สามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจยกเลิกการปรับปรุง Wireless สำหรับ Windows XP ได้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 826942 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Microsoft ได้เปิดให้ดาวน์โหลดแพ็คเกจยกเลิกการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Windows XP ที่รวมมา ใน hotfix และโปรแกรมปรับปรุงที่อธิบายไว้ในรายชื่อเหล่านี้ hotfix และโปรแกรมปรับปรุงต่างๆ ที่รวมมาในแพ็คเกจการยกเลิกนี้รวมมาใน Windows XP Service Pack 2 แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322389 วิธีการได้รับ service pack ล่าสุดของ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
โปรแกรมยกเลิกการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่มีขนาดเล็กนี้เป็นกลไกง่ายๆ ในการจัดการยกเลิกการแก้ไขสำหรับไวร์เลส

ปัญหาต่อไปนี้จะสามารถแก้ไขได้ด้วยโปรแกรมปรับปรุงนี้:
 • คุณพบการหน่วงอย่างมากเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไวร์เลส

  เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายไวร์เลสโดยใช้การตรวจสอบสิทธิการใช้งานแบบ 802.1x การเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณอาจต้องใช้เวลาระหว่าง 30 และ 60 วินาทีเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเซอร์วิส Wireless Zero Configuration เกิดการหน่วงเมื่อพยายามเริ่มทำงาน เซอร์วิส Wireless Zero Configuration ไม่เริ่มต้นทันทีเนื่องจากขึ้นกับคอมโพเนนท์ NETMAN แต่คอมโพเนนท์ NETMAN ยังไม่ได้โหลดเมื่อเริ่มต้นระบบ
 • ปรากฏสถานะมีเดียไม่ถูกต้องสำหรับอินเทอร์เฟซไวร์เลส

  เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวในเครือข่ายไวร์เลสที่เป็นโหมด ad-hoc ไอคอนการเชื่อมต่อเครือข่ายไวร์เลสอาจแสดงผลไม่ถูกต้องว่าอะแดปเตอร์เครือข่ายไวร์เลสมีการเชื่อมต่อแล้ว
 • รายการต่างๆ ของอินเทอร์เฟซผู้ใช้มีการแปลผิดในภาษาอื่นๆ

  รายการอินเทอร์เฟซผู้ใช้หลายรายการในแพ็คเกจ Windows XP Support Patch for Wireless Protected Access (WPA) ที่อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ของ Microsoft Knowledge Base มีการแปลไม่ถูกต้องในภาษาแถบเอเชียบางภาษา:
  815485 ภาพรวมของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย WPA ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 • WPA ทำงานไม่ถูกต้องในโหมดผสม AES/TKIP

  WPA ทำงานได้ไม่ถูกต้องกับแอคเซสพอยต์ที่ได้รับการกำหนดค่าสำหรับการเข้ารหัสแบบ Advanced Encryption Standard (AES) สำหรับการรับส่งข้อมูลแบบยูนิคาสต์และสำหรับการเข้ารหัสแบบ Temporary Key Integrity Protocol (TKIP) สำหรับการรับส่งข้อมูล
 • WPA ใช้เป็นค่าดีฟอลต์สำหรับรูปแบบการเข้ารหัสที่ไม่เข้มงวดมาก

  โดยค่าดีฟอลต์ เมื่อไคลเอนต์ไร้สายมีความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายโดยใช้การเข้ารหัสแบบ TKIP หรือแบบ AES ไคลเอนต์จะเลือกรูปแบบการเข้ารหัสที่มีความเข้มงวดน้อยกว่า
 • ไคลเอนต์เครือข่ายไร้สายตอบสนองไม่ถูกต้องกับข้อความหลัก RC4 ในโหมด non-WEP

  เมื่อคุณเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อไร้สายที่ได้รับการเข้ารหัสแบบ AES นั้น Windows จะตอบสนองไม่ถูกต้องต่อข้อความที่ใช้อัลกอริธึมการเข้ารหัสแบบ RC4
 • ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่เลือกได้หลังจากการแลกเปลี่ยนคีย์ไม่สำเร็จ

  เมื่อการแลกเปลี่ยนคีย์ไร้สายไม่สำเร็จ ไคลเอนต์จะไม่ให้เชื่อมต่อและป้องกันความพยายามในการพยายามเชื่อมต่อใหม่ จากนั้นคุณต้องพยายามเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายใหม่เอง
 • เคาน์เตอร์การล้มเหลวของ 802.1x จะไม่ได้รับการรีเซ็ตหลังจากแลกเปลี่ยนคีย์สำเร็จ

  เซอร์วิส Wireless Zero Configuration ยังเป็นเคาน์เตอร์สำหรับการตรวจสอบสิทธิที่ไม่สำเร็จและความพยายามในการแลกเปลี่ยนคีย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อไคลเอนต์ไร้สายตรวจสอบสิทธิและแลกเปลี่ยนคีย์ได้สำเร็จ เคาน์เตอร์นี้จะไม่รีเซ็ตโดยอัตโนมัติ
โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ของ Knowledge Base ได้:
822596 DHCP ไม่ได้รับแอดเดรสใหม่หลังจาก EAP ปรับปรุงข้อมูลของจุดเข้าถึงโดยใช้ซับเน็ตของไอพีที่แตกต่างไปจากเดิม (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
826239 เกิดการหน่วงเล็กน้อยในการล็อกอินไปยังเครือข่ายเมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
หมายเหตุ โปรแกรมปรับปรุงนี้ขึ้นกับ Nwlinkipx.sys ซึ่งจะทำให้โปรแกรม Internet Explorer หยุดการตอบสนองเมื่อการกำหนดค่า IPX Configurations ได้รับการแก้ไขในระบบที่มีการใช้ hotfix Q826942 ใช้ Q834565 หลังจาก Q826942 เพื่อเน้นปัญหาถึงสิ่งที่ขาดไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

โปรแกรมปรับปรุงนี้ต้องการ Windows XP Service Pack 1 (SP1) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Windows XP โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322389 วิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ความต้องการการรีสตาร์ท

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

แพ็คเกจยกเลิกการปรับปรุงนี้ไม่สามารถแทนที่การปรับปรุงใดๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมปรับปรุงภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของไฟล์เหล่านี้แสดงในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น การหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ Time Zone ในเครื่องมือ Date and Time ใน Control Panel
Windows XP, 32-bit versions
  วันที่     เวลา  เวอร์ชัน    ขนาด   ชื่อไฟล์ 
  --------------------------------------------------------------
  09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1331   99,840 Dhcpcsvc.dll   
  06-Feb-2004 21:01 5.1.2600.1331   168,192 Ndis.sys
  10-Jan-2004 13:33 5.1.2600.1331   12,416 Ndisuio.sys
  09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1331  1,630,720 Netshell.dll   
  10-Jan-2004 13:34 5.1.2600.1331   84,864 Nwlnkipx.sys
  09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335   57,344 Wzcdlg.dll    
  09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335   31,232 Wzcsapi.dll   
  09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335   282,112 Wzcsvc.dll    
  29-Jan-2004 00:57 5.1.2600.1337   586,752 Xpsp2res.dll   
Windows XP, 64-bit versions
  วันที่     เวลา  เวอร์ชัน       ขนาด ชื่อไฟล์  แพลทฟอร์ม
  --------------------------------------------------------------------
  09-Feb-2004 20:03 5.1.2600.1331   308,736 Dhcpcsvc.dll   IA-64
  10-Jan-2004 12:25 5.1.2600.1331   579,328 Ndis.sys
  10-Jan-2004 12:25 5.1.2600.1331   40,960 Ndisuio.sys
  09-Feb-2004 20:03 5.1.2600.1331  2,736,128 Netshell.dll   IA-64
  10-Jan-2004 12:25 5.1.2600.1331   329,856 Nwlnkipx.sys
  09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1331   99,840 Wdhcpcsvc.dll  x86
  09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1331  1,630,720 Wnetshell.dll  x86
  09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335   57,344 Wwzcdlg.dll   x86
  09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335   31,232 Wwzcsapi.dll   x86
  09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335   282,112 Wwzcsvc.dll   x86
  29-Jan-2004 00:57 5.1.2600.1337   586,752 Wxpsp2res.dll  x86
  09-Feb-2004 20:03 5.1.2600.1335   117,760 Wzcdlg.dll    IA-64
  09-Feb-2004 20:03 5.1.2600.1335   65,024 Wzcsapi.dll   IA-64
  09-Feb-2004 20:03 5.1.2600.1335   687,104 Wzcsvc.dll    IA-64
  29-Jan-2004 00:57 5.1.2600.1337   586,240 Xpsp2res.dll   IA-64

ข้อมูลการติดตั้ง

เวอร์ชันมาตรฐานของโปรแกรมปรับปรุงนี้สนับสนุนตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:
 • /? - แสดงรายการตัวเลือกของการติดตั้ง
 • /u ใช้โหมด Unattended
 • /f บังคับให้โปรแกรมอื่นๆ ปิดการทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์ชัทดาวน์
 • /n ไม่ต้องแบ็คอัปไฟล์เพื่อการลบ
 • /o แทนที่ไฟล์ OEM โดยไม่ต้องพรอมต์
 • /z ไม่ต้องเริ่มต้นเมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 • /q ใช้โหมด Quiet (ผู้ใช้ไม่ต้องทำงานใดๆ)
 • /l แสดงฮอตฟิกซ์ที่ได้ติดตั้งไว้
 • /x ขยายแฟ้มโดยไม่รัน Setup
นอกจากนี้ โปรแกรมปรับปรุงนี้ยังสนับสนุนการใช้บรรทัดคำสั่งที่อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ของ Knowledge Base:
824687 สวิทช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแพ็คเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ Microsoft (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีการติดตั้งการยกเลิกอัปเดทนี้หรือไม่ ให้ใช้เครื่องมือ Qfecheck.exe สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ Qfecheck.exe โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
282784 Qfecheck.exe จะตรวจสอบการติดตั้ง hotfix ของ Windows 2000 และ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบว่ามีการติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อยืนยันว่ามีคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้อยู่:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942
หมายเหตุ เมื่อคุณติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้ รายการใดๆ ที่มีในกล่องโต้ตอบ Add or Remove Programs จะถูกลบสำหรับการปรับปรุงที่สำคัญซึ่งรวมมาในแพ็คเกจยกเลิกการปรับปรุงนี้ เนื่องจากสาเหตุนี้ เครื่องมือบางประเภทอาจรายงานว่ายังไม่ได้ติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญบางอย่าง เช่น ซอฟต์แวร์ Change-Management ของ Marimba Software ใช้รายการรีจิสทรีสำหรับเครื่องมือ Add or Remove Programs ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงที่สำคัญแต่ละรายการเพื่อยืนยันว่าได้มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงแล้ว ดังนั้นโซลูชัน Change-Management ของ Marimba Software อาจรายงานผิดพลาดว่าคุณยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงบางรายการที่สำคัญที่มีให้ในแพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุงนี้

ข้อมูลการใช้งาน

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้โดยผู้ใช้ไม่ต้องทำงานใดๆ ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -u -q
เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้โดยไม่บังคับให้คอมพิวเตอร์เริ่มต้น ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -z
หมายเหตุ คุณสามารถผสมผสานตัวเลือกต่างๆ ได้ในบรรทัดคำสั่งเดียว

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการลบการยกเลิกการปรับปรุง 826942 ให้ใช้ Add or Remove Programs ใน Control Panel

หมายเหตุ เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ รายการใดๆ ที่มีในกล่องโต้ตอบ Add or Remove Programs จะถูกลบสำหรับการปรับปรุงที่สำคัญซึ่งมีให้ในแพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุงนี้ เมื่อคุณลบโปรแกรมปรับปรุงนี้ รายการต่างๆ ก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ Add or Remove Programs สำหรับแต่ละโปรแกรมปรับปรุงสำคัญที่มีให้ในการยกเลิกการปรับปรุงนี้จะได้รับการเรียกคืน

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ยูทิลิตี Spunist.exe เพื่อลบโปรแกรมปรับปรุงนี้ได้ Spuninst.exe อยู่ในโฟลเดอร์ %Windir%\$NTUninstallKB826942$\Spuninst ยูทิลิตีนี้สนับสนุนสวิทช์สำหรับการติดตั้งต่อไปนี้:
 • /? แสดงรายการสวิทช์ของการติดตั้ง
 • /u ใช้โหมด Unattended
 • /f บังคับให้โปรแกรมอื่นๆ ปิดการทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์ชัทดาวน์
 • /z ไม่ต้องเริ่มต้นเมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 • /q ใช้โหมด Quiet (ผู้ใช้ไม่ต้องทำงานใดๆ)
นอกจากนี้คุณยังอาจตรวจสอบว่าการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้ได้รับการติดตั้ง โดยยืนยันว่ามีคีย์ย่อยของรีจิสทรีเหล่านี้อยู่:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942\Filelist
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
816915 แนวทางการตั้งชื่อไฟล์ใหม่สำหรับแพ็คเกจอัพเดทซอฟท์แวร์สำหรับ Microsoft Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายอัพเดทซอฟต์แวร์ของ Microsoft (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับไมโครซอฟท์ Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 826942 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 ธันวาคม 2550 - Revision: 6.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbbug kbfix kbbroadband kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix atdownload kbhotfixserver KB826942

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com