חבילה של אוסף עדכונים אלחוטיים עבור Windows XP זמינה כעת

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 826942 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

Microsoft פרסמה חבילה של אוסף עדכונים עבור Microsoft Windows XP הכוללת את התיקונים החמים והעדכונים המפורטים ברשימה שלהלן. התיקונים החמים והעדכונים הכלולים בחבילת אוסף העדכונים הזו כלולים גם ב-Windows XP Service Pack 2. לקבלת מידע נוסף על מהדורת ה-service pack העדכנית עבור Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322389 כיצד לקבל את מהדורת ה-service pack האחרונה של Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אוסף קטן ומקיף זה של עדכונים הוא מנגנון קל עבור ניהול הפריסה של תיקונים אלחוטיים.

עדכון זה פותר את הבעיות הבאות:
 • אתה נתקל בעיכוב למשך זמן ארוך בעת ההתחברות לרשת אלחוטית

  כאשר מתחברים לרשת אלחוטית באמצעות אימות מסוג 802.1x, הקמת החיבור לרשת עשויה לארוך בין 30 ל-60 שניות. בעיה זו מתרחשת כיוון שהשירות Wireless Zero Configuration (שירות אלחוטי ללא קביעת תצורה) מתעכב בעת הניסיון להתחיל לפעול. השירות Wireless Zero Configuration (שירות אלחוטי ללא קביעת תצורה) אינו מתחיל לפעול בזמן, כיוון שהוא תלוי ברכיב ה-NETMAN, אבל רכיב ה-NETMAN עדיין לא נטען בעת ההפעלה.
 • מופיע סטטוס מדיה שגוי עבור הממשק האלחוטי

  כאשר המחשב הוא המחשב היחיד ברשת אלחוטית שנמצא במצב אד-הוק, הסמל של חיבור לרשת אלחוטית עלול להציג באופן שגוי שמתאם הרשת האלחוטית מחובר.
 • פריטי ממשק משתמש מתורגמים באופן שגוי בשפות אחרות

  מספר פריטי ממשק משתמש הכלולים בחבילת תיקון התמיכה ב-Windows XP עבור Wireless Protected Access (WPA), המתוארים במאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base, מתורגמים באופן שגוי בשפות אסיאתיות מסוימות:
  815485 סקירה של עדכון האבטחה האלחוטי WPA במערכת Windows XP
 • WPA לא עובד כהלכה במצבי AES/TKIP מעורבים

  WPA לא פועל כהלכה עם נקודת גישה שמוגדרת עבור הצפנה לפי תקן הצפנה מתקדם (AES) עבור העברה ליעד בודד ועבור הצפנה לפי פרוטוקול Temporary Key Integrity Protocol ?(TKIP) עבור העברת שידורים.
 • WPA בוחר סכימת הצפנה חלשה יותר כברירת מחדל

  כברירת מחדל, כאשר מוצעת למחשב לקוח אלחוטי היכולת להתחבר לרשת אלחוטית באמצעות סכימת הצפנה TKIP או באמצעות סכימת הצפנה AES, המחשב הלקוח בוחר בסכימת ההצפנה החלשה יותר.
 • מחשב לקוח של רשת אלחוטית מגיב באופן שגוי להודעת מפתח RC4 במצב שאינו מצב WEP

  כאשר מתחברים לחיבור אלחוטי המוצפן באמצעות הצפנת AES?, Windows מגיב באופן שגוי להודעה של אלגוריתם ההצפנה RC4.
 • אין אפשרות להתחבר מחדש לרשת המועדפת אחרי חילוף מפתחות שלא הצליח

  כאשר פעולת חילוף מפתחות של מחשב לקוח אלחוטי לא מצליחה, המחשב הלקוח מסמן את החיבור כנכשל וחוסם כל ניסיון להתחבר מחדש באופן אוטומטי. במצב כזה עליך לנסות להתחבר מחדש לרשת האלחוטית באופן ידני.
 • מונה הכשלים ב?-?802.1x אינו מאופס אחרי פעולת חילופי מפתחות שהצליחה

  השירות Wireless Zero Configuration (ללא שמירת תצורה) שומר מונה של ניסיונות אימות וחילופי מפתחות שלא הצליחו. אולם כאשר מחשב לקוח אלחוטי מבצע בהצלחה אימות וחילופי מפתחות, מונה זה אינו מתאפס באופן אוטומטי.
עדכון זה פותר גם את הבעיות המתוארות במאמרי Knowledge Base הבאים:
822596 DHCP לא משיג כתובת חדשה כאשר EAP מבצע אימות-מחדש בין נקודות גישה עם רשתות-משנה מסוג IP שונות זו מזו (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
826239 עיכוב קצר בעת ההתחברות לרשת כאשר משתמשים בחיבור לרשת אלחוטית (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
שים לב עדכון זה לא כולל תלות ב-Nwlinkipx.sys שתגרום ל-Internet Explorer להפסיק להגיב כאשר משנים את הגדרות תצורת IPX במערכת שהוחל בה התיקון החם Q826942. החל את Q834565 אחרי Q826942 על מנת לטפל בבעיית התלות החסרה.

מידע נוסף

תנאים מוקדמים

עדכון זה מחייב שימוש ב-Windows XP Service Pack 1 ?(SP1). לקבלת מידע נוסף על הדרך לקבל את המהדורה האחרונה של Windows XP service pack, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322389 כיצד לקבל את מהדורת ה-service pack האחרונה של Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

דרישת הפעלה מחדש

יש להפעיל את המחשב מחדש לאחר התקנת העדכון.

מידע על החלפת עדכונים

חבילת אוסף עדכונים זו אינה מחליפה שום עדכון אחר.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של עדכון זה היא בעלת תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מאוחרות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט 'תאריך ושעה' בלוח הבקרה.
Windows XP, גירסאות 32 סיביות
  תאריך      שעה  גירסה      גודל    שם קובץ
  --------------------------------------------------------------
  9 בפברואר 2004 20:53 5.1.2600.1331  99,840   Dhcpcsvc.dll   
  6 בפברואר 2004 21:01 5.1.2600.1331  168,192  Ndis.sys
  10 בינואר 2004 13:33 5.1.2600.1331  12,416   Ndisuio.sys
  9 בפברואר 2004 20:53 5.1.2600.1331  1,630,720 Netshell.dll   
  10 בינואר 2004 13:34 5.1.2600.1331  84,864   Nwlnkipx.sys
  9 בפברואר 2004 20:53 5.1.2600.1335  57,344   Wzcdlg.dll    
  9 בפברואר 2004 20:53 5.1.2600.1335  31,232   Wzcsapi.dll   
  9 בפברואר 2004 20:53 5.1.2600.1335  282,112  Wzcsvc.dll    
  29 בינואר 2004 00:57 5.1.2600.1337  586,752  Xpsp2res.dll   
Windows XP, גירסאות 64 סיביות
  תאריך      שעה  גירסה      גודל    שם קובץ    פלטפורמה
  ------------------------------------------------------------------------
  9 בפברואר 2004 20:03 5.1.2600.1331  308,736  Dhcpcsvc.dll  ? IA-64
  10 בינואר 2004 12:25 5.1.2600.1331  579,328  Ndis.sys
  10 בינואר 2004 12:25 5.1.2600.1331  40,960   Ndisuio.sys
  9 בפברואר 2004 20:03 5.1.2600.1331  2,736,128 Netshell.dll ?  IA-64
  10 בינואר 2004 12:25 5.1.2600.1331  329,856  Nwlnkipx.sys
  9 בפברואר 2004 20:53 5.1.2600.1331  99,840   Wdhcpcsvc.dll ? x86
  9 בפברואר 2004 20:53 5.1.2600.1331  1,630,720 Wnetshell.dll ? x86
  9 בפברואר 2004 20:53 5.1.2600.1335  57,344   Wwzcdlg.dll ?   x86
  9 בפברואר 2004 20:53 5.1.2600.1335  31,232   Wwzcsapi.dll ?  x86
  9 בפברואר 2004 20:53 5.1.2600.1335  282,112  Wwzcsvc.dll  ?  x86
  29 בינואר 2004 00:57 5.1.2600.1337  586,752  Wxpsp2res.dll ?  x86
  9 בפברואר 2004 20:03 5.1.2600.1335  117,760  Wzcdlg.dll   ? IA-64
  9 בפברואר 2004 20:03 5.1.2600.1335  65,024   Wzcsapi.dll  ?  IA-64
  9 בפברואר 2004 20:03 5.1.2600.1335  687,104  Wzcsvc.dll  ?  IA-64
  29 בינואר 2004 00:57 5.1.2600.1337  586,240 Xpsp2res.dll   IA-64

מידע על ההתקנה

הגירסה הסטנדרטית של עדכון זה תומכת באפשרויות ההתקנה הבאות:
 • ?/?? הצג את רשימת אפשרויות ההתקנה.
 • ?/u השתמש במצב ללא התערבות.
 • ?/f אלץ תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
 • ?/n אל תגבה קבצים המיועדים להסרה.
 • ?/o החלף קבצי יצרן ציוד מקורי (OEM) מבלי להציג בקשה.
 • ?/z אל תבצע הפעלה מחדש עם סיום ההתקנה.
 • ?/q השתמש במצב שקט (ללא התערבות מצד המשתמש).
 • ?/l הצג את רשימת התיקונים החמים המותקנים.
 • ?/x חלץ את הקבצים מבלי להפעיל את תוכנית ההתקנה.
בנוסף, עדכון זה תומך בפקודות שורת הפקודה המתוארות במאמר Knowledge Base הבא:
824687 בוררים של שורת הפקודה עבור חבילות עדכוני תוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
על מנת לוודא שאוסף עדכונים זה הותקן, השתמש בכלי Qfecheck.exe. לקבלת מידע נוסף על הכלי Qfecheck.exe, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
282784 Qfecheck.exe מוודא שהתיקונים החמים עבור Windows 2000 ועבור Windows XP הותקנו (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
באפשרותך גם לוודא שאוסף עדכונים זה הותקן, באמצעות בדיקה שמפתח-המשנה הבא של הרישום קיים:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942
שים לב כאשר מתקינים את אוסף העדכונים, כל הערכים הקיימים בתיבת הדו-שיח הוספה או הסרה של תוכניות יוסרו עבור העדכונים הקריטיים הכלולים בחבילת אוסף העדכונים הזו. עקב כך, כלים מסוימים עלולים לדווח שאחדים מהעדכונים הקריטיים הכלולים לא הותקנו. לדוגמה, פתרונות ניהול השינויים של Marimba Software משתמשים בערכי הרישום של הכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' המשויכים לכל אחד מהעדכונים הקריטיים כדי לבדוק שהעדכון הותקן. לכן, פתרונות ניהול השינויים של Marimba Software עלולים לדווח דיווח שגוי שהעדכונים הקריטיים הכלולים בחבילת אוסף העדכונים הזו חסרים.

מידע בדבר הפריסה

כדי להתקין את העדכון ללא כל התערבות של משתמש, השתמש בפקודה הבאה:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -u -q
להתקנת עדכון זה מבלי לכפות הפעלה מחדש של המחשב, השתמש בפקודה שלהלן:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -z
שים לב באפשרותך לשלב אפשרויות אלה בשורת פקודה אחת.

מידע על הסרה

כדי להסיר את אוסף העדכונים 826942, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

שים לב כאשר מתקינים עדכון זה, כל הערכים הקיימים בתיבת הדו-שיח הוספה או הסרה של תוכניות יוסרו עבור העדכונים הקריטיים הכלולים בחבילת אוסף העדכונים הזו. כאשר מסירים עדכון זה, ישוחזרו הערכים הקודמים בתיבת הדו-שיח הוספה או הסרה של תוכניות עבור העדכונים הקריטיים הכלולים בחבילת אוסף העדכונים הזו.

באפשרותם של מנהלי מערכת להסיר עדכון זה באמצעות הכלי Spuninst.exe. כלי השירות Spuninst.exe נמצא בתיקייה ?%Windir%\$NTUninstallKB826942$\Spuninst. כלי השירות תומך בבוררי ההתקנה הבאים:
 • ?/?? הצג את רשימת בוררי ההתקנה.
 • ?/u השתמש במצב ללא התערבות.
 • ?/f אלץ תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
 • ?/z אל תבצע הפעלה מחדש עם סיום ההתקנה.
 • ?/q השתמש במצב שקט (ללא התערבות מצד המשתמש).
ייתכן גם שתוכל לוודא שאוסף עדכונים זה הותקן, אם תאשר שמפתח המשנה הבא של הרישום קיים:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942\Filelist
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
816915 סכימה חדשה למתן שמות לקבצים בחבילות עדכוני תוכנה של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי ביצועיהם או אמינותם של מוצרים אלה.

מאפיינים

Article ID: 826942 - Last Review: שבת 01 דצמבר 2007 - Revision: 6.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
מילות מפתח 
kbbug kbfix kbbroadband kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix atdownload kbhotfixserver KB826942

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com