפש כדי להציג את הנושא.
לקבלת מידע נוסף על תיקיות ההפעלה של Excel, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציג את המאמרים הרלוונטיים מתוך Microsoft Knowledge Base:
291218 כיצד להשתמש בתיקיות ההפעלה של Excel ב- Excel 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
826837 חלונית המשימות נעלמת כאשר מפעילים את Excel
לקבלת מידע נוסף על הודעות שגיאה או על פתיחה של חוברות עבודה מרובות בעת הפעלת Excel, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציג את המאמרים הרלוונטיים מתוך Microsoft Knowledge Base.
323626 XL:? "SYLK: תבנית הקובץ אינה חוקית" - הופעת הודעת שגיאה בעת פתיחת קובץ (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
224134?? XL2000:? הודעת שגיאה: תבנית הקובץ אינה חוקית (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
211919 ?XL2000:? ההודעה "תבנית הקובץ אינה חוקית" מופיעה לאחר פתיחת חוברת עבודה מנותבת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
242417? XL2000: פתיחה חוזרת של חוברות עבודה חדשות בעת הפעלת Excel (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
240150 כיצד להשתמש בתיקיות ההפעלה של Excel ב- Excel 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 826922 - Last Review: יום שישי 29 ספטמבר 2006 - Revision: 3.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Excel 2003
מילות מפתח 
kbopenfile kbhowto KB826922

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com